6.11.2005 


Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 2 grudnia br.
zmarł długoletni działacz, Członek Honorowy
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

dr inż. Zygmunt Rozewicz

Pogrzeb odbył się 4 grudnia w Bytomiu.
Był on ponad 40 lat pracownikiem Energopomiaru,
a w latach 1990-1999 jego Dyrektorem Naczelnym.
W latach 1990-1998 był również Prezesem Oddziału Gliwickiego SEP,
a w okresie 1975-2002 Członkiem Zarządu Głównego SEP.
Doskonały Organizator i Inżynier, Wychowawca młodzieży,
Wspaniały Kolega i Przyjaciel

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie

Zarząd Oddziału Gliwickiego
SEP
Koledzy i przyjaciele

 

29.11.2005 Informacje bieżące


Zespół Pomocy Koleżeńskiej informuje, że w grudniu przyznaje się świąteczne zapomogi dla będących w trudnej sytuacji materialnej - Koleżanek i Kolegów oraz rodzin po zmarłych członkach SEP.

Wnioski prosimy składać w Sekretariacie Oddziału do dnia 09.12.2005 r.

Do pobrania: Harmonogram działań przed WZD OGl. SEP

 

13.11.2005 Zasady przyznawania odznaczeń SEP


Aby pobrać regulaminy przyznawania odznaczeń SEP proszę kliknąć tutaj.

 

7.11.2005 Galeria zdjęć


W dziale Imprezy umieszczona została galeria zdjęć z wycieczki do Rychwałdu, która odbyła sie dniach 24-25 września.

 

24.10.2005 Integracja w lasach pszczyńskich


W pierwszą sobotę października odbyła się wycieczka Koła SEP przy GZE S.A. i Zarządu Oddziału SEP w Gliwicach do Pszczyny.

Podczas wycieczki odwiedziliśmy rezerwat hodowlany żubrów zlokalizowany w środku lasu i dowiedzieliśmy się, że podczas leśnych wędrówek po okolicznych lasach można spotkać się oko w oko z ... żubrem.

Następnie udaliśmy się do pszczyńskiego pałacu gdzie przemierzając, w towarzystwie przewodników, kolejne komnaty poznawaliśmy życie i obyczaje panujących na zamku. Ostatnią atrakcją było spotkanie integracyjne w plenerze - przy ognisku na leśnej polanie - sponsorowane przez Firmę "ELWIT" z Pszczyny. Pomimo pochmurnej aury biesiada przebiegała w gorącej atmosferze.

Zadowoleni i zmęczeni uczestnicy wycieczki wrócili do domu w godzinach wieczornych.

 


Obszerna galeria zdjęc dostępna jest w dziale Imprezy

 

6.10.2005 Galeria zdjęć z Warsztatów Technicznych


29 września br. odbyły się Warsztaty Techniczne nt.

"Informatyczne wsparcie procesu zarządzania pomiarami
u odbiorców komunalnych w przededniu pełnej liberalizacji
rynku energii elektrycznej w Polsce"

Galeria zdjęć ze spotkania dostępna jest w dziale konferencje-seminaria lub bezpośrednio tutaj.


 

30.9.2005 Spotkanie absolwentów


W 2006 roku planowane jest spotkanie absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej immatrykulowanych w 1956 r.

Szczegóły w załaczniku

 

26.9.2005 Spotkanie integracyjne


W dniach 24 - 25 września br. w malowniczym dworku w Rychwałdzie k/Żywca, przy pięknej, słonecznej pogodzie, odbyło się spotkanie SEP-ców Oddziału Gliwickiego.

W spotkaniu uczestniczyło 51 osób.

W pierwszym dniu, po obiedzie odbyły się gry i zabawy sprawnościowe, a ich zwycięzców podajemy niżej:

•  Stanowisko nr 1. Rzut wałkiem

     •  Leokaldia Litwinowicz
     •  Teresa Potępa
     •  Kazimiera Pietyra

•  Stanowisko nr 2. Rzuty piłeczkami tenisowymi do tarczy

     •  Leokaldia Litwinowicz

•  Stanowisko nr 3. Slalom "gigant" z rakietą tenisową

     •  Bogumiła Gruszczyńska
     •  Wit Wilk

•  Stanowisko nr 4. Slalom z rakietką pingpongową

     •  Wanda Sanocka
     •  Wiesław Matulka

•  Stanowisko nr 5. Przestawianie wędką wiaderka z wodą

     •  Bolesław Kusiak
     •  Jerzy Staszel

Również odbył się turniej tenisa. Mecz deblowy w obsadzie:

     •  SEP-cy Albin Trybus, Zbigniew Waliczek
     •  Kajakowcy Stanisław Kłyś, Jerzy Hatłas

wygrali SEP-cy. 

9.9.2005 Wycieczka integracyjna


Zarząd Koła SEP przy GZE S.A. wraz z Zarządem Oddziału Gliwickiego SEP i Firmą ELWIT B. Witoszek zaprasza do udziału w wycieczce integracyjnej do Pszczyny i okolic.
Wycieczka odbędzie się w sobotę 01.10.2005r.

Program przewiduje:
§ Zwiedzanie z indywidualnym przewodnikiem pałacu w Pszczynie
§ Pobyt w rezerwacie żubrów
§ Ognisko integracyjne z poczęstunkiem
Harmonogram wycieczki:
§ Godz. 8.00 - 8.15 zbiórka i odjazd autobusu z Placu Piastów (obok sklepu rowerowego CYKLO)
§ Godz. 10.00 - 12.00 zwiedzanie pałacu
§ Godz. 13.00 - 14.00 odwiedziny w rezerwacie
§ Godz. 14.30 - do wieczora ognisko integracyjne
§ Powrót do Gliwic w godzinach wieczornych

Zgłoszenia do dnia 16 września wraz z wpłatą 5 zł. od osoby przyjmują:

Barbara Huchla (tel. 303 80 42) GZE Serwis Gliwice ul. Myśliwska 6 pok. 8

Lidia Lubieniecka (tel. 303 23 06) GZE S.A. Gliwice ul. Portowa 14a pok.1 bud. IT Vattenfall

 

1.9.2005 XXXIII Walny Zjazd Delegatów SEP


W dniach 23 - 25 czerwca 2006 roku w Łodzi, na mocy Uchwały nr 38 - 2002/2006 Zarządu Głównego SEP z dnia 15 marca 2005 r., odbędzie XXXIII Walny Zjazd Delegatów SEP.

Obrady odbędą się w Filharmonii Łódzkiej przy ul. Narutowicza 20/22 w Łodzi.

Rejestracja uczestników i gości Zjazdu, odybywać się będzie od 22 czerwca 2006 r. (czwartek) od godz. 12, na terenie Filharmonii.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Oddziału Łódzkiego

 

23.8.2005 Seminaria


W dziale Konferencje-Seminaria umieszczone zostały szczególowe informacje dotyczące najbliższych seminarów organizowanych przesz Oddział Gliwicki

 

11.8.2005 Zmarł Tadeusz Weiss


Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p. inż.
Tadeusza WEISSA,

zasłużonego energetyka i związkowca.

Żonie oraz najbliższym zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Zarząd Oddziału Gliwickiego SEP

 

4.8.2005 Seminaium


21 września 2005r. odbędą się organizowane przez Sekcję Energetyki warsztaty techniczne nt.

Informatyczne wsparcie procesu zarządzania pomiarami u odbiorców komunalnych w przededniu pełnej liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce.

Miejsce warsztatów:
   Sala konferencyjna NOT Gliwice
   44-100 Gliwice
   ul. Górnych Wałów 25 (I p.)

Pełne informację zamieszczone są w zaproszeniu dostępnym do pobrania w dziale Konferencje-Seminaria.

 

6.7.2005 Zmarł Stanisław Konderak


Z głębokim żalem pożegnaliśmy w dniu 5 lipca 2005r na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach naszego Kolegę

śp. mgr. inż.
Stanisława Konderaka,

zmarłego w dniu 1 lipca 2005r w wieku 69 lat, wieloletniego działacza Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Gliwickiego, Zasłużonego Seniora SEP. Odszedł Człowiek prawy i szlachetny, wspaniały Kolega i Przyjaciel. Nad otwartą mogiłą pożegnał Staszka, Prezes Kol. Tadeusz Lipiński wspominając sylwetkę Zmarłego oraz przekazując wyrazy głębokiego współczucia Małżonce i całej Rodzinie.

 

2.7.2005 Zebranie Kolegium Sekcji Energetyki


W dniu 29.VI.2005 odbyło się planowe spotkanie Kolegium Sekcji Energetyki. Podsumowano działalnośc za pierwsze półrocze i plany działania drugiego półrocza. W sprawach różnych kol. Prezes Tadeusz Lipiński poinformował o wystąpieniu Zarządu z wnioskiem o nadanie tytułu Członka Honorowego SEP kol. Albinowi TRYBUSOWI. Zebranie zakończyła wymiana życzeń udanych wakacji.

 

29.6.2005 Informacja


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Ekonomiczno - Społeczne
prowadzi nabór na:

Podyplomowe Studium Konsultingu Menedżerskiego

Do pobrania : szersze informacje

 

23.6.2005 Zdjęcia z konferencji AP-EAZ


Na stronie została umieszczona pełna galeria zdjęć z konferencji naukowo-technicznej AP-EAZ, która odbyła się w Ustroniu w dniach 19 i 20 maja br.

 

17.6.2005 Zebranie Zarządu Oddziału


W dniiu 13 czerwca br. odbyło się zebranie otwarte Zarządu Oddziału. Otwierając posiedzenie i przedstawiając pozycję jego porządku prezes Oddziału kol. T. Lipiński. Podkreślił uroczysty charakter zebrania w związku z obchodzonym w dniu 10 czerwca Międzynarodowym Dniem Elektryka. Z tej okazji decyzją Zarządu Głównego SEP na wniosek Oddziału Gliwickiego przyznano godność Zasłużonego Seniora SEP kolegom Januszowi Nowakowskiemu i Waldemarowi Olechowi. Dyplomy wręczyli prezes kol. T. Lipiński i członek Zarządu Głównego kol. Z. Dąbrowski. Jednocześnie z tej samej decyzją kapituły Medalu Imienia prog. Jana Obrąpalskiego pamiątkowe medale przyznano kolegom:

Andrzejowi S. Grabowskiemu ,Bogumiłowi Dudkowi, Andrzejowi Świerniakowi, Jerzemu Staszelowi, Markowi Witule. Medale i dyplomy wręczyli kanclerz kapituły kol. L. Pińko i kol. T. Lipiński. Jednocześnie kol. Krzysztof Kolonko odebrał Złota Odznakę Honorową SEP przyznaną przez Zarząd Główny na wniosek Centralnego Kolegium SIiUEl. Okolicznościowy toast lampką szampana z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka wzniósł kol. T. Lipiński. Kolejnym punktem porządku zebrania była prelekcja pt. "Rozwój koncepcji samochodu elektrycznego i hybrydowego od XIX w. do dnia dzisiejszego", którą wygłosił mgr inż. Rafał Setlak z Wydziału Elektrycznego Pol. Śl.

Informacje o bieżącej działalności Oddziału (seminaria, spotkania) zaprezentowali koledzy: M. Boba, K. Kolonko, M. Wituła, A. Sielski.

Zarząd Oddziału podjął także uchwały o wystąpieniu z wnioskami o nadanie godności Członka Honorowego SEP trzem zasłużonym kolegom z Naszego Oddziału.

 

17.6.2005 Seminarum szkoleniowe


W dniu 3 czerwca br. siedzibie Oddziału odbyło się seminarium szkoleniowe dla członków Komisji Kwalifikacyjnych z Naszego Oddziału. Po otwarciu seminarium przez prezesa Oddziału kol. T. Lipińskiego referat nt. "Działalności i uwarunkowania Komisji Kwalifikacyjnych funkcjonujących w SEP wygłosił przewodniczący CKUZ SEP kol. dr inż. J. Strzałka. Następnie aktualne problemy działalności komisji z Naszego Oddziału przedstawili koledzy Z. Dąbrowski, W. Olech, M. Kierzkowski. W dyskusji podjęto szereg istotnych problemów na jakie napotykają komisje, wynikających głownie z niedoskonałości obowiązujących przepisów (rozporządzenia Ministra Gospodarki).


 

16.6.2005 Sprawozdanie z konferencji


Konferencja naukowo - techniczna AP - EAZ
40 - lecie pracy naukowej Profesora Wilibalda Winklera

19 i 20 maja w Ustroniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo - techniczna " Aktualne problemy w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej '' AP-EAZ, której organizatorami były: Oddział Gliwicki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Gliwice.

Celem konferencji była prezentacja współczesnych kierunków rozwoju elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej / EAZ / oraz jej uwarunkowań eksploatacyjnych. Konferencja wpisywała się w ciąg konferencji organizowanych w ostatnim 10-leciu przez Oddział Gliwicki SEP, dotyczących istotnych zagadnień związanych z eksploatacją systemów elektroenergetycznych. Konferencja odbyła się w 100-lecie pierwszych zastosowań urządzeń zabezpieczających w instalacjach elektrycznych .

Do pobrania: Pełna relacja z konferencji

Galeria zdjęć:

 
 
 

 

 

26.4.2005 Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu


W poniedziałek, 25 bm. Odbyło się planowe posiedzenie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Tym razem w siedzibie Muzeum w Gliwicach - Willi Caro. Zebranie prowadził prezes kol. T. Lipiński.
Kol. Prezes poinformował o nadaniu medalu prof. Obrąpalskiego kolejnym zasłużonym kolegom wspierającym działalność Oddziału.
Pani Kustosz muzeum oprowadziła gości po zabytkowych wnętrzach pofabrykanckiej willi, tłumacząc zawiłości jej historii, co spotkało się z żywym zainteresowaniem członków Zarządu.

Po przerwie na kawę, przystąpiono do procedowania porządku zebrania. Odczytano i przyjęto bez uwag protokół kol. Sielskiego z poprzedniego zebrania, oraz wysłuchano informacji, kol. Kierzkowskiego o wynikach finansowych Oddziału za rok 2004. Bilans przychodów i kosztów był zrównoważony. Następnie zainteresowani koledzy przedstawiali informacje na temat imprez naukowo - technicznych organizowanych w najbliższym czasie.

Na tym zebranie zakończono.


Wnętrze Sali jadalnej Willi Caro, gdzie odbyło się zebranie
Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP w dniu 25 - 04 - 2005 r.

 

22.4.2005 Konkurs "Przygoda z techniką"


W czwartek 14 kwietnia br. w auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. T. Kościuszki w Rybniku odbył się finał I edycji konkursu wiedzy technicznej "Przygoda z techniką" dla uczniów gimnazjów Rybnickiego Okręgu Przemysłowego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika oraz Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów gimnazjum zainteresowania wiedzą techniczną, podnoszenie poziomu kultury technicznej oraz zainteresowanie dalszym kształceniem w szkole o profilu technicznym. Do finału o godz. 10.00 przystąpiło 10 trzyosobowych drużyn z gimnazjów Rybnika, Radlina i Czerwionki-Leszczyn. Uczestnicy finału w czasie godziny mieli do rozwiązania test zawierający 40 pytań z informatyki, mechaniki, elektroniki, elektryki.
O godz.13.00 nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród. Nagrody wręczali obecny podczas ogłoszenia wyników Prezydent Miasta Adam Fudali oraz reprezentujący Oddział Gliwicki Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż.Roman Miksiewicz.

W kategorii indywidualnej zwyciężył Jan Wróblewski uczeń Gimnazjum nr 1 w Rybniku. Został uhonorowany dyplomem oraz otrzymał cyfrowy aparat fotograficzny i nagrodę książkową. W kategorii drużynowej zwyciężyło Gimnazjum nr 1 z Czerwionki-Leszczyn w składzie : Maciej Siwek, Damian Raszka oraz Bartłomiej Salamon. Zwycięska drużyna otrzymała cenne nagrody książkowe. Zdobywcy 2 i 3 miejsc w kategorii indywidualnej i drużynowej otrzymali również cenne nagrody rzeczowe. Nagrody ufundowali Prezydent Miasta oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gliwice. Na zakończenie każdy z uczestników oraz zaproszeni goście otrzymali prezentację multimedialną szkoły wraz z ze zdjęciami z finału. Przebieg konkursu był transmitowany na żywo za pomocą kamery internetowej poprzez stronę www szkoły.

Można śmiało podsumować, że dla tych młodych, stojących przed wyborem kolejnego etapu kształcenia uczniów była to prawdziwa przygoda z techniką


 

7.3.2005 Materiały szkoleniowe


Opublikowano dostępne materiały ze szkolenia , które odbyło w dniu 17 lutego, nt.

ODDZIAŁYWANIE URZĄDZEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA NA ŚRODOWISKO I CZŁOWIEKA

Pliki można pobrac klikając tutaj

 

24.2.2005 Posiedzenie Zarządu


W dniu 21 lutego 2005 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie otworzył i prowadził kol. Prezes Tadeusz LIPIŃSKI. Po przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad, wysłuchano prelekcji kol. Sławomira Partygi "Gliwice - rok 1945" . Prelegent przedstawił informacje przybliżające zebranym sytuację na froncie u kresu II wojny światowej, gdy armia Koniewa manewrem oskrzydlającym wkroczyła do miasta od północy. Gliwice, były pierwszym niemieckim miastem zdobytym na wojennym szlaku. Prelekcja była ilustrowana zdjęciami i tabelami obrazującymi przedstawiane tezy. Kol. Pinko uzupełnił przedstawiane fakty własnymi wspomnieniami, gdyż w tym czasie przybył do Gliwic i rozpoczął pracę w firmie elektromontażowej.

Kol. A. Sielski przedstawił protokół z poprzedniego zebrania. Protokół został przyjęty.

Przedstawiono i przyjęto plan pracy na rok 2005.

Obejmuje on imprezy naukowo - techniczne, działalność szkoleniową, konkursy, wycieczki, zebrania i spotkania, działalność egzaminacyjną i inne. Działalność w Kołach nie została opisana z powodu nieprecyzyjnych danych, jednak wzorem lat ubiegłych należy się spodziewać aktywności Kół choćby z powodu zbliżającej się kampanii sprawozdawczej przed kolejną kadencją.

Kol. Kierzkowski przedstawił plan finansowej z działalności statutowej i gospodarczej na ubiegły bieżący. W planie przychody i koszty równoważą się wzajemnie nie zagrażając kondycji finansowej Oddziału.

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o planach spotkań z prezydiami sekcji dla omówienia działań i planów na przyszłość. Na pierwsze spotkanie umówił się z Sekcją szkoleń kol. Matulki.

Kol. Boba poinformował o przygotowaniach do II biesiady planowanej na 8 kwietnia br. Udział jest otwarty dla wszystkich członków, pod warunkiem zgłoszenia uczestnictwa do 11 marca br. Wymóg ten podyktowany jest koniecznością dobrania odpowiedniej sali zdolnej pomieścić wszystkich chętnych. Wobec braku dalszych wniosków na tym zebranie zakończono.

 

8.2.2005 Zaproszenie


Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Oddziału Gliwickiego SEP we współpracy ze Śląską Izbą Inżynierów Budownictwa uprzejmie zaprasza na seminarium pod tytułem:

"Oddziaływanie urządzeń elektroenergetycznych wysokiego napięcia na środowisko i człowieka"

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej NOT w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 25 w dn 17 lutego 2005 r. Początek o godz. 9 00 a zakończenie około godz. 15 00 .

Seminarium przeznaczone jest dla fachowców sfery planowania, projektowania, wykonawstwa nadzoru i eksploatacji instalacji elektrycznych.

Na seminarium wygłoszone zostaną następujące referaty:

•  Dr inż. Wiktor Kiś
"Narażenia elektromagnetyczne w pobliżu urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych".

•  Dr inż. Marian Groszko
"Oddziaływanie napowietrznych linii i stacji elektroenergetycznych na ludzi i środowisko".

Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek oraz zaświadczenie o udziale w seminarium

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa na nasz adres do 15 lutego 2005 r.

Zaproszenie
Karta uczestnictwa

 

8.2.2005 Plan seminariów


Plan seminariów
organizowanych przez SEP O/Gliwice wspólnie z Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

1) 17.02.2005 r. Oddziaływanie urządzeń elektroenergetycznych wysokiego napięcia na środowisko i człowieka.

2) 24.03.2005 r. Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym wg nowej normy PN-EN-12464 oraz Instalacje oświetlenia zewnętrznego wg PN-IEC-60364-7-714; 2003

3) 28.04.2005 r. Pomiary w instalacjach elektrycznych do 1 kV. Pomiary ochronne jako element oceny instalacji elektrycznych.

4) 12.05.2005 r. Oświetlenie dróg wg nowej normy europejskiej EN-13201; 2003.

5) 22.09.2005 r. Instalacje elektryczne do 1 kV w przestrzeniach zagrożonych pożarem i wybuchem. Instalacje w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (przemysł chemiczny, górnictwo).

6) 20.10.2005 r. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów.


Seminaria odbywać się będą w sali konferencyjnej NOT w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 25 w godzinach 9.00 ÷15.00.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat SEP w godzinach 10 00 ÷15 00 , telefon: 231 14 30, fax: 231 28 76.

Odpłatność:
- 30 zł członkowie ŚlOIIB
- 80 zł członkowie SEP
- 110 zł pozostali.

Uwaga: członkowie SEP będący jednocześnie członkami Izby - bezpłatnie.

 

 

18.1.2005 Relacja ze Spotkania Noworocznego


W dniu 10 stycznia odbyło się uroczyste Spotkanie Noworoczne. Obszerną relację można przeczytać tutaj, a galeria zdjęć z imprezy znajduje się tutaj.

 

18.1.2005 Spotkanie Noworoczne Sekcji Enerhetyki


Tradycyjnie na początku roku, Sekcja Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP organizuje Spotkanie noworoczne dla swoich członków i zaproszonych gości. Tegoroczna impreza odbyła się 14 bm.

Zaproszonych gości powitał przewodniczący Sekcji kol. Albin Trybus.

Wśród wymienionych znaleźli się reprezentanci władz Politechniki z dziekanem prof. Bogusławem Grzesikiem na czele, władz Oddziału Gliwickiego SEP z prezesem i wiceprezesami. Przewodniczący powitał także serdecznie wszystkie koleżanki i kolegów przybyłych na spotkanie dziękując szczególnie tym, których udział w pracach Sekcji zasługuje na wyróżnienie.

Wzniesiony, perlisty toast wraz z życzeniami wszystkiego najlepszego w rozpoczynającym się roku, był także zaproszeniem do zabawy.

Przygrywał tradycyjnie zespół muzyczny "Kukuła - DISCO".

W załączeniu galeria zdjęć.

 

4.1.2005 Infomacje


Spotkanie Noworoczne SEP odbędzie się w dniu 10 stycznia o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej NOT, natomiat Spotkanie Noworoczne Sekcji Energetycznej w dniu 14 stycznia o godzinie 18.00 w tym samym miejscu.