Osrodek
Konferencje
 
   
  Menu

Nasz Oddział
Aktualności
Historia Oddziału
Koła
Sekcje
Imprezy
Odznaki i medale SEP
Biuletyn
Zarząd Główny
Statut SEP
Inne Oddziały SEP
Archiwum aktualności
Więcej w zakładce
SzkoleniaWięcej na stronie
www.klaster3x20.pl
WYDAWNICTWA JUBILEUSZOWE


Zapraszamy na 1-dniowe seminaria szkoleniowe dla osób
odnawiających uprawnienia G-1 Eksploatacja i G-1 Dozór
>>> pobierz plik z pełną informacją <<<

UWAGA! Zarządzeniem Skarbnika Oddziału od dnia 1 stycznia 2019 r.
wszystkie
opłaty za egzaminy kwalifikacyjne SEP, szkolenia i seminaria
mają być przelewane
na konto OGl SEP - podane na górze strony.


  A N K I E T A
informacja do bazy członków OGl SEP dotycząca
pracy społecznej i posiadanych odznaczeń
i wyróżnień

12.02.2019. Zmarł nasz kolega, śp. mgr inż. Henryk Strużyk

KLIKNIJ W ZDJĘCIE, aby powiększyć.

Zmarł nasz kolega, śp. mgr inż. Henryk Strużyk.

Cześć jego pamięci!

___________________________________________________________________________
08.02.2019. Spotkanie noworoczne Sekcji Energetyki OGl SEP

KLIKNIJ W ZDJĘCIE, aby powiększyć.


Dnia 2 lutego 2018 r. odbyło się tradycyjne Spotkanie noworoczne Kolegium Sekcji Energetyki OGl SEP. Tym razem uczestnicy zabawy spotkali się w Restauracji „Trzy Światy” (nie mylić z trzecim światem!) na Trynku.

Niezawodne siedemdziesięcioczteroosobowe grono członków i sympa­tyków ww. Sekcji bawiło się świetnie do późnych godzin nocnych przy muzyce znanego już wszystkim z poprzednich spotkań zespołu Format. Bogate menu, zaspokajające wybredne kulinarne gusty wszystkich uczestników zabawy, w powiązaniu z niewyczerpującymi się napitkami (nawet produkcji własnej restauracji!), w wydatny sposób przyczyniło się do doskonałego nastroju i wspaniałego humoru miłośników tańca i dobrego jadła.

Do zobaczenia w następnym roku!___________________________________________________________________________

08.02.2019. Komentarz do polityki energetycznej Polski do 2040 r.

W odniesieniu do PEP 2040 Oddział Gliwicki SEP wnosi kilka uwag, dotyczących przyjętych kluczowych założeń.

1. Przede wszystkim wydaje się, że w PEP 2040 nie został należycie przeanalizowany wariant bez elektrowni jądrowych.

Żaden kraj nie planuje bowiem rozwoju energetyki jądrowej od zera do poziomu, który w 2040 r. będzie oznaczał jej udział w miksie wytwórczym na rynku energii elektrycznej, wynoszący ponad 30%, a w dodatku będzie on uzyskany za pomocą bloków, które nigdzie na świecie w skuteczny i satysfakcjonujący sposób nie zostały wdrożone, a dodatkowo w wielu wiodących krajach zauważalny jest już odwrót od tej energetyki i to w kierunku OZE.

Drugą sprawą jest kompletny brak kapitału kompetencji krajowych w zakresie technologii jądrowej.

Jeśli okaże się, że nie zostanie zrealizowana budowa elektrowni jądrowych, jaka czeka nas alternatywa? Czy oznacza to zastąpienie energetyki jądrowej energetyką węglową? Czyli rozwiązaniem wbrew ustaleniom COP 24?

2. Autorzy nie podają kierunków, z których realizowane byłyby dostawy paliw dla elektrowni jądrowych, a także konwencjonalnych i gazowych. Nie wnikając w szczegóły, może to mieć duży wpływ na koszty produkcji energii elektrycznej, a w granicznym przypadku może doprowadzić również do znacznego pogorszenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, zamiast do jego poprawy.

3. Docelowa likwidacja wiatrowej energetyki lądowej jest całkowicie nieuzasadniona. Najlepsze krajowe kompetencje dotyczą z pewnością źródeł wiatrowych, które na lądzie funkcjonują już od 20 lat, oraz biogazowni i fotowoltaiki. Zatem likwidacja lądowych źródeł wiatrowych tylko w imię spełnienia obietnic wyborczych wydaje się co najmniej nieroztropna, a na pewno niepotrzebna również z ekonomicznego punktu widzenia.

Jednym ze środków łagodzących nieunikniony wzrost cen energii jest bowiem wprowadzenie cenotwórstwa dynamicznego, uwzględniającego produkcję energii ze wszystkich źródeł OZE, a w szczególności – ze stosunkowo tanich lądowych źródeł wiatrowych.

4. Należy ująć w miksie produkcji energii elektrycznej 30-procentowy udział umagazynowionej energii, pochodzącej z fotowoltaiki prosumenckiej. Ten stosunkowo wysoki udział wynika między innymi z potrzeby indywidualnego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego prosumenta, zagrożonego katastrofalnymi skutkami klęsk żywiołowych i zmieniającymi się uwarunkowaniami politycznymi.

5. Należy zakwestionować konieczność zagwarantowania dla przyłączanych źródeł OZE rezerw mocy w elektrowniach konwencjonalnych. Strategia PEP 2040 dla sieci dystrybucyjnej wraz z rozwojem SMART GRID, koniecznością utrzymywania na określonym poziomie wartości wskaźników SAIDI/SAIFI oraz z wprowadzeniem taryf dynamicznych skutecznie zabezpieczy przed nieciągłością pracy źródeł OZE z generacją wymuszoną warunkami atmosferycznymi. 

 

 

___________________________________________________________________________
07.02.2019. Spotkanie noworoczne Koła nr 10

KLIKNIJ W ZDJĘCIE, aby powiększyć.


Dnia 29 stycznia 2019 r. odbyło się tradycyjne Spotkanie noworoczne Koła nr 10 OGl SEP (koło przy Politechnice Śląskiej).

Galeria zdjęć z tego Spotkania do pobrania TUTAJ.


Zdjęcia wykonał kol. A. Pilśniak.

Sz. C.
___________________________________________________________________________
07.02.2019. III Kongres Elektryki Polskiej

Szanowni Państwo,

z upoważnienia prezesa SEP dr. inż. Piotra Szymczaka uprzejmie zapraszam na III KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ, który odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia br. w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie.


Główne cele III KEP:
Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i współpracy różnych podmiotów w zakresie rozwoju polskiej elektryki i przemysłu.
Sformułowanie diagnozy i prognozy rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki oraz dziedzin pokrewnych w perspektywie do 2050 r.
Budowanie wspólnego lobby w zakresie rozwoju krajowego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki.
Prezentacja aktualnych badań naukowych dotyczących historii polskiej i światowej elektryki oraz 100-letniego dorobku i osiągnięć SEP.

Popularyzacja wybranych sylwetek polskich elektryków, w tym członków SEP, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój kraju, elektryki i naszego Stowarzyszenia.

Sekcje tematyczne III KEP:
Przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka;
Inżynieria elektryczna w transporcie;
Elektronika, telekomunikacja i informatyka;
Kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie;
Historia elektryki i SEP.

Opłata wniesiona w terminie do 28.02.2019 r. wynosi:
dla uczestników zewnętrznych: 990 zł netto,
dla członków SEP: 790 zł netto,
ulgowa dla członków SEP (studenci, emeryci): 390 zł netto.

Opłata wniesiona w terminie od 1.03.2019 r. do 29.03.2019 r. wynosi:
dla uczestników zewnętrznych: 1200 zł netto,
dla członków SEP: 990 zł netto,
ulgowa dla członków SEP (studenci, emeryci): 490 zł netto.

KLIKNIJ, aby:
zarejestrować zgłoszenie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY,
pobrać REGULAMIN.

Zapraszamy!

Katarzyna Gut
Katarzyna.Gut@sep.com.pl___________________________________________________________________________

20.01.2019. Poranek noworoczny w NOSPR


Dnia 6 stycznia 2019 r. kilkudziesięcioosobowa grupa miłośników Melpomeny – członków OGl SEP oraz towarzyszących im osób – wzięła udział w Poranku noworocznym w NOSPR, zorganizowanym w 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. W repertuarze Orkiestry była estradowa wersja opery komicznej „Straszny dwór” ww. kompozytora.___________________________________________________________________________

20.01.2019. Spotkanie noworoczne

KLIKNIJ W ZDJĘCIA, aby powiększyć.

Dnia 9 stycznia 2019 r. odbyło się Spotkanie noworoczne OGl SEP. Na spotkaniu tym byli obecni m.in. Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, Prezesi i członkowie sąsiednich Oddziałów SEP i stowa­rzyszeń FSN NOT oraz zaproszeni goście.


Po powitaniu gości Prezes Oddziału przedstawił najważniejsze wydarzenia w Oddziale w 2018 r. oraz zarys zamierzeń na najbliższą przyszłość, po czym głos zabrali zaproszeni goście.


W części „medalowej” kol. Jerzy Wrzosek otrzymał Medal im. inż. Kazimierza Szpotańskiego, natomiast grono działaczy OGl SEP wraz z redaktorką ŚWE, kol. Klaudią Piekarską, otrzymało pamiątkowe dyplomy i drobne upominki w nagrodę za pracę włożoną w orga­nizację obchodów 65-lecia Oddziału.


Wręczone zostały także nagrody dla laureatów „XLIX Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki w 2018 r.” (szczegóły konkursu podano już wcześniej).


W części artystycznej wystąpili absolwenci Akademii Muzycznej z Katowic, którzy swymi niebanalnymi głosami oczarowali uczes­tników spotkania, po czym Prezes Oddziału wzniósł toast za pomyślność w 2019 roku.


Spotkanie to przy nader smacznym poczęstunku i przysłowiowej lampce wina oraz przy ożywionej dyskusji w tzw. podgrupach w miłej atmosferze trwało do późnych godzin wieczornych.

KLIKNIJ, aby pobrać więcej zdjęć.

Sz. C.
Zdjęcia: A. Pil.___________________________________________________________________________

16.01.2019. Gala operowa w NOSPR odwołana!

Z uwagi na ogłoszoną żałobę zostaje odwołana GALA OPEROWA w NOSPR w dniu 19 stycznia 2019 r.

Obecnie prowadzimy rozmowy w sprawie ewentualnego zamiennego koncertu w NOSPR.

Osoby niezainteresowane tą sprawą mogą od 21 stycznia 2019 r. uzyskać w Sekretariacie SEP zwrot kosztów zakupu biletów.

K.B.___________________________________________________________________________

16.01.2019. Konwersatorium Inteligentna energetyka - 22 stycznia 2019 r.

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie konwersatoryjne z cyklu Inteligentna energetyka”. Odbędzie się ono 22 stycznia 2019 r. o godzinie 15:00 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w sali 615.

ZAŁĄCZNIKI:
Informator
Agenda


___________________________________________________________________________

14.01.2019. Wzory wniosków o przeprowadzenie egzaminów

Uwaga zdający Egzaminy kwalifikacyjne na grupę SEP!

W zakładce Egzaminy zamieszczone są do pobrania i wypełnienia wzory wniosków o przeprowadzenie egzaminu na odpowiednią grupę kwalifikacyjną. Wnioski te mogą być wykorzystane tylko w Oddziale Gliwickim SEP.


___________________________________________________________________________

08.01.2019. Wyjazd na galę operową NOSPR

Uprzejmie informuję, że w Sekretariacie SEP są do odebrania zamówione bilety do NOSPR w Katowicach na galę operową w dniu 19.01.2019 o godz. 19:30.

Jednocześnie przypominam, że odjazd autokaru na przedmiotowy koncert nastąpi w dniu 19.01.2019 (sobota) godz. 18:00 z Gliwic, ul. Na Piasku (boczna Placu Piastów – obok przystanków autobusowej komunikacji KZK GOP).

K.B.


___________________________________________________________________________

07.01.2019. Aktualny komunikat w sprawie pogrzebu Członka Honorowego SEP śp. Kol. Jacka Szpotańskiego

Uprzejmie informuję, że uroczystości pogrzebowe Członka Honorowego SEP śp. Jacka Szpotańskiego odbędą się w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza, a następnie na cmentarzu Stare Powązki w Warszawie, ul. Powązkowska 14 (grób Rodziny Szpotańskich).

Informuję, że Biuro SEP podstawi autobus na ul. Czackiego 3/5 (siedziba NOT) o godz. 11.15, aby dowieźć uczestników na uroczystości pogrzebowe.

Bardzo proszę o uszanowanie woli Zmarłego i niekupowanie kwiatów, a zamiast tego o wpłacanie środków finansowych na konto Stowarzyszenia w celu utworzenia Funduszu Stypendialnego SEP im. Jacka Szpotańskiego. Zaplanowano wieńce jedynie od Rodziny, a także SEP.

Po pogrzebie odbędzie się spotkanie w Warszawskim Domu Technika NOT (ul. Czackiego 3/5), organizowane przez Zarząd Główny SEP, Zarząd Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Zarząd Oddziału Warszawskiego SEP, na którym będzie można zabrać głos i podzielić się wspomnieniami o Koledze Jacku. Dla zainteresowanych udziałem w tym wspomnieniowym spotkaniu będzie czekał autokar przy IV bramie cmentarnej po pogrzebie.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o wcześniejsze potwierdzenie udziału w tym spotkaniu e-mailem: katarzyna.gut@sep.com.pl lub telefonicznie: (22) 55 64 303, 662 186 213 najpóźniej do 11 stycznia (piątek) do godz. 12.00.

Nr kont bankowych SEP do wpłat na Fundusz:
• 17 1500 1777 1217 7011 1380 0000
• 44 1160 2202 0000 0000 6084 8985
Tytuł przelewu: Fundusz Stypendialny im. Jacka Szpotańskiego.

Na prośbę zainteresowanych będzie możliwe wpłacanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel do specjalnej puszki, którą podczas pogrzebu będzie się opiekowało Biuro SEP.

Prezes SEP
Piotr Szymczak


___________________________________________________________________________

03.01.2019. Zmarł Jacek Szpotański - Członek Honorowy SEP

KLIKNIJ W INFORMACJĘ, aby powiększyć.___________________________________________________________________________
02.01.2019. Zmiana opłat za egzamin kwalifikacyjny

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. opłata za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia zawodowe wynosi 225 zł, natomiast za wydanie duplikatu zaświadczenia - 67,50 zł.___________________________________________________________________________


 

  Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwicki

adres

Górnych Wałów 25/210
44-100 Gliwice, skr. poczt. 512
mapka (jak trafić)
telefon

32 231 14 30
882 503 001

e-mail

biuro@sep.gliwice.pl

Licznik odwiedzin
(od 05.01.2017)
: