Osrodek
Konferencje
 
   
  Menu

Nasz Oddział
Aktualności
Historia Oddziału
Koła
Sekcje
Imprezy
Odznaki i medale SEP
Biuletyn
Zarząd Główny
Statut i regulamin sądów koleż. SEP
Pomoc
Inne Oddziały SEP
Archiwum aktualności
Więcej w zakładce
SzkoleniaWięcej na stronie
www.klaster3x20.pl
WYDAWNICTWA JUBILEUSZOWE


Zapraszamy na 1-dniowe seminaria szkoleniowe dla osób
odnawiających uprawnienia G-1 Eksploatacja i G-1 Dozór
>>> pobierz plik z pełną informacją <<<
>>> pobierz kartę zgłoszenia <<<

    UWAGA! Opłaty za egzaminy kwalifikacyjne SEP, szkolenia i seminaria
    mogą być dokonywane:

przelewem na konto Oddziału Gliwickiego SEP  (podane na górze strony)
kartą płatniczą - w Oddziale Gliwickim SEP lub bezpośrednio u sekretarzy komisji egzaminacyjnych
za pomocą BLIKA - w Oddziale Gliwickim SEP.

    


  A N K I E T A
informacja do bazy członków OGl SEP dotycząca
pracy społecznej i posiadanych odznaczeń
i wyróżnień


13.01.2022. Poranek noworoczny w NOSPR (9 stycznia 2022 r.)

KLIKNIJ W ZDJĘCIA, aby powiększyć.

W niedzielę, 9 stycznia 2022 r., sześćdziesięcioosobowa grupa członków Oddziału Gliwickiego SEP i ich rodzin wzięła udział w „Poranku noworocznym” Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.


Na koncert złożyły się cztery utwory:
Walc „Odgłosy wiosny” op. 410
Czardasz Rozalindy „Klänge der Heimat” z II aktu operetki „Zemsta nietoperza” – oba autorstwa Johanna Straussa (syna)
oraz
Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129
Uwertura, Scherzo i Finał E-dur op. 52 – kompozytorem obydwu był Robert Schumann.


Oprócz NOSPR wystąpili także Santiago Cañón-Valencia – wiolonczela – oraz Ewa Tracz – sopran. Dyrygowała niezwykle energiczna Lina González-Granados. Koncert poprowadził Marcin Majchrowski.

Przed koncertem część SEP-owców raczyła się w kuluarach kawą czy herbatą, część zaś skierowała swe kroki do sali kameralnej, w której odbywało się spotkanie z Maestro Antonim Witem. Obfitowało ono w liczne anegdoty z życia mistrza batuty, a okazją do niego było wydanie wywiadu-rzeki pt. „Dyrygowanie. Sprawa życia i śmierci”.


To był dzień wypełniony wieloma muzycznymi emocjami._____________________________________________________________________________

11.01.2022. Informacje dotyczące organizacji wyborów w Kołach SEP

Rok 2022 jest rokiem wyborczym w naszym Stowarzyszeniu. Z powodu COVID-19 „normalne” terminy działań, związanych z wyborami, z inicjatywy Zarządu Głównego SEP uległy 3-miesięcznemu przesunięciu.

Oto wyciąg z pisma Zarządu Głównego SEP w tej sprawie:

Nowy harmonogram akcji sprawozdawczo-wyborczej przestawia się następująco:

styczeń-marzec 2022 – akcja sprawozdawczo-wyborcza w kołach SEP;
styczeń-czerwiec 2022 – akcja sprawozdawczo-wyborcza w centralnych jednostkach organizacyjnych SEP;
marzec-czerwiec 2022 – akcja sprawozdawczo-wyborcza w oddziałach SEP.

Prezydium Zarządu OGl SEP na posiedzeniu dnia 15.11.2021 r. ustaliło zasady wyboru delegatów na WZO, zatwierdzone przez Zarząd OGl SEP:

Z każdego koła delegatem zostaje nowo wybrany prezes koła oraz jeden wybrany delegat na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków danego koła powyżej dziesięciu. Za stan liczbowy członków kół, wg którego wyznacza się liczbę delegatów na WZO z danego koła, przyjmuje się stan na dzień 31 grudnia 2021 r. Zebrania wyborcze w kołach mogą się odbyć już w grudniu 2021 r., lecz kadencja nowo wybranych władz koła rozpocznie się wtedy dnia 1 stycznia 2022 r.

Na posiedzeniu Prezydium Zarządu OGl SEP dnia 10.01.2022 r. zostały zaakceptowane następujące formy przeprowadzenia spotkań wyborczych w Kołach SEP:

Spotkanie tradycyjne stacjonarne.
Spotkanie zdalne za pomocą dostępnej platformy komunikacyjnej, dedykowanej spotkaniom, konferencjom, itp., z ustaloną przez zarząd Koła formą przeprowadzania głosowań wyborczych.
Spotkanie hybrydowe, czyli łączona forma stacjonarna i zdalna.
Wcześniejszy wybór delegatów na spotkanie wyborcze (>50% członków Koła) na zasadach ustalonych przez zarząd Koła, z formą spotkania wyborczego jak wyżej.

Przypominamy, że na zebraniu wyborczym każdego z Kół wymagana jest obecność co najmniej jednego przedstawiciela Zarządu OGl SEP, zatem niezbędne jest wcześniejsze powiadomienie Biura SEP o planowanych terminach ww. zebrań w poszczególnych Kołach Oddziału.

Sekretarz OGl SEP
dr inż. Sz. Ciura_____________________________________________________________________________

01.01.2022. Opłata za egzamin kwalifikacyjny w roku 2022

Informujemy, że opłata za egzamin kwalifikacyjny w 2022 roku, przeprowadzany przez Komisje Kwalifikacyjne powołane przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, będzie wynosiła 301 zł.

Opłatę ustalono na podstawie:
USTAWY z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642, 1873, 2269 i 2271);
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby złamujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. - od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł.

Anna Wójcikowska
Sekretarz CKUZiSZI SEP,
Główny Specjalista Działu Rozwoju Naukowo-Technicznego,
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 556 43 02, faks: + 48 22 556 43 01

 

_____________________________________________________________________________

29.12.2021. Poranek noworoczny NOSPR


Uprzejmie zapraszamy na Poranek noworoczny NOSPR w Katowicach, który odbędzie się w dniu 9 stycznia (niedziela) 2022 r., godz. 12:00.

Wykonawcy:
NOSPR
Lina Gonzalez-Granados – dyrygent
Santiago Canon-Valencia – wiolonczela
Ewa Tracz – sopran
Marcin Majchrowski – prowadzenie

Otrzymaliśmy dobre miejsca w amfiteatrze, a cena biletów ulgowych wynosi 91 zł.

Zainteresowani, którzy zadeklarowali swój udział w sondażu, proszeni są o odebranie biletów w Sekretariacie SEP w terminie do 4 stycznia 2022 r. po wcześniejszym wniesieniu opłaty za bilety przelewem na konto Oddziału z informacją Tytułem: Pełny koszt zakupu biletów do NOSPR.

Liczba biletów ograniczona do 60 sztuk. Jeżeli zostaną wolne bilety, to będą sprzedawane wg kolejności dodatkowych zapisów. 

Gliwicki Oddział SEP zapewnia bezpłatny przewóz uczestników autokarem tam i z powrotem. Zbiórka i odjazd autokaru w dniu 9.01.2022 r. o godz. 10:30 z parkingu marketu KAUFLAND ul. Pszczyńska 64.

Na koncert wpuszczane będą osoby posiadające zaświadczenie szczepienia na COVID lub negatywny wynik testu na COVID.

K.B._____________________________________________________________________________

 

  Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwicki

adres

Górnych Wałów 25/210
44-100 Gliwice, skr. poczt. 85
mapka (jak trafić)
telefon

32 231 14 30
570 110 223

e-mail

biuro@sep.gliwice.pl

Licznik odwiedzin
(od 05.01.2017)

Licznik odwiedzin
(od 13.11.2020)