18.12.2006 Spotkanie opłatkowe


W dniu 18. bm., odbyło się spotkanie opłatkowe w Oddziale Zagłębia Węglowego SEP na które zaproszono także przedstawicieli naszego Oddziału z Prezesem kol. Kazimierzem Gierlotką na czele.
Spotkanie tradycyjnie odbyło się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności OZW za ubiegły rok przedstawione, przez kol. Teresę Skowrońską prezesa Oddziału. Następnie odbyła się dekoracja odznaczeniami, w której wziął udział Kanclerz kapituły medalu pro. Obrąpalskiego kol. Pinko, który wraz z prezesem Gierlotką wręczył medal kol. Skowrońskiej. Spotkanie uświetnił występ artystów Akademii Muzycznej. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie opłatkowe w trakcie którego w niewymuszonej atmosferze przy obficie zastawionym stole wszyscy mieli okazję do składania życzeń świątecznych i noworocznych.

 
 
Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

 

18.12.2006 Spotkanie absolwentów


W sobotę 16 bm., odbyło się doroczne spotkanie absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
W spotkaniu uczestniczył Prezes kol. Kazimierz Gierlotka w towarzystwie kolegów: Lipińskiego, Kapinosa, Miksiewicza i Grabowskiego. W niewymuszonej atmosferze "Starego browaru", przy dobrym jedzeniu i piwie wspominano niezapomniane lata studenckie.

Więcej informacji na www.elektrycy.net


 

14.11.2006 Zebranie Otwarte Oddziału


Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej budynku NOT w Gliwicach.
Część organizacyjną zebrania poprzedziło wysłuchanie przez zebranych Kolegów referatu dr hab. inż. Bogusława Grzesika, prof. Politechniki Śląskiej pt.: "Kondycjoner energii elektrycznej z cewką nadprzewodzącą". W referacie prof. Grzesik przypomniał historię powstania i budowę nadprzewodników nisko i wysokotemperaturowych , podał przykłady ich zastosowań. Przedstawiając schemat strukturalny profesor omówił zasady działania kondycjonera zrealizowanego przy udziale Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
W części organizacyjnej zebrania Zarządu przedstawione zostały i omówione następujące sprawy:

* Kol. Prezes K. Gierlotka poinformował o decyzji Sądu Rejonowego w Gliwicach, który zarejestrował Oddział w KRS jako podmiot posiadający osobowość prawną. Prowadzone są dalsze sprawy organizacyjne, jak uzyskanie REGON, NIP, spisanie porozumienia z ZG SEP.

* Kol. Wiceprezes A. Ciepły omówił problematykę pracy kół Oddziału, przedstawił do realizacji Sprawozdanie z działalności koła na koniec 2006 roku oraz druk ankiety dotyczącej zamawianych wydawnictw stowarzyszeniowych na 2007 r.

* Kol. Skarbnik M. Kierzkowski ocenił bieżącą opłacalność składek członkowskich przez koła.

W sprawach bieżących zebrania:

* Kol. K. Kolonko złożył krótkie sprawozdanie z konferencji pt.: "Sieci i instalacje elektryczne w aspekcie prawodawstwa Unii Europejskiej", która odbyła się w dniach 12-13.10.2006 r. w Ustroniu. Organizatorem konferencji była Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Oddziału.

* Kol. A. Trybus poinformował o zorganizowanym seminarium pt.: "Nowoczesna energetyka i e-Gmina - połączenie przyszłości", które odbyło się dnia 26.10.2006 r. w Gierałtowicach. Seminarium zorganizowała Sekcja Energetyki Oddziału.

* Kol. J. Staszel omawiając seminaria zorganizowane przez SI i UE Oddziału przypomniał

o najbliższych seminariach w dniach 14 i 28.11.2006 r.

* Kol. A. Kozioł zapraszał na seminarium pt.: "Aktualne problemy eksploatacji sieci elektroenergetycznych w górnictwie", które odbędzie się w dniu 16.11.2006 r. w siedzibie Spółki "Rudol-OPA". Organizatorem seminarium jest Koło SEP i Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej Oddziału.

* Kol. K. Boba zaprosił wszystkich na koleżeńskie spotkanie "Andrzejki 2006" .

Zamykając zebranie, Kol. Prezes K. Gierlotka zaprosił członków Zarządu na zebranie dnia 11.12.2006 r., a Prezesom kół, z którymi spotka się na styczniowym Spotkaniu Noworocznym Oddziału życzył Wesołych Świąt.

 

 

13.11.2006 Informacja


Stowarzysznie Elektryków Polskich Oddział Gliwicki
organizuje w Bytomiu dla elektryków (co najmniej wykształcenie zawodowe) kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia "E" - eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów i montażu. Odpłatność 450,00 zł obejmuje materiały szkoleniowe.

Wykłady w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bytomiu,
ul. Żeromskiego 42
od 1-go lutego 2007r;
12 spotkań we wtorki i czwartki od godz. 15.30.

Egzamin przed sepowską Komisją Kwalifikacyjną upoważnioną przez Prezesa URE, w terminie uzgodnionym, najpóźniej do 6 kwietnia 2007 r. Opłata za egzamin obligatoryjnie 10 % najniższej krajowej, obecnie 89,90 zł. Wpłata w dniu egzaminu.

Wpłaty i zapisy na kurs przyjmuje Zbigniew Bagiński
w CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
Bytom, ul. Karola Miarki 29,
poniedziałki 8.00 -18.00;
od wtorków do piątków 8.00- 13.00.

Koniec zapisów 25.01.2007r. (przerwa w zapisach od 22.12.06r. do 3.01.2007r.)


 

10.11.2006 Informacja


Zespół ds. wyróżnień i pomocy koleżeńskiej informuje, że tradycyjnie w grudniu przyznaje się świąteczne zapomogi dla Koleżanek i Kolegów oraz rodzin po zmarłych członkach SEP Oddziału gliwickiego, będących w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski prosimy składać w sekretariacie Oddziału do 8.12.2006 r.

 

2.11.2006 Ankieta


Zarząd Oddziału Gliwickiego SEP sprowadza i przekazuje wg. ustalonego rozdzielnika, w formie bezpłatnej wydawnictwa Stowarzyszeniowe: Spektrum, Śląskie Wiadomości Elektryczne i INPE.
Obserwacja odbioru tych wydawnictw pozwala ocenić stopień zainteresowania tymi materiałami jako umiarkowany. W wielu przypadkach nasuwa się wniosek o uszczęśliwianiu na siłę. Zaleganie wydawnictw przez kilka miesięcy, najczęściej w wyniku braku kontaktu z sekretariatem Oddziału, taki wniosek wyraźnie uzasadnia.

W zaistniałej sytuacji przy konieczności ograniczania zbędnych kosztów przez Oddział prosimy Szan. Kolegę/kę/ o wypełnienie ankiety . Informacja uzyskana pozwoli na właściwe planowanie kosztów i jednocześnie będzie imiennym zobowiązaniem do bieżącego odbioru wydawnictw, przydatnych jak sądzimy w pracy społecznej i zawodowej.

Zaznaczamy, że informacje o kolejnych numerach w.wymienionych wydawnictw, przychodzących do Oddziału będzie zamieszczana na naszej stronie internetowej.

 

27.10.2006 Relacja z seminarium


Siedziba zarządu Gminy Gierałtowice, była w dniu 26 bm. miejscem obrad Seminarium pt. Nowoczesna energetyka i e-gmina - połączenie przyszłości Spotkanie zorganizowane przez Sekcję Energetyki oddziału Gliwickiego SEP przy współudziale Politechniki Śląskiej, Vattenfall Distribution Poland i ABC System Consulting sp. z o.o. zgromadziło ok. 80 - ciu przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorstw energetycznych i działaczy samorządów terytorialnych. Z dużym zainteresowaniem wysłuchane zostały referaty prezentowane przez prof. Jana Popczyka dotyczące trendów na rynkach infrastrukturalnych oraz nowoczesnych technologii biomasowo - gazowych. Z dużą uwagą odebrano prezentowany przez pana Pawła Kucharczyka przegląd prawodawstwa unijnego oraz krajowego w zakresie problematyki energetyki regionalnej oraz referat pana Andrzej Jurkiewicza i Tomasza Janiczka zawierający wizję przyszłości infrastruktury, energetyki i informatyki w gminach.

Nie bez przyczyny seminarium zorganizowano w Gminie Gierałtowice. Gmina ta może pochwalić się nowoczesnymi rozwiązaniami w dziedzinie gospodarki energetycznej realizowanej na jej obszarze. Rozwiązania te stanowiły przedmiot informacji prezentowanej przez dr Joachima Bargiela - wójta gminy Gierałtowice. Wygłoszone zostały także inne informacje dotyczące zagadnień ważnych dla gospodarki energetycznej na obszarze gminy. Poruszono w nich sprawy wykorzystania biogazu oraz innych źródeł energii odnawialnej, kontroli zużycia energii dla oświetlenia ulicznego.

Prezentowana w referatach i komunikatach problematyka została znacznie rozszerzona w ożywionej dyskusji, która towarzyszyła wypowiedziom referentów. Na uwagę zasługuje między innymi wypowiedź w dyskusji, prezesa Elektrociepłowni Zabrze, który poinformował o skutkach, jakie dla miast Gliwice, Bytom, Ruda Śl. i Zabrze może wywołać ignorowanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie lokalnego źródła energii. Liczebność uczestników, ożywioną dyskusję oraz zainteresowanie prezentacjami świadczą o trafności doboru problematyki seminarium, jej aktualności i użyteczności. Zebrani we wnioskach przyjęli postanowieni o kontynuowaniu w niedalekiej przyszłości podobnych spotkań. Sądząc po przykładzie gminy Gierałtowice, zespolenie wysiłków środowisk: nauki, przedsiębiorców i samorządowego może przynieść ciekawe i pożyteczne efekty.

Materiały seminarium - zob. Konferencje/Seminaria

Galeria zdjęć

                                                           Zb. Dąbrowski

 
 

 

24.10.2006 Seminarium szkoleniowe


W dniu 28 września odbyło się seminarium szkoleniowe kołą nr 9 w siedzibie w firmie Phoenix Contact w Długołce koło Wrocławia.
Firma Phoenix powstała 80 lat temu w Niemczech i sukcesywnie od lat osiemdziesiątych ubiegłego wielu rozrasta się po całym świecie.
Phoenix Contact oferuje urządzenia przemysłowej elektroniki, czujniki, sterowniki, listwy zaciskowe tradycyjne, przeciwbryzgowe wtyki maszynowe oraz elementy sieci Ethernet. Firma produkuje również listwy zaciskowe w specjalnym wykonaniu dla GZE SA.

Uczestnicy seminarium mieli okazję poznać bliżej produkty każdej z 6sześciu linii produkcyjnych

złącza i listwy - między innym złącza systemu ClIPLINE pozwalające w szybki sposób projektować i montować szafy sterownicze,
.wtyki przemysłowe- asortyment łączników wtykowych dla technologii przesyłania sygnałów i danych złącza do płytek drukowanych, ochrona przepięciowa TRABTECH- TRansient ABsorbtion TECHnology - ochronniki przepięciowe przemysłowe jak i dla instalacji domowych, Przetworniki sygnału INTERFACE-przekaźniki, optoprzekaźniki, zasilacze, okablowanie systemowe sterowników PLC, przetworniki sygnału do wszystkich rozpowszechnionych systemów magistrali, kabli światłowodowych i sygnałów analogowych, przetworniki sygnałów do rejonów zagrożonych wybuchem, moduły monitorujące, Systemy automatyzacji AUTOMATIONWORX -elastyczna, modułowa i skalowalna platforma komunikacji, dzięki której można obniżyć koszty konstrukcji i jednocześnie produkować szybciej i efektywniej
Oferta firmy nie ogranicza się tylko do produkcji samych urządzeń, dla ułatwienia pracy w projektowaniu systemów sterowania dostępne sa programy wspomagające.


 
 

 

 

20.10.2006 Seminarium Sekcji Energetyki


26 bm odbędzie się w Gierałtowicach Seminarium Sekcji Energetyki nt.

Nowoczesna energetyka i e-gmina - połączenie przyszłości

Wiecej szczegółów znajduje sie na stronie www

 

29.9.2006 Otwarte zebranie Zarządu Oddziału


Dla uczczenia 40 lecia Bytomskiego Koła Terenowego otwarte zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP odbyło się w Sali Koncertowej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przewiezieni autobusem członkowie Zarządu zasiedli w sali dawnego starostwa, a obecnie stanowiącej oddział Muzeum. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Oddziału prof. Kazimierz Gierlotka wyjaśniając przyczyny spotkania w tak niezwykłym miejscu. Podkreślił także szczególnie zasługi działaczy Koła, którzy animują jego aktywność już od bardzo wielu lat. Odczytany został adres prezesa Stowarzyszenia, prof. Barglika, przesłany na ręce prezesa Koła.

Następnie Bytomskie Koło Terenowe zostało udekorowane Złotą Odznaką Honorową SEP. Aktu dekoracji dokonał członek Zarządu Głównego kol. Andrzej Ciepły. Gratulacje kołu złożyła prezes Oddziału Zagłębia Węglowego kol. Teresa Skowrońska.
Prelegenci inż. Paczocha mówił o problemach Bytomia, a mgr Dobkowski przedstawił rolę Muzeum w historii Bytomia.
Po zamknięciu obrad uczestnicy mogli zwiedzić dostępne w muzeum wystawy. Zebranie zakończył wspólny obiad w sali Alojzanum, urozmaicony programem artystycznym.

Galeria zdjęć

 

25.9.2006 Informacja


W dniu 3.10.2006 r. o godz. 15.30 rozpoczyna się w siedzibie SEP-u kurs na eksploatację urządzeń elektroenergetycznych i pomiary.

 

24.9.2006 Zmarł dr inż. Zbigiew Białkiewicz


W dniu 14 września br. zmarł dr inż. Zbigniew Białkiewicz, emerytowany wieloletni pracownik Instytutu Energetyki w Katowicach Członek Honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W pracy zawodowej był znanym specjalistą dziedziny kompensacji mocy biernej i zagadnień kompleksowej poprawy jakości energii elektrycznej w sieciach dużych okręgów przemysłowych. Autor ponad 100 artykułów, recenzji, referatów, ekspertyz i opracowań naukowych. Od 1950 roku był członkiem SEP, pełniąc wiele funkcji w różnych jednostkach Stowarzyszenia. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Kolegi w utrwalaniu sylwetek ludzi zasłużonych dla elektryki, miedzy innymi ponad sto kilkadziesiąt biogramów publikowanych w czasopismach związanych z elektryką, w tym 3 cykle życiorysów, poczet prezesów OZW SEP, poczet dziekanów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej poczet dziekanów wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki. Za pracę zawodową i działalność partyzancką podczas II Wojny Światowej dr Z. Białkiewicz otrzymał wiele odznaczeń i medali. Za działalność w SEP wyróżniony godnością Członka Honorowego oraz licznymi medalami. Odszedł od nas utalentowany inżynier, o ogromnym zasobie wiedzy doskonały organizator zawsze uczynny i życzliwy Kolega. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 19 września br. w kościele i na cmentarzu w Rudzie Śląskiej 1 przy ulicy Kościelnej. Wśród licznego grona uczestników ceremonii była także delegacja Jego przyjaciół z Oddziału Gliwickiego.


 

21.9.2006 Relacja z wycieczki do Kotliny Kłodzkiej


16 września 2006 roku ranną porą wyruszyliśmy na dwudniową wycieczkę, by poznać uroki Kotliny Kłodzkiej. Przystanek pierwszy - Paczków, kolejno Kłodzko, Duszniki zdrój i wreszcie Kudowa... tu przystanęliśmy na noc, dość krótką wszakże... gdyż wieczornym śpiewom przy akompaniamencie gitary i smakołykach z rusztu, nie było końca...
Niedzielny ranek rozpoczęliśmy wędrówką po Górach Stołowych... zmęczeni, opaleni a i jesiennym deszczem pokropieni, przejechaliśmy do Wambierzyc, następnie odwiedziliśmy Nysę. Zrealizowawszy w pełni zaplanowany program, późnym wieczorem, powróciliśmy do Gliwic i pożegnaliśmy się... piosenką.


 
 

Galeria zdjęć

 

5.9.2006 Karty uczestnictwa


 

28.8.2006 Wycieczka techniczno-turystyczna


Oddział SEP w Częstochowie organizuje wyjazd techniczno - turystyczny w dniach 11 - 13 wrzesień 2006.

Program wycieczki:

Dnia 11.09.2006 r.
Wyjazd z Częstochowy w godzinach wczesno rannych autokarem klasy "Lux". Przyjazd na Słowację.
•  zwiedzanie doskonale utrzymanego zamku z XIV wieku w miejscowości Oravsky Podzamok
•  przejazd w pasmo górskie Mała Fatra będące w składzie parku narodowego
•  wjazd kolejką krzesełkową z doliny Vratna pod szczyt Velky Krivan, spacer na szczyt Velky Krivan
•  przejazd do hotelu pod Rużomberokiem, kolacja, nocleg.

Dnia 12.09.2006 r.
•  Śniadanie w hotelu.
•  Przejazd do Demanovskiej Doliny -zwiedzanie jaskiń
•  Przejazd do Oravice - kąpiel w baenach termalnych
•  Przejazd do hotelu w Korbielowie
•  kolacja koleżeńska, nocleg.

Dnia 13.09.2006 r.
•  Śniadanie w hotelu w Korbielowie.
•  Przejazd do Bielska na Międzynarodowe Targi Elektryki.
Dla osób nie zainteresowanych Targami istnieje możliwość indywidualnego zwiedzania i wyjazdu na Szyndzielnię lub wyjazd autokarem organizatora imprezy do centrum Bielska na indywidualne zwiedzanie.

W godzinach popołudniowych wyjazd do Częstochowy.

Cena:
• 180,- zł dla członka SEP
• 330,-zł dla osoby towarzyszącej lub członka innego stowarzyszenia

Termin zapisów do 21.08.2006 r. w biurze Oddziału SEP. Informacje pod tel. 034-324-46-54 Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Zapraszamy do wzięcia udziału.

 

 

21.8.2006 Seminarium


Sekcja Energetyki wespół z grupą zainteresowanych, organizuje pod protektoratem Marszałka Województwa Śląskiego seminarium nt.

"Nowoczesna energetyka i e-Gmina - połączenie przyszłości."

Miejscem spotkania będzie Urząd Gminy w Gierałtowicach.

Do pobrania:

Zaproszenie
Karta uczestnictwa

 

7.8.2006 Zaproszenie


Oddział Gliwicki, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej oraz Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapraszają na konferencję

"Sieci i instalacje elektryczne w aspekcie prawodawstwa Unii Europejskiej"

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 października
2006 r. w Ustroniu

Pobierz zaproszenie

 

9.8.2006 Konkurs


Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Biura Badawczego ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest to agenda Zarządu Głównego. Wszystkie szczegóły w załączonych plikach.

   Pobierz pliki

 

7.8.2006 Informacja Zarządu Głównego


Zarząd Główny SEP informuje, że został patronem branżowym dorocznego konkursu dla studentów PRIMUS INTER PARES 2006.

Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie http://www.primus.zsp.org.pl, do której odsyłamy zainteresowanych.

 

2.8.2006 Honorowy protektorat


Doceniając inicjatywę Gliwickiego Oddziału SEP we wspieraniu starań samorządów w poszukiwaniu nowoczesnych narzędzi i nowych doświadczeń w zakresie lokalnej gospodarki energetycznej Marszałek Województwa Śląskiego objął honorowy protektorat nad seminarium "Nowoczesna energetyka i e-Gmina - połączenie przyszłości."

 

18.7.2006 Komunikat


Sekcja Energetyki organizuje w dniu 26 X br Seminarium branżowe pt. "Nowoczesna energetyka i e-Gmina - połączenie przyszłości".

Celem organizatorów jest stworzenie forum wmiany myśli i doświadczeń stron dostrzegających potrzeby w obszarze wspólnych interesów sektorowych przedsiębiorstw
energetycznych i gmin.

Celem Seminarium jest określenie możliwości powiązania potrzeb gmin borykających się z problemami kadrowymi, brakiem know how i małą skalą gminnych rynków usług, z
możliwościami nowoczesnej energetyki ale również z problemiami wynikajacymi z konieczności restrukturyzacji przedsiębiorstw energetycznych zwłaszcza dystrybucyjnych.
Seminarium adresowane jest do Miast oraz Gmin, dystrybutorów mediów i przedsiębiorstw prywatnych województwa śląskiego, zainteresowanych kształtowaniem nowych rynków usługowych w zakresie infrastruktury.
Dalsze szczególy w kolejnym komunikacie.

 

18.7.2006 Pogrzeb Stanisława Partygi


W dniu 18 lipca 2006 r. z rodziną, przyjaciółmi i kolegami odprowadziliśmy w ostatnią drogę kol. Sławomira Partygę.
Cieszył się miłością rodziny i szacunkiem wsród braci energetycznej. Dorobek zawodowy i aktywność społeczna stawiały go za wzór dla wielu spośród kolegów energetyków.
Uczynny i życzliwy ludziom na długo pozostanie w naszej pamięci.

Requiescat in Pace.

 
 

   Przemówienie

 

13.7.2006 Zmarł Stanisław Partyga


Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,
że 13 lipca 2006 r. zmarł
długoletni działacz, Zasłużony Senior
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

dr inż. Sławomir PARTYGA

Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SEP,
wieloletni członek zarządu i wiceprezes Oddziału Gliwickiego SEP, uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i najwyższymi Stowarzyszenia. Doskonały organizator i inżynier, wspaniały Kolega i Przyjaciel.

Msza żałobna odprawiona zostanie
we wtorek, 18 lipca 2006r o godz.7:30
w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża
w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego róg Kozielskiej.

Pogrzeb odbędzie się po mszy o godz 9:00
na Cmentarzu Centralnym przy ul Kozielskiej.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia

Małżonce i Rodzinie

Zarząd Oddziału Gliwickiego SEP,
koledzy i przyjaciele.

 

 

12.7.2006 Zebranie Prezydium


W dniu 3.VII. br. odbyło się planowe zebranie Prezydium, które zapoznało się z zamierzeniami Bytomskiego Koła Terenowego związanymi z 40 - leciem jego istnienia. Propozycje zarządu Kołą zostały zaaprobowane i postanowiono wesprzeć działania koła kwotą zawartą w preliminarzu. Obecni wysłuchali także zapowiedzi imprez przygotowywanych przez Sekcje.

Postanowiono dodatkowe zebranie Prezydium zwołać na 13 bm.

 

 

26.6.2006 Relacja z obrad XXXIII WZD.


Delegaci wybrali kol. prof. Jerzego Barglika na funkcję Prezesa SEP na najbliższą kadencję.

Nasze środowisko odniosło niewątpliwy sukces, gdyż kol. Andrzej Ciepły został wybrany do zarządu Głównego Stowarzyszenia. Kol. Albin Trybus wszedł do Głównego Sądu Koleżeńskiego, który po ukonstytuowaniu się powierzył mu funkcję wiceprzewodniczącego, a kol. Sławomir Partyga został wybrany w skład Głównej Komisji Rewizyjnej.

W dyskusji programowej głos zabierał kol. Andrzej Ciepły prezentując wyniki dyskusji, które odbyły się przed zjazdem w naszym środowisku.

W pracach komisji skrutacyjnej aktywnie uczestniczył kol. Andrzej Sielski.

Członkiem Honorowym został kol. prof. Wilibald WINKLER.

Trzeba stwierdzić z satysfakcją, że w wyniku wyborów nastąpiło wyraźne odmłodzenie składu Naczelnych Organów Stowarzyszenia.


 
 

Przebieg ilustrują zamieszczone fotografie.

 

23.6.2006 Spotkanie Przedzjazdowe Delegacji Gliwickiej


W dniu 19 czerwca br. w sali konferencyjnej NOT w Gliwicach odbyło się przedzjazdowe spotkanie dyskusyjne działaczy naszego Oddziału, w którym uczestniczyli:
- delegaci i goście zaproszeni na WZD SEP w Łodzi z Oddziału   Gliwickiego,
- członkowie Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu    Koleżeńskiego,
- Prezesi Kół i Przewodniczący Sekcji N-T,
- Zasłużeni Seniorzy SEP.

Organizatorzy spotkania chcieli lepiej poznać opinie członków SEP z naszego Oddziału, w sprawach ich nurtujących, które mogłyby być przeniesione na ogólnostowarzyszeniowe forum, jakim są obrady WZD.

Spotkanie otworzył Prezes OGl Kol. K. Gierlotka, witając serdecznie przybyłych pomimo dokuczliwego upału 26 uczestników, w tym Członków Honorowych SEP, Kolegów: Zbigniewa Makowskiego i Tadeusza Lipińskiego oraz członka ZG SEP - Kol. Zbigniewa Dąbrowskiego.
Przedstawiono tezy i podsumowanie dyskusji programowej przed WZD w pięciu zespołach problemowych, które prezentowano na ostatnim posiedzeniu Rady Prezesów Oddziałów w Katowicach.
Wprowadzenia do dyskusji na naszym spotkaniu dokonali kolejno: A. Ciepły, Z. Dąbrowski, M. Kierzkowski, T. Lipiński, A. Sielski.
W ożywionej dyskusji zabierali głos Koledzy: K. Kolonko, Z. Dąbrowski, W. Łucyk, A. Cholewa, L. Pinko, A. Ciepły. Prezentowane opinie i poglądy, były często bardzo krytyczne wobec działań i sytuacji w Stowarzyszeniu, odnosząc się np. do spraw egzaminów kwalifikacyjnych i Komisji Egzaminacyjnych, szkoleń, programu "odmłodzenia Stowarzyszenia", struktury, sprawności i profesjonalności działania władz SEP różnych szczebli.

Przebieg spotkania ilustrują zamieszczone fotografie.

 

9.6.2006 Przed Walnym Zjazdem Delegatów


Kliknij tutaj, aby pobrać artykuł pt.

"PODSUMOWANIE DYSKUSJI PROGRAMOWEJ SEP
PRZED XXXIII WZD PRZEPROWADZONEJ NA
ZEBRANIU RADY PREZESÓW"

 

6.6.2006 Uroczyste zebranie Oddziału


Kontynuacją obchodów Dnia Elektryki było dzisiejsze zebranie Zarządu Oddziału, poświęcone uroczystym obchodom tej rocznicy. Zebrani pod przewodnictwem Prezesa, prof. Kazimierza Gierlotki wysłuchali wystąpień kol. Kołakowskiego - poświęconego 125 rocznicy urodzin prof. Obrąpalskiego i prof. Glinki w 110 rocznicę urodzin prof. Gogolewskiego. Prezentowane materiały postaramy się przedstawić jak najprędzej na naszej stronie w dziale Historia. Oprócz tego byliśmy świadkami wręczenia Honorowych Odznak SEP kol. kol. Łaszczykowi i Smolikowi. Obchody zakończył uroczysty toast wzniesiony przez Prezesa, a następnie chwila wspomnień tych kolegów, którzy mieli szczęście znać profesorów jako nauczycieli akademickich.

Aby przejść do galerii zdjęć kliknij tutaj.

 

4.6.2006 Tradycyjna Biesiada Oddziału Gliwickiego


Tradycyjna III już Biesiada Oddziału Gliwickiego SEP odbyła się w tym roku w "Gospodzie pod wiązem". Początek czerwca od kilku lat jest okazją do uczczenia Międzynarodowego Dnia Elektryki, który obchodzony jest w rocznicę urodzin Andre Marie Ampere (1775-1836). Z tej okazji zebrała się ponad stu osobowa reprezentacja aktywistów Oddziału, aby przy "pełnym stole" cieszyć się i bawić w gronie przyjaciół i znajomych. Rozpoczęto od grila i zabaw zręcznościowych na świeżym powietrzu. Najlepszym w rzucaniu ringiem do celu okazał się kol. Joachim Panek. Przed zmierzchem przenieśliśmy się do sali, gdzie czekały już nakryte stoły. Do śpiewów biesiadnych przygrywali nam jak poprzednio, koledzy z klubu kajakarskiego, a kol. Kazimierz Boba zadbał, aby wszyscy biesiadnicy mogli podglądać teksty piosenek wyświetlane na ekranie z rzutnika. Dla miłośników tańca w przerwach między śpiewaniami przygrywał DJ z najlepszymi szlagierami. Dopiero koło północy rozbawieni biesiadnicy, podśpiewując zaczęli rozchodzić się do domów.

Aby przejść do galerii zdjęć kliknij tutaj.

 

23.5.2006 Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału


W dniu 22 maja 2006 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału. Po odczytaniu i przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, zebrani wysłuchali sprawozdania Prezesa z posiedzenia Rady Prezesów. Przyjęto składy osobowe agend Oddziału. Omówiono i zaakceptowano program uroczystego Zebrania Zarządu Oddziału z okazji Dnia Elektryki. Przedstawiono w zarysie kierunki działania Zarządu Głównego. Posiedzenie zakończono miłym akcentem, składając życzenia imieninowe kol. wiceprezesowi Andrzejowi Ciepłemu.


 

 

22.5.2006 Przed Walnym Zjazdem Delegatów


W toczacej się dyskusji przedzjazdowej przypominamy artykuł kol. Sławomira Partygi i zapraszamy wszystkich do publikowania swoich przemyśleń na naszych stronach. Delegatami z naszego Oddziału są kol. kol. K. Boba, A. Ciepły,
prof. T. Glinka, M. Kierzkowski, W. Matulka, A. Sielski, oraz oczywiście prezes prof. Kazimierz Gierlotka.
W załączonym artykule kol. Partyga stawia nietrywialne pytania i wydaje się że także inni koledzy chcieliby się wypowiedzieć w nurtujących ich kwestiach. Wszystkie wypowiedzi zamieścimy bez ingerencji redakcyjnych.

Do pobrania:

artykuł z nr 2 miesięcznika "Energetyka"

 

8.5.2006 Konferencjęa Naukowo-Techniczna


Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zaprasza na:

VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną
"BEZPIECZEŃSTWO w ELEKTRYCE" KBE'2006
Katowice, 18 maja 2006 r., godz. 10 00
Sala kinowa Przedsiębiorstwa Informatycznego
KAMSOFT Sp. z o.o.
40-235 Katowice ul. 1 Maja 133

Do pobrania:

    Program konferencji
    Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

25.4.2006 Zebranie Zarządu Oddziału


W dniu 24 kwietnia 2006 r., odbyło się drugie z kolei zebranie Zarządu Oddziału poświecone dopracowaniu ram organizacyjnych. Po otwarciu zebrania przez Prezesa kol. prof. Kazimierza Gierlotkę, zebrani przyjęli porządek obrad i przystąpili do jego realizacji. Kol. Sielski przedstawił protokół z poprzedniego zebrania, który po dokonaniu drobnych korekt odręcznych został przyjęty jednogłośnie. Zaprezentowano następnie Schemat organizacyjny Oddziału, który zawiera przypisanie zespołów do poszczególnych pionów, którym przewodzą członkowie Prezydium. Po uzyskaniu potwierdzenia, że wszyscy wymienieni w schemacie wyrazili zgodę na udział w tak zorganizowanych zespołach zebrani jednogłośnie przegłosowali wniosek Prezesa o ustalenie schematu w przedłożonym kształcie. W kolejnym punkcie zatwierdzono składy osobowe jednostek organizacyjnych Zarządu.

I tak, przyjęto następujące składy osobowe:

RADA NADZORCZA KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH

prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka - przewodniczący
mgr inż. Wiesław Matulka
dr inż. Roman Miksiewicz
mgr inż. Jerzy Wrzosek

RADA OŚRODKA RZECZOZNAWSTWA

mgr inż. Waldemar Olech - przewodniczący
prof. dr hab. inż. Brunon Szadkowski
inż. dr inż. inż. Andrzej Świerniak
mgr inż. Zbigniew Dąbrowski
r inż. Bronisław Betkiewicz
mgr inż. Alfred Kaziewicz
mgr inż. Andrzej Sanocki

Kapituła medalu im. prof. Obrąpalskiego

mgr inż. Ludwik Pinko - kanclerz
prof. dr hab. Inż. Tadeusz Glinka
prof. nadzw. Pol. Śl. inż. Jan Kapinos
prof. nadzw. Pol. Śl. inż. Lesław Topór-Kamiński
mgr inż. Albin Trybus
mgr inż. Henryk Kopyciak

W sprawach różnych i wolnych wnioskach przyjęto informację kol. Betkiewicza o ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej pod jego przewodnictwem, oraz przyjęto propozycje planu pracy Zespołu Integracyjnego na 2006 rok W planie tym przewidziano trzy wycieczki oraz dwa spotkania biesiadne. Pierwsza z imprez jest planowana na 2 czerwca dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Elektryki.

Potwierdzono fakt udzielenia rekomendacji kandydatom do władz centralnych w osobach kol. kol. Ciepłego, Partygi i Trybusa. Wysłuchano informacji kol. Lipińskiego na temat organizacji punktu konsultacyjno - informacyjnego, zasięgniętych w Oddziale Zagłębia Węglowego, gdzie taki punkt funkcjonuje. Potrzeba prowadzenia takiego punktu wynika z potrzeb członków zgłaszanych bardzo często różnymi drogami do sekretariatu i poszczególnych kolegów. Podkreślono możliwość pozyskiwania tą drogą zleceń dla Ośrodka Rzeczoznawców w przypadku konieczności sporządzenia pogłębionej analizy lub opracowania ekspertyzy.

Zapowiedziano uroczyste zebranie Zarządu z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki na 5 czerwca w Sali konferencyjnej NOT.

Na zakończenie zebrania kol. Andrzej Sielski przedstawił kalendarium spotkań do końca bieżącego półrocza.

 

 

23.4.2006 Posiedzenie Prezydium Zarządu


W dniu 21 bm. odbyło się planowe posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Omówiono i przyjęto schemat organizacyjny i zapoznano się z protokółami z WZDO. Ustalono kalendarium zebrań w I półroczu br. Postanowiono opublikować w materiałach po Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału, protokoły i sprawozdania oraz resztę informacji, które otrzymali delegaci na zgromadzeniu

Do pobrania:

    Protokoły i sprawozdania z WZDO

 

10.4.2006 Protokół WZDO


Prezydium Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP informuje, że podpisany protokół WZDO wraz z załącznikami jest wyłożony do wglądu delegatów w sekretariacie przy ul. Górnych Wałów, zgodnie z Regulaminem pkt. 5.1

 

3.4.2006 Zebranie Zarządu Oddziału


W dniu 3 kwietnia 2006 roku odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zebranie otworzył kol. Prezes Kazimierz Gierlotka przedstawiając porządek obrad, który zebrani przyjęli jednogłośnie. Następnie rozpatrzono i przegłosowano skład prezydium Zarządu Oddziału (szczegóły patrz zakładka Nasz Oddział). Przeprowadzono dyskusję nad schematem organizacyjnym proponując uściślenie pełnego składu na kolejnym zebraniu, które zaplanowano na 24 bm. Postanowiono wysunąć kandydatury kol. Ciepłego, Trybusa i Partygi do władz naczelnych i organów na WZD.

 

3.4.2006 Zdjęcia z WZDO


Udostępniamy galerię zdjęć z WZDO uzyskanych dzięki uprzejmości kol Krystyny Dubiel.

Aby przejść do galerii kliknij tutaj.

 

28.3.2006 Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału


W dniu 27 marca 2006 r., odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gliwickiego SEP. Delegaci reprezentujący członków Oddziału i członkowie honorowi wraz z zaproszonymi gośćmi zebrali się by dokonać podsumowania działalności oddziału za ubiegłą 4 letnią kadencję i wybrać władze kolejnej kadencji. Zebranych powitał kol. prezes Tadeusz Lipiński i zaproponował na przewodniczącego obrad kol. prof. Tadeusza Glinkę, a na sekretarza zgromadzenia kol. Andrzeja Sielskiego. Poinformował zebranych że nie zamierza kandydować na kolejną kadencję. Zebrani delegaci dokonali wyboru jednogłośnie (przez aklamację). Przyjęto bez zmian proponowany porządek obrad i regulamin WZDO oraz wyłoniono komisje stałe - wyborczą, mandatowo - skrutacyjną a także uchwał i wniosków. Następnie zebrani wysłuchali szczegółowego sprawozdania Zarządu uzupełnionego o liczne załączniki dostarczone delegatom w materiałach przed rozpoczęciem obrad. Po sprawozdaniu Zarządu przyszła kolej na sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawił kol. Bronisław Betkiewicz i zakończył wnioskiem o podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił kol. Ludwik Pinko.
Po dyskusji nad sprawozdaniami przegłosowano wniosek i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Następnie kol. Zbigniew Dąbrowski w imieniu komisji wyborczej przedstawił kandydatów na nowego prezesa Oddziału. Kandydaci przedstawili zgromadzonym swoje CV i zamierzenia na nową kadencję.
W tajnym głosowaniu w drugiej turze delegaci wybrali kol. prof. Kazimierza Gierlotkę prezesem na nową kadencję.
Po wykonaniu kolejnych punktów programu odbyło się tajne głosowanie na kandydatów do Zarządu, nowej komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i delegatów na Walne zgromadzenie Delegatów. Wybrano następujące osoby.

Do Zarządu:
  Boba Kazimierz, Chachulski Artur, Cholewa Andrzej, Ciepły   Andrzej, Dąbrowski Zbigniew, Glinka Tadeusz, Grabowski   Andrzej S., Kapinos Jan, Kierzkowski Mieczysław, Kopyciak   Henryk, Lipiński Tadeusz, Matulka Wiesław, Miksiewicz   Roman, Sanocki Andrzej i Sielski Andrzej.

Do komisji rewizyjnej:
  Betkiewicz Bronisław, Kaziewicz Alfred, Nabzdyk Kazimierz,   Olech Waldemar, Wrzosek Jerzy.

Do sądu koleżeńskiego:
  Bober Jarosław, Pinko Ludwik, Seichter Werner.

Delegatami na WZD zostali:
  Boba Kazimierz, Ciepły Andrzej, Glinka Tadeusz, Kierzkowski   Mieczysław, Matulka Wiesław i Sielski Andrzej.

Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków zakończyło część merytoryczną obrad. Po podziękowaniach prezes Gierlotka ogłosił zebranie konstytucyjne nowego Zarządu na 3 kwietnia br. Po wyczerpaniu programu przewodniczący prof. Glinka zakończył obrady.

Materiały z WZDO (kliknij aby pobrać):

    Kalendarium wydarzeń w kadencji 2002 - 2006
    Sprawozdanie z działaności Oddziału
    Kierunki działania Oddziału w latach 2006 - 2010

Zdjęcia:

 
 

 

24.3.2006 Spotkanie Zarządu


W dniu 20 marca br., odbyło się ostatnie w kadencji spotkanie Zarządu Oddziału Gliwickiego. Zebrani zapoznali się i przyjęli protokół z poprzedniego zebrania. Prezes kol. Lipiński przedstawił porządek zebrania, który przyjęto bez zmian. Następnie przedstawiono zaaprobowane przez prezydium sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej za ubiegłą kadencję. Kol. Kierzkowski przedstawił rozliczenie finansów za minioną kadencję, przypominając o konieczności podpisania sprawozdania przez wszystkich członków Zarządu. Po dyskusji postanowiono, że choć nie ma sensu przytaczać w sprawozdaniu szczegółów działalności finansowej, ujętej w oddzielnym załączniku i dokładnie zbadanej przez Komisję Rewizyjną, to jednak podstawowe wielkości obrazujące działalność statutową i gospodarczą powinny być w sprawozdaniu przytoczone. Kol. Ciepły poinformował o przygotowaniach organizacyjnych do WZDO, które są na ukończeniu. Dotychczas zgłoszono 3 kandydatury na prezesa, 11 kandydatów do Zarządu 2 kandydatury do Komisji Rewizyjnej i 4 kandydatury do Sądu koleżeńskiego. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień, bo koła i sekcje przesyłają kolejne kandydatury i dopiero komisja wyborcza powołana na WZDO zbierze sprawdzi i uporządkuje wszystkie zgłoszenia tak by można je było przedstawić delegatom. Wszyscy wybrani delegaci otrzymali zaproszenia, proponowany porządek obrad i projekt regulaminu WZDO wraz z projektem kierunków działania Oddziału na kolejną kadencję. Mandaty do głosowań się drukują tak że można stwierdzić, iż jesteśmy przygotowani na nadchodzące wybory.

 

27.2.2006 Zebranie Zarządu Oddziału


W dniu 27 lutego 2006 r. odbyło się zebranie otwarte Zarządu Oddziału. Zarząd wraz z prezesami Kół i zaproszonymi gośćmi spotkał się w sali konferencyjnej NOT na ostatnim spotkaniu przed WZDO. Omówiono plan pracy na rok 2006 i wysłuchano informacji o akcji sprawozdawczo -wyborczej w kołach i Sekcjach N-T. Zaaprobowano preliminarz Oddziału na rok 2006. Przyjęto także regulaminy Sekcji N-T opracowane i zarekomendowane na kolegiach Sekcji. W wolnych wnioskach kol. Sławomir Partyga zaapelował do zebranych o włączenie się w dyskusję przedzjazdową na temat kondycji SEP w oparciu o artykuł zamieszczony w nr 2 miesięcznika "Energetyka". Na zakończenie zebrani przyjęli uchwałę o przedłużeniu do 30 czerwca bieżącego roku terminu wykonania uchwały NWZDO w sprawie samodzielności finansowej.

Do pobrania: artykuł z nr 2 miesięcznika "Energetyka"

 

16.2.2006 Zebranie Sekcji Energetyki


W dniu 16 lutego 2006 r., odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Sekcji Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP. Zebrani prezesi kół i delegaci zostali powitani przez przewodniczącego kolegium Sekcji kol. Albina Trybusa, który na przewodniczącego zebrania zaproponował kol. Ludwika Pinko. Przedstawiono porządek zebrania, który został zaaprobowany. Wybrano komisję skrutacyjną i wnioskową w osobach kol. Ewy Jastrzębskiej i kol. Wiesława Matulki przez aklamację. Następnym punktem było sprawozdanie ustępującego przewodniczącego kolegium, który w wielkim skrócie przedstawił działalność Sekcji w kadencji 2002 - 2006. Następnie wywiązała się dyskusja nad sprawozdaniem, którą podsumował prezes oddziału kol. Tadeusz Lipiński, wysoko oceniajże działalność sekcji w ubiegłej kadencji. Udzielono absolutorium przewodniczącemu kolegium, za działalność w minionej kadencji. Następnie na wniosek kol. Matulki, jednogłośnie uchylono tajność głosowania nad kandydaturami przewodniczącego i kolegium na następną kadencję. Na przewodniczącego sekcji energetyki w następnej kadencji zaproponowano kol. Albina Trybusa, który z oporami jednak zgodził się podjąć trudu kierowania sekcją na następną kadencję i zaproponował do kolegium następujące osoby kol. kol. Andrzeja S. Grabowskiego, Andrzeja Sielskiego, Artura Chachulskiego, Andrzeja Sanockiego, Jana Popczyka Zbigniewa Waliczka i Romualda Obarę. Zebrani jednogłośnie dokonali wyboru zaproponowanych kandydatur. Komisja wnioskowa zaproponowała, aby przedstawiciele kół odnowili swoje mandaty do pracy w Sekcji, zgodnie z nowym regulaminem i zaleciła utrzymanie dotychczasowego kierunku działania. Kol. Sielski przedstawił zarys preliminarza kosztów działania Sekcji w bieżącym roku. Na tym przewodniczący zebrania Kol. Pinko zakończył posiedzenie, życząc nowo wybranemu przewodniczącemu sukcesów w kolejnej kadencji.

Aby przejść do galerii zdjęć kliknij tutaj

 

12.2.2006 Spotkanie Sekcji Energetyki


Jak co roku w karnawale, Sekcja Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP organizuje Spotkanie noworoczne dla swoich członków i zaproszonych gości. Tegoroczna impreza odbyła się 10 bm. Zaproszonych gości powitał przewodniczący Sekcji kol. Albin TRYBUS. Wśród wymienionych znaleźli się reprezentanci władz Wydziału Elektrycznego Pol. Śl. z prodziekanem Marią Bojarską na czele, władz Oddziału Gliwickiego SEP z Prezesem i Wiceprezesami. Kolega Przewodniczący powitał także serdecznie, wszystkie koleżanki i kolegów przybyłych na spotkanie dziękując szczególnie tym, których udział w pracach Sekcji zasługuje na wyróżnienie. Wzniesiony, perlisty toast wraz z życzeniami wszystkiego najlepszego w rozpoczynającym się roku, był także zaproszeniem do zabawy. Przygrywał tradycyjnie zespół muzyczny "Kukuła - DISCO". Tańczyliśmy do późnych godzin nocnych.

Aby przejść do galerii zdjęć kliknij tutaj

 

24.1.2006 Spotkanie


W dniu 18 bm. Sekcja Energetyki wraz z kołem przy Vattenfall i firmą ABC System Consulting zorganizowały Vattenfall'u spotkanie n-t "Podobieństwa i różnice pomiędzy systemami SCADA i AMR". Celem spotkania było przybliżenie szerokim grupom energetyków problematyki komputerowego wspierania procesów decyzyjnych. Spotkanie otworzył kol. A. Trybus i przekazał prowadzenie kol. Zb. Waliczkowi najlepiej obeznanemu z problematyką obu systemów. Prelegenci kol. Lech Bartosz i M. Tyrek wyczerpująco omówili problematykę oby tych systemów. Przedstawiciel f-my ENERGOMERA zapoznał uczestników z programem produkcyjnym tej rosyjskiej fabryki liczników energii i przyrządów pomiarowych. Spotkanie podsumował kol. P. Lubina - prezes ABC System Consulting przypominając podstawowe cele spotkania. Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Zakładowej Dyspozycji Ruchu i Centrum zdalnych odczytów liczników energii w Vattenfall. Członkowie koła mają dostęp do materiałów spotkania w intranecie.

Aby przejść do galerii zdjęć kliknij tutaj

 

17.1.2006 Spotkanie sekcji instalacji


W dniach 14 i 15 bm. odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Sekcji Instalacji Oddziału Gliwickiego SEP . Pod wodzą kol. Krzysztofa Kolonki, dzięki niestrudzonej pracy kol. Krystyny Dubiel grupa przyjaciół odjechała w sobotę rano na spotkanie z przygodą do Murzasichle. Celem naszej wyprawy była nieduża wioska w pobliżu Zakopanego z najładniejszym widokiem na Tatry. Po drodze oglądaliśmy PEC Geotermia Podhalańska wybudowany w ramach unijnego projektu geoitermalnego uciepłowienia Podhala. (Zdjęcia w galerii).

Po zakwaterowaniu się "u Studniara", zaproszono nas na obiad do restauracji z regionalnym wystrojem. Zanim zdążyliśmy rozglądnąć się po okolicy nadjechały kumoterki i wybraliśmy się na kulig. Pod Łysą Polaną górale rozpalili nam ognisko by było gdzie usmażyc kiełbaski które mieliśmy ze sobą. Po odśpiewaniu wszystkich znanych piosenek harcerskich partyzanckich i ludowych jakie się nam przypomniały wróciliśmy rozradowani do schroniska, gdzie w restauracji już czekała nas uczta i bal do ostatniej tańczącej pary.

Niedzielny poranek powitał nas słoneczkiem i po śniadaniu podzieleni na trzy grupy ruszyliśmy do zajęć. Pierwsza grupa pojechała na Małe Ciche gdzie wyciąg narciarski ułatwiał oddawanie się białemu szaleństwu (trzeba było mieć narty i odpowiedni sprzęt), druga grupa pozostała w Zakopanem by uprawiać marsz na Krupówkach (na to nie trzeba sprzętu), a trzecia grupa udała się autokatrem do Słowacji dla zażywania kompieli w ciepłych źródłach (trzeba było mieć dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy i stroje kompielowe). Trzecia grupa nie odniosła pełnego sukcesu bo grupowe przekroczenie granicy się nie powiodło więc po wykonaniu zdjęć dołączyli do drugiej grupy. Ponieważ pogoda była wspaniała, nieduży mrozik i pełne słońce wszyscy byli zadowoleni i opaleni. Obiad "u Studniara" zakończył nasz pobyt i tym samym autokarem udaliśmy się w drogę powrotną.

Ilustracją do wspomnień może być załączona galeria.

Kliknij aby przejść do galerii zdjęć

 

10.1.2006 Spotkanie Noworoczne


W dniu 9 bm. odbyło się tradycyjne spotkanie aktywistów Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP z zaproszonymi gośćmi. Spotkanie otworzył kol. Andrzej Ciepły wyjaśniając tradycję noworocznych spotkań, a następnie oddał głos Prezesowi Tadeuszowi LIPIŃSKIEMU. Prezes serdecznie powitał zaproszonych przedstawicieli władz państwowych, stowarzyszenia i samorządowych oraz władz uczelni z licznie zgromadzoną profesurą. Miłe słowa Prezes skierował także do członków honorowych i wspierających naszą organizację.Ponieważ bieżący rok jest rokiem sprawozdawczo - wyborczym Prezes tylko krótko scharakteryzował ubiegłoroczne działania i przypomniał najważniejsze fakty z minionego roku. Dokonano tradycyjnego uhonorowania zasłużonych działaczy i studentów, których prace dyplomowe zostały wyróżnione.W części artystycznej wystąpił kwartet smyczkowy z solistą operetkowym p. Morką. Rozpoczęto utworem Straussa, po którym nastąpiła wiązanka arii operetkowych zakończona brawurowym wykonaniem arii z Cyrulika Sewilskiego, a na wety "Skowronek" Grigoriasa Dinicu. Owacja na stojąco zmusiła artystów do dwukrotnego bisowania. Techniczna przerwa umożliwiła rozdanie "szampana", po którym nastąpiło wygłoszenie toastów Prezesa i zaproszonych gości. Po wygłoszeniu toastów dalsza część spotkania odbyła się przy zastawionym stole, ułatwiającym wymianę życzeń i poglądów w mniejszych gronach.

Aby przejść do galerii zdjęć kliknij tutaj

 

9.1.2006 Walne zgromadzenia koła nr 9 przy GZE S.A.


W dniu 6 stycznia 2006 r. odbyło się WZK koła przy zakładzie energetycznym w Gliwicach, który obecnie nosi nazwę Vattenfall Distribution Poland. Zebrani aktywiści koła dokonali podsumowania działalności w ubiegłej kadencji i po pozytywnej opinii komisji rewizyjnej udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W obecności przedstawicieli Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP dokonano wręczenia legitymacji członkowskich nowo wstępującym, przeprowadzono wybory władz na nową kadencję i dokonano wyboru delegatów na WZO, które odbędzie się w marcu br. Prezesem koła wybrano kol. Tomasza LACHA, powodując odmłodzenie składu zarządu koła. Z nadzieją oczekiwać będziemy na nowe inicjatywy wyłonionych władz. Przy wspólnym stole w "Starej Łajbie" dyskutowano o perspektywach i zamierzeniach na następną kadencję.