17.12.2002   Wycieczka

 

     Zgodnie z zapowiedzią 16 bm. odbyła się (organizowana przez Sekcję Energetyki naszego Oddziału) wycieczka techniczna do wytwórni dzwonów.
Po wytwórni oprowadzał nas właściciel mgr inż. Wacław Felczyński, o którego bogatym życiorysie przypomniał kol. T. Lipiński.
Kol. Felczyński - kontynuator tradycji rodu ludwisarzy z Kałusza i Przemyśła, jest z wykształcenia inżynierem elektrykiem i w swym długim życiu był między innymi szkoleniowcem SEP i projektantem. Na emeryturze wrócił do tradycji rodzinnej artystycznego rzemiosła.

Uczestnicy wycieczki wysłuchali wspomnień rodzinnej tradycji budowy dzwonów ludwisarni FELCZYŃSKICH. Następnie kol. Wacław odpowiadał na liczne pytania dotyczące tajników budowy tych unikatowych instrumentów muzycznych. Syci wrażeń entuzjaści chmielowego napoju zasiedli do dalszych wspomnień w kafejce nad Kłonicą.

Kol. Zb. Waliczek udokumentował wszystko fotograficznie.


 

 

11.12.2002   Wyniki Konkursu

 

  XXXIV KONKURS
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z ELEKTRYKI W 2002 ROKU

organizowany przez Oddział Gliwicki Stowarzyszenia Elektryków Polskich

               W dniu 9 grudnia 2002 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się seminarium związane z rozstrzygnięciem Konkursu. Po wysłuchaniu referatów prac dyplomowych Komisja Konkursowa w składzie:

mgr inż. Tadeusz Lipiński, prezes Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Pol. Śl. - przewodniczący
dr inż. Marian Mikrut, prezes Oddziału Gliwickiego SEP
dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl., Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej
dr inż. Jerzy Ihnatowicz, Instytut Elektroniki
dr hab. inż. Krystian Kalinowski, prof. Pol. Śl., Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa
dr inż. Andrzej Lebiedzki, Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej
dr hab. inż. Aleksander Żywiec, prof. Pol. Śl., Katedra Maszyn i Urządzeń Elektrycznych
dr inż. Roman Miksiewicz, prezes Koła SEP przy Politechnice Śląskiej
dr inż. Marian Sauczek, przewodniczący Komisji ds. Młodzieży i Studentów Oddziału Gliwickiego SEP

postanowiła przyznać:

Pierwszą nagrodę w wysokości 800 zł
mgr inż. Pawłowi Strzeleckiemu
za pracę pt. "Projekt, konstrukcja oraz pomiary falownika klasy E 10 MHz, 500 W" wykonaną w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej (RE)
(promotor - dr inż. Zbigniew Kaczmarczyk)


Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych.

 

10.12.2002   Zaproszenie

 

            
         W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Oddziału Gliwickiego SEP Kolegium Sekcji Energetyki uprzejmie zaprasza na wycieczkę techniczną do Odlewni Dzwonów i Pomników - Felczyńscy na terenie dawnego zakładu ERG przy ul. Jana Śliwki 86 /wjazd samochodem od ulicy Kasztanowej./

Wycieczka odbędzie się w dniu 16 grudnia br (poniedziałek) w godzinach od 16.00 do 18.00.

Po zwiedzeniu wyrobów odlewni zainteresowani uczestnicy w zależności od aktualnego nastroju spotkają się w wybranym lokalu "przy małym piwie", /"duże piwo" ewentualnie dla tych którzy nie przyjadą własnym samochodem!/
Warunkiem uczestnictwa w wycieczce będzie potwierdzenie swojego udziału telefonicznie w biurze Oddziału tel. 231-14-30 w terminie do 12 grudnia br.
Z uwagi na ograniczenie liczby uczestników maximum do 30 osób decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Uwaga: wjazd samochodem na zamknięty parking obok bramy wjazdowej możliwy w porozumieniu z pracownikiem portierni.

Z koleżeńskim pozdrowieniem       
Przewodniczący Sekcji Energetycznej

Albin Trybus                    

 

Seminarium

 

            
Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Oddziału Gliwickiego SEP uprzejmie zaprasza na seminarium pod tytułem:

"Aktualny stan przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budownictwie".

          Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej NOT w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 25 w dniu 05 grudnia 2002 r. Początek o godz. 9.00 a zakończenie około godz. 14.30. Celem seminarium jest zapoznanie się z aktualnymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budownictwie. Seminarium przeznaczone jest dla projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru i administratorów budynków.

do pobrania: karta uczestnictwa

 


16.11.2002 Wyjazdowe posiedzenie Zarządu

 

            
W dniu 18.11.2002 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP poszerzone o przewodniczących Kół, który tym razem gościł w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym S.A. Jest to jedyny jak na razie, sprywatyzowany zakład dystrybucyjny, więc jego doświadczenia są interesujące dla wielu z naszych kolegów.

Zaproponowany porządek obrad, uzupełniony o prezentację prezesa GZE S.A., przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie zebrania.
2.Prezentacja prezesa Piotra Kołodzieja - Zmiany w energetyce i doświadczenia GZE S.A. na rynku energii.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
4.Przyjęcie ramowego programu działania Oddziału w kadencji 2002 - 2006.
5.Podjęcie uchwały o programie obchodów 50-lecia powstania Oddziału Gliwickiego SEP.
6. Współpraca z członkami wspierającymi w Oddziale.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Zebranie otworzył i prowadził kol. Prezes Marian Mikrut witając wszystkich w gościnnych progach Górnośląskiego Zakładu. Przypomniał, że ostatnio Zarząd Oddziału Gliwickiego SEP był gościem Zakładu przed trzema laty. Szereg zmian jakie zaszły od tego czasu w energetyce uzasadnia zainteresowanie organizacji społeczno - zawodowej efektami tego procesu.
Następnie głos zabrał prezes Piotr Kołodziej prezentując osiągnięcia Zakładu na tle nieustających propozycji zmian branży i "hałasu" medialnego wokół STOEN-u. Podkreślił korzyści z prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i opowiedział się za rynkową regulacją sektora energetycznego. Na zakończenie odpowiedział na pytania kolegów z sali zainteresowanych szczegółami rozwiązań zastosowanych w Zakładzie.
(jak tylko uzyskamy od autora materiał, to postaramy się opublikować go na naszej stronie)
W kolejnym punkcie porządku protokół z poprzedniego zebrania przedstawił kol. A. Sielski. Protokół został przyjęty.
Kol. Mikrut przedstawił następnie i omówił z grubsza, rozdany uczestnikom przez kol. Sekretarza, ramowy program działania Zarządu na najbliższą kadencję 2002 - 2006 oraz program obchodów 50 - lecia powstania Oddziału Gliwickiego SEP. Program przewiduje organizację po jednej imprezie miesięcznie za wyjątkiem wakacji i stanowi prawdziwe wyzwanie organizacyjne dla naszej społecznej organizacji. Kol. Sielski przedstawił propozycję uchwały, którą po dyskusji członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie.
Przewodniczący Zespołu Historycznego kol. Sławomir Partyga zrelacjonował krótko postęp prac nad wydawnictwem okolicznościowym i zaapelował do kolegów z Kół o pozyskanie sponsorów, którzy mogliby reklamować się w tej publikacji wspierając trud sfinansowania wydawnictwa.
Problem współpracy z członkami wspierającymi przedstawił kol. T. Lipiński, apelując do przewodniczących Kół o aktywność w pozyskiwaniu członków wspomagających.
Sprawy różne i wolne wnioski wśród których była propozycja zorganizowania wystawy historycznej, którą można by obwozić dla uświetnienia spotkań w Kołach, zakończyły posiedzenie.

do pobrania: prezentacja GZE

 15.10.2002 Informatycja w Elektroenergetyce

 

                        Seminarium naukowo-techniczne

                                  INFORMATYZACJA
                           W ELEKTROENERGETYCE
                                      INwEL 2002

Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gliwicki
- Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Elektryczny

                          Gliwice, 15 października 2002 r.
                           Aula im. Prof. L. Nehrebeckiego

Prezes Oddziału Gliwickiego SEP dr inż. Marian Mikrut otwierając seminarium, powitał serdecznie ponad 80 osób przybyłych do Auli im. Prof. L. Nehrebeckiego, a wśród nich członków Komitetu Programowego profesorów: A. Wiszniewskiego; W. Winklera; J. Popczyka; B. Grzesika i kol. A. Trybusa, autorów 13 referatów opracowanych na seminarium, Prezesa Zarządu GZE SA w Gliwicach pana P. Kołodzieja.
Formalnego otwarcia obrad dokonał Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej Prof. B. Grzesik, który witając uczestników, wyraził radość z możliwości goszczenia kolejny już raz w Auli Wydziału licznego grona informatyków i elektryków z wielu ważnych instytucji życia gospodarczego i naukowego.

Obrady seminarium przebiegały w 3 sesjach. W sesji pierwszej, którą prowadził Prof. A. Wiszniewski wygłoszone zostały następujące referaty:

1)"Informatyzacja spółki dystrybucyjnej na przykładzie Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A." - Rafalski P., Penno-Szypowska M., Waliczek Zb., Widera -Szadkowska A., Scheller T.
2) "Informatyczne systemy wspomagające pracę Centralnej Dyspozycji Ruchu - rejestracja zdarzeń na sieci i jej awaryjność." - Grzelak B.
3)"Pierwsze telefoniczne centrum zgłoszeniowe w energetyce" - Jakubowska M.
4)"Systemowy algorytm ewolucyjny w modelowaniu rozwoju elektroenergetycznej sieci przesyłowej." - Tchórzewski J.

W dyskusji zabrało głos kilkanaście osób, m. in.: Prezes GZE S.A. pan Piotr Kołodziej, wprowadzając ład w gąszczu pytań szczegółowych, zwracając uwagę na fakt kosztów układów zintegrowanych. Zapoczątkowująca się konkurencja rynkowa będzie niewątpliwie ograniczała wielkość nakładów na obsługę klienta. W końcu musimy sprawdzać na jakie koszty obsługi klienci nam pozwolą.

Kolejna sesja pod przewodnictwem kol. A. Trybusa obejmowała referaty:

5) "Aplikacje dla rynku energii" - Domaradzki P.
6) "System WindEx w nowych strukturach zakładów energetycznych" - Domaradzki P.
7) "Systemy telemechaniki Ex-ML i Ex-MST2" - Szaniawski W.
8) "Wykorzystanie technologii mobilnych w celu zwiększania jakości obsługi klienta przez zakład energetyczny" - Abram H., Widera G.


Po przerwie obiadowej sesję zamykającą obrady prowadził Prof. W. Winkler. Wygłoszone zostały referaty:

9) "Wielomedialny system bilingowy" - Górski M.
10) "Informatyczne wspomaganie procesów prognozowania i planowania." - Kosturek A.
11) "Pozyskiwanie i przetwarzanie danych w handlu energią elektryczną." - Przygoda S.
12) "System ekspertowy diagnostyki zarządzania czasem życia izolacji transformatorów energetycznych." - Mosiński F., Piotrowski T., Galoch J.
13) "Funkcje ekonomiczne w systemach wspomagania dyspozytorów elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych." - Kaczmarczyk T.

Podsumowując obrady seminarium Prof. W. Winkler stwierdził, że zaprezentowane spektrum problemów odzwierciedla obszerną tematykę stanowiącą treść seminarium. Podziękował Dziekanowi Wydziału Elektrycznego prof. Grzesikowi i Prodziekanowi dr Mikrutowi za wytrwałą promocję seminarium i obecność do końca obrad, a także wszystkim tym co wnieśli własny wkład w organizację spotkania, oraz uczestnikom za cierpliwość i wytrwanie do końca pomimo późnej pory.


 Zdjęcia z seminarium

 


15.10.2002 Dzierżno

 

Zgodnie z zapowiedzią 12 bm. odbyło się zorganizowane przez Oddział Gliwicki SEP, spotkanie integracyjne na terenie ośrodka szkoleniowo - rekreacyjnego GZE SA. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób pod wodzą Wiceprzewodniczącego Zarządu kol. Tadeusza Lipińskiego.
Pomimo, że pogoda nie dopisała, dopisały humory uczestników. Gospodarz ośrodka udostępnił zmarzniętym uczestnikom pomieszczenie zastępcze tak, że nie musieliśmy bawić się pod parasolami. Gorący poczęstunek i dźwięki muzyki ubarwiającej spotkanie, szybko przełamały lody. Niezawodni okazali się koledzy, tradycyjnie sypiący dowcipami jak z rękawa. Grupa raźnie zintegrowana ruszyła w tany. Choć miejsca nie było wiele, tancerzom to nie przeszkadzało. W przerwach pomiędzy wstępami tanecznymi, podejmowano śpiewów niezłym skutkiem.
Syci zabawy powróciliśmy autobusem do Gliwic pewni, że następnym razem znów gdzieś się wybierzemy.

 


3.10.2002 Najbliższe imprezy

 

W sobote (12-10-02) odbędzie się Spotkanie integracyjne przy grillu w Dzierżnie, a we wtorek (15-10-02) rozpocznie się zapowiadane już wcześniej Seminarium Sekcji Energetyki. Organizatorzy Seminarium mają już zgłoszenia 60 uczestników. Program godzinowy umieszczono w dziale Seminaria. Jeśli prelegenci zechcą wyrazić zgodę na publikację w formie elektronicznej, to po Seminarium zamieścimy na tej stronie materiały seminaryjne.

 

24.9.2002 ENERGETAB 2002

 

W dniach 17-19. września 2002 roku w Bielsku- Białej odbywały się Targi ENERGETAB 2002. Tradycja piętnastu edycji targowych wykreowała ENERGETAB na największą energetyczną imprezę wystawienniczą w kraju.
ENERGETAB 2002 różni się dwoma istotnymi aspektami od konwencjonalnych tego typu imprez wystawienniczych. Pierwszy z nich to wyraźnie branżowy, związany z tematyką elektroenergetyczną, charakter imprezy. Wspomagają go sympozjum targowe i wystąpienia prelekcyjne wystawców, a przede wszystkim oparcie na kilkunastoletniej tradycji zaspakajania potrzeb energetyki zgodnie z przyjętą formułą - Targi dla energetyków organizowane przez energetyków.
Wszystkim, którzy chcą dokładnie zapoznać się przebiegiem Targów proponujemy lekturę wydawanych przez organizatorów, w czasie trwania imprezy Informatorów Targowych

    Informator Targowy nr.1
    Informator Targowy nr.2
    Informator Targowy nr.3

 

23.9.2002 Zebranie

 

W dniu 23.09.2002 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP poszerzonego o przewodniczących Kół, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Informacja o działalności Oddziału w okresie czerwiec - wrzesień 2002r.
4. Informacja o przebiegu i wynikach obrad XXXI WZD SEP w Zielonej Górze.
5. Propozycja programów obchodów 50-lecia działalności OG.
6. Powołanie Komitetu Obchodów 50-lecia działalności Oddziału.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Zebranie otworzył i prowadził kol. Wiceprezes Tadeusz LIPIŃSKI. Przypomniano 70-lecie urodzin kol. Betkiewicza, któremu przedstawiciele Zarządu Oddziału wręczyli okolicznościową wiązankę kwiatów.
Protokół z poprzedniego zebrania przedstawił kol. Andrzej SIELSKI. Protokół został przyjęty.
Przygotowania do Seminarium IN w EL zrelacjonował kol. Albin TRYBUS apelując do Przewodniczących Kół o zapewnienie udziału zainteresowanych kolegów w organizowanym przez Sekcję Energetyki Seminarium nt. Informatyzacji w elektroenergetyce.
O pracach Zespołu Historycznego poinformował kol. Sławomir PARTYGA wskazując źródła z których czerpano przy spisywaniu historii Oddziału Gliwickiego SEP. Brak nadal materiałów pisanych nt. historii kół, szczególnie założycieli tj. Zakładu Energetycznego, Energopomiaru i Energoprojektu. Zaapelowano do przewodniczących Kół, aby przesłali do Zespołu Historycznego aktualny na 2002 r. wykazów członków. Publikacja ma się ukazać z okazji 50-lecia Oddziału, dlatego musi być redakcyjnie ukończona do grudnia br.
Przebieg i wyniki obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów w Zielonej Górze zrelacjonował obrazowo kol. LIPIŃSKI. Do władz centralnych wybrani zostali między innymi kol. DĄBROWSKI, LIPIŃSKI i TRYBUS. Wręczono także certyfikaty doradców SEP.
W programie obchodów 50-lecia oprócz publikacji historycznej znajdą się odznaczenia medalem prof. Obrąpalskiego, oraz wszystkie imprezy organizowane w przyszlym roku tj. między innymi:

Spotkanie noworoczne
Dni Młodego Elektryka
Spotkanie Seniorów
Semin. Elektrotechniki i Automatyki Zabezpieczeniowej
Wycieczka integracyjna
Uroczyste zebranie rocznicowe
Bal Sylwestrowy.

Program jest otwarty na nowe propozycje Kół i Sekcji.
Zaproponowano Komitet Organizacyjny w składze opracowanym na Prezydium.
Kol. M. Mikrut - przewodniczący
Kol. S. Partyga - wiceprzewodniczący
przewodniczący Kół założycielskich i najaktywniejszych w obchodach.

Kol. KOLONKO poinformował o organizowanym spotkaniu integracyjnym w dniu 12 października br. w Dzierżnie zapraszając wszystkich do udziału w imprezie zaplanowanej na ok. 80 uczestników. Zgłoszenia do 10.X.2002 należy składać do sekretariatu Oddziału.

Na tym zebranie zakończono.

 

26.8.2002 Zebranie

 

W dniu 26.08.2002 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Organizacja seminarium n-t. przez Sekcję Energetyki w dniu 15.X.br.
4. Udział przedstawicieli Oddziału w komisjach i radach powołanych przez Zarząd Główny w bieżącej kadencji.
5. Program zebrania Zarządu Oddziału w dniu 23.09.br.
6. Propozycje do planu pracy Oddziału do końca br.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Zebranie otworzył i prowadził kol. Prezes Marian MIKRUT. Protokół z poprzedniego zebrania przedstawił kol. A. SIELSKI. Protokół został przyjęty.
Przygotowania do Seminarium IN w EL zrelacjonował kol. A. S. GRABOWSKI informując, że wpłynęło kilkanaście referatów, z których rada programowa musi wybrać wystąpienia do publikacji i prezentacji. Szczegółowy program godzinowy obejmujący trzy sesje zostanie opracowany po 15 września br.
Zaproponowano 6 osób do pracy w Komisjach Centralnych, przyjmując konieczność pokrycia im kosztów podróży do Warszawy na sesje robocze.
Uściślono zagadnienia do omówienia na zebraniach Prezydium 16.09.br i Zarządu Oddziału 23.09.br. których głównymi tematami będą obchody 50 lecia i seminarium "Informatyzacja w Elektroenergetyce".
Postanowiono zintensyfikować działania w kierunku pozyskania kronikarza Oddziału, ze względu na zbliżającą się rocznicę. Zwrócono także uwagę na konieczność zorganizowania jeszcze w tym półroczu, imprezy masowej, ogólnodostępnej dla członków Oddziału. Na następnym posiedzeniu Prezydium przedstawione zostanie wykonanie budżetu Oddziału za I półrocze br.

Na tym zebranie zakończono.

 

14.8.2002 Życzenia

 


Najlepsze życzenia dla energetyków z okazji Ich święta od Zarządu i prezydium Sekcji Energetyki

                                           Sekretarz Andrzej Sielski

 

11.7.2002 Informacja

  Przy Naszym Oddziale swoją siedzibę ma

Centralna Sekcja Elektotechniki i Automatyki Górniczej                 Stowarzyszenia Elektryków Polskich
.

Sekcja posiada włąsną stronę internetową, którą można znaleźć pod adresem

http://zeus.polsl.gliwice.pl/~keiag/sep/homepageSEP.html
 

12.6.2002 Seminarium

 

W dniu 11 bm. odbyło się Seminarium nt. "Perspektywy rozwoju energetyki rozproszonej". Przedstawiono trzy referaty:

1. Prof. J. Popczyka - Generacja rozproszona w świetle     reform elektroenergetyki w Polsce i strategii wielkich     przedsiębiorstw energetycznych w Europie.

2. Prof. J. Skorka - Kogeneracja rozproszona gazowa.     Technologie i ekonomika.

3. Mgr inż. M Kulesy - Generacja rozproszona     (kogeneracja     gazowa, źródła odnawialne) w
    strategii     przedsiębiorstw     multienergetycznych w     gminach.

   Wszyscy zainteresowani mogą oglądnąć materiały z        Seminarium w dziale Konferencje i Seminaria.

 

12.6.2002 Konkurs Z ELEKTRYKĄ PRZEZ ŚWIAT

 

7 czerwca br. w Auli Głównej Politechniki Śląskiej odbyła się 6. edycja Konkursu "Z elektryką przez świat", ogłoszonego i zorganizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Gliwicki i Oddział Zagłębia Węglowego. Współorganizatorem Konkursu był Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej. Do Konkursu przystąpiło 111 uczniów z 37 szkół średnich o profilu elektryczno-elektronicznym z województw śląskiego, małopolskiego i opolskiego.

                             [ Wyniki Konkursu ]

 

11.6.2002 Otwarte Zebranie Oddziału

 

Z okazji Dnia Elektryka obchodzonego 12 czerwca na pamiątkę urodzin Ampera odbyło się otwarte zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP.
Otwierając zebranie zatroskany Prezes poinformował o niespodziewanym zgonie prof. Chojcana (zmarł 8.06). Dobry człowiek, aktywny sepowiec, oddany kolega. Zebrani uczcili jego pamięć minutą ciszy.

Wręczono zaległe odznaczenia, kolegom, którzy nie byli obecni na oficjalnych dekoracjach z przyczyn od siebie niezależnych: kol. kol. Sikorskiemu i Trybusowi. Prelekcję kol. Partygi, który nie mógł uczestniczyć w zebraniu, zastąpiły wspomnienia kol. Rozewicza, który uczestniczył w działalności SEP w latach 60 i 70 osobiście i ze swadą potrafi o tym opowiadać. Przywołał barwne postacie inżynierów elektryków, charakterystyczne dla tego okresu działalności, którzy przyczynili się do świetności Oddziału. Choć nie sposób w luźnej relacji wspomnień wymienić wszystkich, to jednak świadectwa historii są zawarte w dokumentach organizacji. Dziękując za wspomnienia Prezes potwierdził, że z okazji święta delegacje Oddziału Gliwickiego odwiedziły mogiły zasłużonych kolegów elektryków składając wiązanki kwiatów.

Referat prof. Popczyka poprzedzający jutrzejsze Seminarium Sekcji Energetyki poruszył ważne problemy rozwoju elektroenergetyki, która musi się szerzej otworzyć na problemy gmin w układzie zbliżającego się wejścia do Unii. (treść wystąpienia )

Zebranie zakończyły komunikaty:
kol. Trybusa, zapraszającego na otwarte zebranie    Sekcji Energetyki w dniu 11 bm.
kol. Prezesa informującego o wynikach wyborów    rektora Politechniki Śląskiej i dziekana Wydziału    Elektrycznego.
kol. Kolonko z udziału w konferencji nt. wyładowań    atmosferycznych

 

17.5.2002 Zebranie Oddziału

 

W dniu 13 bm. odbyło się kolejne zebranie Zarządu Oddziału poświęcone uzupełnieniu składu osobowego agend występujących na schemacie organizacyjnym. Obsadzono wszystkie komórki za wyjątkiem kronikarza, który nadal jest poszukiwany. Prezes Oddziału zaapelował o wykorzystanie w działalności statutowej osób, które kandydowały do Zarządu, a nie uzyskały mandatowych miejsc. Relacja z obrad Rady Prezesów pozwoliła Zarządowi na zapoznanie się z problematyką przygotowań do 31 Zjazdu Delegatów, który odbędzie się w dnia 27 - 29 czerwca 2002 r. w Zielonej Górze. Sprawy różne i wolne wnioski zakończyły posiedzenie.

 

18.4.2002 Kolejne imprezy

    15 maja - prelekcja kol. Ludwika Pinko nt.
                    EKOLOGICZNE ASPEKTY WYTWARZANIA
                               ENERGII ELEKTRYCZNEJ


   11 czerwca - sympozjum pod patronatem prof. Jana Popczyka nt.

                           PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI
                                                    ROZPROSZONEJ

                        

12.4.2002 Najbliższe imprezy naukowo-techniczne

    6-7 czerwca odbędzie sie Krajowa Narada:
               SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE W ASPEKCIE
                     PRAWODASTWA UNII EUROPEJSIKEJ


   15 października odbedzie sie seminarium naukowo-techniczne

                       INFORMATYZACJA W ELEKTROENERGETYCE

                           wiecej informacji w dziale  konferencje-seminaria