20.12.2012. Spotkanie Prezesów Kół Oddziału Gliwickiego SEP

 
 
 W dniu 10 grudnia 2012 r w salce wykładowej SEP, odbyło się spotkanie Prezesów Kół Oddziału Gliwickiego SEP. Spotkanie prowadził Wiceprezes OGl. kol. Andrzej Sanocki. Po powitaniu przypomniał o konieczności przygotowania sprawozdań z działalności Kół Oddziału Gliwickiego SEP w 2012 roku oraz wyjaśnił sposób wypełnienia druków sprawozdawczości, które otrzymali pocztą wszyscy Prezesi Kół. Prezesi kół zostali zachęceni do wykorzystywania tych pieniędzy w swej działalności planując takie wydatki w planie finansowym koła na 2013 r. Kol. A. Sanocki poprosił zebranych o dokładną informacje na temat zmian w stanie osobowym koła.
Sekretarz OGl. kol. A. Chachulski przedstawił wydarzenia w Oddziale Gliwickim SEP w 2012 roku informując zebranych o tematyce poszczególnych spotkań. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. A. Ciepły przypomniał obowiązujące zasady opłacania składek członkowskich SEP oraz sposób udokumentowania zmian w składzie koła. Kol. Przewodniczący poinformował zebranych o Konferencji organizowanej z okazji 60 rocznicy Oddziału Gliwickiego w dniach 18-19.04.2013 roku. Skarbnik OGl kol. J. Kapinos przedstawił stan finansowy Oddziału Gliwickiego w bieżącym roku oraz wstępny Preliminarz finansowy na 2013 rok z informacją o wydatkach związanych z obchodami 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP.

 

 

12.12.2012. Nowy Zarząd Koła Studenckiego SEP OGL

 
 
 W Kole Studenckim należącym do Oddziału Gliwickiego SEP odbyło się zebranie wyborcze. Wybrano nowy zarząd Koła w składzie:
- Dawid Stec - przewodniczący ,
- Łukasz Kania - sekretarz,
- Michał Kondracki - skarbnik

Koło Studenckie SEP działa na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej.

Przedstawiciele Koła Studenckiego uczestniczyli w Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka, które odbyły się w listopadzie w Częstochowie.

 

 

12.12.2012. Notataka z prelekcji pt. "Wyprawy do kanionu Colca w peruwiańskich Andach".

 
 
 W dniu 6.12.2012 r. w małej salce obok sekretariatu OG SEP prof. Marek Pozzi z Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej wygłosił prelekcję pt. "Wyprawy do kanionu Colca w peruwiańskich Andach". Autor prelekcji uczestniczył w 3 wyprawach. Przypomniał historię pierwszego przepłynięcia kajakami przez Polaków 31 lat temu oraz omówił 2 ostatnie wyprawy eksploracyjne, 20 km odcinka kanionu dotychczas niezdobytego.
Opis tych wypraw został zilustrowany pięknymi zdjęciami oraz ciekawym
i profesjonalnym komentarzem.


 

 

22.11.2012. III Dni Techniki Pomorza Zachodniego

 
 
 W imieniu organizatorów - Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Szczecinie, Prezesa Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie - serdecznie zapraszam na III Dni Techniki Pomorza Zachodniego, które odbędą się w dniach się 28-30.11.2012 r.
Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia do dnia 26.11.2012 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w DTPZ decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie Państwa zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą mailową. Zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail: biuro@not.szczecin.pl

Z pozdrowieniam;i Beata Chojnacka; Kierownik Biura OS SEP
Tel./fax 91 448 98 89
www.sep.szczecin.pl

ZAPROSZENIE do pobrania

 

 

14.11.2012. Zebranie Zarządu OGl SEP

 
 
 Dnia 12 listopada br. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Zarząd zatwierdził protokół z poprzedniego posiedzenia. Następnie zebrani wysłuchali referatu technicznego dr Henryka Kocota, nt. "Przepływy mocy na połączeniach transgenicznych KSE i możliwości ich regulacji". Kolejnym punktem zebrania było zatwierdzenie Instrukcji Finansowej Oddziału.
Po wyczerpaniu porządku, zebranie zakończono.

referat do pobrania

cl

 

 

13.11.2012. ZAPROSZENIE

 
 
 ;

 

 

13.11.2012. Posiedzenie Zarządu OGl SEP

 
 
 Dnia 22 października 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu OGl SEP. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego zebrania uczestnicy wysłuchali referatu technicznego nt. przyczyn pewnych uszkodzeń indukcyjnych liczników energii elektrycznej, który wygłosił dr inż. Bogusław Kasperczyk. Następnie zatwierdzono Instrukcję Finansową Oddziału. Skarbnik Kol. J. Kapinos przedstawił wykonanie planu finansowego Oddziału za 9 miesięcy 2012 r. W związku z pierwszymi wydatkami na organizację obchodów 60-lecia Oddziału zatwierdzono korektę Planu Finansowego Oddziału na 2012 r. Kol. Z. Dąbrowski przedstawił stan aktualny przygotowań odznaczeń dla działaczy Oddziału Gliwickiego, w związku z Jubileuszem 60-lecia. Prezes przedstawił sprawę organizacji wyjazdu delegacji OGl SEP na ODME w Częstochowie, w dn. 7.11 br. Kol. J. Staszel przypomniał o najbliższym seminarium, organizowanym przez SIiUE SEP. Kol. K. Boba poinformował zebranych o seminarium organizowanym przez Knurowskie Koło Terenowe nr 48. Prezes poinformował zebranych o obchodach 90 rocznicy urodzin Kol. Z. Makowskiego. Kol. A. Baranowski zaprosił na kolejne spotkanie Konwersatorium. Kol. J. Machniewski przedstawił wyniki wyboru uczniów, zakwalifikowanych przez OGl SEP do funduszu stypendialnego. Prezes przedstawił również nowego Prezesa Koła przy ZSM-E nr 23 w Bytomiu, Kol. A. Ociepkę. Po wyczerpaniu porządku, zebranie zakończono.

cl

 

 

12.11.2012. IMPREZY INTEGRACYJNE 2013
zawiązane z jubileuszem 60 - lecia Oddziału Gliwickiego SEP

 
 
 Osoby chętne na zorganizowanie wycieczki krajowej dla SEP-owców proszone są o zgłaszanie się w sekretariacie OGl SEP

Deklaracja chęci udziału w imprezach organizowanych przez Oddział Gliwicki SEP w 2013 r. - POBIERZ

cl

 


 

06.11.2012. Uroczyste Spotkanie Oddziału Gliwickiego SEP
z okazji 90 rocznicy urodzin kol. Zbigniewa Makowskiego

 
 
 Wszystkich przybyłych na spotkanie z okazji 90 rocznicy urodzin kol. Zbigniewa Makowskiego przywitał Prezes Oddziału Gliwickiego SEP kol. Andrzej S. Grabowski. Z chwilą przybycia szanownego Jubilata rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. W imieniu działaczy Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Prezes OGl. kol. A. S. Grabowski złożył najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności długoletniemu działaczowi SEP, byłemu Prezesowi Oddziału Gliwickiego kol. Zbigniewowi Makowskiemu, który dokładnie w dniu 29 października skończył 90 lat. Jubilat został obdarowany pięknymi grawerowanymi życzeniami przygotowanymi z tej okazji, a także piękną wiązanką kwiatów. Wszyscy obecni przyłączyli się do życząc wielu lat życia w zdrowiu.
  
Tego samego dnia 70 - tą rocznicę urodzin obchodził zasłużony działacz SEP, długoletni Sekretarz Oddziału Gliwickiego kol. Andrzej Sielski, który również przyjął od wszystkich obecnych serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności.
Obecni na spotkaniu dwaj solenizanci - kol. Tadeusz Lipiński oraz kol. Tadeusz Glinka również przyjęli życzenia i zostali obdarowani okolicznościowymi wiązankami kwiatów.
  
Wszyscy obecni wznieśli okolicznościowy toast za zdrowie obu Jubilatów i obu Solenizantów. Szanowny Jubilat w wystąpieniu podziękował za pamięć i organizację uroczystości. Powiedział, że miał szczęście i zaszczyt przeżyć wiele lat działając w Oddziale Gliwickim mogąc współpracować z wieloma wspaniałymi kolegami. Jest przekonany, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich cały czas jest stowarzyszeniem przyjaciół i z przyjemnością poświęcał czas dla dobra wszystkich elektryków.

  
Na zakończenie przypomniał, że dzieli go tylko 10 lat do okrągłej rocznicy
i zaprosił wszystkich na spotkanie z okazji swoich 100 lat.
Kol. Makowski z pomocą kol. Grabowskiego pokroił piękny tort przygotowany specjalnie z okazji jubileuszu. Po poczęstunku toczyły się długie rozmowy
i wspomnienia różnych wspaniałych chwil.

Notatkę przygotował:
A. Chachulski

 

 

23.10.2012. Posiedzenie Prezydium

 
 
 Dnia 8.10.2012 r. odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia zebrani omówili realizację zaleceń Komisji Rewizyjnej Oddziału. Kol. Z. Dąbrowski przedstawił propozycje kandydatów do odznaczeń z okazji obchodów 60-lecia Oddziału. Kol. R. Miksiewicz przedstawił wybór Kapituły Funduszu Stypendialnego Oddziału dla uczniów szkół średnich. Skarbnik poinformował Prezydium o zakończeniu prac nad Instrukcją Finansową Oddziału. Po wyczerpaniu porządku, obrady zakończono.

cl

 

 

27.09.2012. Targi AMPER 2013 i informacja o organizowanej przez SEP wyjazdowej misji gospodarczej na te targi

 
 
 pobierz informacje

informacja ogólna
plakat

 

 

27.09.2012. Krym 2012 - sprawozdanie z wycieczki

 
 
  

 

17.09.2012. Wizyta w Kole SEP w Czeskim Cieszynie

 
 
 14 bm., delegacja z naszego Oddziału złożyła wizytę w Kole SEP w Czeskim Cieszynie. Przedstawiciele Oddziału w osobach prezesa kol. A.S. Grabowskiego, skarbnika kol. J. Kapinosa i kol. K. Nabzdyka - opiekuna koła, uczestniczyli w zebraniu poświęconym omówieniu możliwości studiowania młodzieży z Zaolzia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. W zebraniu uczestniczył między innymi kol. Z. Stopa, aktywista środowiska polskich elektroenergetyków na Zaolziu, oraz doc. inż. V. Styskala z Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie.
Zebranie otworzył i prowadził prezes koła kol. T. Toman, który po przedstawieniu gości umożliwił przedstawicielom szkół wyższych, zaprezentowanie organizacji nauki w Czechach i Polsce.
Kol. J. Kapinos po pełnej pasji prelekcji pozostawił prezesowi Koła materiały promocyjne Wydziału Elektrycznego. Prezes koła T. Toman zapewnił, że więcej informacji na temat SEP w Republice Czeskiej jest na stronie ich internetowej http://www.coexistentia.cz/SEP

asg.

 

 

17.09.2012. Wystawa ENERGETAB

 
 
 11 bm., tradycyjnie jak od lat Sekcja Energetyki zorganizowała wyjazd członków na wystawę ENERGETAB. Wystawa ważna dla branży tradycyjnie organizowana jest w Bielsku - Białej w ośrodku ZiAD. Jest to miejsce gdzie przynajmniej raz w roku elektrycy maja okazję spotkać się na neutralnym gruncie i swobodnie podyskutować. Dobry opis tego co działo się na targach znajdziecie w Infosepikach nr 473 - 476 na str www.sep.com.pl

asg.

 

 

17.09.2012. Spotkanie Zarządu Oddziału

 
 
 10 bm., odbyło się planowane spotkanie Zarządu Oddziału. Prelekcje techniczną na temat samochodu elektrycznego wygłosił kol. R. Setlak. W części merytorycznej przyjęto plan pracy na II półrocze i powołano skład komitetu organizacyjnego obchodów 60 lecia Oddziału. Wszyscy chętni do udziału w pracach tego gremium mogą się zgłosić na zebranie konstytucyjne w dniu 18. bm. o godz. 15.30 do salki wykładowej SEP.

asg.

 

 

6.09.2012. Spotkanie Prezesów Kół

 
 
 W dniu 3 bm., Prezes Oddziału spotkał się z Prezesami Kół. Zgromadzeni wysłuchali wcześniej zaplanowanej prelekcji nt. "Szerokopasmowa platforma bezprzewodowej transmisji danych, oparta o system WiMAX" wygłoszonej przez pracownika firmy WASKO, kol. inż. M. Robotyckiego. Ciekawy wykład zapoczątkował ożywioną dyskusję. W dalszej części spotkania kol. Prezes poinformował zebranych o zamierzeniach Zarządu związanych z nadchodzącą 60-tą rocznicą powstania Oddziału Gliwickiego SEP, których rozpoczęcie planowane jest spotkaniem noworocznym w styczniu 2013r., aby poprzez seminaria, konferencje i spotkania organizowane w kolejnych miesiącach zarówno w Kołach jak i w Oddziale zakończyć obchody rocznicy walnym zjazdem wszystkich członków Oddziału w drugiej połowie 2013r. Ta piękna rocznica powstania Oddziału daje okazję do uhonorowania wyróżniających się członków naszego stowarzyszenia honorowymi odznaczeniami i medalami oraz odznaczeniami państwowymi. Kol. Prezes zaapelował do Prezesów Kół zarówno o wytypowanie osób do wyróżnień jak i o propozycje wzbogacenia obchodów dla uczczenia 60-tej rocznicy powstania Oddziału. Nazwiska osób, które proponowane będą do wyróżnień należy zgłaszać kol. Z. Dąbrowskiemu, a propozycje wzbogacenia obchodów - do Zespołu d/s. Kół bądź do członków Zarządu Oddziału.

Zb. Tal.

 


 

31.08.2012. Posiedzenie Prezydium

 
 
 Dnia 27 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Głównym tematem posiedzenia były obchody 60-lecia Oddziału. Omówiono plan oraz powołano komitet obchodów. Ostatnim punktem było przyjęcie czterech nowych członków OGl SEP.

cl

 

 

24.08.2012. Targi ENERGETAB '2012 w Bielsku-Białej

 
 
 Sekcja Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP zaprasza na coroczne odwiedzenie Targów ENERGETAB'2012 w Bielsku-Białej.

Wyjazd w dniu 11.09.2012 o godz. 8:00 - budynek NOT,
powrót około godz. 17:00.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się w sekretariacie Oddziału.

cl

 

 

13.08.2012. KOMUNIKAT WYJAZDOWY

 
 
 .

 

 

8.07.2012. Posiedzenie Prezydium

 
 
 Dnia 25 czerwca 2012 r. odbyło się przedwakacyjne posiedzenie Prezydium OGl SEP, na którym przyjęto notatki ze spotkań Oddziału Gliwickiego w dn. 28 maja br. z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz z dniu 11 czerwca br. z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki. Omówiono również realizację zaleceń Komisji Rewizyjnej Oddziału.

 

 

30.06.2012. Wycieczka techniczna Sekcji Energetyki

 
 
 W dniu 28 bm., odbyła się wycieczka techniczna Sekcji Energetyki do fabryki Opla i TAURON Dystrybucja GZE SA. Uczestnicy zwiedzili hale montażu fabryki samochodów, zapoznając się z technologią montowania elementów samochodów Astra IV generacji. Następnie odwiedzili dyspozycję GZE gdzie zapoznali się z systemem zarządzani siecią SCADA i miejscami pracy dyspozytorów energetyki. W wycieczce uczestniczyło 28 osób.

gas.

 

 

29.06.2012. + ŻEGNAMY NASZEGO KOLEGĘ +

 
 
 Informujemy z żalem, że w dniu 27 czerwca br. zmarł
najstarszy członek naszego Oddziału

kol. mgr inż. Zygmunt Skołucki


Długoletni pracownik Zakładu Energetycznego Gliwice
i Zasłużony Senior Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Urodzony 10 stycznia 1922 r. w Słuszowie, woj. krakowskie.
Wydział Elektryczny Pol. Śl. Ukończył w 1953 r., uzyskując magisterium w 1968 r. W latach 1946-1982 pracował w Zakładzie Energetycznym Gliwice,
1982-1990 w Miastoprojekcie Gliwice, a w 1991-1996 w Tektoprojekcie.
Od 1946 był czlonkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 1948- 1952 Oddział Zagłębia Weglowego, od 1953 w Oddziale Gliwickim SEP jako członek Zarządu Oddziału. 1956-1957 przewodniczący Sekcji Uprawnień, od 1958 r.,
członek i przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, przewodniczący Sekcji Bytowej, członek Sądu Koleżeńskiego, przewodniczący Koła przy ZE Gliwice (1955-1982).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Armii Krajowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zasłużony Senior SEP, Srebrna i Złota OH SEP, Złota OH NOT, Odznaka "Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego", Zasłużony dla rozwoju Miasta Gliwice, Złota Odznaka "Zasłużony dla Energetyki",
Zasłużony pracownik ZE Gliwice.

Był naszym kolegą i przyjacielem. Cześć jego pamięci.

Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu 30.06.2012 r. o godz. 9:30
w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach.
Ceremonia pożegnania nastąpi o godz. 11:00 w kaplicy na cmentarzu Centralnym w Gliwicach,

o czym zawiadamiają
Prezes i Zarząd Oddziału Gliwickiego SEP. 

 

28.06.2012. VI Konwersatorium "Inteligentna Energetyka"

 
 
 W dniu 26 bm. kolejne spotkanie Konwersatorium rozpoczęło się skromną uroczystością z okazji jubileuszu Honorowego przewodniczącego Sekcji Energetyki SEP - (współorganizatora Konwersatorium). Kol. dyr. Albin Trybus w połowie czerwca ukończył 80 lat. Z tej okazji serdeczne życzenia wraz z wiązanką kwiatów złożył Jubilatowi prezes Oddziału Gliwickiego SEP. Wiele ciepłych słów skierował do Jubilata, prowadzący Konwersatorium prof. Jan Popczyk. Dalej program Konwersatorium realizowano bez zakłóceń. Po Konwersatorium Jubilat zwiedził Laboratorium napędów elektrycznych na starym Wydziale i spotkał się z członkami Kolegium Sekcji Energetyki przy kawie i ciastkach.
gas.

 

 

28.06.2012. Uwaga Instalatorzy !

 
 
 TAURON Dystrybucja GZE S.A., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, tworzy bazę danych o firmach świadczących usługi niezbędne do zapewnienia właściwego działania urządzeń elektrycznych potrzebnych do odbioru energii elektrycznej. Zawarte w niej dane kontaktowe będą udostępniane na życzenie Klientów za pośrednictwem infolinii TAURON Dystrybucja GZE S.A. oraz, w późniejszym etapie, za pośrednictwem strony internetowej. Udostępnienie rozpocznie się w momencie pozyskania i pozytywnego zweryfikowania założonej ilości zgłoszeń. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

REGULAMIN do pobrania

 

 

18.06.2012. Konferencja dot. projektu pt.: "Zawód z pasją"

 
 
 W dniu 14 bm., odbyła się Konferencja w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych im. Tadeusza Kościszki w Rybniku, kończąca projekt "Zawód z pasją". Przy Zespole Szkół działa nasze koło SEP. Projekt zorganizowano przy współudziale funduszy unijnych. W ramach projektu uczniowie uzyskali wiedzę i kompetencje dopuszczające do egzaminu kwalifikacyjnego i zdali egzaminy na uprawnienia "E" przed naszą komisją 208. Na Konferencji przedstawiono wyniki projektu. (Prezentacje w załączeniu).

Andrzej Górny UŚ
Ewa Kuczyńska-Tomiło ZSME im. Tadeusza Kościszki
Małgorzata Wołowiec ZSME im. Tadeusza Kościszki
DB SCHENKER RAIL & ZSME im. Tadeusza Kościszki
Modele samochodów ZSME im. Tadeusza Kościszki

 

 

15.06.2012. Seminarium

 
 
 W dniu 13 bm., ramach szkoleń Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych odbyło się Seminarium pt.: "Współczesne sieci i instalacje elektryczne w szpitalach i obiektach służby zdrowia". Bardzo interesujący wykład, bogato ilustrowany multimedialnie, wygłosił mgr inż. Maciej Sałasiński.
Materiały w załączeniu.

Materiały do pobrania

 

 

12.06.2012. Spotkanie Zarządu Oddziału

 
 
 11.06.2012 odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP z zaproszonymi gośćmi poświęcone uczczeniu Dnia Elektryki i wspomnieniu o prof. Ryszardzie Haglu. Na zaproszenie organizatorów przybyła wdowa po profesorze Mieczysława Hagel. Spotkanie otworzył Prezes Oddziału witając zgromadzonych w sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Powitał wdowę po profesorze Mieczysławę Hagel,Władze dziekańskie w osobie Dziekana Wydziału Elektrycznego prof. Lecha Topór-Kamińskiego, oraz grono profesorów.
Wspomnienie o profesorze Ryszardzie Haglu wygłosił prof. Józef Parchański. Współpracę z Profesorem wspominali jego wychowankowie. Odczytano wspomnienie o prof. Haglu mgr inż. R. Grzybowskiego. Na zakończenie Prezes Oddziału Gliwickiego SEP wzniósł toast za pomyślność z okazji Dnia Elektryki.

 
 

R Grzybowski - Wspomnienie o profesorze
Prezentacja Prof. Hagla

 

 

4.06.2012. Zmiana terminu egzaminu

 
 
 Z przyczyn organizacyjnych termin egzaminu kwalifikacyjnego na grupę SEP w Rybniku zostaje przeniesiony z dnia 19.06.2012r na dzień 21.06.2012r.

 

 

03.06.2012. Seminarium zorganizowane przez SIUE

 
 
 W dniu 30 maja br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania było zagadnienie :
- Instalacje w nowoczesnym i inteligentnym budynku.
Prelegentem na tym spotkaniu był mgr inż. Piotr Sosnowski, przedstawiciel firmy Honeywell z Warszawy zajmującej się wdrażaniem nowoczesnych instalacji w różnych budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej - budynkach inteligentnych. Przedstawił całą gamę osprzętu stosowanego w projektowaniu i wykonaniu tego typu instalacji. Przekazał wiele ciekawych informacji w tym temacie oraz odpowiedział na wiele zadanych pytań związanych z tymi zagadnieniami.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych materiałów na w/w zagadnienia. O dużym zaintere- sowaniu zebranych, świadczy wielowątkowa dyskusja i duża frekwencja uczestników na tym spotkaniu. Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się w dniu 13 czerwca br.

Jerzy Staszel

 

 

30.05.2012. Relacja z Posiedzenia Zarządu

 
 
 Tegoroczne obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informatycznego zorganizowało koło przy WASKO w formie zebrania Zarządu w Radiostacji Gliwickiej. Zebrani Członkowie Zarządu i zaproszeni goście zapoznali się z historia obiektu przestawioną przez przewodnika Muzeum Gliwickiego i zwiedzili ten unikatowy obiekt. Następnie prelekcje techniczną nt. Prawa Moora wygłosił dr hab. J. Izydorczyk, przybliżając problemy jakie napotykają informatycy w rozwoju systemów obliczeniowych. Kol. K. Kolonko przedstawił fotogramy z inwentaryzacji instalacji Radiostacji. Zaproszono uczestników do udziału w obchodach Dnia Elektryki w dniu 11 czerwca br. w sali Rady Wydziału Elektrycznego Pol. Śl., a także na wycieczkę do Opla i dyspozycji Tauronu zaplanowaną na 28 czerwca br.

Na zakończenie Prezes Oddziału wzniósł toast za pomyślność rozwoju społeczeństwa informacyjnego, którego członkami wszyscy się stajemy.Galeria zdjęć

Prezentacje:

Prawo_Moorea.pdf
schem_Kol.zip

 

 

28.05.2012. Wycieczka do Wrocławia

 
 
 W dniu 19.05.2012 r.- 31 osobowa grupa SEP- owców Oddziału Gliwickiego i osób towarzyszących uczestniczyła w autokarowej wycieczce do Wrocławia.

Pełna relacja z wycieczki:

Pobierz

 

 

25.05.2012. Informacja

 
 
 
 

 

25.05.2012. Konferencja "Energetyka prosumencka - odpowiedzią na potrzeby Powiatu Tarnogórskiego"

 
 
 Konferencja "Energetyka prosumencka - odpowiedzią na potrzeby Powiatu Tarnogórskiego" odbyła się 23 maja 2012 r. w Tarnowskich Górach w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych oraz Ogólnokształcących.
Organizatorzy konferencji to: Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, Stowarzyszenie Klaster 3x20 i Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych oraz Ogólnokształcących w TG. Patronat Honorowy Konferencji objęli marszałek Województwa Śląskiego i Starostwo Powiatowe
w Tarnowskich Górach.

Celem i misją Konferencji, wg prof. dr hab. inż. Jana Popczyka, jest "budowa wzajemnych powiązań pomiędzy przedstawicielami nauki, samorządu, biznesu, stowarzyszeń, które przyczynią się do zrozumienia energetyki prosumenckiej i uruchomią działania praktyczne na rzecz jej rozwoju w powiecie tarnogórskim, uwzględniające potrzeby ludności, przedsiębiorców, gmin, wykorzystujące zasoby ludzkie (szkolnictwo, kadry) zasoby środowiskowe (utylizacja i wtórne wykorzystanie odpadów, odnawialne źródła energii (OZE), rolnictwo energetyczne) powiatu". W dalszym ciągu wystąpienia prof. Popczyk - prezes Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej - powiedział: "zakłada się, że konferencja przede wszystkim pozwoli zidentyfikować zapotrzebowanie na nowe segmenty rynku pracy (projektanci, instalatorzy, certyfikatorzy i audytorzy energetyczni) świadczące usługi doradcze, projektowe, serwisowe w zakresie urządzeń/instalacji OZE/URE. Ważnym celem konferencji jest przedstawienie mechanizmów wsparcia ułatwiających wykształcenie specjalistycznej kadry dla montażu i eksploatacji tak odnawialnych źródeł energii (OZE) jak i urządzeń rozproszonej energetyki (URE)". Jest to istotne dla prosumentów - konsumentów energii a jednocześnie jej producentów. Mała jednostkowo produkcja przeradza się w znacząco ważną wielkość przy sumowaniu produkcji urządzeń rozproszonej energetyki i w efekcie odbiorcy uzyskują obniżenie kosztów zakupu energii. Oprócz Dyrektora Zespołu Szkół Ch.- M i O.otwarcia dokonał wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego Andrzej Pilot. Referaty w I bloku tematycznym "Energetyka prosumencka identyfikująca potrzeby lokalnej gospodarki" wygłosili kolejno:

- mgr inż. Katarzyna Wojtal i mgr inż Anna Kucharczyk z Zespołu Szkół Ch. - M i O. - Prezentacja Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, przedstawiając szczegółowo m.in.nowy kierunek kształcenia:technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

- prof. dr hab. inż. Jan Poczyk - Energetyka Prosumencka,

- dr inż. Jerzy Ziora, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Planowanie energetyczne w gminie - szansa czy ustawowy obowiązek,

- dr inż. Joachim Bargiel, Wójt Gminy Gierałtowice - Gmina jako potencjalny posument,

- mgr inż. Andrzej Jurkiewicz, Prezes Zarządu Spółki eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o - Wprowadzanie technologii OZE/URE - nowy rodzaj zawodów i usług.

W drugim bloku tematycznym "Mechanizmy wsparcia dla potrzeb energetyki prosumenckiej" wygłoszono dwa referaty:

- mgr Stefania Koczar-Sikora, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach RPO WSL na lata 2007 - 2013 oraz w nowej perspektywie fiansowej 2014 - 2014,

- mgr inż. Ewa Maniecka, Kierownik Zespołu Ochrony Klimatu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚIGW.
Dyskusja, gdyby nie ograniczenia czasowe, trwałaby dość długo. Przedstawicel Odziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, z upoważnienia Prezesa mgr. inż. A. S. Grabowskiego, zadeklarował współpracę w realizacji celów Konferencji.

Informację opracował mgr inż. Wacław Łucyk.

Materiały do pobrania

 

 

22.05.2012. Zmarł dr inż. Józef Kwiczala

 
 
 W piątek 18 maja 2012 r. zmarł dr inż. Józef Kwiczala, były Prezes Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Politechnice Śląskiej oraz członek Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Dr inż. Józef Kwiczala był wieloletnim pracownikiem Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki Wydziału Elektrycznego Pol. Śl. Był autorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, był także autorem podręczników akademickich. Wypromował kilkudziesięciu magistrów i inżynierów metrologów. Współuczestniczył w realizacji wielu prac naukowo-badawczych. Dr inż. Józef Kwiczala był człowiekiem wielkiego serca, lubianym i cenionym przez współpracowników, kolegów i studentów. Uroczystości pogrzebowe świętej pamięci dr. Józefa Kwiczali odbyły się 23 maja 2012 r. w Kaczycach koło Cieszyna.

 

 

22.05.2012. Seminarium Techniczne

 
 
 W dniu 17. Maja 2012, w sali budynku NOT w Gliwicach odbyło się seminarium techniczne pt "Wybrane elementy Smart Grid w sieci elektroenergetycznej OSD i OSP." Spotkanie, które adresowane było do pracowników zajmujących się eksploatacją sieci dystrybucyjnej i przesyłowej zorganizowane zostało już po raz drugi jako wspólne przedsięwzięcie Sekcji Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP oraz Koła SEP przy PSE - POŁUDNIE S.A., Koła przy TAURON Dystrybucja GZE i Gliwickiego Koła Terenowego SEP nr 17.

Wśród zaprezentowanych 8 prezentacji znalazły się bardzo ciekawe tematy związane z tzw sieciami inteligentnymi, przedstawione na podstawie doświadczeń służb eksploatacyjnych spółki dystrybucyjnej w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, urządzeń pomiarowych a także elementy smart grid występujące w stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć, będących w eksploatacji operatora systemu przesyłowego. Z zainteresowaniem słuchaczy spotkała się prezentacja "kanału inżynierskiego" oraz rozwijającego się ostatnio systemu monitoringu jakości energii elektrycznej.

W tegorocznym seminarium wzięło udział 60 uczestników.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

17.05.2012. ZAPROSZENIE

 
 
 Zaproszenie na spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki poświęcone pamięci prof. dr hab. inż. Ryszarda Hagla

POBIERZ ZAPROSZENIE

 

 

9.05.2012. Zakończyła się Rada Prezesów

 
 
 13 maja br. zakończyła się Rada Prezesów zorganizowana tym razem w Słupsku. Zebrani zaakceptowali sprawozdanie finansowe SEP za 2011 rok, omówili kolejne propozycje nowych form działalności oraz omówili stan przygotowań do Walnego Zgromadzenia Delegatów w Szczecinie.
Więcej szczegółów w Infosepiku na stronie www.sep.com.pl.

W drugim dniu wszyscy zwiedzaliśmy atrakcje ziemi słupskiej a szczególnie okolice jeziora Łebsko.

kliknij na zdjęcie aby powiększyć 

 

9.05.2012. Zaproszenie na seminarium

 
 
  

 

9.05.2012. Zebranie Zarządu Oddziału

 
 
 W dniu 7 maja br. po raz kolejny odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, tym razem gościnnie w Firmie "Rudpol-OPA" Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Po przyjęciu porządku posiedzenia i omówieniu protokołu z ostatniego posiedzenia, wiceprezes Zarządu "Rudpol-OPA", Kol. Andrzej Kozioł zaprezentował zakres działalności Firmy. Uczestnicy mieli również możliwość obejrzenia nowoczesnego Laboratorium Wysokich Napięć. Po zakończeniu prezentacji Prezes A. S. Grabowski podał kolejne informacje, dot. przygotowań do obchodów 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP. Ostatnim punktem były sprawy różne i wolne wnioski, po czym zebranie zakończono.

  


 

 

9.05.2012. Seminarium

 
 
 W dniu 25 kwietnia br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania był temat :

- Współczesne systemy dozoru wizyjnego CCTV.

Prelegentem na tym spotkaniu był Marcin Mroczkowski z firmy "ALPOL" z Katowic, zajmującej się między innymi systemami wizyjnymi. Przedstawił aktualne spojrzenie na problemy związane z systemami dozoru wizyjnego i stosowanymi w nich urządzeniami. Przekazał wiele ciekawych informacji w tych sprawach oraz odpowiedział na wiele zadanych pytań związanych z tą tematyką. Jako uzupełnienie spraw powyższych, prelekcję o słupach kompozytowych, na których osprzęt wizyjny może też być montowany, przedstawił mgr inż. Sławomir Melski z firmy ALUMAST z Wodzisławia Śl. Słupy kompozytowe wypierają coraz mocniej stalowe i aluminiowe konstrukcje służące do montażu opraw oświetleniowych i innego osprzętu elektrycznego.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych materiałów na w/w zagadnienia. O dużym zaintere- sowaniu zebranych, świadczy wielowątkowa dyskusja i duża frekwencja uczestników na tym spotkaniu.

Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się w dniu 16 maja 2012 r. zgodnie z planem przesłanym zainteresowanym przez organizatorów.

matariały z seminarium

 

 

24.04.2012. IX Biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego

 
 
 W dniu 20 kwietnia 2012 r. w godz. 18:00 - 23:00 w Sali bankietowej restauracji "MAG" odbyła się IX Biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego, w której uczestniczyło 100 osób. Najliczniej reprezentowane były następujące Koła SEP:
nr 9 TAURON Dystrybucja GZE S.A. - 21 uczestników,
nr 28 przy Zarządzie Oddziału - 19 uczestników,
nr 48 Knurowskie Koło Terenowe - 17 uczestników.
Biesiada ma tradycyjnie, niezmienną konwencję tj:dobre jedzenie, zbiorowe śpiewy przy akompaniamencie 2 gitar, akordeonu, skrzypiec oraz śpiewnika wyświetlanego na ekranie, tańce przy muzyce mechanicznej.
Dobra oprawa muzyczna, wyśmienicie dobrane piosenki turystyczno-biesiadne oraz stare i nowe przeboje a także "mocna" muzyka do tańca spowodowały, że w sali bankietowej było gwarno i wesoło - patrz zdjęcia niżej.

K.B.

 

 

18.04.2012..Posiedzenie Prezydium Zarządu OGL SEP - relacja

 
 
 W dn. 16.04.2012 r. w Sali Narad Oddziału Gliwickiego SEP odbyło się posiedzenie Prezydium. Po zatwierdzeniu porządku Prezydium wysłuchało informacji Przewodniczącego Zespołu ds. Integracji Środowiska na temat organizacji imprez Oddziału. Omówiono kolejne sprawy organizowanej Konferencji naukowo-technicznej w Ustroniu. Ustalono porządek najbliższego zebrania Zarządu OGl, które odbędzie się dn. 7.05.2012 r.
w firmie "Rudpol - Opa" w Rudzie Śląskiej. Na tym zebranie zakończono.

 

 

18.04.2012.. Seminarium zorganizowane przez SIUE - relacja

 
 
 W dniu 11 kwietnia br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania był temat :
- Ochrona przeciwporażeniowa w stacjach i liniach wysokiego i niskiego napięcia.
Prelegentem na tym spotkaniu był dr inż. Witold Jabłoński, wieloletni, znany w Polsce przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej. Przedstawił aktualne spojrzenie na problemy związane z ochroną przeciwporażeniową w liniach wysokiego i niskiego napięcia sprawy spotykane w projektowaniu i wyko- naniu tego typu linii. Przekazał wiele ciekawych informacji w tych sprawach oraz odpowiedział na wiele zadanych pytań związanych z tą tematyką.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych materiałów na w/w zagadnienia. O dużym zainteresowaniu zebranych, świadczy wielowątkowa dyskusja i duża frekwencja uczestników na tym spotkaniu oraz sugestia zebranych co do celowości kolejnych spotkań seminaryjnych w tych tematach.
Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2012 r. zgodnie z planem przesłanym zainteresowanym przez organizatorów.

JS

 

 

16.04.2012. .III Sympozjum kół nr 16 i 48 SEP OGL wraz
z sekcją Automatyki i Elektryfikacji Górnictwa

 
 
 Miejscowość Włoszczowa gościła uczestników III Sympozjum kół nr 16 i 48 SEP oddziału Gliwickiego wraz z sekcją Automatyki i Elektryfikacji Górnictwa .  
Merytoryczne referaty i dyskusje, zwiedzanie zakładu ZPUE, prezentacje firm
i koleżeńskie spotkanie, to w jednym zdaniu podsumowanie udanego kolejnego Sympozjum.

wg .

 


 

15.04.2012.. Pierogi i piwo

 
 
 W czwartek 12 kwietnia2012 r., w restauracji Case Austria spotkali się już drugi raz, koledzy z SEP i Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Elektrycznego Pol. Śl. na pierogach i piwie. Kiedyś czynni zawodowo w energetyce, dziś wspominali dawne czasy (czasami bardzo dawne :). Każdy uczestnik spotkania otrzymał broszurkę wspomnieniową na której można było zebrać podpisy kolegów. Dla urozmaicenia kol. K. Sztyper przeczytał kilka swoich wierszy.

Pierogi były wspaniałe, piwo zimne, dlatego uczestnicy postanowili zorganizować kolejne spotkania jak im się zachce i dożyją ;-)

asg

 

 

14.04.2012.. INFORMACJA

 
 
 W sekretariacie OGl została złożona Przez Komisję Rewizyjną Oddziału "Ocena działalności OGl SEP za 2011 r."
Delegaci na WZDO mają możliwość zapoznania się z oceną w biurze OGl SEP

cl

 

 

06.04.2012.. Spotkanie Rady Nadzorczej Komisji Kwalifikacyjnych OGL SEP z Komisją Kwalifikacyjną nr 208

 
 
 W dniu 30.03. w siedzibie Zarządu odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej Komisji Kwalifikacyjnych OGL SEP z Komisją Kwalifikacyjną nr 208. Spotkanie otworzył Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej nr 208 Kol. Andrzej Sielski, witając Przewodniczącego Rady Kol. prof. Tadeusza Glinkę oraz Członka RN Kol. Wiesława Matulkę, którzy następnie wręczyli Akt Powołania Komisji, nadany przez Prezesa URE na kolejną kadencję działalności. W spotkaniu uczestniczył Prezes OGL SEP Kol. Andrzej S. Grabowski, który jest aktywnym członkiem KK nr 208.


Przewodniczący Rady życzył owocnej pracy i zaprosił do dyskusji na tematy nurtujące środowisko stwierdzające kwalifikacje...
JK

 

 

27.03.2012.. Seminarium zorganizowane przez SIUE - relacja

 
 
 W dniu 21 marca br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania było zagadnienie :
Systemy i nowoczesne rozwiązania elektronicznych systemów wykrywania i sygnalizacji pożarów.
Prelegentem na tym spotkaniu był mgr inż. Adam Kołodziński, przedstawiciel firmy ALPOL z Katowic zajmującej się wdrażaniem instalacji sygnalizacyjnych w różnych budynkach zagrożonych niebezpieczeństwem pożaru. Przedstawił całą gamę osprzętu stosowanego w projektowaniu i wykonaniu tego typu instalacji. Przekazał wiele ciekawych informacji w tym temacie oraz odpowie- dział na wiele zadanych pytań związanych z tą tematyką
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych materiałów na w/w zagadnienia. O dużym zainteresowaniu zebranych, świadczy wielowątkowa dyskusja
i duża frekwencja uczestników na tym spotkaniu.
Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2012 r.

ZAŁACZNIKI DO POBRANIA:

Detectomat text
Esser tryptyk

JS

 

 

26.03.2012.. Otwarte Zebranie Zarządu OGL SEP - relacja

 
 
 Dnia 19 marca 2012 r. odbyło się otwarte zebranie Zarządu i spotkanie z Prezesami Kół SEP. Przebieg spotkania przedstawia załączona prezentacja. Prelekcja techniczna dr inż. Marcina Zygmanowskiego nt. "Przekształtniki wielopoziomowe - właściwości i zastosowanie"- do pobrania w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Prezentacja z Zebrania Zarządu
Przekształtniki wielopoziomowe


cl

 

 

20.03.2012.. INFORMACJA

 
 
 Dnia 6.03.2012r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznychim. T. Kościuszki odbyło się zebranie założycielskie Rybnickiego Koła Terenowego.
Do Koła przystąpiło 8 członków.
Prezesem Koła został Kol. Marek Holona,
sekretarzem Kol. Wiesław Wieczorek,
skarbnikiem Koła Kol. Damian Niesobski.

cl

 

 

08.03.2012.. Posiedzenie Prezydium Zarządu OGL SEP - relacja

 
 
 Dnia 5 marca 2012 r. odbyło się kolejne planowane posiedzenie Prezydium OGl SEP, na którym omówiono wyniki finansowe Oddziału za rok 2011.
Kol. K. Boba poinformował zebranych o organizowanych imprezach Oddziału Gliwickiego w 2012 r.
Przyjęto również do Oddziału dwóch nowych członków - do Knurowskiego Koła Terenowego oraz do ZIE Cagro Radzionków.
Na tym zebranie zakończono.

cl

 

 

05.03.2012.. VIII Rada Prezesów SEP w Kaliszu - relacja

 
 
 2-3 marca 2012 r., odbyła się w Kaliszu 8 Rada Prezesów SEP. Zebrani w Hotelu Europa uczestnicy posiedzenia Wysłuchali informacji Prezesa i Dziekana oraz przyjęli protokół z poprzedniego spotkania. Informację o działalności O. Tarnobrzeskiego SEP przedstawiła kol. J. Okładło. Prezes kol. prof. J. Barglik zaapelował o wydelegowanie aktywistów do tworzonej Sekcji zastosowań pola elektromagnetycznego w medycynie. Potrzebny będzie także nowy Regulamin konkursu Kół. Dyskutowano na temat nowych form działalności gospodarczej SEP. Kol. A. Boroń omówił problemy z pracą agend SEP i trudności z wydawnictwami Stowarzyszenia w świetle ograniczenia dotacji do tych wydawnictw. Wymienił możliwość prowadzenia szkoleń okresowych BHP przez wykładowców SEP. Przypomniał o konieczności posiadania Regulaminu Pracy Biura SEP. Poruszono ważny problem zawierania umów o dzieło w świetle kontroli ZUS w jednym z oddziałów. Kontrola zakwestionowała zawarte umowy które nie kończyły się wymiernym produktem. Prezes zaapelował by zainteresować się opublikowanym projektem ustawy o stowarzyszeniach, który może nie być dla nas korzystny. Następne spotkanie Rady Prezesów odbędzie się 10-13.V w Słupsku.
Uczestnicy spotkania Rady Prezesów wraz z towarzyszącymi osobami oglądnęli spektakl teatralny w Teatrze Bogusławskiego pt. "Mayday".
W drugim dniu spotkania zwiedzaliśmy z przewodnikiem zabytki Kalisza.

asg

 

 

23.02.2012.. Posiedzenie Prezydium Zarządu OGL SEP - relacja

 
 
 20 lutego br., odbyło się planowane posiedzenie Prezydium poświęcone przygotowaniom do uruchomienia Rybnickiego Koła Terenowego. Na terenie miasta Rybnika działały dotychczas dwa koła, przy Elektrowni i przy OPA-ROW. Koło przy Elektrowni, skutkiem zmian organizacyjnych przedsiębiorstwa utraciło aktywistów i nie przejawia działalności w związku z ostatnio zgłoszoną rezygnacją prezesa Koła.
Prezydium zaakceptowało przedstawioną przez wiceprezesa A. Sanockiego koncepcję utworzenia koła terenowego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im T. Kościuszki w Rybniku. Do utworzonego koła terenowego zostaną zaproszeni członkowie SEP z Elektrowni i elektrycy mieszkający w mieście, nie będący naszymi członkami lub będący członkami kół na terenie innych miast. Wszyscy zainteresowani mogą się zgłaszać do kol. M. Holony - dyrektora zespołu szkół tel (32) 422 27 76. Spotkanie organizacyjne planowane jest w 10 tygodniu br.
Prezydium zaaprobowało proponowane przez Radę Nadzorczą komisji egzaminacyjnych, zmiany stawek dla członków tych komisji. Przychyliło się do propozycji ustalenia opłat za kursy przedłożonej przez Komisję szkoleniową.
Sprawy różne i wolne wnioski zakończyły posiedzenie.

asg

 

 

21.02.2012.. INFORMACJA

 
 
 PIT-y za 2011 są do odbioru w Biurze Zarządu OGl SEP.


 

 

11.02.2012.. Zebranie Zarządu OGL SEP - relacja

 
 
 W dniu 6 lutego odbyło się pierwsze w nowym roku zebranie Zarządu naszego Oddziału. Zebrani w składzie stanowiącym uchwalili regulamin funduszu stypendialnego. Na wniosek Prezesa do składu kapituły funduszu stypendialnego powołano kol. kol. J. Machniewskiego, R. Miksiewicza, J. Kapinosa, W. Matulkę i Sł. Stasiowa. Kapituła ma się ukonstytuować do końca bm. i podjąć działania zmierzające do ogłoszenia naboru do pierwszej tury przydziału stypendium. W kolejnym punkcie przyjęto Sprawozdanie z działania Zarządu w roku 2011. W sprawach różnych Prezes poinformował o planowanej 2-3.III Radzie Prezesów w Kaliszu i przedstawił program merytoryczny obrad. Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes zakończył posiedzenie Zarządu.

asg

 

 

31.01.2012.. Bal Elektryków Sekcja Energetyki OGL SEP

 
 
 Dnia 27.01.2012 r. Sekcja Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP zorganizowała po raz kolejny noworoczny Bal Elektryków, który odbył się w Sali Konferencyjnej NOT w Gliwicach. Uczestniczyło w nim 57 osób. Prezes Andrzej S. Grabowski złożył wszystkim przybyłym życzenia noworoczne oraz podziękował Kol. Andrzejowi Sielskiemu za pracę i zaangażowanie w przygotowania i organizację konwersatoriów, seminariów, konferencji i innych imprez w Oddziale, wręczając mu nagrodę książkową. Następnie goście bawili się, do późnych godzin wieczornych przy muzyce zespołu "Kukuła Disco".
CL

 

 

18.01.2012.. Powołanie w SEP interdyscyplinarnej Sekcji Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie

 
 
 Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż zebranie założycielskie Sekcji Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie oraz Seminarium na temat " Praktycznego zastosowania pól elektromagnetycznych w Medycynie" planowane w dniu 25.01.2012 r. w Sali "C" w Warszawskim Domu Technika przy ul. Czackiego 3/5, na prośbę wielu zainteresowanych osób zostaje przeniesione na kwiecień 2012 r.
O dokładnym terminie spotkania poinformujemy wkrótce. Za zmianę terminu serdecznie przepraszamy.
Z poważaniem
Anna Wójcikowska, Dział Naukowo-Techniczny tel.:22 5564309, 662186219

Informujemy, iż powstała inicjatywa powołania w SEP interdyscyplinarnej Sekcji Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie.
Zapraszamy zainteresowanych udziałem w pracach Sekcji na zebranie założycielskie, które odbędzie się 25 stycznia 2012 roku w Sali "C" w Warszawskim Domu Technika przy ul. Czackiego 3/5.
Kwestionariusz przystąpienia do sekcji umieszczony jest na stronie internetowej www.sep.com.pl .
Zebranie zostanie poprzedzone seminarium z wykładami prof.
prof. Andrzeja Krawczyka i Aleksandra Sieronia na temat:
"Praktyczne przykłady zastosowania pól elektromagnetycznych w medycynie"

 

 

17.01.2012.. Tradycyjny noworoczny wyjazd techniczno-turystyczny Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - 2012 r.

 
 
 W ramach integracji naszego środowiska Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych zorganizowała tradycyjny noworoczny wyjazd techniczno - turystyczny w dniach 13 - 15.01.2011 r. Tym razem wyjechaliśmy do Wieliczki i Krakowa. Część techniczna obejmowała zwiedzanie muzeum kopalni soli w Wieliczce, gdzie z zaciekawieniem zapoznano się z historią wydobycia tego minerału w Polsce. Zapoznano się również z współczesnymi instalacjami, w tym elektrycznymi, zapewniającymi bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie tego historycznego obiektu przy uwzględnieniu ruchu wielu tysięcy turystów. W części turystycznej zwiedzaliśmy zabytki Krakowa - w tym podziemia Rynku i Wawel. Wśród uczestników naszej wyprawy byli między innymi Prezes Oddziału Gliwickiego - kol. Andrzej Grabowski oraz członek Zarządu Głównego kol. Krzysztof Kolonko.
Tradycyjna kolacja koleżeńska w piątek oraz spektakl w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w sobotę pozwoliły na znakomite poprawienie nastrojów po trudach całodniowych wypraw turystycznych i technicznych. W niedzielę po obiedzie w doskonałych nastrojach wyruszyliśmy autokarem do Gliwic.
Nad całością spraw organizacyjnych tego wyjazdu jak zwykłe doskonale czuwała koleżanka Krystyna Dubiel, której wszyscy uczestnicy wyjazdu w liczbie 50 osób, dziękowali za świetnie zorganizowaną imprezę.
W załączeniu kilka ciekawych zdjęć z naszego wyjazdu.KK

 

 

14.01.2012.. Spotkanie Noworoczne OGl SEP - relacja

 
 
 W dniu 9.01.2012 r. w Sali Konferencyjnej NOT odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne OGl SEP. Po powitaniu przybyłych gości, Prezes Andrzej S. Grabowski omówił działalność Oddziału w 2011 r. Na koniec swojego wystąpienia złożył wszystkim obecnym najlepsze życzenia na Nowy 2012 Rok. Następnie wystąpili zaproszeni goście. Wręczono wyróżnienia i nagrody książkowe - za aktywną działalność i zaangażowanie w prace OGl. Wyróżnieni zostali: Aleksander Baranowski, Piotr Baszczok, Kazimierz Boba, Krystyna Janicka-Dubiel, Kazimierz Gierlotka, Włodzimierz Gwiżdż, Ludwik Pinko, Marian Soppa, Sławomir Stasiów, Michał Szewczyk i Zbigniew Talarek. Następnie wręczono nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, następującym absolwentom Politechniki Śląskiej: I nagroda - Przemysław Garbaciak, II nagroda - Andrzej Piechaczek, III nagroda - Robert Lukaszczyk i Grzegorz Marcianiak, wyróżnienia - Rafał Kumala i Mateusz Tomiczek. Po odznaczeniach uczestnicy wysłuchali występu artystycznego zespołu "PRO - ARTE" z Zabrza. Po części oficjalnej rozpoczęło się spotkanie koleżeńskie.


CL

 

 

10.01.2012.. Spotkanie Bytomskiego Koła Terenowego SEP

 
 
 Dnia 15.12.2011r. w Hotelu & Restauracji Pałac Wiśniewski w Piekarach Śląskich odbyło się spotkanie Bytomskiego Koła Terenowego Gliwickiego Oddziału SEP podczas którego Prezes Koła mgr inż. Grzegorz Dąbrowa wręczył legitymacje dwóm nowym członkom Stowarzyszenia.
Spotkanie uświetniły prezentacje nowinek technicznych firm z branży górniczej:
Elektrometal S.A w Cieszynie łącznie z Biurem HMC w Mikołowie oraz Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Somar sp. z o.o. w Katowicach.. W czasie pokazu nie zabrakło ożywionej dyskusji i pytań do przedstawicieli firm. W miłej atmosferze spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych.

A oto wybrane zdjęcia.


Opracował: Artur Cuber