30.12.2004 Życzenia Noworoczne
Wszelkich pomyślności, zdrowia, szczęścia, satysfakcji z osiągnięć zawodowych i osobistych w Nowym 2005 Roku życzy wszystkim członkom i sympatykom

                                      Zarząd Oddzału Gliwickiego SEP

 

6.12.2004 Sprawozdanie z Wycieczki


Sekcja Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP i koło nr 9 przy GZE S.A. zorganizowały wycieczkę techniczną połączoną z semiarium technicznym pt. "Nowoczesne rozwiązania i technologie w energetyce na przykładzie działaności ZPUE Gliwice Sp. z o.o. ". Otwarcia imprezy dokonał Przewodniczący Kolegium Sekcji Energetyki kol. A. Trybus, a następnie przybyłych powitał Prezes Zarządu ZPUE Gliwice Pan Damian Asztubski. Prezenacje miały miały miejsce w sali konferencyjnej Infonetu. Program imprezy obejmował następujące punkty:

1.Procedury zapewniające wysoka jakość urządzeń        elektroenergetycznych włączonych do sieci dystrybutora        - inż. Michał Kowol
2.Wymagania dyrektyw niskonapięciowych 73/23/EWG/,       93/68/EWG - dyr. Tomasz Stępień
3.Dyskusja na temat udoskonaleń procedur odbiorczych      gwarantujących bezpieczeństwo urządzeń i instalacji GZE      S.A.
4. Zwiedzenie hal produkcyjnych ZPUE Gliwice Sp. z o.o.

W kolejnej udanej imprezie technicznej sekcji wzięło udział 30 osób. Ilustracją jej przebiego jest załączony fotoreportaż autorstwa inż. Ewy Lukaj-Zgóra z koła SEP przy GZE S.A.

 
 
                        

 

23.11.2004 Zebranie Zarządu Oddziału


W dniu 22.XI.2004 r. odbyło się planowane zebranie Zarządu Oddziału z udziałem przewodniczących Sekcji i Kół. Zgromadzeni wysłuchali prelekcji kol. Bogumiła Dudka - przewodniczącego Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP na temat: "Ocena ryzyka dla zagrożeń elektrycznych wg wymagań Unii Europejskiej". Dyrektywy nowego podejścia każą patrzeć na koszt obniżenia ryzyka, jak na koszty unikniętych nakładów na odszkodowania i likwidację strat poawaryjnych. Konwencje i dyrektywy unijne nie obowiązują wprost. Muszą być przeniesione do prawa krajowego w procesie harmonizacji.

W części organizacyjnej odczytano protokół z poprzedniego zebrania, przyjęty bez uwag.

Swoje sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna, chwaląc jedna i ganiąc inne działania Zarządu. Trochę nieporozumień wywołało skrócenie czasu analizy do pół roku, szczególnie w rozliczeniach finansowych, gdyż te rozlicza się rocznie. Spowodowało to ciąg kolejnych sprostowań nie wnoszących nic do rzeczy, bo jest oczywiste, że rozliczenie za 3 kwartały nie zawiera przychodów X-tego miesiąca, zmieniających opłacalność działania sekcji z ujemnej na dodatnią. Znajdzie to odzwierciedlenie w rozliczeniu rocznym.

Przewodniczący Sekcji poinformowali o działalności za ostatni okres, zapraszając na imprezy, które odbędą się jeszcze w tym roku.

Podjęto działania zmierzające do uzyskania przez Oddział osobowości prawnej, o czy poinformował kol. Sekretarz.

W sprawach różnych kol. Prezes Tadeusz Lipiński przekazał, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów SEP odbędzie się 17.XII.br w Warszawie i będzie poświęcone w całości zmianom statutu. Delegatami Oddziału obok Członków Honorowych w osobach kol. kol. Markowskiego, Lipińskiego i Rozewicza będą kol. kol. Boba, Ciepły, Dąbrowski, Glinka, Olech i Sielski. Prezes zapowiedział Zebranie Noworoczne na 10 stycznia 2005 r. Kol. Kaziewicz zaapelował do przewodniczących Kół o złożenie wniosków na odznaczenia dla wybitnych aktywistów Stowarzyszenia.

Ponieważ zebranie było ostatnim w bieżącym roku, na zakończenie kol. Prezes złożył wszystkim obecnym najlepsze życzenia świąteczne.

 

 

9.11.2004 Wycieczka


Koło SEP przy Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym SA wraz z Sekcją Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP organizują 23 bm. wycieczkę techniczną. Tematem wycieczki są - "Nowoczesne rozwiązania i technologie w energetyce, na przykładzie działania Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych GZE - Gliwice". Na wycieczkę zaproszono szczególnie członków koła SEP, gości z Sekcji Energetyki Oddzialu Gliwickiego SEP, oraz zainteresowanych pracowników służb technicznych GZE S.A. Miejscem spotkania będzie Sala konferencyjna w białym biurowcu na Bazie Port w Gliwicach, uczestnicy zwiedzą halę produkcyjną ZPUE. Szczególy w afiszach.

 

25.10.2004 Sprawozdanie z Seminarium szkoleniowego


Sprawozdanie z Seminarium szkoleniowego nt.
"Elektrycy na nowych rynkach usług infrastrukturalnych".

Seminarium zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gliwickiego SEP w sali konferencyjnej NOT Gliwice przy ul. Górnych Wałów 25 odbyło się w dniu 13 października 2004 r. w godz. od 10.00 do 15.30. Faktyczna liczba uczestników kursu wyniosła 58 słuchaczy, w tym 17 członków Izby Inżynierów Budownictwa (lista uczestników zał. nr 3).

Referaty zostały wygłoszone przez sześciu autorów:
•  Prof. Tadeusz Glinka (Politechnika Śląska)
•  Dr inż. Andrzej Latko (Politechnika Śląska)
•  Mgr inż. Sebastian Gola (Politechnika Śląska)
•  Prof. Paweł Sowa (Politechnika Śląska )
•  Dr Jerzy Roj (Politechnika Śląska)
•  Jakub Papiernik (ElkomTech S.A.) z Łodzi

Ponadto następujący przedstawiciele gmin i środowisk lokalnych wygłosili komunikaty nt. zrealizowanych lub przewidzianych do realizacji projektów energetyki rozproszonej, kogeneracji gazowej, przedsiębiorstw infrastrukturalnych, instalacji inteligentnych domów i osiedli:

•  mgr Kazimiera Tarkowska - wójt gminy Kleszczów
•  dr Joachim Bargiel - wójt gminy Gierałtowice
•  mgr inż. Marian Hniłka - Prezes Przedsiębiorstwa     Komunalnego Zagórz
•  mgr inż. Latocha - Politechnika Śląska
•  mgr Ryszard Żurek - ABB Biuro Regionalne w Katowicach

Prezes Oddziału Gliwickiego SEP
mgr inż. Tadeusz Lipiński     

Przewodniczący Kolegium
Sekcji Energetyki        
mgr inż. Albin Trybus    

Galeria zdjęć

 
 
 
 
 
 
 

Pozostałe materiały dostępne są w siedzibie Oddziału.

 

14.10.2004 Materiały z seminarium


W dziale Konferencje-Seminaria umieszczone zostały prezentacje z minionego seminarium:

"ELEKTRYCY NA NOWYCH RYNKACH USŁUG INFRASTRUKURALNYCH".

 

11.10.2004 Impreza w "Gazdówce"


W weekendowy wieczór spotkali się miłośnicy biesiadowania w "Gazdówce" na kolejnej imprezie zorganizowanej przez Zarząd Oddziału Gliwickiego SEP. Kol. Andrzej Ciepły witając zgromadzonych przypomniał gdzie biesiadowano ostatnimi laty przywołując atmosferę "Starego Młyna", czy gospody "Pod Platanem". Tegoroczna biesiada miała być w górach, ale jak stwierdził wiceprezes Ciepły, góry szczęśliwie przybyły do nas. Zapraszając do zabawy zapowiedział atrakcje przygotowane przez kol. Bobę, który zadbał o oprawę muzyczną i rzutnik wyświetlający teksty piosenek. Zabawa przy suto zastawionych stołach toczyła się wspaniale. Biesiadę elektryków uświetnili swą obecnością dziekan prof. B. Grzesik i dwóch sławnych elektryków publikujących ostatnio w lokalnej prasie M. Samotyj i W. Wajda
Będzie co wspominać.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Andrzej

 
 
 
 

 

 

6.10.2004
 


W dniu 6 października br., przy słonecznej pogodzie, rodzina wraz z gronem przyjaciół i współracowników odprowadziła profesora w ostatnią drogę, z kościoła garnizonowego w Bielsku, na pobliski cmentarz. W kondukcie uczestniczyło bardzo wielu, dla których profesor był prawdziwym autorytetem. Grobowiec rodzinny pokryły kwiaty od przyjaciół i wieńce między innymi od Politechniki Śląskiej, Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Elektrycznego. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. RIP.

 
 

 

6.10.2004
 


Prof. dr hab. inż. Władysław Paszek

zmarł 2 października 2004 roku

 

Profesor dr hab. inż. Władysław Paszek ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 1950 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1961 r. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1972 r., profesora zwyczajnego w 1987 r. W latach 1958-1959 odbył staż naukowo-badawczy na Politechnice ETH Zurich w Szwajcarii. Był członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN,  rzeczoznawcą SEP i członkiem PTETiS.

Był visiting prof. w wielu zagranicznych uniwersytetach technicznych - w Niemczech (Dresden, Berlin, Aachen, Wuppertal, Hannover, Duisburg, Siegen, Darmstadt), w Belgii (Lueven), w Czechosłowacji (Brno).

Dziedziną badań naukowych prof. W. Paszka była teoria maszyn elektrycznych, układów elektromaszynowych i ich regulacji. Był autorem wielu skryptów i podręczników akademickich oraz licznych prac naukowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Był promotorem ponad 40 rozpraw doktorskich pracowników z różnych uczelni i z przemysłu, wychowawcą wielu pokoleń inżynierów elektryków w dziedzinie maszyn elektrycznych.

Był wieloletnim Dyrektorem Instytutu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej oraz inspiratorem budowy budynków Instytutu - inwestycji finansowanej przez przemysł elektromaszynowy.

Przez wiele lat współpracował z przemysłem, m.in. był konsultantem ds. automatyzacji maszyn wyciągowych w Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń Elektrycznych Przemysłu Węglowego w Katowicach, doradcą technicznym ds. automatyki maszyn górniczych i ds. elektrofiltrów w Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Górniczych "Polmag" w Katowicach, konsultantem ds. maszyn elektrycznych w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki "Energopomiar". Był przewodniczącym Rad Naukowych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych "Komel" w Katowicach, Aparatury Niskiego Napięcia Apena w Bielsku-Białej, członkiem wielu innych rad naukowych.

Odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużonemu dla Polite chniki Śląskiej, Złotą Odznaką Zasłużonemu dla Energetyki i Złotą Odznaką Zasłużonemu dla Rozwoju Województwa Katowickiego.


 

3.10.2004 Jubileusz


W dniach 24 i 25 bm Wydział Elektryczny Pol. Śl. Obchodził jubileusz 60-lecia lokacji w Gliwicach połączony z XIV Zjazdem Stowarzyszenia Wychowanków.

Program obchodów wykonano skrupulatnie, co ilustrują załączone zdjęcia.

 
 

 

21.09.2004 Zdjęcia z Zebrania Zarządu


 
 
 

 


 21.09.2004 Zebranie Zarządu


W dniu 20 września 2004 r. odbyło się planowe zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP . Zebranie otworzył prezes kol. Lipiński. Zgromadzeni zaaprobowali zaproponowany porządek obrad. Zgodnie z porządkiem prelekcję na temat "Zabezpieczenia w elektroenergetyce - aktualne tendencje." wygłosił kol. A. Sanocki, który wychodząc z historii zarysował perspektywy rozwoju techniki zabezpieczeń. Podane treści spotkały się z całkowitym zrozumieniem sali. (tekst w załączeniu).

W kolejnym punkcie kol. Kierzkowski przedstawił rozliczenie działalności finansowej. Ubiegłoroczna działalność finansowa Oddziału, choć zamknęła się niedoborem z powodu organizacji Jubileuszu, powinna zostać oceniona pozytywnie (niedobory pokryliśmy z rezerw). Cały SEP w kraju, jak i w latach ubiegłych, prowadził działalność z niewielkim zyskiem. Pierwsze półrocze nasz Oddział zamknął wynikiem dodatnim na działalności statutowej i gospodarczej. Najwięcej dochodu przysporzyły komisje kwalifikacyjne.

Sytuację finansową SEP skomentował prezes Lipiński, poszerzając informację kol. Kierzkowskiego, szczególnie o źródła dochodów i kosztów w zakresie działalności centralnej. W dyskusji głos zabrali kol. Partyga i Rozewicz.

W dniu 7 bm., we Wrocławiu odbyło się spotkanie członków komisji egzaminacyjnych URE, działających przy Oddziałach SEP. Konferencję Prowadził p. Jędrzejuk z konkurencyjnego Stowarzyszenia Polskich Elektryków wraz z p. Krawczyńskim z URE. Przekaz z tej konferencji, zdaniem uczestnika, kol. Kierzkowskiego nie jest jednoznaczny. W gronie komisji ujawniają się różne tendencje i chęci zmian, które na razie nie znajdują zrozumienia wśród ustawodawców. Powtórzono zapewnienie o zamierzonych zmianach w prawie energetycznym, które miałyby uporządkować kwestie powtarzalności sprawdzania kwalifikacji.

W kolejnym punkcie prezes Lipiński poinformował o możliwościach szkoleniowych dla członków Izby Budownictwa. Do 15 bm., musimy złożyć plan szkoleń, który będzie gwarantował przeszkolenie członków Izby z zakresu prawa budowlanego i znajomości norm, szczególnie trudno dostępnych dla szeregowych członków. Wykładowcami na kursach muszą być koledzy z doświadczeniem i odpowiednim autorytetem. Kol. Kolonko wyjaśnił, że dofinansowanie dotyczy jedynie członków Izby.

Kol. Roman Duda z koła studenckiego poinformował zebranych o udziale w obchodach VI Międzynarodowego Dnia Elektryki (relacja w załączeniu).
Kol. Boba poinformował o przygotowaniach organizacyjnych do biesiady październikowej.
Kol. Trybus złożył informację o przygotowaniach organizacyjnych do Seminarium nt. "Elektrycy na nowych rynkach usług infrastrukturalnych", które odbędzie się 13. X. br.
Poinformowano, że Zarząd wesprze prelekcje techniczną kol. Skubisa dla kolegów w kole ostrowskim. Po wykonaniu dostaniemy sprawozdanie.
Sekretarz, kol. Sielski przedstawił treść protokołu z poprzedniego zebrania, którego treść zaaprobowano bez zmian.
W wolnych wnioskach kol. Rozewicz poprosił o relację z ostatniego spotkania Rady Prezesów i zapytał, co z miejscem delegata na Walny Zjazd po kol. Mikrucie.

Kol. Prezes Lipiński poinformował, że miejsce delegata po kol. Mikrucie decyzją prezydium zostało umorzone dla uniknięcia kosztów dodatkowych wyborów. Na spotkania rady prezesów z niewyjaśnionych powodów przybyło ostatnio mało osób. Gremium to, jako ciało doradcze Prezesa SEP nie ma umocowania władczego. Być może przyszłość przyniesie wyjaśnienie tego faktu. XXXII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów poświęcony zmianom statutowym odbędzie się 17 grudnia bieżącego roku w Warszawskim Domu Technika ul. Czackiego 3/5 (więcej szczegółów www.sep.com.pl ).

Po wyczerpaniu porządku na tym zebranie zakończono.

 


 3.09.2004 Biesiada


Uprzejmie informujemy, że w dniu 08 października 2004 r. (piątek) w godz. 19.00-22.00 w góralskiej restauracji "GAZDÓWKA" w Gliwicach, ul. Dworcowa 30 odbedzie się biesiada SEP-ców Oddziału Gliwickiego.

Organizatorzy zapewniają dabre góralskie jadło przy kufelku piwa i muzyce biesiadnej. Koszt biesiady w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi 40 zł. SEP-cy wraz z osobą towarzyszącą otrzymują bonifikatę. Wpisowe od osoby wynosi 16 zł. Z uwagi na ograniczoną pojemność "GAZDÓWKI" uprzejmie prosimy o:

•  Składanie deklaracji uczestnictwa w biesiadzie w sekretariacie SEP lub ostatecznie przed Zebraniem Zarządu Oddziału w dn. 20.09.2004 r.

•  Opłacenie wpisowego (16 zł. od osoby) w sekretariacie SEP w terminie do 25.09.2004 r.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy 65 osób, tj. pojemność restauracji "GAZDÓWKA", biesiada odbędzie się w tym terminie, lecz w innym miejscu.

Apelujemy o składanie deklaracji uczestnictwa do dnia 20.09.2004 r., gdyż późniejsze "dopisywanie" do listy może być niemożliwe. Liczymy na udział członków Zarządu Oddziału i Prezesów Kół Oddziału.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
       
                                                       Prezes Oddziału
        
                                                      Tadeusz Lipiński

 


 3.09.2004 Zebranie Zarządu odziału


Uprzejmie zapraszam na zebranie Zarządu Oddziału, które odbędzie się w dniu 20.09.04r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej NOT (I piętro) w Gliwicach ul. Górnych Wałów 25. Początek zebrania o godz. 15.30

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2.Prelekcja techniczna nt."Zabezpieczenia w     elektroenergetyce-aktualne tendencje."
    mgr inż. Andrzej Sanocki (Energopomiar-Elektryka).
3. Działalność Komisji Egzaminacyjnych - problemy bieżące.
4. Wyniki finansowe O/Gl za I półrocze br.
5. Zasady dofinansowywania szkoleń prowadzonych w SEP     przez Śl.O.I.I.B.
6. Informacje o imprezach organizowanych przez Sekcje     Naukowo-Techniczne, Agendy O/Gl i Koła.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
       
                                                       Prezes Oddziału
        
                                                      Tadeusz Lipiński

 

 


 2.09.2004 Seminarium


13 października odbędzie się seminarium szkoleniowe


ELEKTRYCY NA NOWYCH RYNKACH USŁUG INFRASTRUKURALNYCH

W dziale Konferencje-Semiaria dostępny jest do pobrania program seminarium , karta zgłoszenia oraz zaproszenie.

 


 15.6.2004 Seminarium szkoleniowe


15 bm. w Sali NOT spotkali się wszyscy zainteresowani problemami budowy i eksploatacji instalacji elektroenergetycznych. Omówiono problematykę poruszoną normie dotyczącej instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV PN - E - 05116:2002.

Zaprezentowano trzy referaty:

1. Wymagania podstawowe dotyczące urządzeń i instalacji elektroenergetycznych - dr inż. Zbigniew Natowski

2. Wymagania szczegółowe dla instalacji oraz środki bezpieczeństwa i układy pomocnicze - mgr inż. Sławomir Samek

3. Ochrona przeciwporażeniowa i uziemienia w instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia - dr inż. Witold Jabłoński

Seminarium otworzył kolega A. Trybus dziękując za zainteresowanie i liczny udział. Uczestnicy otrzymali treść wystąpień w postaci materiałów wydanych dzięki pomocy kol. Andrzej Sanockiego.

 

 

 

 8.6.2004 Uroczyste Zebranie Zarządu


Od kilku lat 10 czerwca jest Międzynarodowym Dniem Elektryki poświęconym postaci A.M. Ampera.

Z tej okazji 7 bm. odbyło się uroczyste Zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie otworzył i prowadził Prezes T. LIPIŃSKI. Nawiązując do tradycji przedstawił program zebrania i poprosił kol. A. SIELSKIEGO, o wywołanie kolegów którzy dostali wyróżnienia honorowe do odznaczenia.

Srebrne Odznaki Honorowe SEP odebrali koledzy Ryszard BOJDA i Aleksander SIUPKA.

Medalami prof. Obrąpalskiego uhonorowani zostali koledzy: A. KAZIEWICZ, J. SZPOTAŃSKI, Z. BIAŁKIEWICZ, J. HICKIEWICZ, M. RISS, K. WOLSKI, J. GEMBALSKI, P. GAWOR i S. CHOLEWA.

Zamiast cytować przemówienie okolicznościowe Prezesa, dla przypomnienia sylwetki uczonego, przytoczmy scenkę:

Narrator : Andre Ampere urodził się 20 stycznia 1775 roku w Lyonie. Jeszcze jako młody chłopiec przeczytał wszystkie 20 tomów wielkiego słownika encyklopedycznego. "Nie ma takiej rzeczy, której Andre nie potrafiłby zrobić." - mawiano w domu Amperów. Młodym Amperem wstrząsnęła tragiczna śmierć ojca. Być może właśnie to było przyczyną jego krańcowych zachowań, od nerwowego podniecenia do skrajnej apatii. Ponadto był roztargniony, skłonny do ostrych sądów, a jednocześnie dobry i delikatny. Muzyka doprowadzała go do łez.
Głos zabierze członek Akademii Nauk - Andre Ampere.
Andre Ampere : Dziękuję, będę mówił krótko. Odkrycie Oersteda skierowały moją uwagę na badanie wzajemności oddziaływania przewodnika z prądem elektrycznym i igły magnetycznej. Jeśli przewodnik z prądem elektrycznym oddziałuje na igłę magnetyczną, to igła magnetyczna musi działać na przewodnik z płynącym prądem!
Doświadczenia moje dotyczą działania magnesu na przewodnik. Odkryłem, że pojawia się siła elektrodynamiczna, która wprawia w ruch przewodnik, ale to nie wszystko. Odkryłem, że dwa przewodniki, w których płyną prądy w tym samym kierunku przyciągają się, a odpychają się, gdy w jednym z nich zmienimy kierunek przepływu prądu. Wiem, że przyczyną tego działania jest wytworzony magnetyzm tych przewodników. Doświadczalnie ustaliłem, że siła elektrodynamiczna zależy od indukcji pola magnetycznego, natężenia prądu oraz długości przewodnika. Wzorem uczonego Oersteda dla ustalenia kierunku i zwrotu tej siły ułożyłem regułę zwaną regułą lewej dłoni. Panowie! Otwieram nowy dział nauki o elektryczności - elektrodynamikę!

Następnie referat na temat:  "Rozwój i aplikacje mikrosystemów krzemowych" - wygłosił kolega prof. T. SKUBIS - prezentując najnowsze zdobycze elektryki.

Na zakończenie wzniesiono świąteczny toast lampką szampana.

Galeria zdjęć
   

 

 


 24.5.2004 Zdjęcia z seminarium      Aby zobaczyć zdjęcia z Seminarium Sekcji Energetyki kliknij tutaj

 

 


 21.5.2004 Uroczyste zebranie ZarząduUprzejmie zapraszam na uroczyste zebranie Zarządu Oddziału z okazji Dnia Elektryka, które odbędzie się w dniu 07.06.04r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej NOT
(I piętro) w Gliwicach ul. Górnych Wałów 25.

Początek zebrania o godz. 15.30

Proponowany porządek zebrania:
•  Otwarcie zebrania
•  Wręczanie odznaczeń i medali.
• Wystąpienie okolicznościowe Prezesa Oddziału z okazji     Dnia Elektryka.
• Prof.dr hab.inż.Tadeusz Skubis - referat pt.:"Rozwój i     aplikacje mikrosystemów krzemowych".
•  Sprawy różne, wolne wnioski.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Oddziału           
      Tadeusz Lipiński           

 

 


 20.5.2004  Relecja z seminarium


19 bm. na seminarium Sekcji Energetyki zaprezentowano trzy referaty poświęcone między innymi zagadnieniom systemowej gospodarki wyposażeniem pomiarowym w świetle zarządzania jakością, oceną parametrów przyrządów według wymagań wzorcowania oraz przykładu wzorcowania parametrów materiałów magnetycznych. Seminarium otworzył kolega A. Trybus dziękując za zorganizowanie tegoż, koledze Andrzejowi Sanockiemu, któremu przekazał prowadzenie części merytorycznej.

Kolejno wystąpili: inż. T. Wypych, mgr T. Guzy, dr  J. Kwiczala, omawiając referaty pomieszczone w materiałach.

Wyznacznikiem zmian jest norma PN-EN ISO 10012; luty 2004r., zatytułowana: "Systemy Zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego", która w odróżnieniu od poprzednich nie jest obligatoryjna i jedyna.

Dla zapewnienia pomiarom odpowiedniego miejsca w systemach zarządzania jakością, kluczowa stała się sprawa niepewności wzorcowania przyrządu pomiarowego, oraz walidacja metod pomiaru.

Ciekawym rozwiązaniem technicznym jest układ do wyznaczania parametrów materiałów magnetycznych.

Seminarium towarzyszyła wystawa przyrządów pomiarowych oferowanych przez firmy: Energopomiar i Bial. Ścisła współpraca obu firm przynosi obopólne korzyści. Wśród prezentowanych przyrządów prym wiedzie Analizator obwodów trójfazowych ANOT-10 o szerokich zastosowaniach szczególnie w przemyśle, oraz cała gama multimetrów do zastosowań pomiarowych - wśród których zainteresowanie budzą: mierniki cęgowe BM 155 i udarowy miernik uziemień WG-3057 do zastosowań praktycznych.

 

 


 14.5.2004  Relecja z seminarium


Centralne Kolegium Sekcji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Bytomskie Koło Terenowe SEP przy współpracy z firmami: K.W. S.A. Zakład Górniczy "Piekary"; APATOR-SERVICE Spółka z o.o. w Katowicach i ELTEL Spółka z o.o. w Katowicach, to organizatorzy Seminarium

"Działania prawne na polskim rynku przemysłu wydobywczego w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej ".

Obrady Seminarium odbyły się w dniu 22 kwietnia 2004 r. w Piekarach Śląskich.

Pełne sprawozdanie opracowane przez Marka Witułę.

 

 


 20.4.2004  NWZD Oddziału


  W dniu 19 kwietnia 2004 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gliwickiego SEP. Zebrani po przyjęciu porządku obrad powołali komisje proceduralne i rozpoczęli dyskusję nad projektem uchwały w sprawie wystąpienia o uzyskanie przez Oddział osobowości prawnej. Po dłuższej dyskusji i wymianie poglądów dopracowano i przegłosowano treść uchwały w następującym brzmieniu: 

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gliwickiego obradujące w dniu 19 kwietnia 2004 roku w Gliwicach w oparciu o statut stowarzyszenia (Rozdz. 1 § 4 ust.3) upoważnia Zarząd Oddziału do wystąpienia o uzyskanie osobowości prawnej przez Oddział w terminie do dnia 30. VI. 2005 roku."

 W kolejnym punkcie obrad wysłuchano informacji kol. Andrzeja Sielskiego z działalności Oddziału w roku jubileuszu 50 lecia Oddziału.
Na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono

 

 


 16.4.2004 Materiały konferencyjne


W dziale Konferencje-Semiaria zostały umieszczone materiały dotyczące seminarium pt.

  "Aparatura pomiarowa - systemy zapewnienia jakości"


Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej NOT w Gliwicach przy ul.Górnych Wałów 25 w dniu 19 maja 2004 roku w godz. 10.00 - 14.00

Celem seminarium jest zapoznanie jego uczestników z postanowieniami nowych norm: PN-EN ISO-10012:2004 "Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego" oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2001 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

 

 


 31.3.2004 NWZDO


Szanowni Koledzy i Koleżanki

Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Gliwickiego podjętą na zebraniu Zarządu w dniu 16.02.2004r. w oparciu o § 30.1 statutu SEP zwołuje się na dzień 19 kwietnia br o godz.14.00 /pierwszy termin/ , godz.14.15 /drugi termin/ w sali konferencyjnej budynku NOT, ul.Górnych Wałów 25 w Gliwicach

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
DELEGATÓW ODDZIAŁU

Proponowany porządek NWZDO:
1. Otwarcie NWZDO
2. Powołanie komisji proceduralnych
3. Stwierdzenie prawomocności obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o uzyskanie osobowości prawnej przez Oddział, zgodnie z § 4.3 statutu SEP
5. Informacja o działalności Oddziału w roku jubileuszu 50-lecia Oddziału
6. Zamknięcie obrad

Uwaga:
Delegaci na NWZDO otrzymują duplikat mandatu delegata w dn. 19.04.04r. przed obradami - przy podpisywaniu listy obecności.


Prezes Oddziału          

Tadeusz Lipiński          


Dodatkowe materiały:

 Uzyskanie osobowości prawnej przez Oddział Gliwicki SEP
(materiał przedstawiony na posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu 16.02.2004r. przez Sekretarza O/Gl. Kol. A.Sielskiego)

Głos w dyskusji członka Honorowego - Kol. Zygmunta Rozewicza  
  
 

 

 16.3.2004 Spotkanie Kolegium Sekcji Energetyki


W dniu 15 stycznia 2004 r. odbyło się spotkanie Kolegium Sekcji Energetyki Oddział u Gliwickiego SEP. Zebrani, wraz z zaproszonymi gośćmi w osobach przewodniczących Komisji Rewizyjnej, oraz Sekcji Instalacji i Komisji Szkoleniowej, podsumowali spotkanie noworoczne. Przyjęto także poprawki do planu pracy Sekcji. Dotyczące seminarium promocyjnego i technicznego. Tytuł pierwszego z nich będzie brzmiał "Nowoczesne przyrządy pomiarowe dla elektryków". Seminarium jesienne zostanie poświęcone tematowi: "Elektrycy na nowych rynkach usług infrastrukturalnych".
Ustosunkowano się do oferty szkoleń z dotacją, uznając konieczność pozyskania osób, które podjęłyby się zorganizowania takiego przedsięwzięcia, np. wśród pracowników Uczelni. Przewodniczący Sekcji Energetyki został zaproszony przez kol. Popczyka na seminarium uczelniane poświęcone problemom usług infrastrukturalnych. Na zakończenie zgromadzeni złożyli serdeczne życzenia Imieninowe i Urodzinowe kol. Zbigniewowi Waliczkowi z okazji rozpoczęcia roku jubileuszu, który uczcimy w przyszłym roku.

 

 4.3.2004 Spotkanie Prezydium Zarządu


W dniu 1 marca 2004 r. odbyło się planowe spotkanie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie otworzył i prowadził kol. Prezes Tadeusz LIPIŃSKI. Po przyjęciu porządku obrad, kol. Andrzej Sielski przedstawił protokół z poprzedniego posiedzenia, który zebrani przyjęli bez uzupełnień. W programie spotkania oprócz punktów rutynowych umieszczono informację o działalności Sekcji Energetyki Oddziału, którą przedstawił Kol. Albin Trybus. Działalność Sekcji była wpisana w całokształt obchodów 50 lecia i stanowiła niebagatelną jego część, co znalazło odbicie w sprawozdaniu kol. Andrzeja Sielskiego z merytorycznej części obchodów.
Podsumowując zakończone obchody 50 lecia Oddziału, kol. Sielski wymienił wszystkie główne pozycje obchodów, konferencje, seminaria, imprezy artystyczne i towarzyskie, w tym także złożenie kwiatów na grobach zasłużonych działaczy Oddziału. Podkreślił jednocześnie, że część obchodów odbywała się w Kołach i nie wszystkie imprezy środowiskowe można było ująć. Będą wymieniane w sprawozdaniach Kół. Imprez było rzeczywiście dużo i odbywały się częściej niż w toku bieżącej działalności Oddziału. Kol. Andrzej Ciepły został zobowiązany do przygotowania na następne posiedzenie, zestawienia przyznanych nagród i wyróżnień w postaci ilościowej, tak aby kol. Sielski mógł to umieścić w sprawozdaniu.
Omówiono sprawę szkoleń dla członków Izby Inżynierów Budownictwa, postanawiając zobowiązać kol. Matulkę - odpowiedzialnego za szkolenia - do powołania zespołu, który opracuje tą problematykę z udziałem Sekcji Instalacji i Energetyki.
Kol. Prezes zaproponował jako Członek Honorowy nadanie Medalu prof. Obrąpalskiego, kolejnym trzem wybitnym postaciom SEP, a to Jackowi Szpotańskiemu, Jerzemu Hickiewiczowi i Zbigniewowi Białkiewiczowi. Stosowne wnioski zostaną przekazane Kol. Pinko - Kanclerzowi kapituły Medalu.

 

 9.2.2004 Zmarł Cyprian Brudkowski


Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 7 lutego 2004r. Zmarł

ś. p.
Cyprian Brudkowski
mgr inż. elektryk

członek honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
Prezes Stowarzyszenia w latach 1994-1998,
Prezes Oddziału Gliwickiego SEP w latach 1972-1987.
Wybitny specjalista w zakresie napędu elektrycznego i energoelektroniki.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP i najwyższymi odznaczeniami stowarzyszeniowymi.
Człowiek prawy i szlachetny, wspaniały Kolega i Przyjaciel.
Będzie nam go bardzo brakowało.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 11 lutego 2004r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.
Nabożeństwo Żałobne o godz. 10.30 w Katedrze pod wezwaniem Piotra i Pawła 2 w Gliwicach ul. Ziemowita.

Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego składają:
Koleżanki i Koledzy z Oddziału Gliwickiego SEP

 

 20.1.2004 Posiedzenie Komitetu Bezp. w Energetyce


   W dniu 19 bm. odbyło się w ZIAD Bielsko Biała, plenarne posiedzenie Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Energetyce.
Posiedzenie otworzył, program przypomniał i skrócone sprawozdanie za rok ubiegły przedstawił kol. Przewodniczący Bogumił DUDEK.
Następnie kol. Wójcie przedstawił referat na temat nowych regulacji prawnych z uwzględnieniem dyrektyw UE jakie odnotowano w nowelizacji Kodeksu pracy. Obchodzą nas szczególnie zmiany w art. 222, 226, 231, i 237
Z planowanych konferencji pierwsza ma być maju, a informacje podane na temat planu pracy najlepiej pozyskać, zdaniem przewodniczącego komitetu, na stronie www.ppn.pl , która burzliwie się rozwija i będzie coraz lepsza.
W sprawach różnych kol. przewodniczący zapowiedział Weryfikację składu członków gdyż do końca kadencji jest jeszcze parę lat, a część kolegów zmieniła pracę oraz zainteresowania i nie udziela się aktywnie na forum komitetu. Kolejne spotkania komitetu będą się odbywały dalej w Warszawie, ze względu na łatwość dojazdu.
Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na spektakl teatralny sztuki "Electroenergeticon" - według scenariusza J. Zgaińskiego, poświęconej historii energetyki i BHP wystawionej po raz pierwszy z okazji "50 lecia służb BHP w energetyce".

 

 11.1.2004 Spotkanie noworoczne


We wtorek 7 bm. Odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie prowadził prezes kol. T. Lipiński.
Dla uświetnienia spotkania wystąpił młody obiecujący pianista Tadeusz DOMANOWSKI, który na fortepianie wykonał koncert i scherzo Chopina oraz Rapsodię Węgierską.
Kol. Prezes dokonał podsumowania imprez zorganizowanych dla uczczenia 50 lecia powołania oddziału omawiając krótko każdą nich. W sumie zorganizowano między innymi: 2 konferencje naukowe z pomocą Pol. Śl., 3 seminaria w sekcjach naukowo - technicznych oraz jedno seminarium techniczne w kole terenowym.
Na zakończenie obchodów 50 lecia kol. A. Sielski zaprezentował kolejną grupę osób, której odznaczenia i uhonorowania dokonali kol. Chojak z Zarządu Głównego, kol. Brudkowski - kanclerz kapituły medalu prof. Obrąpalskiego i kol. Lipiński - Prezes Oddziału. (lista odznaczonych)
Na tym zakończono obchody 50 lecia rozpoczęte przed rokiem. Kieliszkiem szampana wzniesiono toast za pomyślność w Nowym Roku.
Spotkanie zakończyły rozmowy koleżeńskie i nieformalne prowadzone przy szwedzkim bufecie.

  

 

 6.1.2004 Uroczyste Zebranie Bytomskiego Koła SEPW dniu 11 grudnia 2003 r odbyło się podwójnie uroczyste zebranie Członków Koła:

Lokalne obchody 50-lecia powstania Oddziału Gliwickiego SEP i doroczne podsumowanie działalności Koła.

Spotkanie zaszczycili obecnością Prezes Gliwickiego Oddziału SEP Kol. mgr inż. Tadeusz Lipiński wraz z Małżonką, mgr inż. Zygmunt Mielcarek, Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego "Piekary" Kompanii Węglowej S.A. oraz zaproszone przez Kolegów Osoby Towarzyszące.
Sprawozdanie z działalności Koła wręczono zebranym jako kolejny, 18 numer Biuletynu Informacyjnego Koła.

W części towarzyskiej bawiono się pod dyktando dwu osobowego zespołu muzycznego.

  


Marek Wituła.

 

 1.12.2004  Konferencja


Uprzejmie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowo-technicznej ELRYZ - 2004:

"DOKUMENT BEZPIECZEŃSTWA I OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH"


Organizatorzy:

- Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gliwicki,   Bytomskie Koło Terenowe

- Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Elektryczny.


Pełne informacje w dziale Konferencje-Seminaria