29.12.2011.. Spotkanie z Prezesami Kół OGl SEP - protokół

 
 
 Protokół ze spotkania z Prezesami Kół Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dniu 21 grudnia 2011 roku w sali wykładowej OGl SEP.

Program zebrania:
1. Powitanie - Prezes Oddziału Andrzej S. Grabowski
2. Sprawozdawczość za rok 2011 oraz plan prac na rok 2012.
3. Aktywizacja działalności Kół.
4. Wykład nt. "Jakość energii elektrycznej" - dr inż. Marcin Maciążek
5. Życzenia świąteczne i noworoczne.

Ad.1 Spotkanie otworzył Prezes Oddziału kol. Andrzej S. Grabowski witając wszystkich Prezesów Kół oraz zaproszonych Gości.

Ad.4 Pan dr inż. Marcin Maciążek z Politechniki Śląskiej wygłosił bardzo ciekawy wykład dotyczący "Jakości energii elektrycznej". Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, wywiązała się dyskusja, słuchacze przedstawili wiele problemów związanych z tym zagadnieniem.
Kol. Prezes zaproponował kontynuowanie powyższej problematyki dla członków poszczególnych Kół.

Ad.2 W związku z okresem sprawozdawczym za rok 2011 Prezesi Kół otrzymali odpowiednie formularze (sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego Koła na dzień 31.12.2011, plan działalności Koła na 2012 rok i plan finansowy Koła na 2012 rok). Kol. Andrzej Sanocki prosił o rzetelne i staranne wypełnienie odpowiednich tabel, zwracając szczególną uwagę na plan kosztów z rozliczeniem 2011 roku oraz dołączenie aktualnej listy członków Koła i przekazanie danych do sekretariatu Oddziału do 9.01.2012 roku.

Ad.5 Na koniec zebrania Prezes kol. A.S. Grabowski podziękował wszystkim za udział, merytoryczną dyskusję i złożył na ręce Prezesów dla członków Kół życzenia świąteczne i noworoczne.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował: Andrzej Sanocki

 

 

19.12.2011.. Spotkanie opłatkowe Zarządu Głównego SEP.

 
 
 15 bm., odbyło się w Warszawie spotkanie opłatkowe Zarządu Głównego SEP. Zaproszeni wysłuchali wystąpienia okolicznościowego ilustrowanego prezentacją multimedialną. Dokonano wręczenia nagród, medali oraz wyróżnień nadanych przez Prezesa SEP. Wśród wyróżnionych znalazł się kol. Daniel Pawłowski z Energopomiar-Elektryka, w dziedzinie współpracy z przemysłem.


Po wysłuchaniu koncertu kwartetu smyczkowego toast wzniósł Prezes SEP kol. prof. Jerzy Barglik życząc wszystkim wesołych Świąt i pomyślności w Nowym Roku.

asg

 

 

19.12.2011.. Spotkanie Rady Prezesów - relacja

 
 
 15 bm. odbyło się w Warszawie 7 spotkanie Rady Prezesów. Głównym powodem zwołania posiedzenia była konieczność zasięgnięcia opinii Rady w sprawie projektu budżetu centralnego na rok 2012. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej 12 bm., kol. Jolanty Gołębiowskiej, która w latach 2003-2010 pełniła funkcję Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP.
Następnie zebrani w składzie stanowiącym, jednogłośnie przyjęli protokół z zebrania czerwcowego które odbyło się w Gliwicach. Omówiono projekt budżetu centralnego, w przedłożeniu Prezydium, na poziomie ok 1,5 mln. zł. Planowane koszty są około 5% niższe od przychodów, co upewnia, że plan zostanie dotrzymany. Przegłosowano jednomyślnie pozytywną opinie do budżetu. Zrealizowano kolejne punkty porządku obrad. Przedstawiono propozycje terminów kolejnych spotkań Rady Prezesów w przyszłym roku. Przedyskutowano opinię w sprawie form współpracy pomiędzy SEP i SPE. Przytoczono uchwałę o ustanowieniu w SEP roku 2012 rokiem Michała Dolowo-Dobrowolskiego. W sprawach różnych przypomniano o możliwości korzystania z upustów przy zakupach posiadaczy legitymacji SEP na stronie www.eurorabat.pl logując się jako SEPXXXXXXX, gdzie w miejsce X należy wpisać swój numer legitymacji sepowskiej

asg

 

 

14.12.2011.. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - relacja

 
 
 W dniu 12 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Prezydium OGl SEP. Protokół z poprzedniego zebrania został zatwierdzony jednogłośnie. Prezydium przeanalizowało kolejne punkty zaleceń Komisji Rewizyjnej Oddziału. Przedstawiono prośbę SI i UE SEP o dofinansowanie spotkania noworocznego Sekcji. Przyjęto 14 nowych członków stowarzyszenia.
Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.

CL

 

 

09.12.2011.. Seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji
i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału - relacja

 
 
 W dniu 23 listopada br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania było zagadnienie :
- Współczesne instalacje elektryczne w szpitalach i służbie zdrowia.
Prelegentami na tym spotkaniu byli mgr inż. Rafał Stanisławczyk oraz mgr inż. Adam Kołodziński, przedstawiciele firmy ALPOL z Katowic zajmującej się wdrażaniem instalacji sygnalizacyjnych oraz przyzewowych w budynkach szpitalnych. Przedstawili całą gamę osprzętu stosowanego w projekto- waniu i wykonaniu tego typu instalacji. Przeprowadzili również pokaz i de- monstrację określonych czynności możliwych do wykonania i sygnalizowania przez te instalacje.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji na w/w zagadnienia.
O dużym zainteresowaniu zebranych, świadczy wielowątkowa dyskusja uczestników w trakcie spotkania.
Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się w dniu 07 grudnia 2011 r.

Informacje przygotował Kol. Jerzy Staszel

 

 

05.12.2011.. Wykład zorganizowany przez Koło SEP nr 23

 
 
 Koło SEP nr 23 przy Technikum nr 4 dniu 16 listopada zorganizowało wykład pt. "Oświetlenie elektryczne", który prowadził p. Przemysław Wronowski. Wykład został przeprowadzony przez firmę Vattenfall dla członków Koła SEP nr 23 oraz uczniów naszej szkoły. Głównymi punktami wykładu było oświetlenie LED z jego zaletami i wadami, oświetlenie dynamiczne, sterowanie oświetleniem ulicznym CityTouch firmy Philips. Zapoznaliśmy się również z : KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIEM PROJEKTOWANIA OŚWIETLENIA. W następnym punkcie wykładu został zaprezentowany
system służący do lokalizacji usterek oświetlenia ulicznego. W czasie dwugodzinnej prezentacji słuchacze zadawali wiele praktycznych pytań, które wynikały z postępu technicznego w technice oświetleniowej w stosunku do treści zawartych w materiale nauczania przedmiotów zawodowych. Firma Vattenfall zostawiła dla koła SEP nr 23 materiały edukacyjne, które przydają się do dalszego kształcenia uczniów.

pobierz prezentację

 

 

30.11.2011.. Wrażenia z wyprawy do Chin

 
 
 W dniu 17.11.2011 r. kol. Wacław Matła z Koła SEP przy Biprohucie podzielił się wrażeniami z wyprawy do Chin, 15 osobowej grupy, na przełomie wrzesień - październik 2010r .Trasa wyprawy przedstawiała się następująco:
- Warszawa - Moskwa - Pekin; samolot
- Pekin - Luoyang; pociąg z wagonem sypialnym (200km/godz.)
- Luoyang - Xian; super szybki pociąg (350km/godz.)
- Xian - Guilin; samolot
- Guilin - Chongging; samolot
- Chongging - Yichang; rejs statkiem po rzece JANGCY ze zwiedzaniem hydroenergetycznej zapory "Trzech przełomów" ( 26 turbozespołów, 700MW każdy),
- Yichang - Shanghaj; samolot oraz pociąg na poduszce magnetycznej MAGLEV (450km/godz.),
- Shanghaj - Moskwa - Warszawa; samolot

Wyprawa obejmowała zwiedzanie starych, historycznych miejsc w Chinach takich jak:
- Pekin - Wielki Mur, Hutongi, Świątynie Lamajskie, Zakazane Miasto, Pałac TIENANMEN, Grobowce Dynastrii Ming i inne,Terakotową armie, Plac Tienanmen, Swiątynia Buddy, klasztor Shaolin, oraz obiekty olimpijskie
i wystawowe Expo 2010.
- Shaolin - klasztor (KUNG-FU),
- Xian - Terakotowa Armia,
- Longsheg - Wioska Autonomii Goangxi
- Yangshuo - "Mały Raj Dużym Kraju",
- Yichang - Produkcja jedwabiu,
- Luzhi - Wenecja Wschodu,
- Shanghaj - World Finacial Center (470 m, 100 pięter) Wieża Orientu.
Całkowita długość wyprawy 19.000, km.


K.B

 

 

24.11.2011.. Konwersatorium Inteligentna Energetyka
9 spotkanie

 
 
 W dniu 22 bm. odbyło się dziewiąte już w tym roku spotkanie Konwersatorium "Inteligentna energetyka". Tematem spotkania były "Mikrobiogazownia w gospodarstwie rolnym. Biogazownia i/lub biorafineria w gminie wiejskiej. Wysłuchano trzech wystąpień i długo dyskutowano o przedstawionych w nich problemach.
Więcej szczegółów na www.klaster3x20.pl

asg

 

 

18.11.2011.. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - relacja

 
 
 W dniu 14 listopada br. odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP. Zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia. Skarbnik przedstawił realizację budżetu Oddziału za 9 m-cy 2011 r., który Komisja Gospodarczo-Finansowa oceniła pozytywnie. Analiza realizacji zaleceń Komisji Rewizyjnej zostanie przeprowadzona na kolejnym posiedzeniu Prezydium. Zaproponowano program najbliższego posiedzenia Zarządu, które odbędzie się dn. 28.11.2011 r. Prezes przedstawił założenia planu pracy Oddziału na 2012 r. Sekretarz przedstawił informację nt. uszkodzonego projektora w Oddziale i kosztach jego naprawy oraz ofertę Planu Taryfowego przygotowaną przez Telekomunikację Polską S. A. Przedstawiono również prośbę koła nr 12 o zorganizowaniu przez Oddział szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Prezes przedstawił propozycję utworzenia nowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień audytora efektywności energetycznej. Przyjęto dwóch nowych członków SEP, po czy zebranie zakończono.

CL

 

 

10.11.2011..ZAWIADOMIENIE I DEKLARACJE DOTYCZĄCE IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ OGl SEP w 2012 roku.

 
 
  

 

10.11.2011.. Seminaria zorganizowane przez Sekcję Instalacji
i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału - relacje

 
 
 W dniu 09 listopada br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania było zagadnienie :
- sieci internetowe wraz osprzętem.
Prelegentami na tym spotkaniu byli mgr Adrianna Kasparek oraz mgr inż. Robert Maczionsek, przedstawiciele firmy Emiter z Katowic zajmującej się wdrażaniem tego typu instalacji wraz z osprzę- tem w budynkach o różnym przeznaczeniu. Przedstawili całą gamę osprzętu stosowanego w projekto- waniu i wykonaniu sieci strukturalnych. Przeprowadzili również pokaz
i demonstrację określonych czynności montażowych wraz pomiarem kontrolnym poprawności ich wykonania.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji na w/w zagadnienia.
O dużym zainteresowaniu zebranych, świadczy wielowątkowa dyskusja uczestników w trakcie tego spotkania oraz liczny ich udział w ćwiczeniach praktycznych wykonania określonych elementów sieci strukturalnych.
Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2011 r.

W dniu 19 października br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się kolejne seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania było zagadnienie :
- systemy oddymiania i wentylacji w czasie pożaru.
Prelegentem na tym spotkaniu był mgr inż. Marian Skaźnik, który przestawił i omówił aktualny stan prawny przepisów obejmujących to zagadnienie. Przedstawił również przykłady różnej interpretacji zapisów norm i aktów prawnych, które powodują problemy na etapie projektowania i wykonania tych instalacji
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji na w/w zagadnienia, poparte przykładami z konkretnych realizacji obiektów budowlanych.
O dużym zainteresowaniu zebranych, świadczy również wielowątkowa dyskusja i liczne pytania uczestników zadawane w trakcie tego spotkania.
Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się w dniu 09 listopada 2011 r.

W dniu 05 października br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania było zagadnienie :
- Instalacje w inteligentnym budynku.
Prelegentami na tym spotkaniu byli mgr Adrianna Kasparek oraz mgr inż. Robert Maczionsek, przedstawiciele firmy Emiter z Katowic zajmującej się wdrażaniem tego typu instalacji w budynkach o różnym przeznaczeniu i funkcji. Przedstawili kilka rodzajów technologii i osprzętu stosowanych
w projektowaniu i wykonaniu instalacji w inteligentnym budynku.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji na w/w zagadnienia.
O dużym zainteresowaniu zebranych, świadczy wielowątkowa dyskusja uczestników w trakcie tego spotkania.
Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się w dniu 19 października 2011 r.

Informacje przygotował Kol. Jerzy Staszel

 

 

05.11.2011.. Spotkanie Prezesa Oddziału z prezesami firm wspierających naszą działalność.

 
 
 3.XI.2011 r., odbyło się spotkanie Prezesa Oddziału z prezesami firm wspierających naszą działalność. Obecni byli Dziekan Wydziału Elektrycznego Pol. Śl., oraz szefowie firm Vattenfall Distribution Poland, Energopomiar sp z o. o., Energopomiar - Elektryka sp. z o. o. i Elektroprojekt Gliwice, a także Wiceprezes Wiesław Matulka w roli organizatora spotkania. Prezes Oddziału poinformował o działaniach w roku bieżącym. Dyskutowano o programie działania Oddziału w przyszłym roku. Zebrani wyrazili zadowolenie z dotychczasowej współpracy i nadzieję na dalszą współpracę w kolejnych latach. Poruszono także sprawę poszerzenia grona członków wspierających i związane z tym trudności.

gas.

 

 

05.11.2011.. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - relacja

 
 
 Dnia 26 października 2011 r. odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP, na którym omówiono sprawy finansowe Oddziału (rozliczenie Konferencji INVENTION'11). Zaprezentowano pomysły na uczczenie 60-lecia Oddziału ( III tom wydawnictwa o historii Oddziału Gliwickiego). Kol. K. Boba przedstawił plan pracy i preliminarz Zespołu Przepisów i Norm oraz Zespołu ds. Integracji Środowiska na 2012 r. Kol. Prezes zaproponował Spotkanie Noworoczne Oddziału na 9.01.2012 r. Kol. W. Matulka poinformował o zebraniu Członków Wspierających OGl, które odbędzie się dn. 3.11.2011 r. Przedstawiono prośbę koła OPA ROW o dofinansowanie wyjazdu na "Energetab" w Bielsku-Białej oraz koła 17 i Sekcji Energetyki o dofinansowanie wyjazdu do Muzeum Energetyki. Sprawę opodatkowania kursów szkoleniowych odłożono do najbliższego posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Oddziału. Kol. Sekretarz przedstawił wniosek członka Zarządu, Kol. J. Kwiczali o zwolnienie z pełnienia wszelkich funkcji w Oddziale, ze względu na stan zdrowia. Przyjęto 7 nowych członków OGl SEP, po czym zebranie zakończono.

CL

 

 

05.11.2011.. Otwarte posiedzenie Zarządu OGl SEP - relacja

 
 
 W dniu 17 października br. odbyło się otwarte posiedzenie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Po przyjęciu porządku obrad Kol. D. Pawłowski zaprezentował działalność ZPBE "Energopomiaru-Elektryka". Następnie Kol. U. Nabiałczyk zaprezentowała działalność Koła nr 2 przy Energopomiarze. Prezes A. S. Grabowski przedstawił relację ze spotkania Rady Prezesów SEP, która odbyła się w Gliwicach. Sekretarz A. Chachulski przedstawił informację nt. działalności Oddziału od zebrania Zarządu w dn. 14.06 br. Poproszono o zgłaszanie do Oddziału wniosków o zapomogę koleżeńską oraz o odznaczenia SEP (w tym odznaczenia z okazji 60-lecia Oddziału, w 2013 r.). Kol. K. Boba poinformował o prelekcji nt. "Chiny Państwo Środka", którą wygłosi Kol. W. Matła w dn. 17.11 br. Chętni powinni zgłaszać się w sekretariacie OGl SEP. Kol. K. Kolonko zrelacjonował Konferencję w Ustroniu, która odbyła się 13-14.10.2011 r. Sekretarz przedstawił informację nt. działania Internetowej Bazy Członków SEP, która obowiązuje wszystkie Oddziały. Kol. A. Ciepły poinformował obecnych, że zgodnie ze zmianami Prawa Energetycznego z dniem 30.10.2011 r. mogą zostać ograniczone możliwości egzaminowania przez Komisje Stowarzyszenia pracowników dużych zakładów produkcyjnych i zakładów energetycznych Zmieniono zapisy art. 54 Prawa Energetycznego. Po wyczerpaniu porządku, obrady zakończono.

CL

 

 

05.11.2011.. Konwersatorium Inteligentna Energetyka
8 spotkanie

 
 
 W dniu 25.10.2011 r. Odbyło się kolejne 8 w tym roku spotkanie w ramach Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Uczestnicy zgodnie z programem omawiali temat; "Inteligenty dom plus - energetyczny". Wygłoszono 5 referatów których autorami byli w kolejności: dr J. Bargiel, dr J. Ziora, prof. A. Patrzałek, dr R. Setlak i mgr inż. D. Kamiński. Więcej szczegółów na stronie www.klaster3x20.pl

asg

 

 

05.11.2011.. Spotkanie z Radą Nadzorczą

 
 
 W dniu 24 bm., odbyło się spotkanie Prezesa Oddziału z Rada Nadzorczą Komisji Egzaminacyjnych. W spotkaniu uczestniczyli także przewodniczący naszych Komisji powołani przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na spotkaniu omówiono zmiany w art.54 Prawa Energetycznego i postanowiono, że do czasu ukazania się zmian w przepisach wykonawczych przebieg egzaminów będzie nie zmieniony. Postanowiono także, że przewodniczący Rady nadzorczej będzie gromadził oferty kandydatów do poszerzenia składów komisji egzaminacyjnych tak, by koledzy przewodniczący Komisjom mogli w razie potrzeby z niego skorzystać.

asg.

 

 

23.10.2011.. Seminarium techniczne zorganizowane przez Sekcję Elektrotechniki i Automatyki Górniczej wraz
z Knurowskim Kołem Terenowym nr 48

 
 
 W dniu 21 bm., Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej wraz z Knurowskim Kołem Terenowym nr 48 zorganizowały dla swoich członków seminarium techniczne poświęcone najnowszym produktom firm obsługujących górnictwo. Gośćmi koła byli członkowie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, przedstawiciele firmy Hensel z Poznania i firmy Haber z Chełma. Seminarium poprzedzone zostało zwiedzaniem Maszyny Wyciągowe szybu "Jan" KWK "Knurów", oraz Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla. Po obiektach gości, oprowadzali nadsztygarzy z Działu Energomaszynowego kopalni, członkowie koła SEP nr 48.
Przy okazji udało się zorganizować, dla grupy zaproszonych gości, zwiedzanie szybu wydobywczego i zakładu przeróbki węgla. Po zakończeniu zwiedzania goście udali się na spotkanie Koła w restauracji Zacisze Leśne w Knurowie. W części merytorycznej Seminarium zebrani wysłuchali prezentacji przedstawicieli firm Sevitel Sp. z o.o. Katowice i Eplan s.c. Tychy współpracujących z kopalniami w zakresie elektrotechniki górniczej. Po części oficjalnej Prezes Oddziału Gliwickiego SEP, podziękował prezesowi Koła kol. Wł. Gwiżdżowi, za pozyskanie sponsorów i wzorową organizację imprezy. Seminarium zakończyło się bankietem w trakcie którego, przy zastawionych stołach wymieniano poglądy, doświadczenia i zacieśniano kontakty, ...!Z.T.

 

 

20.10.2011.. Zaproszenie na prelekcję

 
 
 


 

 

13.10.2011.. Konferencja INVENTION 2011

 
 
 13.X. br. Wszystko gotowe. W Ustroniu rozpoczęła się międzynarodowa konferencja INVENTION'11. Uczestnicy zgromadzeni się w hotelu "Jaskółka" rozpoczęli obrady. W trzech sekcjach do jutra będą poruszali temat innowacyjności w elektroenergetyce. Konferencję rozpoczął prof. Paweł Sowa. Po powitaniu uczestników, odczytał skierowany do nich list Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, który nie mógł osobiście przybyć na obrady. Kilka ciepłych słów przekazał uczestnikom Prezes Oddziału Gliwickiego SEP gratulując inicjatywy i życząc owocnych debat.
 
 
 

 

 

13.10.2011.. Wycieczka techniczna do Muzeum Energetyki

 
 
 
W dniu 11. X. br., odbyła się wycieczka techniczna do Muzeum Energetyki przy El. Łaziska. Wycieczkę zorganizowały: Koło terenowe nr 17 wspólnie z Sekcją Energetyki. Osławione muzeum znajduje się na szlaku zabytków techniki i zostało założone dzięki entuzjazmowi energetyków, którzy postanowili ocalić od zapomnienia artefakty energetyczne i nie tylko, które w innym wypadku zostałyby przemielone na złom. Ciekawostką jest sama siedziba Muzeum - to hala dawnej rozdzielni wnętrzowej 60 kV. Sieć ta, dziś już nie istniejąca, łączyła elektrownie i zakłady przemysłowe na Górnym Śląsku. Budynek rozdzielni wykonany jest w sztywnej konstrukcji szkieletowej z żelazobetonu. Zbiór eksponowany jest pod kątem zaciekawienia eksponatami, co bardzo przyciąga wycieczki szkolne. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum apeluje nieustannie do wszystkich energetyków, by ochronić od zapomnienia to co stanowiło nieodłączną część naszej pracy.
gas.

  
 
 
 

 

 

04.10.2011.. Zaproszenie na wycieczkę

 
 
 Sekcja Energetyki i Gliwickie Koło Terenowe SEP zapraszają w dniu 11 października br. na wycieczkę techniczną
do Muzeum Energetyki w Łaziskach.

Program wycieczki:
11:00 Wyjazd autokarem spod siedziby SEP w Gliwicach
(ul. Górnych Wałów 25)
12:00 do ~ 14:30 Zwiedzanie Muzeum Energetyki w Elektrowni Łaziska
15:00 Obiad koleżeński w drodze powrotnej do Gliwic
~16:30 Powrót do Gliwic

Koszt uczestnictwa: Członkowie SEP - 10 zł
Pozostali uczestnicy (też mile widziani) - 25 zł


z koleżeńskim pozdrowieniem

Aleksander Baranowski - Przew. Sekcji Energetyki
Zbigniew Waliczek - Przew. Koła Terenowego Nr 17

Potwierdzenie uczestnictwa i wpłaty prosimy dokonać
w Sekretariacie SEP do dnia 7 pażdziernika br.

 

 

04.10.2011.. Posiedzenie Prezydium OGL SEP - relacja

 
 
 3.10. odbyło się planowane spotkanie Prezydium naszego Oddziału. Dokonano przeglądu realizacji wniosków KRO. Przedstawiono plan pracy do końca br. oraz propozycje porządku obrad najbliższego zebrania Zarządu. Tym razem Zarząd będzie gościem Koła przy Energopomiarze. ASG

cl.

 

 

02.10.2011..WAŻNA INFORMACJA Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 
 
 Koniec kłopotów z interpretacją uprawnień budowlanych dla elektryków...
załącznik str. 1
załącznik str. 2

 

 

26.09.2011.. Zebranie Rady Prezesów - relacja

 
 
 W dniach 23- 24 września 2011 roku w Hotelu "Mikulski" w Gliwicach odbyło się zebranie Rady Prezesów Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Rada grupuje prezesów 50 oddziałów Stowarzyszenia, a jej pracom przewodniczą prezes SEP prof. Jerzy Barglik oraz dziekan Rady Prezesów, prezes Oddziału Łódzkiego SEP prof. Franciszek Mosiński. Gospodarzem i organizatorem posiedzenia był Oddział Gliwicki SEP, którego prezesem od marca 2010 roku
jest były pracownik Vatenfall Distribution mgr inż. Andrzej S. Grabowski. W posiedzeniu uczestniczyło ponad 60 osób - prezesów oddziałów i zaproszonych gości. Rada Prezesów spotyka się zazwyczaj cztery razy do roku w siedzibach różnych oddziałów SEP. Ostatni raz Oddział Gliwicki SEP był gospodarzem posiedzenia Rady Prezesów w 1997 roku w okresie gdy prezesem Stowarzyszenia był elektryk ze środowiska gliwickiego mgr inż. Cyprian Brudkowski.

W trakcie obrad Rada Prezesów zajmowała się bieżącymi sprawami Stowarzyszenia. Podpisano porozumienie o objęciu patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich Zespołu Szkól Łączności im. prof. Stanisława Fryzego, a także list intencyjny z Europejskim InstytutemEdukacji Informatycznej dotyczący współpracy w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Rada Prezesów SEP podtrzymała swe negatywne stanowisko w sprawie uchwalonej przez Sejm RP w sierpniu br. ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne w części dotyczącej wyłączenia z obowiązku okresowego potwierdzania uprawnień kwalifikacyjnych pracowników dużych
przedsiębiorstw energetycznych. Taki zapis ustawy stanowi zagrożenie dla bezpiecznej eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń i przy planowanym uchwalaniu nowego prawa energetycznego powinien być zmieniony.

W II dniu posiedzenia zwiedzono nową, oddaną do użytku w 2009 roku,siedzibę Vattenfall Distribution Poland, kontynuatora tradycji Gliwickiego Zakładu Elektroenergetycznego. Zapoznano się z pracą tamtejszego Centrum Dyspozycji Mocy oraz systemami komputerowymi ułatwiającymi zarządzanie dystrybucją energii elektrycznej. Zwiedzono także gliwicką fabrykę Opla. Duże zainteresowanie uczestników posiedzenia, zwłaszcza tych w odległych od Górnego Śląska regionów Polski wzbudziła wizyta w unikatowej zabytkowej kopalni węgla kamiennego "Guido" w Zabrzu założonej w 1885 roku: zjazd szybem kolejowym, pokaz urobku węgla współczesnymi kombajnami, spacer chodnikami na poziomach 170 m i 320 m. Nie zapomniano także o odwiedzeniu miejsca, które od 1939 roku jest nierozłącznie związane z Gliwicami - wieży radiostacji - najwyższego drewnianego obiektu na świecie i zarazem miejsca ponurej prowokacji gliwickiej. Dla wielu uczestników wzruszający charakter miało zapalenie zniczów na grobie prof. Stanisława Fryze patrona Oddziału Gliwickiego SEP jednego najwybitniejszych twórców polskiej elektrotechniki - profesora Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej.
Kolejne zebranie Rady Prezesów odbędzie się w grudniu 2011 roku w Warszawie.

J.B.


 

 

21.09.2011.. Wycieczka do Pragi - relacja

 
 
 
Do pobrania relacja z wycieczki.

(kliknij na zdjęcie, aby powiekszyć)

 
  


 

 

21.09.2011.. Notatka z posiedzenia zarządu

 
 
 19 września br. odbyło się planowane posiedzenie Zarządu naszego Oddziału. Zebrani omówili stan przygotowań do spotkania Rady Prezesów SEP w Gliwicach oraz objęcie patronatem SEP "Technikum Łączności". Zarząd podjął uchwałę o utworzeniu od nowego roku Funduszu stypendialnego (3000 zł. rocznie) dla wsparcia młodzieży uczącej się w średnich szkołach technicznych. Sprawy rozdysponowania Funduszu powierzono Zespołowi ds. Młodzieży i Studentów, który do 15 listopada przygotuje Projekt regulaminu działania Funduszu i przedstawi go na planowanym posiedzeniu Zarządu. Sprawy różne i wolne wnioski zakończyły Zebranie. ASG

 

cl.

 

 

15.09.2011.. Wizyta na targach ENERGETAB - relacja

 
 
 Jak co roku Sekcja Energetyki naszego Oddziału zorganizowała 14 bm., wyjazd kolegów na targi ENERGETAB do Bielska Białej. Tegoroczna edycja targów zgromadziła rekordową ilość ok. 650 wystawców, którzy zgłosili do konkursu na wyróżniający się produkt 50 propozycji. Oprócz stoisk wystawców odwiedziliśmy seminarium, które zorganizował Oddział BB SEP w sali konferencyjnej hotelu ZIAD pt.: "Przeciwdziałanie długotrwałym przerwom w dostawie energii elektrycznej będących wynikiem ekstremalnych warunków pogodowych".


(asg.)

 

 

14.09.2011.. Posiedzenie Prezydium OGL SEP - relacja

 
 
 W dniu 5.09.2011 r. odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP. Po zatwierdzeniu poprzedniego protokołu, Sekretarz przedstawił zestawienie uchwał Prezydium w I połowie 2011 r. Skarbnik zaproponował zastępstwo za niedysponowanego Kol. J. Kwiczalę. Przedstawiono szczegółowy program na najbliższą Radę Prezesów SEP. Poinformowano o II Międzynarodowym Seminarium, które odbędzie się w Radomiu, a Kol. Skarbnik przedstawił prośbę Koła nr 2 przy "Energopomiarze" o dofinansowanie wycieczki do Krakowa. Po wyczerpaniu porządku, zebranie zakończono.

cl.

 

 

09.09.2011.. Wyjazd na ENRGTAB

 
 
 W dniu 14.09.2011 r. Sekcja Energetyki SEP organizuje wyjazd na Targi ENERGTAB.

Chętni proszeni są o zgłaszanie się w sekretariacie Oddziału w trybie pilnym.

cl.

 

 

01.09.2011.. Posiedzenie Prezydium OGL SEP - relacja

 
 
 Dnia 22.08.2011 odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP, które prowadził Prezes A.S. Grabowski. Zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania. Prezes przedstawił propozycję Planu Pracy Oddziału w II półroczu 2011 r. Zaproponował również objęciem protektoratem przez SEP Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych - ufundowanie przez Oddział stypendium dla jednego ucznia tej szkoły. Na razie nie ustalono definitywnego rozwiązania dla propozycji, sprawa zostaje odłożona do kolejnego posiedzenia Prezydium oraz omówiona na zebraniu Zarządu OGl SEP. Prezes przedstawił propozycję spotkania z przedstawicielami Członków Wspierających na dzień 29.09 br. Poinformowano zebranych o uzyskaniu dokumentu z Auditu OGl za rok 2010. Poinformowano również o wydaniu Informatora Zarządu Głównego SEP na obecną kadencję. Sekretarz przedstawił problem z drukarką sieciową w sekretariacie SEP, przyjęto uchwałę wyrażającą zgodę na zakup nowej drukarki sieciowej dla Oddziału. Przyjęto sześciu nowych członków SEP. Wiceprezes W. Matulka przedstawił wzór kubka na długopisy - np. dla członków Komisji Kwalifikacyjnych. Kol. K. Boba przedstawił aktualne informacje nt. wycieczki do Pragi. Kol. Skarbnik przedstawił problem deficytu na koncie SI i UE. Wobec wyczerpania porządku, zebranie zakończono.

cl.

 

 

01.09.2011.. Plan szkoleń w II półroczu 2011r. - do pobrania

 
 
 

 

30.07.2011.. Zmarł Profesor Stefan Węgrzyn

 
 
                                          

    Profesor Stefan Węgrzyn 1925 - 2011

28 lipca 2011 r. zmarł prof. zw. dr inż. Stefan Węgrzyn wybitny uczony i nauczyciel akademicki, współtwórca polskiej informatyki i automatyki, absolwent i profesor Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, później współorganizator Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Pol. Śl., wieloletni dyrektor Instytutu Informatyki na tym Wydziale, twórca Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek Prezydium PAN, wieloletni przewodniczący Komitetu Informatyki PAN, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, Doktor Honoris Causa Uniwersytetów w Lille i w Sherbrooke, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Rzeszowskiej, dwukrotny laureat Nagrody Państwowej pierwszego stopnia, Kawaler Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Kawaler Orderu Palm Akademickich we Francji.
Msza św. w intencji śp. Profesora Stefana Węgrzyna będzie odprawiona
3 sierpnia o godz. 7.30 w kościele katedralnym pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Gliwicach.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w tym samym dniu na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach o godz. 12.00.
Absolwenci Wydziału Elektrycznego Pol. Śl. rocznik 1960 zapraszają na Mszę św. w intencji śp. prof. S. Węgrzyna. Msza św. zostanie odprawiona w niedzielę 28 sierpnia 2011 r. o godz. 10.30 w kościele garnizonowym pw. św. Barbary w Gliwicach.

 

 

20.07.2011.. Zmarł dr inż. Tadeusz Janik

 
 
 18 lipca br. zmarł dr inż. Tadeusz Janik, nauczyciel akademicki w Politechnice Śląskiej od 1972 roku, uznany specjalista z zakresu maszyn elektrycznych, a w szczególności ich układów sterowania i regulacji. Był autorem i współautorem skryptów dydaktycznych, publikacji naukowych krajowych i zagranicznych oraz rozwiązań patentowych. Dr inż. T. Janik był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
Dr. inż. Tadeusza Janika cechowała skromność i pracowitość.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 22 lipca 2011 r. o godz. 12.00 na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie.

 

 

13.07.2011.. Spotkanie Prezydium

 
 
 12 lipca 2011 r., odbyło się spotkanie Prezydium z jubilatami obchodzącymi urodziny w lipcu. Głównym jubilatem był wielokrotny prezes Oddziału kol. Tadeusz Lipiński, który 14 bm., kończy 80 lat. Także poprzedni prezes oddziału prof. Kazimierz Gierlotka 13bm., kończy 65 lat. W spotkaniu uczestniczyli także pozostali koledzy, którzy w lipcu obchodzą urodziny tj.: kol. Zb. Dąbrowski, kol. A. Ciepły, kol. B. Betkiewicz i kol. Barbara Huchla. Prezes Oddziału składając życzenia wręczył pamiątkowe albumy dwu pierwszym, a wszyscy otrzymali wiązanki kwiatów i stosowny adres. Życzenia zakończyło gromkie "sto lat". Skromny poczęstunek i garść wspomnień były ukoronowaniem spotkania.

asg.  

 

12.07.2011.. Ogłoszenie

 
 
 Zarząd Główny SEP informuje, że posiada na zbyciu lokal użytkowy w Gliwicach. Sprawę prowadzi Agencja Sprzedaży Nieruchomości "Białowąs" tel. 601 412 171.

Zdjęcia w załączeniu.

asg.

 

 

12.07.2011.. Rudpol-OPA - Uruchomienie nowej hali produkcyjnej

 
 
 7 lipca br., w zaprzyjaźnionej firmie Rudpol-OPA, odbyło się uroczyste uruchomienie nowej hali produkcyjno - magazynowej o powierzchni 1000m2 z zapleczem socjalnym. W towarzystwie władz państwowych i samorządowych wstęgę przeciął prezes Piotr Antonowicz, a miejscowy proboszcz dokonał poświęcenia nowego obiektu. Przygrywała orkiestra górnicza, a zaproszonych bawił zespół folklorystyczny studentów Uniwersytetu Ekonomicznego z Katowic "Silesianie".

 
 
 

 

 

01.07.2011.. Posiedzenie Prezydium OGL SEP - relacja

 
 
 W dniu 20.06.2011 r. odbyło się posiedzenie Prezydium OGL SEP. Porządek został przyjęty jednogłośnie, zatwierdzono protokół z poprzedniego Prezydium. Kol. R. Miksiewicz przedstawił informację ze spotkania Komisji ds. Środków Trwałych. Przedstawiono propozycje dla wsparcia działalności Oddziału. Kol. B. Huchla poinformowała o stanie zaawansowania rejestracji działalności szkoleniowej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Przedstawiła wniosek o powołanie Kol. A. S. Grabowskiego na stanowisko Dyrektora Placówki Szkoleniowej, a Kol. J. Kapinosa na stanowisko osoby sprawującej nadzór pedagogiczny nad Placówką Szkoleniową. Księgowa OGl poinformowała o zakończeniu audytu bilansu Oddziału za rok 2010, raport ma być gotowy 21 czerwca br. Prezes przedstawił program i preliminarz budżetowy zebrania Rady Prezesów w Gliwicach, w dn. 22-24.09.2011 r. Przedstawiono wniosek koła nr 48 o dofinansowanie do sympozjum, wniosek pracownic OGl o wypłatę świadczeń urlopowych za rok 2011 oraz nagród rocznych za rok 2010. Kol. A. Ciepły zwrócił się z prośbą o okresową informację o realizacji postanowień z poprzednich posiedzeń. Przedstawiono wniosek Kol. G. Grzegorzycy o dofinansowanie artykułu na Międzynarodowej Konferencji w Chinach. Po wyczerpaniu porządku, obrady zakończono.

cl.

 

 

29.06.2011.. Konwersatorium Inteligentna Energetyka 2011.

 
 
 We wtorek 28 bm., odbyło się VI spotkanie Konwersatorium Inteligentna Energetyka 2011.
Po raz pierwszy od 2,5 roku "spirytus movens" tych spotkań, prof. Jan Popczyk nie mógł być obecny i przekazał prowadzenie spotkania prof. K. Gierlotce. Swój stosunek do tematu zawarł we wprowadzeniu do dyskusji, które to wprowadzenie, prof. K. Gierlotka zaprezentował (patrz załącznik).
Omówiono 4 prezentacje (jedna z nich w załączeniu). Pozostałe prezentacje będą dostępne na portalu www.klaster3x20.pl . Na zakończenie, po podsumowaniu burzliwej dyskusji, prof. K. Gierlotka zakończył spotkanie, życząc obecnym udanych wakacji i zaprosił uczestników na spotkanie wrześniowe, które odbędzie się zgodnie z planem.

wprowadzenie J. Popczyk
prezenatacja A.S. Grabowski

asg.

 

 

19.06.2011.. Uroczyste otwarte zebranie Zarządu
                z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki

 
 
 W ubiegły poniedziałek w sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej odbyło się uroczyste otwarte zebranie Zarządu z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki. Zebranie otworzył Prezes Oddziału witając władze Wydziału i zaproszonych gości. Po przyjęciu porządku obrad, wzniesiono toast za zdrowie i pomyślność wszystkich elektryków. Jak co roku Zespól historyczny uczcił święto przez Sympozjum poświęcone tym razem profesorowi Aleksandrowi Szendzielorzowi. Wspomnienie o Profesorze wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Popczyk (prezentacja w załączeniu). Do wspomnień o profesorze włączyli się także: pani dr Irena Skrzyniarz, kol. W. Olech, kol. T. Lipiński, kol. L. Pinko, dr G. Paszek. W części organizacyjnej członkowie Zarządu wysłuchali informacji o Radzie Prezesów, planowanej jesiennej wycieczce turystycznej oraz o przygotowaniach do Konferencji.
Zebranie prezydium zaplanowano na 20 bm.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zebranie zakończono.

prezentacja do pobrania

asg.

 

 

13.06.2011.. Posiedzenie Rady Prezesów

 
 
 W dniach 9 i 10 czerwca bieżącego roku obradowała 5 Rada Prezesów naszego Stowarzyszenia. Na zaproszenie Oddziału Olsztyńskiego Prezesi zjechali do Hotelu Warmińskiego. W pierwszym dniu w Mikołajkach przyjęto sprawozdanie finansowe za 2010 rok, oraz dyskutowano nad programem działalności SEP na lata 2010 -2014 po pierwszym roku kadencji. Sekretarz Generalny kol. A. Boroń zreferował przebieg prac nad utrzymaniem w niezmienionej postaci art. 54 Prawa Energetycznego. Postanowiono przekazać Senatorom RP stanowisko Rady Prezesów w przedmiotowej sprawie. Dalszy los Prawa Energetycznego zależy od stanowiska Senatu. Następnie odbyła się wycieczka statkiem po Jeziorze Mikołajskim do Galindii. Dzień zakończyła kolacja koleżeńska.

W drugim dniu uczestnicy Rady Prezesów poznawali uroki Warmii i Mazur w trakcie wycieczki autokarowej do rezerwatu rzeki Łyny, Nidzicy, na pola Grunwaldu i do Gietrzwałdu. Posiedzenie Rady prezesów zakończono biesiadą z występem tanecznym w Hotelu Warmińskim w Olsztynie. Kolejne posiedzenie Rady Prezesów zaplanowano w Gliwicach we wrześniu.


 

 

 

13.06.2011.. Wycieczka do Elektrociepłowni Szombierki - Koło przy ZPBE ENERGOPOMIAR.

 
 
 Dnia 28 maja br. członkowie naszego Koła SEP wraz z rodzinami zwiedzali Elektrociepłownię Szombierki.
Wielu z nas przed laty na tym obiekcie odbywało staż, do dnia dzisiejszego w nastawni zainstalowane są naszej produkcji zabezpieczenia, stąd była to wycieczka szczególna. Dla starszych - wspomnieniowa, dla młodych - "historyczna". Uczestnicy wycieczki wzięli udział w konkursie fotograficznym

WIĘCEJ INFORMACJI

cl

 


 

11.06.2011.. Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

 
 
 W dniu 08 czerwca br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorgani- zowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem zasadniczym
spotkania było zagadnienie :
- Ochrona odgromowa obiektów wyposażonych w urządzenia informatyczne.
Prelegentem na tym spotkaniu był prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa , który omówił problematykę ochrony odgromowej w świetle nowych norm w tym temacie, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów z bogatym wyposażeniem w urządzenia informatyczne i elektroniczne.

Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji na w/w zagadnienie. O dużym zaintere- sowaniu zebranych, świadczy wielowątkowa dyskusja uczestników w trakcie tego spotkania oraz spora liczba pytań zadawana prelegentowi.

Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejny cykl seminariów organizowanych przez SIiUE, który zacznie się po okresie wakacyjnym i urlopowym, pod koniec września br.

 

 

10.06.2011.. Seminarium

 
 
 W dniu 01 czerwca br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorgani- zowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem zasadniczym spotkania było zagadnienie :

- Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów elektroenergetycznych w świetle obowiązujących przepisów i wymagań Prawa Budowlanego w zakresie oceny stanu technicznego i przydatności do bezpiecznego użytkowania obiektów oraz sieci przemysłowych i rozdzielczych.

Prelegentem na tym spotkaniu był mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz, który omówił problematykę interpretacji zapisów toczących okresowych przeglądów obiektów energetycznych oraz kwalifikacji osób wykonujących te prace.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji na w/w zagadnienia. O dużym zaintere- sowaniu zebranych, świadczy wielowątkowa dyskusja uczestników w trakcie tego spotkania.

Na zakończenie zaproszono obecnych na ostatnie seminarium przed wakacjami, które odbędzie się w dniu 08 czerwca 2011 r.

 

 

26.05.2011.. Zmarł doc. Stanisław Frączek

 
 
 W niedzielę 22 maja 2011 r. zmarł doc. dr inż. Stanisław Frączek, długoletni pracownik Gliwickiego Biura Projektów Górniczych oraz nauczyciel akademicki w Katedrze Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. Był wybitnym specjalistą w zakresie telekomunikacji i automatyzacji w górnictwie, wykształcił wiele pokoleń elektryków górniczych. Doc. Stanisław Frączek był członkiem SEP i SITG. Pożegnanie Zmarłego odbędzie się w sobotę 28 maja br. w kościele św. Michała (od godz. 9.30) i na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach.

 

 

26.05.2011.. Kolegium Sekcji Energetyki -relacja

 
 
 25 bm., odbyło się kolejne posiedzenie Kolegium Sekcji Energetyki. Przewodniczący Sekcji kol. Aleksander Baranowski przedstawił realizację planu pracy i złożył relację z dzisiejszego Seminarium technicznego zorganizowanego wspólnie z Kołami przy Vattenfall DP i PSE Południe SA. Prezes A. S. Grabowski podzielił się z kolegami wrażeniami z podróży do Meksyku, bogato ilustrowanymi prezentacją multimedialną. W sprawach różnych dyskutowano nad tematami, które warto by zawrzeć w dalszych działaniach Sekcji. Są to na przykład problemy stabilności systemu energetycznego w świetle budowy elektrowni atomowych, rozwój smart grid, laboratorium dla audytów.


gas.

 

 

26.05.2011.. Seminarium techniczne Sekcji Energetyki

 
 
 Sukcesem zakończyło się zorganizowane w dniu 25 bm., seminarium techniczne Sekcji Energetyki pod tytułem "Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia". Siedem referatów wprowadzających wywołało oczekiwana dyskusję praktyków z PSE Południe i Vattenfall 'a na temat wymiany doświadczeń praktycznych w prowadzonych działaniach eksploatacyjnych.gas.

 

 

26.05.2011.. Konwersatorium Inteligentna Energetyka

 
 
 W dniu 24 bm., odbyło się kolejne, piąte już w tym roku, a 20 od zapoczątkowania tych spotkań "Konwersatorium Inteligentna Energetyka". Tematem była - "Energetyka przemysłowa. ARE i inne segmenty gospodarki energetycznej realizujące cele Pakietu 3x20 i zapewniające sobie bezpieczeństwo energetyczne". Więcej szczegółów ukaże się na stronie www.klaster3x20.pl
asg.gas.

 

 

26.05.2011.. Studenckie Koło SEP przy Wydziale Elektrycznym Pol. Śl. P - relacja

 
 
 Koledzy ze Studenckiego Koła uczestniczyli w ODME i relację umieścili w gazetce ściennej na Wydziale Elektrycznym Pol. Śl.


asg.

 

 

25.05.2011.. Uroczyste nadanie profesorowi
Tadeuszowi J. Chmielniakowi, najwyższego honorowego
tytułu naukowego doctora honoris causa.

 
 
 W dniu 23 maja 2011 r., w Auli "A" Centrum Edukacyjnego Politechniki Śląskiej, odbyło się uroczyste nadanie profesorowi Tadeuszowi J. Chmielniakowi, najwyższego honorowego tytułu naukowego doctora honoris causa. W obecności Senatu i zaproszonych gości JM Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK udekorował profesora Tadeusza J. Chmielniaka szarfą oznaczającą godność nadaną przez Senat Pol. Śl. Wnioskodawcą wyróżnienia była Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, a laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Witkowski. Po uroczystości Doctor Honoris Causa odbierał gratulacje, między innymi od Prezesa Zarządu Głównego SEP przekazaną przez Członka Zarządu Głównego kol. Krzysztofa Kolonko.
gas.

 

 

20.05.2011.. VIII Biesiada SEP-owców Oddziału GliwickiegoP - relacja

 
 
          W dniu 13 kwietnia 2011 r. w godz. 1730 - 2300 w restauracji
"CHATA POLAKA" odbyła się VIII Biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego,
w której uczestniczyło 85 osób. Biesiada ma tradycyjnie, niezmienną konwencję tj:
suto zastawione stoły dobrego jadła,
zbiorowe śpiewy przy akompaniamencie 2 gitar, akordeonu oraz śpiewnika wyświetlanego na ekranie,
tańce przy muzyce mechanicznej.

Na sali było dwóch solenizantów tak, więc zabawa stała się bardziej huczna
i obfitowała w wiele okolicznościowych toastów - patrz zdjęcia niżej.
KB.

 

 

18.05.2011.. Zebranie Zarządu OGl SEP - relacja P - relacja

 
 
 Dnia 16 maja 2011 r. w Sali Konferencyjnej NOT odbyło się zebranie Zarządu OGl SEP, które prowadził Prezes Andrzej S. Grabowski. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie, a protokół z poprzedniego posiedzenia zatwierdzony. Z okazji Międzynarodowego Dnia Telekomunikacji Prezes Koła nr 24 przy Wasko Kol. A. Niepiekło wygłosił okolicznościowy referat nt. "Najnowsze trendy w informatyce - wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze". Sekretarz przedstawił Sprawozdanie z działalności Oddziału za 2010 r.. Prezes przypomniał o konieczności złożenia sprawozdań za rok 2010 przez wszystkie jednostki Oddziału. Poinformował również zebranych o propozycji Prezesa SEP J. Barglika, zorganizowania spotkania Rady Prezesów SEP we wrześniu br. w Oddziale Gliwickim. Zaprosił zebranych na kolejne zebranie, które odbędzie się dn. 14 czerwca na Politechnice Śląskiej, z okazji Dnia Elektryki. W tym roku wspominany będzie prof. A. Szendzielorz. Kol. K. Kolonko poinformował o organizowanej w Ustroniu Konferencji, a Kol. J. Staszel przypomniał o organizowanych przez Sekcję Instalacji seminariach. Kol. A. Baranowski zaprosił zebranych na seminarium techniczne, w dn. 25.05.2011 r. Po wyczerpaniu porządku, obrady zakończono.

cl

 

 

16.05.2011.. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - relacja P - relacja

 
 
 Dnia 9 maja 2011 r. odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP, które poprowadził Prezes Andrzej S. Grabowski. Przyjęto jednogłośnie porządek posiedzenia oraz zatwierdzono protokoły z dwóch ostatnich Prezydiów. Kol. R. Miksiewicz poinformował, że nie zostały jeszcze przygotowane dokumenty, niezbędne do złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim. Skarbnik odczytał prośbę koła studenckiego SEP o pokrycie kosztów uczestnictwa w ODME w Zielonej Górze. Przyjęto uchwałę o dofinansowanie udziału dwóch członków koła. Prezes poinformował, że Zebranie Zarządu z okazji Dnia Społeczeństwa Informatycznego, planowane w pomieszczeniach Radiostacji Gliwice, z przyczyn organizacyjnych odbędzie się jednak w Sali Konferencyjnej NOT. Ustalono porządek najbliższego zebrania Zarządu, w dn. 16.05.br . Kol. Skarbnik poinformował, że w związku z przedłużającą się chorobą Kol. J. Kwiczali są problemy z organizacją tegorocznego konkursu "Z elektryką przez świat". Ustalono, że inna osoba z koła przy Politechnice Śląskiej zajmie się przygotowaniem konkursu. Prezes poinformował o zbliżającym się zebraniu Rady Prezesów w Oddziale Olsztyńskim. Omówiono sprawy wniosku Rady Nadzorczej Komisji Kwalifikacyjnych, dot. wynagradzania obecnego przy kursach obserwatora. Przyjęto uchwałę, dopuszczającą możliwość takiego wynagrodzenia. Kol. K. Gierlotka przedstawił informację na temat stanu zaawansowania przygotowania do Sympozjum z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki w czerwcu. Przedstawiono prośbę Kol. W. Łucyka o pokrycie kosztów udziału w XVIII Konferencji Bezpieczeństwa Energetycznego ELSAF w Szklarskiej Porębie. Skarbnik przedstawił również prośby kół nr 2 i nr 5 o dofinansowania wycieczek technicznych. Prezydium przyjęło wszystkie wnioski pozytywnie. Sekretarz przedstawił zaproszenie na Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER w Poznaniu, w dn. 24-26.05.2011 r., zaproszenie na warsztaty szkoleniowe dla KK, w dn. 24.05.2011 r., na IX Konferencję nt. pt. "Wybrane zagadnienia pracy sieci elektroenergetycznej" oraz II Konferencję nt. z cyklu "Energooszczędność w oświetleniu". Poinformowano również o zebraniu CK SIiUE SEP, w dn. 10.05.2011 r. Prezes przedstawił informację kol.K. Kolonko na temat Konferencji w Ustroniu "Innowacyjność w energetyce", organizowanej w dn. 20-21.10.2011 r. Omówiono wstępnie sprawy dotyczące organizowanej we wrześniu przez OGl Rady Prezesów SEP. Sekretarz przedstawił koszty wykonania banera, na potrzeby Oddziału. Przyjęto 19 nowych członków do SEP. Po wyczerpaniu porządku, obrady zakończono.

cl

 

 

12.05.2011.. Seminarium SIUE "Interpretacja uprawnień budowlanych w branży elektrycznej."- relacja P - relacja

 
 
 W dniu 11 maja 2011r., odbyło się kolejne Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych poświęcone tym razem interpretacji uprawnień budowlanych w branży elektrycznej, wydanych w latach ubiegłych, w celu wyjaśnienia zakresu treści tych uprawnień dla potrzeb pełnienia samodzielnych funkcji technicznych i uczestnictwa w przetargach budowlanych. Temat prezentował mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz gruntownie omawiając kolejne zmiany przepisów na przestrzeni lat 1961-1974, 1975-1994 oraz 1995-2010 i wynikające z tego skutki dla inżynierów sprawujących samodzielne funkcje techniczne.


Temat był bardzo frapujący uczestników, stąd wiele pytań szczegółowych na które wykładowca udzielał wyczerpujących odpowiedzi. W sumie można powiedzieć, że Seminarium odpowiedziało na zapotrzebowanie społeczne.asg.

 

 

04.05.2011.. Prezentacja osiągnięć Młodzieżowego
                  Koła SEP nr 23 podczas Dni otwartych
          Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Bytomiu
                              w dniach 15-16.04.2011.P - relacja

 
 
 W czasie Dni Otwartych Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Bytomiu zostało przygotowane dla odwiedzających szkołę stanowisko prezentujące Szkolne Koło SEP.
                              
Chętnym były udzielane informacje o możliwości zdobycia na miejscu w szkole zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do pracy w zawodach elektrycznych oraz korzyściach z posiadania tych uprawnień .Uczniowie, członkowie naszej organizacji demonstrowali osprzęt elektryczny, aparaturę pomiarową specjalistyczną do pomiaru prądów zwarcia oraz impedancji pętli zwarcia, wyjaśniali zasady bezpiecznej obsługi odbiorników elektrycznych oraz tłumaczyli działanie wyłączników różnicowoprądowych wraz z pomiarami ich czułości oraz czasów wyłączeń.
Stanowisko cieszyło się dużym powodzeniem, zostały udzielone odpowiedzi na wszelkie pytania, rozdano ulotki oraz broszury " Bezpieczny prąd " , które zredagowali sami uczniowie oraz pokazano szkolną pracownię.

                              
Na zdjęciu członek Koła SEP nr 23 , uczeń ZSE-E klasy elektrycznej H. Kopacki prezentuje stanowisko naszej organizacji podczas Dni otwartych Szkoły.

 

 

29.04.2011.. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - relacja P - relacja

 
 
 Dnia 18.04.2011 r. w Sali Narad odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP, które otworzył Prezes Andrzej S. Grabowski. Po przyjęciu porządku obrad, wszyscy członkowie Prezydium przedstawili informacje dotyczące zapisów dokumentu "Ocena działalności Oddziału Gliwickiego w 2010 r.", przygotowanym przez KRO. Ustalono, że wiceprezesi w ramach swoich pionów w najbliższym czasie przygotują zmiany w planie pracy na 2011, wynikające z dokumentu KRO i przedstawią je na posiedzeniu Prezydium. Najbliższe zebranie Zarządu (16.05.2011) będzie zebraniem otwartym, zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji w pomieszczeniach Muzeum Radiostacji Gliwice. Prezes poinformował o Kongresie Techniki Polskiej w Łodzi. OGl SEP będzie reprentował Kol. W. Matulka. Kol. K. Kolonko przedstawił informację, dot. Konferencji "Innowacyjność w elektroenergetyce", która odbędzie się w Ustroniu, w dn. 20-21.10.2011 r. Kol. K. Kolonko przedstawił również propozycję ZG SEP, aby wrześniowa Rada Prezesów SEP odbyła się, po raz pierwszy, w Gliwicach. Kol. Sekretarz przedstawił wniosek Komisji Szkoleniowej o zatwierdzeniu wysokości opłat za uczestnictwo w kursach OGl SEP. Prezydium przyjęło uchwałą włączenie Kol. Z. Talarka w skład Komisji Szkoleniowej Oddziału. Studenckie Koło nr 19 wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie wyjazdu naukowego studentów do Elektrowni Atomowej w Temelinie, na co jednogłośnie wyrażono zgodę. Kol. Sekretarz poinformował o złożeniu sprawozdania GUS Oddziału Gliwickiego SEP za rok 2010. Poinformowano o podziękowaniu Dyrektora Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku, za objęcie patronatem konkursu "Przygoda z techniką". Przewodniczący KRO zaproponował, aby przygotować banner z logo Oddziału i imieniem prof. Fryzego. Po wyczerpaniu porządku obrad, zebranie zakończono.

cl

 

 

27.04.2011.. Wycieczka techniczno - krajoznawcza do Hiszpanii - opisP - relacja

 
 
 W dniach 9-16.04.2010 Oddział Gliwicki SEP zorganizował wycieczkę techniczno-krajoznawczą do Hiszpanii. W imprezie uczestniczyła 46 osobowa grupa SEP-owców i osób towarzyszących. Przelot tam i z powrotem odbywał się z lotnisk w Pyrzowicach i Malagi. Miejscem zakwaterowania był **** gwiazdkowy kompleks hotelowy Marbella Playa, oddalony o 8 km od miasta Marbella, na wybrzeżu Costa de Sol. W skład kompleksu wchodzi: hotel z restauracją, barem, jadalnia, siłownią, basenem i jacuzzi oraz 200 bungalowów w stylu wioski andaluzyjskiej z ogrodami i zielenią południową oraz palmami. Zespół hotelowy sąsiaduje bezpośrednio z 300 m plażą, stanowiącą atrakcyjną część "Słonecznego Wybrzeża". W skrócie program imprezy obejmował:

1 dzień
Pyrzowice - odlot samolotu godz. 1000
Malaga - przylot samoloty godz. 1355
Marbella - zakwaterowanie w komfortowych bungalowach i plażowanie
2 dzień
Marbella - przed południem opalanie i kąpanie w basenie oraz w morzu
Mijas - po obiedzie wycieczka do malowniczego górskiego miasteczka z widokiem na morze oraz zwiedzanie areny, gdzie odbywają się walki byków
3 dzień
Gibraltar - całodzienna wycieczka autokarowa
objazd miasta mini-busami oraz wjazd krętymi dróżkami na wierzchołek "skały Tarika" oraz zwiedzanie rezerwatu z ciekawymi okazami fauny i flory
zwiedzanie starówki i katedry, pomnik gen. Władysława Sikorskiego
4 dzień
wycieczka techniczna do Zespołu Elektrowni Słonecznych w Sunlucar la Mayor
wczesne śniadanie o godz. 430 i przejazd autokarem 200 km do elektrowni
w trakcie przejazdu autokarem kol. Marek Harasymowicz - kier. pracowni elektrycznej ABENER-ENERGOPROJEKT Gliwice, wygłosił prelekcję techniczną związaną z procesem prywatyzacji biura Energoprojekt Gliwice, wykupienia firmy przez Hiszpański Koncern Energetyczny ABENER, poszerzeniu zakresu świadczonych usług projektowych o tematykę ekologiczną i energetykę odnawialną. Jedną z platform solarnych PS-20 w zwiedzanej elektrowni, współprojektował i nadzorował realizację ENERGOPROJEKT Gliwice. Tak, więc otrzymaliśmy szczegółowe informacje o zasadzie pracy elektrowni słonecznych oraz zastosowanych rozwiązaniach technicznych.
po elektrowni oprowadzało nas dwóch przedstawicieli z kierownictwa firmy. Omówili szczegóły dotyczące zastosowanych urządzeń i warunków eksploatacji. W zwiedzanej elektrowni stosowane są następujące lustra słoneczne: płaskie, o powierzchni około 100m2 w ilości 1000szt, skupiające promienie świetlne na kocioł zlokalizowany na 100 m wieży, gdzie energia słoneczna przemieniana jest na parę wodną i wykorzystana do napędu turbiny 300m paraboliczne lustra, w których w ogniskowej umieszczona jest rura z przepływającym olejowym nośnikiem ciepła. W wymienniku ciepła, gorący olej oddaje energie słoneczną wodzie, która zamienia się na parę
i wykorzystana jest do napędu turbiny. Eksperymentalnie prowadzone są badania z stosowaniem platform z ogniwami fotowoltaicznymi, w których energia słoneczna przemieniana jest bezpośrednio w energie elektryczną.
planuje się dalszą rozbudowę przedmiotowej elektrowni, bo jest rezerwa terenu. Sewilla oddalona jest o 30 km od elektrowni i w drodze powrotnej nastąpiło zwiedzanie obejmujące:
plac Hiszpański dawną dzielnicę żydowską Santa Cruz i historyczne centrum miasta katedrę będąca 4 co do wielkości świątynią chrześcijańska w świecie.
5 dzień
Marbella - przed południem - opalanie i kąpanie w basenie oraz w morzu
Marbella - po obiedzie - indywidualne zwiedzania zabytkowej starówki oraz placu z rzeźbami Salvatore Dali
6 dzień
Grenada - całodzienna wycieczka autokarowa; zwiedzanie słynnej Alhambry
objazd autokarem i zwiedzanie miasta, zwiedzanie katedry
7 dzień
Marbella - przed południem - opalanie i kąpanie w basenie oraz w morzu
Malaga - po obiedzie - wycieczka autokarowa; ruiny Zamku Giblarfaro
arabska forteca z XIV w z widokiem na panoramę miasta; zwiedzanie starego miasta, katedry, kościoła, w którym był ochrzczony Picasso
8 dzień
Marbella - godz. 1145 wykwaterowanie
Malaga - odlot samoloty godz. 1515
Pyrzowice - przylot samolotu 1920
Gliwice - powrót autokarem na godz. 2020
Słoneczne Wybrzeże - Costa de Sol - to ekskluzywny i najpopularniejszy region turystyczny Hiszpanii. Piękna pogoda, ładna plaża, komfortowe zakwaterowanie, egzotyczne i obfite wyżywienie oraz zwiedzanie monumentalnych zabytków Sewilii, Grenady, Malagii, Marbelli na długo pozostanie przyjemnym wspomnieniem w pamięci uczestników imprezy. Również atrakcyjną ciekawostką techniczną była możliwość zwiedzania Zespołu Elektrowni Słonecznych.

GALERIA ZDJĘĆ

K.B.

 

 

21.04.2011.. Seminarium SIUE "Jak przewidzieć co będzie za dwa pokolenie niezbędne, dla poprawnego funkcjonowania instalacji elektrycznej?"- relacja P - relacja

 
 
 Zgodnie z planem 20 bm., odbyło się Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych na temat wymiarowania instalacji elektrycznych.
Temat seminarium szczegółowo omówił prof. Henryk MARKIEWICZ z Wrocławia. Postać bardzo znana w środowisku, między innymi autor normy N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.


Uczestnicy oprócz możliwości zadawania pytań profesorowi otrzymali materiały szkoleniowe w postaci płytek CD zawierających tekst wykładu.
Zagadnienie tak istotne dla użytkowników i dostawców energii elektrycznej, nastręcza określone problemy projektantom którzy muszą się poruszać w gąszczu przepisów. Dlatego udział w szkoleniu młodych osób może szczególnie cieszyć.


Seminaria są realizowane w porozumieniu ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.>Załącznik treść wykładu.<

asg.

 

 

21.04.2011.. Konferencja techniczna zorganizowana przez nasze Koła nr 16 i 48 - relacja P - relacja

 
 
 W dniach 8-10 kwietnia br., w D. W. "Cis" w Szczyrku, odbyła się konferencja techniczna zorganizowana przez nasze Koła nr 16 i 48.
Jak przed rokiem ponad 50 uczestników dyskutowało o problemach nurtujących środowisko górnicze. Głównie są to zabiegi zapewniające bezpieczeństwo elektryczne w zakładach górniczych, a szczególnie skutki zjawisk ferrorezonansowych obserwowanych w sieciach kopalnianych.
W seminarium oprócz członków i zarządów Kół uczestniczyli także przedstawiciele zarządu Oddziału SEP i dyrektorzy Urzędów Górniczych.
Oprawą dla seminarium były wystawy i prezentacje firm z otoczenia elektroenergetyki górniczej.
Należy mieć nadzieję, że spotkania górniczej braci przerodzą się w cykl corocznej wymiany doświadczeń członków SEP z różnych kopalni.

asg.

 

 

21.04.2011.. Seminarium Szkoleniowe dla Rzeczoznawców             wykonujących odbiory maszyn i urządzeń budowy            przeciwwybuchowej oraz pracowników prowadzących  gospodarkę maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej. - relacja

 
 
 Dnia 07 kwietnia 2011 roku o godzinie 900 w siedzibie firmy Rudpol- OPA Sp. z o.o. odbyło się seminarium szkoleniowe dla rzeczoznawców wykonujących odbiory maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej oraz pracowników prowadzących gospodarkę maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej.
Organizatorami seminarium byli Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, Sekcja Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa przy Gliwickim Oddziale SEP, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa koło Rudpol - OPA.
Seminarium otworzył przewodniczący Sekcji Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa przy Gliwickim Oddziale SEP mgr inż. Andrzej Kozioł a zarazem Wiceprezes Zarządu Rudpol - OPA ;przywitał przybyłych gości i nakreślił cel seminarium. Następnie, głos zabrał Prezes Zarządu Rudpol- OPA mgr inż. Piotr Antonowicz, który ponownie jeszcze raz przywitał przybyłych uczestników w siedzibie Rudpol-OPA i życzył wszystkim udanego seminarium szkoleniowego. Jako pierwszy wystąpił Z-ca Dyrektora Departamentu Energomechanicznego WUG mgr inż. Mirosław Krzystolik, który w swoim wystąpieniu przedstawił następujące tematy:
- Umocowanie prawne Prezesa WUG
- Zakres działania Prezesa WUG
- Akty prawne określające zakres działania Prezesa WUG
- Monitorowanie zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi.
Omówił również wymaganie dyrektywy ATEX i nieprawidłowości przy wprowadzaniu wyrobów do obrotu.
Po wystąpieniu mgr inż. Mirosława Krzystolika, w imieniu Dyrektora OUG
w Gliwicach głos zabrał mgr inż. Grzegorz Gogolak, omawiając nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli urządzeń i instalacji elektrycznych w podziemnych zakładach górniczych, jak również omówił wypadek któremu uległ elektromonter zatrudniony w KWK Halemba - Wirek, wykonujący prace przy będącej pod napięciem instalacji elektrycznej zasilającej sprężarkę.
Po zakończeniu wystąpienia przedstawiciela OUG w Gliwicach ogłoszono przerwę, w trakcie której przedstawiciel firmy ELTEL Sp. z o.o. zademonstrował najnowsze wyroby przeznaczone do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.
Po przerwie głos zabrał przedstawiciel OBAC Sp. z o.o. w Gliwicach
mgr inż. Romuald Matłachowski, omawiając zasady wykonywania badań urządzeń budowy przeciwwybuchowej w oparciu o stosowane obecnie normy i przepisy. Omówił również zasady i nieprawidłowości przy cechowaniu urządzeń nowych, jak również remontowanych.
W panelu dyskusyjnym Wiceprezes OPA- Labor mgr inż. Tadeusz Gruszka
omówił zasady przeprowadzania odbiorów przez rzeczoznawców urządzeń budowy przeciwwybuchowej, z uwzględnieniem stosowanych zabezpieczeń oraz kontroli kabli i przewodów zasilających te urządzenia.
Następnie problemy związane z remontami i regeneracją elektrycznych urządzeń budowy przeciwwybuchowej omówił przedstawiciel Rudpol- OPA
inż. Jan Postulka.
Po zakończeniu dyskusji swoje najnowsze wyroby zaprezentowali przedstawiciele firm:
- APATOR-MINING Sp z o.o. - zespoły transformatorowe
- rozruszniki
- agregaty sprężarkowe
- czujniki i elementy automatyki
- Elektrometal Cieszyn SA - iskrobezpieczne systemy automatyki,
- iskrobezpieczne systemy komunikacji
- systemy pomiarowe
- zasilacze i iskrobezpieczne źródła zasilania
- oświetlenie
- urządzenia ognioszczelne na napięcie powyżej 1kV
- ELTEL Sp. z o.o. - sygnalizatory akustyczne
- generatory
- urządzenia pośredniczące
- transparenty
- sterowniki
- osprzęt do łączenia obwodów iskrobezpiecznych
Na zakończenie Z-ca Dyrektora Departamentu Energomechanicznego WUG mgr inż. Mirosław Krzystolik podziękował uczestnikom seminarium za aktywny udział i omówienie problemów związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych.
Podsumowując, przedstawił wnioski wynikające z seminarium.
Zamykając seminarium przewodniczący Sekcji Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa przy Gliwickim Oddziale SEP mgr inż. Andrzej Kozioł potwierdził celowość i ważność tego typu seminarium, w którym istnieje możliwość wymiany poglądów, doświadczeń oraz ma charakter szkoleniowy.
W seminarium wzięło udział 63 osoby.

 

 

18.04.2011..Wycieczka Studenckiego Koła SEP do elektrowni Rybnik oraz elektrowni atomowej Temelin w Czechach - relacja- relacja

 
 
 W dniach 8-9 kwietnia grupa studentów wybrała się na wycieczkę organizowaną przez Studenckie Koło SEP przy Politechnice Śląskiej do elektrowni Rybnik oraz elektrowni atomowej Temelin w Czechach.
Pierwszego dnia zwiedzaliśmy elektrownię Rybnik. Na początku zwiedzania odwiedziliśmy centrum multimedialne, w którym zaprezentowano nam film na temat pracy elektrowni.Następnie udaliśmy się na zwiedzanie zakładu. Grupa miała okazję zobaczyć całą elektrownię w całej okazałości: od składowiska paliwa, aż po transformatory blokowe. Dodatkowo ciekawą atrakcją była prezentacja programów, które są wykorzystywane na nastawniach. Następnie grupa wyruszyła w podróż do przepięknego miastaČeské Budějovice, gdzie odpoczeliśmy po długiej podróży.
Następnego dnia grupa wyruszyła do położonej nieopodal miasteczka Temelin, gdzie znajduje się elektrownia atomowa. Jako, że przybyliśmy za trochę wcześnie przyjemny odpoczynek zrobiliśmy sobie w otaczającym zameczek parku krajobrazowym z początku XIX wieku, z kompleksem stawów rybnych. Piękna pogoda oraz głęboka cisza pozwaliła Nam na chwilę zapomnieć, że tuż obok stoi elektrownia, której boi się wiele ludzi.
Tuż obok stoi renesansowy zameczek Vysoký Hrádek. W jego zabytkowych wnętrzach nie znajdziemy historycznych ekspozycji, mieści się tam bowiem centrum informacji elektrowni temelińskiej. Na poddaszu zameczku znajduje się nowocześnie wyposażona sala kinowa, w której uczestnicy naszej wycieczki, dzięki animacjom komputerowym, mieli okazję zajrzeć do najciekawszych, najbardziej niedostępnych miejsc elektrowni a także otrzymać podstawowe informacje z dziedziny fizyki jądrowej. Hipnotyzującym miejscem dla studentów była tak zwana komora mgielna, która pozwala zobaczyć niewidoczne w normalnych warunkach promieniowanie radioaktywne. Na pierwszym piętrze zobaczyć można było obszerną ekspozycje poświęconą między innymi najważniejszym urządzeniom i zagadnieniom dotyczącym działalności elektrowni. Można było obejrzeć tu także makiety przestrzenne i wyruszyć na wirtualny spacer po wybranych pomieszczeniach elektrowni.
Po zaspokojeniu ciekawości grupa szczęśliwie wróciła do Gliwic.

GALERIA ZDJĘĆ

o/

 

 

31.03.2011.. Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej - relacja ze spotkania głównych elektryków kopalń...EP - relacja

 
 
 29 marca w siedzibie Rudpol OPA w Rudzie Śląskiej odbyło się spotkanie głównych elektryków kopalń Kompanii Węglowej S.A. Współorganizatorem spotkania była Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej Oddziału Gliwickiego SEP.W pierwszej części spotkania, w 3 wygłoszonych referatach, scharakteryzowano zakłócenia w pracy kopalnianych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia związane z drganiami relaksacyjnymi (drganiami ferrorezonasowymi). W drugiej części spotkania omówiono problemy bezpieczeństwa elektrycznego w kopalniach węgla kamiennego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele urzędów górniczych (OUG i UGBKUE).

anch

 

 

28.03.2011.. Seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji
i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP - relacjalGl SEP - relacja

 
 
 W dniu 23 marca br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem zasadniczym spotkania było zagadnienie :
Zasilanie placu budowy w energię elektryczną, środki ochrony przeciwporażeniowej.
Prelegentem na tym spotkaniu był inż. Stanisław Walczak, który omówił problematykę aktualnych przepisów związanych z tą dziedziną, na etapie projektowania i realizacji. Przedstawił również kilka przykładów urządzeń
i elementów stosowanych do zasilania placów budowy wskazując wystę- pujące wady i błędy na etapie realizacji i projektowania.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji na w/w zagadnienia. O dużym zainteresowaniu wielu zebranych, świadczy spora ilość zadanych pytań prelegentowi oraz wielowątkowa dyskusja uczestników w trakcie tego spotkania.
Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminaria cyklu, który rozpoczął się z wiosną 2011 r.

                                 POBIERZ REFERATY
Aktualne przepisy w zakresie ochrony przed porażeniem prądem
Plac budowy

js

 

 

26.03.2011.. Spotkanie Prezesów Kół OGl SEP - relacjalGl SEP - relacja

 
 
 Dnia 17 marca 2011 r. odbyło się spotkanie Prezesów Kół OGl SEP, które poprowadził Kol. A. Sanocki. Nie wniesiono zmian do porządku posiedzenia. Prezes OGl zaprezentował wyniki finansowe Oddziału za rok 2010.
Kol. Z. Talarek przestawił zestawienie sprawozdań z działalności kół w roku 2010. W naszym Oddziale działają 24 Koła, a liczba członków indywidualnych wynosi 786, w tym 76 kobiet. Kol. A. Sanocki przypomniał, że informacje o działalności Kół powinny być na bieżąco zamieszczane na naszej stronie.
Kol. Z. Talarek przedstawił zamierzenia kół w 2011 na podstawie przesłanej przez nich dokumentacji. Stwierdzono, że dobrym pomysłem są spotkania z Prezesami Kół raz na kwartał. Prezes Koła przy ZSEE w Bytomiu przedstawił działalność Koła wśród uczniów. Organizowane są dla najstarszych klas kursy na eksploatację. Częstym gościem w szkole jest kol. W. Łucyk - senior SEP, wieloletni działacz. Organizowane są również wycieczki techniczne do obiektów elektroenergetycznych i do kopalń. Ustalono, że Prezesi Kół uzgodnią z Kol. A. Sanockim potrzebę opieki poszczególnych członków Zarządu nad Kołami. Prezes poprosił zebranych o przygotowanie wniosków o nadanie srebrnych i złotych odznak honorowych SEP, dla aktywnie działających członków. Prezes poinformował również o Kongresie Techników Polskich organizowanym przez NOT w dniach 24-25 maja br. w Łodzi. Poinformowano o przygotowanym przez Komisję Rewizyjną protokole z działalności Oddziału za rok 2010, który jest do wglądu w sekretariacie SEP. Kol. J. Staszel przypomniał o organizowanych przez Sekcję seminariach
w I półroczu 2011 r. Po wyczerpaniu porządku obrad, zebranie zakończono.

cl

 

 

25.03.2011.. Posiedzenie Zarządu OGl SEP - relacjalGl SEP - relacja

 
 
 Dnia 14 marca 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu OGl SEP, które otworzył Kol. Prezes. Nie wniesiono uwag do porządku zebrania. Protokół z poprzedniego zebrania, po wprowadzeniu poprawek przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej Kol. K. Kolonko odczytał protokół z ostatniego posiedzenia Komisji. Odczytano ostateczny wynik finansowy Oddziału za 2010 r. Zwrócono uwagę na brak wpływów od członków wspierających Oddziału. Sprawozdanie finansowe zatwierdzono jednogłośnie uchwałą. Kol. Prezes przedstawił Komisji Szkoleniowej problem, związany z wprowadzeniem podatku VAT do działalności szkoleniowej. Konieczne jest powołanie dyrektora placówki. Prezes poinformował o złożeniu przez Komisję Rewizyjną ocenę działalności Oddziału Gliwickiego za rok 2010. Oryginał dokumentu jest dostępny w sekretariacie SEP. Prezes poinformował również zebranych o konieczności wypełnienia sprawozdania GUS za 2010 r. Poinformowano o złożeniu przez Knurowskie Koło Terenowe nr 48 prośby o dofinansowanie II Konferencji "Sterowanie, sygnalizacja oraz badania urządzeń elektroenergetycznych w przemyśle", które odbędzie się dnia 8-10 kwietnia br. Zgodę na dofinansowanie przyjęto uchwałą. Zgłoszono konieczność ponownej weryfikacji wszystkich wykładowców SEP. Tytuł będzie nadawała Komisja, powołana przez Zarząd Główny SEP. Kol. K. Boba poinformował zebranych, że VIII Biesiada SEP-owców odbędzie się dnia 13.05.2011 r. w "Chacie Polaka". Przewodniczący SI i UE SEP Kol. J. Staszel przedstawił tematykę seminariów na I półrocze 2011 r. Kol. K. Kolonko przedstawił prośbę o włączenie się SEP w organizację konferencji n-t "Innowacyjność w elektroenergetyce", organizowanej przez Politechnikę Śląska, dn. 20-21.10.2011 r. w Ustroniu. Decyzję o współpracy podjęto uchwałą. Przewodniczący SE Kol. A. Baranowski przedstawił propozycję organizacji komisji egzaminacyjnej dla audytorów energetycznych przy OGl SEP. Kol. A. Sielski poinformował Zarząd o przygotowaniach do organizacji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. W prace zaangażował się Prezes Koła nr 24 Kol. A. Niepiekło. Organizatorem będzie Firma WASKO. Po wyczerpaniu programu obrady zakończono.

cl

 

 

16.03.2011.. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - relacjalGl SEP - relacja

 
 
 Dnia 7 marca 2011 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału, które poprowadził Prezes Kol. Andrzej S. Grabowski. Nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia. Protokół z poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony. Prezes przedstawił sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2010. Omówiono sprawy Komisji Szkoleniowej oraz propozycję zatrudnienia szefa działalności szkoleniowej, w celu wdrożenia systemu ISO dla szkoleń. Prezes poinformował również o terminie przygotowanie przez Sekcje Historyczną zebrania Zarządu z okazji Dnia Elektryka, poświęconego pamięci prof. Szendzielorza.
Kol. K. kolonko przedstawił plan szkoleń SI i UE SEP w I półroczu 2011 r. Po wyczerpaniu porządku, obrady zakończono.

cl

 

 

14.03.2011.. Rada Miejska FSN-T NOT- relacja z posiedzenia

 
 
 W dniu 10 bm. odbyła swoje posiedzenia Rada Miejska FSN-T NOT, której jesteśmy członkiem. Zgromadzeni wysłuchali sprawozdania finansowego za rok ubiegły i zapoznali się z protokołem Komisji Rewizyjnej oceniającej działalność NOT w Gliwicach. Działalność w wyrazie finansowym zamknęła się niewielką nadwyżką, pozwalająca na kontynuowanie działalności w roku bieżącym. W sprawozdaniu z działalności merytorycznej Prezes mgr inż. Erwin SROKA, pochwalił się pozytywnym wynikiem certyfikatu ISO i sukcesami Ośrodka Innowacji. Podjęto uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego i przeznaczeniu zysku na podniesienie funduszu statutowego. Przedstawiony plan działania na rok bieżący nie odbiega istotnie od dokonań roku ubiegłego. Dalej będą prowadzone konieczne remonty, a kapitalny remont sali głównej musi poczekać na sprzyjające okoliczności. W sprawach bieżących dyskutowano o drodze dojazdowej do podwórka i kosztach bramy, zafundowanych nam przez sąsiadki. Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes zakończył zebranie, zapowiadając kolejne w okolicy czerwca br.


Przedstawicielem SEP-u na zebraniu był Kol. Artur Chachulski,
obecny był również Prezes OGl SEP A. S. Grabowski.

gas.

 

 

08.03.2011.. Plan szkoleń w I półroczu w 2011 r.

 
 
       Plan szkoleń w I półroczu w 2011 r.
                                        organizowanych przez
Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Oddziału Gliwickiego SEP
i dofinansowanych przez Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

23.03.2011 r. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną, środki ochrony przeciwporażeniowej- inż. Stanisław Walczak.
06.04.2011 r. Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru na warunki ewakuacji - mgr inż. Julian Wiatr.
20.04.2011 r. Podstawowe kryteria wymiarowania instalacji elektrycznych. Niezawodność zasilania obiektów o różnej wielkości i przeznaczeniu
- prof. dr hab. inż. Henryk Markiewicz.
11.05.2011 r. Interpretacja uprawnień budowlanych w branży elektrycznej wydanych w latach 1961-1974,1975-1994 oraz 1995-2010 w celu wyjaśnienia zakresu treści uprawnień budowlanych dla potrzeb pełnienia samodzielnych funkcji technicznych i uczestnictwa przetargach budowlanych - mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz.
01.06.2011 r. Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów systemów elektroenergetycznych w świetle obowiązujących przepisów i wymagań Prawa Budowlanego w zakresie oceny stanu technicznego i przydatności do bezpiecznego użytkowania obiektów oraz sieci przemysłowych i rozdzielczych - mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz.
08.06.2011 r. Ochrona odgromowa obiektów wyposażonych w urządzenia informatyczne - prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa.

 

 

07.03.2011.. Bal Elektryków Knurowskiego Koła Terenowego

 
 
 W dniu 26 lutego Knurowskie Koło Terenowe zorganizowało w przemiłym lokalu o nazwie Leśny Zakątek trzeci już tradycyjny Bal Elektryków. W Balu uczestniczyli członkowie Koła z osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni goście. Wśród zaproszonych przez Prezesa Koła kol. Włodzimierza Gwiżdża gości, był między innymi, kol. Prezes Oddziału Andrzej S. Grabowski z małżonką i kol. prof. Kazimierz Gierlotka z małżonką. Przy dźwiękach orkiestry i suto zastawionych stołach bawiono się do wczesnych godzin porannych.Galeria zdjęć

gas.

 

 

02.03.2011.. Spotkanie integracyjne Bytomskiego Koła                Terenowego SEP nr 30

 
 
 Dnia 14.02.2011r. w Hotelu & Restauracji Pałac Wiśniewski w Piekarach Śląskich odbyło się spotkanie integracyjne Sekcji Bytomskiego Koła Terenowego SEP nr 30 Oddziału Gliwickiego SEP, połączone z wieczorkiem tanecznym. Uczestnikom zabawy przygrywał zaprzyjaźniony zespół muzyczny "Maestri". Organizacją tej miłej imprezy zajęli się członkowie kolegium Sekcji Bytomskiego Koła Terenowego, szczególnie dbając o stworzenie karnawałowej atmosfery. Zaproszonych gości przywitał Prezes Bytomskiego Koła Terenowego SEP nr 30 SEP Grzegorz Dąbrowa. W miłej atmosferze spotkanie przeciągnęło się do godzin rannych.gd

 

 

22.02.2011..Rada Prezesów w Łodzi- relacja

 
 
 W dniach 18-19 lutego br. w hotelu Reymont w Łodzi odbyło się 4. w bieżącej kadencji zebranie Rady Prezesów SEP. Obrady prowadzili: prezes SEP Kol. Jerzy Barglik i dziekan Rady Prezesów Kol. Franciszek Mosiński. Obecni byli prezesi 34 oddziałów SEP.
Wysłuchano informacji Prezesa SEP, Dziekana Rady Prezesów oraz obszernego wystąpienia sekretarza generalnego SEP Kol. Andrzeja Boronia. Tematem przewodnim posiedzenia była działalność rzeczoznawcza SEP. Wprowadzenie do dyskusji stanowiły wystąpienia Kol. Kol. Jana Maksymiuka i Franciszka Mosińskiego. Następnie wywiązała się ożywiona dyskusja. Kolejnym zagadnieniem poruszonym w trakcie Rady Prezesów była działalność szkoleniowa. Skupiono się na kwestii tworzenia ośrodków szkoleniowych w oddziałach. W toku dyskusji poruszono także kwestię stanowiska SEP w sprawie artykułu 54 prawa energetycznego oraz sprawy Biura SEP wynikłe z powołania przez ZG SEP nowego sekretarza generalnego. Wysłuchano informacji prezesa O. Łódzkiego SEP Kol. Franciszka Mosińskiego o działalności kierowanego przez niego oddziału.
Wieczorem uczestnicy Spotkanie oglądnęli spektakl teatralny w Teatrze Małym w Łódzkiej manufakturze, a w sobotę zwiedzili muzeum włókiennictwa w Białej Manufakturze przy ul. Piotrkowskiej.
Następne spotkanie Rady prezesów planowane jest na czerwiec br.

  gas.

 

 

14.02.2011..Posiedzenie Prezydium OGl SEP - relacja

 
 
 Dnia 7 lutego 2011 r. odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP, które prowadził Kol. Prezes Andrzej S. Grabowski. Po przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołów z poprzednich Prezydiów, Prezes przedstawił problem bieżących kontaktów pomiędzy Zarządem a kołami Oddziału. W dyskusji nad: sposobami zwiększania aktywności kół, braku informacji z organizowanych w kołach spotkaniach, imprezach o charakterze technicznym i koleżeńskim, zaproponowano wyznaczenie członków Zarządu do bliższych kontaktów z ustalonymi kołami poprzez m. in. uczestnictwo w spotkaniach dla członków kół. Omawiane na takich spotkaniach sprawy bieżące należy łączyć z informacjami technicznymi, interesującą prezentacją lub referatem. Zaproponowano zorganizowanie spotkania z prezesami kół, w dn. 17 marca 2011 r. i zobowiązano Kol A. Sanockiego do jego przygotowania. W sprawach bieżących Prezes poinformował o zebraniu Rady Prezesów, które odbędzie się 18 i 19 lutego 2011 r. Omawiane będą sprawy współpracy Zarządu Głównego SEP z Oddziałami i problemy Izby Rzeczoznawców.

cl

 

 

14.02.2011..Spotkanie noworoczne Sekcji Energetyki OGl SEP

 
 
 Dnia 04.02.2011r w sali gliwickiego NOT-u odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Sekcji Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP, połączone z wieczorkiem tanecznym przy akompaniamentach zaprzyjaźnionego zespołu muzycznego. Organizacją tej miłej imprezy zajęli się członkowie kolegium Sekcji Energetyki, szczególnie dbając o stworzenie karnawałowej atmosfery zabawy. Zaproszonych gości przywitał Prezes OGl SEP Andrzej S. Grabowski, wznosząc toast za szczęśliwy Nowy 2011 Rok. Następnie wręczył wyróżnienie za aktywną działalność przewodniczącemu Sekcji Energetyki kol. Aleksandrowi Baranowskiemu.
W miłej atmosferze spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych.

  

  

 

 

07.02.2011..Wyjazd techniczno-turystyczny SIUE - relacja

 
 
 W ramach integracji naszego środowiska Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych zorganizowała radycyjny noworoczny wyjazd techniczno - turystyczny w dniach 14 - 16.01.2011 r. Tym razem wyjechaliśmy do Środy Wielkopolskiej i Poznania. Część techniczna obejmowała zwiedzanie centrum sportowo - rekreacyjnego w Kórniku, gdzie z zaciekawieniem zapoznano się z rozwiązaniami technicznymi zapewniającymi znakomite funkcjonowanie tego dużego obiektu, składającego się hali sportowej i basenu z ciekawą częścią rekreacyjną. W części turystycznej, przy pomocy przewodnika zapoznano się z zamkiem w Kórniku - w piątek oraz najstarszymi i ciekawymi zabytkami Poznania - w sobotę. Tradycyjna kolacja koleżeńska w piątek oraz spotkanie grilowe w sobotę pozwoliły na znakomite poprawienie nastrojów po trudach całodniowych wypraw turystycznych i technicznych. W niedzielę po obiedzie w doskonałych humorach wyruszyliśmy autokarem do Gliwic.
Nad całością spraw organizacyjnych tej wyprawy, jak zwykłe doskonale czuwała koleżanka Krystyna Dubiel, której wszyscy uczestnicy wyjazdu w liczbie 46 osób, dziękowali za świetną imprezę. W załączeniu kilka ciekawych zdjęć z naszego wyjazdu.

cl

 

 

03.02.2011.. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - relacja

 
 
 W dniu 24 stycznia br. odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP, które prowadził Kol. Prezes Andrzej S. Grabowski. Porządek zebrania został przyjęty. Przyjęto terminarz Oddziału na I półrocze 2011 r.:Kol. Sekretarz przedstawił wniosek Sekcji Energetyki o dofinansowanie do Spotkania Noworocznego Sekcji, które odbędzie się dn. 4.02.2011 r. Kol. Skarbnik przedstawił propozycję Rady Nadzorczej Komisji Kwalifikacyjnych o podwyższenie z dniem 1.01.2011 r. stawek członków Komisji o 1,50 zł./os. Przedstawiono prośbę Koła nr 10 przy Politechnice Śląskiej o dofinansowanie Spotkania Noworocznego Koła oraz zgodę na zakup drukarki i materiałów biurowych dla potrzeb Koła. Przyjęto do SEP-u 15 nowych członków. Wobec wyczerpania porządku obrad Kol. Prezes zakończył zebranie.

cl

 

 

20.01.2011.. OFERTA

 
 
 W związku z uchwałami Rady Krajowej FSNT-NOT do sprzedaży są przygotowane nieruchomości w Pile i w Skierniewicach. Za Państwa pośrednictwem pragniemy zainteresować powyższą ofertą w pierwszej kolejności całe środowisko inżynieryjno-techniczne, zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne. Prosimy o ewentualne powiadomienie o naszej ofercie potencjalnych zainteresowanych.

pobierz dokument

 

 

14.01.2011.. Spotkanie Noworoczne OGl SEP - relacja

 
 
          Dnia 10 stycznia br. odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne
         Oddziału Gliwickiego SEP. Prezes Oddziału Andrzej S. Grabowski
                           otworzył zebranie.


W imieniu gliwickich władz miejskich obecny był sekretarz miasta Pan Andrzej Karasiński. Przywitano Prezesa SEP prof. Jerzego Barglika oraz Prezesów zaprzyjaźnionych Oddziałów - z OZW Katowice Panią Teresę Skowrońską, z Oddziału Bielsko-Bialskiego Pana Krzysztofa Sitkiewicza, ze Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej Pana Tadeusza Tomana. Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Katowicach reprezentowała Pani Czesława Bela.

  
Przywitano również władze Politechniki Śląskiej, z dziekanem Wydziału Elektrycznego, prof. Lesławem Topór-Kamińskim na czele oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych firm i sympatyków Stowarzyszenia. Następnie Prezes przedstawił krótką informację o działalności Oddziału Gliwickiego w minionym roku. Dalszą część spotkania poprowadził Wiceprezes OGl Kol. Andrzej Sanocki, udzielając głosu zaproszonym gościom. Kol. A. Sanocki poinformował również zebranych o nadaniu Oddziałowi Gliwickiemu SEP imienia prof. Stanisława Fryzego. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie nagród
i wyróżnień: nagrody książkowe dla członków Zarządu Oddziału za aktywną działalność stowarzyszeniową, wyróżnienia wraz z nagrodami pieniężnymi laureatom konkursu na najlepszą pracę dyplomową.

  
Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa OGl SEP Kol. Andrzej Sielski wręczył firmie "OBAC" kolejna rekomendację SEP.
W części artystycznej uczestnicy wysłuchali zespołu "Kajetan Drozd Acoustic
Trio", po czym wszyscy udali się na spotkanie koleżeńskie.

cl

 

 

05.01.2011.. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - relacja

 
 
 Dnia 29.12.2010 r. odbyło się ostatnie w 2010 roku posiedzenie Prezydium OGl SEP, któremu przewodniczył Prezes A. S. Grabowski. Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniego zebrania, Skarbnik Kol. J. Kapinos przedstawił zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników OGl SEP. Regulamin zatwierdzono jednogłośnie Uchwałą. Przedstawiono prośbę koła nr 1 przy Biprohucie i koła terenowego Bytom nr 30 o dofinansowania spotkań noworocznych. W głosowaniu Prezydium wyraziło zgodę. Skarbnik przedstawił wniosek o powołanie Komisji Likwidacyjnej. Przyjęto wniosek, powołując Komisję w składzie: Kol. J. Kapinos, Kol. K. Kolonko, Kol. R. Miksiewicz. Prezes zakończył zebranie składając wszystkim życzenia Szczęśliwego Nowego Roku.

cl