23.12.2013. Zmarł nasz Kolega Senior Alfred Kaziewicz

 
 
 Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega Alfred Kaziewicz..
Mgr inż. Alfred Kaziewicz urodził się w 25 stycznia 1931 roku we Lwowie. Był absolwentem Politechnik Śląskieji i Warszwskiej. Pracował w Energoprojekcie Gliwice (w latach 1958 do 1976), Biprokop - Chorzów ( 19568-1976), później w latach 1976-1982 w Separatorze- Katowice, a od 1981 do2001 w Zespole Szkół Mechaniczno- Hutniczych i Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Gliwicach.
Do Stowarzyszenia Elektryków Polskich kol. Alfred Kaziewicz należał od 1953 r., pełniąc w nim wiele ważnych funkcji .
Za aktywną działalność stowarzyszeniową był wielokrotnie wyróżniany: Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrna i Złota Odznaka OH SEP, ponadto otrzymał: Krzyż Armii Krajowej, Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP, Odznaka "Akcji Burza", Odznaka Weterana Walk o Niepodległość.

Kolega Alfred zawsze chętnie służył swoją pomocą i doświadczeniem

Uroczystosci pogrzebowe ś.p. Alfreda Kaziewicza - w piątek 27.12.2013

Msza żałobna o godz. 7:30 w kościele Katedralnym Diecezji Gliwickiej przy ul Jana Pawła II , a o godz 11:00 na Cmentarzu Lipowym przy ul. Okrzei odbędzie się pochówek zmarłego Kolegi.

Biuro OGl SEP

 

 

21.12.2013. Spotkanie Noworoczne Sekcji Energetyki - zaproszenie

 
 
 Serdecznie zapraszamy na coroczne Spotkanie Noworoczne Sekcji Energetyki, połączone z tradycyjną zabawą taneczną.
Planowane miejsce spotkania - Restauracja < Bagatela > w Gliwicach, ul. Matejki, dn. 07.02.2014 r. (piątek) o godz. 18.00
Spodziewany koszt uczestnictwa 30 zł./os.
Prosimy chętnych o zgłaszanie się w sekretariacie OGl SEP, do dn. 08.01.2014 r.

Przewodniczący SE

(-) mgr inż. Aleksander Baranowski

 


 

13.12.2013. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - relacja

 
 
 Dnia 2 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP, na którym przedstawiono trzy wnioski o nadanie odznaczeń dla działaczy Oddziału, przyjęto cztery wnioski o dofinansowania spotkań sprawozdawczo - wyborczych w kołach, omówiono wyniki 45 konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki oraz przyjęto 13 nowych członków do Oddziału Gliwickiego SEP. Po wyczerpaniu porządku, zebranie zakończono.

Biuro SEP

 

 

30.11.2013. Wybory w kole nr 9

 
 
 W dniu 28 listopada br., odbyło się w restauracji "3 światy" zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła nr 9 przy 11 oddziale Tauron Dystrybucja S.A. Zebranie otworzył prezes Koła witając zebranych i proponując na przewodniczącego zebrania kol. L. Wawrzyczka. Propozycja została przegłosowana jednogłośnie. Przewodniczący bardzo sprawnie przeprowadził niezbędne proceduralnie wybory wymaganych organów tj. Komisji uchwał i wniosków, skrutacyjnej oraz sekretarza zebrania. Następnie ustępujący prezes kol. Piotr Baszczok złożył zwięzłą relację z działalności swojej kadencji podkreślając zasługi aktywistów pomagających mu w prowadzeniu koła. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół i postawiła wniosek o udzielenie absolutorium prezesowi i zarządowi koła. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Na prezesa koła na kolejną kadencję zgłoszono 3 kandydatury i wybrano z nich kol. Roberta Zająca na prezesa w następnej kadencji. Następnie zaproponowano by pozostali kandydaci startowali w wyborach do nowego zarządu koła.


Przegłosowano jednogłosnie powiększenie zarządu koła do pięciu osób i wybrano w głosowaniu jawnym kol. M. Tworuszkę, M. Drzęźlę, A. Potockiego i P. Baszczoka do zarządu nowej kadencji. Następnie zgłoszono kandydatury na delegatów koła na WZDO, które zaaprobowano jednogłośnie. Nowo wybrany zarząd w przerwie się ukonstytuował, a kol R. Zając w krótkim wystąpieniu podziękował za zaufanie zapewniając, że dołoży starań by sprostać oczekiwaniom kolegów. Wspólny obiad wykorzystano do zgłaszania propozycji działań w najbliższym czasie skrupulatnie odnotowywanych przez komisję wnioskową.

GALERIA ZDJĘĆ - POBIERZ

 

 

28.11.2013. Prelekcja pt. "ISLANDIA -GEOTURYSTYCZNA ATRAKCJA"

 
 
 W dniu 21.11.2013r. w małej salce obok sekretariatu OG SEP, prof. Marek Pozzi z Wydziału Geologii i Hydrologii Politechniki Śląskiej wygłosił przedmiotową prelekcję.
Autor prelekcji wraz z grupą studentów uczestniczył w wyprawie do Islandii. Dojazd do celu podróży odbywał się transportem mieszanym tj. promem do Szwecji, autokarem po Skandynawii i powtórnie promem z Norwegii do Islandii. Powrót odbywał się także promem, lecz do Danii. Na Islandii grupa przemieszczała się transportem samochodowym, poruszając się jedyną szosą wokół wyspy.Opis wyprawy został zilustrowany pięknymi zdjęciami oraz ciekawym
i profesjonalnym komentarzem.

K.B.

 

 

21.11.2013. Stypendia dla uczniów szkół średnich

 
 
 Protokół z zebrania Kapituły Funduszu Stypendialnego Oddziału Gliwickiego SEP dla uczniów szkół średnich w dniu 28 września 2012 r. W dniu 28 września 2013 zebrała się Kapituła Funduszu Stypendialnego. Dokonano przeglądu 5 wniosków o przyznanie stypendiów.
Podjęto decyzję o przyznaniu trzech stypendiów dla uczniów:

1) Rafał Szczepanik Technikum nr 4 w Bytomiu
2) Tomasz Golis Zespół Szkół Łączności w Gliwicach
3) Łukasz Mazurek Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku

Każde przyznane stypendium w kwocie 1000 złotych będzie wypłacane
w dziesięciu comiesięcznych wypłatach po 100 złotych..

Jan Machniewski

 

 

15.11.2013. Kurs dla studentów

 
 
 Koło SEP przy Politechnice Śląskiej organizuje kurs dla studentów przed egzaminem pozwalającym uzyskać świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV. Kurs rozpoczyna się w środę 20 listopada 2013 r. o godz. 17.00 w sali 103 na Wydziale Elektrycznym Pol. Śl. (zajęcia przewidziane są 20 i 27 listopada oraz 4 i 11 grudnia). Zapisy przed pierwszym wykładem (20 listopada). Uczestnikami kursu mogą być studenci III, IV oraz V roku Wydziałów Elektrycznego, Górnictwa i Geologii (specjalność Elektrotechnika i Automatyka w Górnictwie), Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki (kierunek Energetyka). Egzamin przewidziany jest w grudniu 2013 r. Szczegółowych informacji o kursie i egzaminie (w tym o opłatach za kurs i egzamin) udziela jego kierownik dr inż. Antoni Przygrodzki (Wydział Elektryczny p. 813, tel. 32 237 12 52).

ACh

 

 

15.11.2013. Ostatni w tym roku kurs ...

 
 
 W dniu 22.11.2013 r. SEP rozpoczyna ostatni w tym roku kurs na uprawnienia elektroenergetyczne i pomiary ochronne. Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się w sekretariacie.

Biuro SEP

 

 

12.11.2013. Konferencja związana z ochroną przeciwpożarową

 
 
 W dniu 07 listopada 2013 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dobyła się trzecia już konferencja związana z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową. Organizatorem było między innymi czasopismo "Elekto.info" i jego redaktor naczelny mgr inż. Julian Wiatr oraz miesięcznik "Rynek instalacyjny".

Konferencja po otwarciu i powitaniu została podzielona na dwie sesje:
Część instalacyjna elektryczna odbyła się w Auli A natomiast część instalacyjna sanitarna odbyła się w Auli B. Autor niniejszej relacji uczestniczył w części elektrycznej. Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Przybyło ponad 300 osób.

Krzysztof Kolonko

 

 

8.11.2013. SEP ankieta

 
 
 Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Jak już wcześniej informowałem została przygotowana przez środowisko młodych Członków Oddziału Gdańskiego SEP ankieta dotycząca pozyskania opinii członków SEP na temat funkcjonowania i działania naszego Stowarzyszenia.
Wcześniej zostało dokonane założenie, że do końca października br. będzie prowadzona ta cenne inicjatywa. Jednakże w konsultacji z O.Gdańskim SEP wspólnie uznajemy za celowe i potrzebne wydłużenie terminu możliwości udziału w ankietyzacji do 30 listopada br. - do czego serdecznie zachęcam.
Wyniki uzyskane z ankietyzacji będą elementem przygotowań do XXXVI Walnego Zjazdu Delegatów i posłużą do przygotowania dokumentów w sprawie kierunków działania naszego Stowarzyszenia w przyszłości.

Ankieta jest zamieszczona w banerze dot. tej tematyki na głównej stronie internetowej SEP: www.sep.com.pl
przypisek: wypełniający mogą nie podawać wszystkich danych osobowych.

Z koleżeńskim pozdrowieniem. Prezes SEP /-/ Jerzy Barglik

 

 

5.11.2013. Prelekcja pt. "Islandia- geoturystyczna atrakcja"

 
 
 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21.11.2013 ( czwartek) o godzinie 1700 w Domu Technika NOT w Gliwicach, w małej salce obok sekretariatu SEP, prof. Marek Pozzi wygłosi prelekcję pt. "Islandia- geoturystyczna atrakcja".
Tematem prelekcji będą impresje z wycieczki do Islandii, z pokazem ciekawych zdjęć.Dla stworzenia miłej, koleżeńskiej atmosfery oraz, aby organizatorzy mogli przygotować odpowiednią salkę, wskazane jest zgłaszanie telefonicznie w sekretariacie SEP chęci uczestnictwa w spotkaniu.

 

 

28.10.2013. INVENTION '13

 
 
 W Szczyrku trwa konferencja n-t INVENTION '13 . W tym roku po raz pierwszy konferencja zyskała charakter międzynarodowy przez udział dwóch prelegentów z zagranicy. Ok.70 osób, uczestników konferencji uczestniczy w kolejnych sesjach skupiających się na wybranych problemach naukowych i technicznych. Omawiane są także studia przypadku, doskonale ilustrujące prezentowane tezy. Więcej informacji będzie dostępnych na stronie http:// invention13.za-ps.edu. pl


asg

 

 

23.10.2013. Akademia Jubileuszowa z okazji 60lecia OGL SEP

 
 
 Dnia 21 bm. w Centrum Edukacyjnym JP II, odbyła się Akademia Jubileuszowa z okazji 60 lecia Oddziału Gliwickiego SEP. Po powitaniu zaproszonych prezes Oddziału przedstawił historię powstania Oddziału i wymienił ważniejsze z dokonań w ostatnich 5 latach. Życzenia jubileuszowe przekazali przedstawiciele władz i prezesi zaprzyjaźnionych Oddziałów. Prezes SEP wraz z życzeniami odznaczył Oddział Gliwicki Złotą Odznaką Honorową SEP. Wręczono także Złote i Srebrne Odznaki Honorowe członkom Oddziału. Aktywiści Oddziału zostali wyróżnieni medalami 60 lecia, a najaktywniejsze koła wyróżniono akwafortami z podobizną patrona Oddziału prof. Stanisława Fryzego. Akademię uświetnił występ zespołu wokalno muzycznego Politechniki Śląskiej.


Na zakończenie zaproszeni przeszli do sali konsumpcyjnej, gdzie wzniesiono toast za dalszy pomyślny rozwój naszego Oddziału.

GALERIA ZDJĘĆ - pobierz

asg

 

 

21.10.2013. 60-lecie Oddziału. Seminarium

 
 
 Z okazji 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP Sekcja Energetyki zorganizowała seminarium techniczne nt. "Zrównowazony rozwój". Seminarium rozpocznie się o godzinie 10.00 21 października br. w auli Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Gliwicach (ul. Jana Pawła II 5a).

Program seminarium

ACh

 

 

14.10.2013. 60-lecie Oddziału. Msza za zmarłych członków OGL SEP

 
 
 W czwartek 17 października o godz. 17.30 w kościele p.w. św. Barbary w Gliwicach (róg ulic Dworcowej i św. Barbary) odprawiona zostanie Msza św. w intencji zmarłych członków Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

ACh

 

 

10.10.2013. Seminarium SIUE

 
 
 W dniu 9 bm. odbyło się kolejne seminarium szkoleniowe Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, pt. "Wymagania stawiane branży elektrycznej i teletechnicznej przez przepisy ochrony przeciwpożarowej" prowadzone przez mgr inż. Kamila Kwoska (mł. brygadiera z Zabrzańskiej Straży Pożarnej). Wykładowi przysłuchiwali się oprócz stałych uczestników seminariów także uczniowie starszych klas Technikum Łączności z Gliwic. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.


asg.

 

 

9.10.2013. Dostrzeżono naszą inicjatywę

 
 
 W "Gazecie Wyborczej" z 10 września br. ukazał się obszerny informator o stypendiach dla uczniów. Podano w nim informacje o stypendiach państwowych oraz tych przyznawanych przez samorządy i organizacje pozarządowe. Podano też wybrane propozycje dla uczniów w poszczególnych województwach. W przypadku województwa śląskiego informacja dotyczyła jedynie stypendium ufundowanego przez nasz Oddział.
          
< http://wyborcza.pl/1,97654, 14574876,Stypendia_dla_ uczniow.html >

Andrzej Cholewa

 

 

7.10.2013. Krajowa V Konferencja NT "Energooszczędne oświetlenie
w miastach gminach"

 
 
 Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Uprzejmie informuję, że Oddział Krakowski SEP przy współpracy z Polskim Komitetem Oświetleniowym SEP oraz MOIIB organizuje w dniu 24 października 2013r. Krajową V Konferencję NT "Energooszczędne oświetlenie w miastach gminach".
ZAPROSZENIE
PROGRAM
INFORMACJA
Serdecznie zapraszam do udziału.
Z koleżeńskimi pozdrowieniami, Jan Strzałka Wiceprezes O/Kr SEP

 

 

3.10.2013. Zmarł nasz Kolega Senior Albin Trybus

 
 
 Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega Albin TRYBUS.
Mgr inż. Albin Trybus urodził się w Zręcinie w powiecie krośnieńskim w 1932 r. Był absolwentem Politechnik Warszawskiej i Śląskiej. Pracował w Zakładach Energetycznych Okręgu Południowego (w latach 1955 do 1959), a później, do przejścia na emeryturę, w Zakładzie Energetycznym w Gliwicach, w którym był dyrektorem ds. techniki i rozwoju oraz członkiem Zarządu. W czasie pracy zawodowej ścisłe współpracował z Instytutem Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej. Do Stowarzyszenia Elektryków Polskich kol. Albin Trybus należał od 1961 r., pełniąc w nim wiele ważnych funkcji w władzach centralnych i oddziałowych. Kol. Albin Trybus był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia. Był członkiem Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP. W Oddziale Gliwickim SEP m.in . pod dwadzieścia lat był przewodniczącym Sekcji Energetyki. Za aktywną działalność stowarzyszeniową był wielokrotnie wyróżniany. W życiu prywatnym pasjami kol. Albina Trybusa były m.in . uprawa rzadkich kwiatów i tenis.
Uroczystosci pogrzebowe ś.p. Albina Trybusa odbędą się w piątek 4 października 2013 r. o godz. 14.00 w kościele p.w. św. Antoniego w Gliwicach Wójtowej Wsi.

ZDJĘCIA Z POGRZEBU:
foto_1
foto_2
foto_3

Biuro OGl SEP

 

 

3.10.2013. Relacja z posiedzenia Prezydium OGL SEP

 
 
 Dnia 30 września odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP, na którym omówiono:
1. Przedstawiono wyniki prac Kapituły Funduszu Stypendialnego.
< http://wyborcza.pl/1,97654, 14574876,Stypendia_dla_ uczniow.html >
2. Przedstawiono propozycję Harmonogramu wydarzeń w Oddziale do WZDO w 2014 r.
3. Zatwierdzono program na najbliższe zebranie Zarządu OGl, w dn. 7.10.2013 r.
4. Wysłuchano relacji z uroczystości Jubileuszu urodzin prof. R. Dzieślewskiego.
Na tym zebranie zakończono.

CL

 

 

3.10.2013. Obchody 150 rocznicy urodzin Prof. Romana Dzieślewskiego

 
 
 W dniach 27.29.09.2013r. odbyły się w Rzeszowie i we Lwowie uroczystości obchodów 150 rocznicy urodzin Profesora Romana Dzieślewskiego (1863 - 1924), pierwszego polskiego profesora elektrotechniki w historii elektryki, twórcy nauczania elektrotechniki na poziomie akademickim, rektora Politechniki Lwowskiej, autora polskiego akademickiego podręcznika elektrycznego, organizatora pierwszego laboratorium elektrotechnicznego, współzałożyciela SEP w 1919 roku w Warszawie. Oddział Gliwicki SEP reprezentowali: Krzysztof Kolonko - członek ZG SEP oraz Andrzej Sanocki - wiceprezes OGl SEP. Obchody rozpoczęto 27.09.2013r. na Politechnice Rzeszowskiej uroczystym Seminarium Historycznym poświęconym Profesorowi z udziałem władz uczelni, PTETiS, prezesa SEP, przedstawicieli Oddziałów SEP oraz rodziny Profesora.W dniach 28.29.09.2013r. uroczystości obchodów przeniesiono na Politechnikę Lwowską oraz na Cmentarz Łyczakowski, gdzie złożono wieniec na grobie Profesora (w tym roku odrestaurowano grób Rodziny Profesora stawiając nowy nagrobek


Delegacje SEP - owców odwiedzili z przewodnikiem również Cmentarz Orląt Lwowskich, groby innych wybitnych polaków, zabytki Lwowa, Wzgórze Wuleckie, gdzie w 2011 roku odsłonięto pomnik ku czci pomordowanych 4.07.1941r. Profesorów Lwowskich i Ich Rodziny przez nazistów.


Zwiedzono gmach Opery Lwowskiej oraz uczestniczono w spektaklu -
Cyrulik Sewilski.

Andrzej Sanocki

 

 

1.10.2013. Relacja z posiedzenia Prezydium OGL SEP

 
 
 Na Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP, w dn. 16 września 2013 r. omówiono:
1. Zasady przeprowadzania akcji sprawozdawczo-wyborczej w Kołach.
2. Ustalono wstępny termin WZDO na 31.03.2014 r.
3. Zaproponowano termin Spotkania Noworocznego Oddz. na 8.01. 2014 r.
4. Przedstawiono informacje z Rady Prezesów SEP.
5. Przyjęto zgłoszenia 8 nowych członków SEP.
Na tym zebranie zakończono.

CL

 

 

27.09.2013. Relacja ze spotkania plenerowego

 
 
 W ramach obchodów 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP, w dniu 21.09.2013 w godz. 1200 - 1900 w GOSPODZIE POD WIĄZEM odbyło się spotkanie plenerowe, w którym uczestniczyło 83 osoby.

Program spotkania:
Pierwsza odsłona 1200 - 1300
degustacja potraw grillowych zbiorowe śpiewy przy akompaniamencie gitary, akordeonu, skrzypiec oraz śpiewnika wyświetlanego na ekranie opowiadanie kawałów
Druga odsłona 1300 - 1400
konkursy i zabawy sprawnościowe w ogródku piwnym gospody
Trzecia odsłona 1400- 1700
druga degustacja potraw grillowych zbiorowe śpiewy przy akompaniamencie gitary, akordeonu, skrzypiec oraz śpiewnika wyświetlanego na ekranie opowiadanie kawałów tańce przy muzyce mechanicznej

Wyniki w poszczególnych konkursach przedstawiono niżej:
"Rzuty piłeczkami"
1. Celina Ludera - Koło nr 28
2. Lidia Lipińska - Koło nr 5
"Rzuty wałkiem w kochasia"
1. Lidia Lipińska - Koło nr 5
2. Anna Łybko - Koło nr 28
"Strzelanie z pistoletu pneumatycznego do tarczy"
Panie:
1. Celina Ludera - Koło nr 28
2. Ewa Lukaj-Zgóra - Koło nr 9
3. Anna Łybko - Koło nr 28
Panowie:
1. Damian Grzechca - Koło nr 19
2. Krzysztof Ochwat - Koło nr 1
3. Kazimierz Michalski - Koło nr 28
"Rzut krążkiem o SZAMPAN PREZESA"
1. Lidia Lipińska - Koło nr 5

Uprzejma obsługa i smaczne jedzenie grillowe, ciekawe konkursy, dobra oprawa muzyczna i wyśmienicie dobrane piosenki turystyczno-biesiadne oraz dowcipne i "pikantne' kawały a także muzyka do tańca spowodowały, że impreza przeciągnęła się o 2 godziny - bo żal było się rozstawać - patrz zdjęcia niżej.
K.B.

 

 

21.09.2013. ENERGETAB 2013 - relacja z wyjazdu na targi

 
 
 Oddział Tradycyjnie z inicjatywy Sekcji Energetyki w dn.18.09.2013r ośmioosobowa grupa działaczy Oddziału Gliwickiego SEP wraz z Prezesem Andrzejem S. Grabowskim była uczestnikiem corocznej międzynarodowej energetycznej imprezy targowej ENERGETAB 2013 odbywającej się w Ośrodku Szkoleniowym ZIAD w Bielsku Białej.
Grupa nasza miała okazję do zaznajomienia się z najnowszymi urządzeniami i rozwiązaniami technicznymi we wszystkich dziedzinach energetyki zawodowej i przemysłowej. Bardzo miło wspominamy serdeczne spotkania na stoiskach Energopomiar -Elektryka Gliwice , Elbud - Katowice , Instytut Energetyki - Białystok. Byliśmy również uczestnikami Konferencji SEP nt. "Inżynier Elektryk w Europie - ujednolicenie kształcenia inżynierów elektryków w UE" . Do zobaczenia na kolejnym ENERGETAB w 2014 r.

Aleksander Baranowski

 

 

12.09.2013. Zmarł dr inż. Zygmunt PILCH

 
 
 8 września 2013 r. zmarł w wieku 70 lat dr inż. Zygmunt Pilch wieloletni nauczyciel akademicki w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej. Dr inż. Zygmunt Pilch był znanym specjalistą w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, autorem wielu prac naukowo-badawczych i publikacji. Był nauczycielem szanowanym i lubianym przez studentów. Dr inż. Zygmunt Pilch był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 14 września o godz. 11.00 w kościele p.w. św. Macieja w Zabrzu Maciejowie przy ul. Kondratowicza 15a.

Politechnika organizuje przejazd autobusem, który odjedzie z ul. Krzywoustego o 10:30.

asg.
ACh

 

 

12.09.2013. Posiedzienie Zarządu

 
 
 W dniu 2 września 2013 r. odbyło się powakacyjne posiedzenie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, na którym omówiono działalność Oddziału od stycznia do sierpnia 2013 r. Prezes A. S. Grabowski przekazał obecnym informacje na temat obchodów 60-lecia Oddziału. Uroczystości centralne odbędą się w dniu 21 października 2013 r. w Auli Centrum Kongresowego im. Jana Pawła II w Gliwicach. Wcześniej - o godz. 10.00 odbędzie się Seminarium Techniczne nt. "Zrównoważony rozwój". Kol. K. Boba przypomniał, iż 21 września br. w Gospodzie Pod Wiązem organizowane jest spotkanie grillowe dla członków SEP. Kol. K. Kolonko w imieniu Komitetu Organizacyjnego poinformował o Międzynarodowej Konferencji Invention 2013, w dn. 23-25.10.2013 r. w Szczyrku. Przedstawiono również program cyklu szkoleń SI i UE SEP w II półroczu 2013 r. Kol. A. Baranowski zaprosił wszystkich chętnych na spotkania Konwersatorium Inteligentna Energetyka, w każdy ostatni wtorek miesiąca, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, o godz. 15.00. Prezes przekazał informację Prezesom Kół o konieczności zorganizowania zebrań Sprawozdawczo - Wyborczych w swoich kołach, do końca roku. Prezesi powinni w najbliższym czasie podać do sekretariatu SEP datę planowanego zebrania. Przypomniano o możliwości wyjazdu na Międzynarodowe Targi ENERGETAB 2013. Chętnych prosi się o zgłaszanie w sekretariacie SEP. Po wyczerpaniu porządku, obrady zakończono.

 

 

12.09.2013. Wspomnienie o koledze

 
 
 W dniu 26 lipca 2013 odszedł od nas długoletni członek naszego Stowarzyszenia,

kol. Wacław Felczyński.

Zdeklarowany aktywista i członek władz Oddziału Jeszcze w 2002 gościł nas w swojej ludwisarni.

  
 

Wacław Felczyński, urodził się 13 września 1923 w Kałuszu w dawnym woj. stanisławowskim.W roku 1951 ukończył Wydz. Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tam też pracował przez pierwsze 2 lata. Następnie zatrudniony został w Energoprojekcie Kraków a od 1952 związał swoje zawodowe życie z Energoprojektem Gliwice w którym przepracował 30 lat aż do przejścia na emeryturę w roku 1982. W czasie pracy w EPG projektował a następnie kierował projektami takich obiektów jak: El. Stalowa Wola, El. Halemba, ECII Łódź, EC Zgierz, El. Szombierki, El. Miechowice i wiele innych.W roku 1954 wstąpił do SEP. W OGl SEP między innymi zorganizował i był długoletnim przewodniczącym komisji szkoleniowej.Po zakończeniu kariery w zawodzie inżyniera elektryka zajął się swoją prawdziwą pasją - ludwisarstwem. Ten artystyczny zawód uprawiał przez kolejne 30 lat, będąc wraz braćmi i bratankami kontynuatorem prawie dwustuletniej (8 pokoleń) tradycji rodzinnej - ludwisarzy z Kałusza. Za swą pracę uzyskał m. in.: Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrną i Złotą Odznakę "Zasłużony w rozwoju woj. katowickiego", Srebrną i Złotą Odznakę Honorową SEP, Złotą odznakę Honorową NOT a także tytuł - Mistrz rzemiosł artystycznych nadany przez Ministra Kultury i Sztuki. Został pochowany na cmentarzu Lipowym w Gliwicach w dniu 2 sierpnia br.

Cześ jego pamięci!

 

 

 

12.09.2013. Seminarium "Zrównoważony rozwój"

 
 
 Zapraszamy członków SEP i prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności w sekretariacie SEP.

Zaproszenie

Biuro OGL SEP

 

 

04.09.2013. Wyjazd na ENERGETAB 2013

 
 
 Oddział Gliwicki SEP informuje, iż dn. 18.09.2013 r. o godz. 8.00 zorganizowany będzie wyjazd na ENERGETAB 2013. Chętnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się w sekretariacie SEP.

Biuro OGL SEP

 

 

31.08.2013. Posiedzenie Prezydium OGl SEP

 
 
 Dnia 26 sierpnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP, które poprowadził Prezes Andrzej S. Grabowski. Przyjęto rozliczenia wyjazdów, organizowanych przez SI i UE SEP, w latach 2012 i 2013. Prezes przedstawił informację na temat obchodów 150-lecia urodzin prof. Dzieślewskiego. Przedstawiono program szkoleń SI i UE SEP na II półrocze 2013 r. Omówiono wnioski, dot. odznaczeń dla działaczy OGl SEP, z okazji 60-lecia Oddziału. Kol. K. Boba przedstawił informację o spotkaniu plenerowym przy grillu w "Gospodzie pod Wiązem", która odbędzie się 21.09.2013 r. Kol. Sekretarz poinformował o VI Lubelskich Targach ENERGETICS 2013, które odbędą się 19-21.11.2013 r. w Lublinie. Przedstawił również zaproszenie na szkolenie Komisji Kwalifikacyjnych, organizowane w Warszawie, w dn. 5.09.2013 r. Przedstawiono również zaproszenie do współpracy ze Śląską Izbą Budownictwa na temat wdrażania Systemów Zarządzania Jakością - ISO 9001:2008. Przyznano nagrody za pomoc w organizacji Konferencji "Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce i przemyśle", która odbyła się dn. 18-19.04 br. Po wyczerpaniu porządku zebrania, Prezes zakończył posiedzenie.

Biuro OGL SEP

 

 

13.08.2013. Wakacyjna promocja COSiW SEP

 
 
 Informujemy, że niżej wymienione wydawnictwa Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP oferowane są w wakacyjnej promocji:

-"Pomiary i analiza przepięć oraz ocena ich skutków w sieciach średniego
i wysokiego napięcia"
-"Telekomunikacja światłowodowa i polaryzacja optyczna"
-"Kontrola Izolacji w sieciach prądu stałego"
-"Źródła światła"

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.edu.cosiw.pl

Zapraszamy po szeroki wybór innych specjalistycznych wydawnictw
z zakresu budownictwa i energetyki do sklepu internetowego sklep.cosiw.pl

Biuro OGL SEP

 

 

15.07.2013. "NORWEGIA - W KRAINIE FIORDÓW I TROLLI"

 
 
 W dnach 28.06- 06.07.2013 r. - 70 osobowa grupa SEP-owców Oddziału Gliwickiego i osób towarzyszących uczestniczyła w autokarowo-promowej wycieczce do Skandynawii.

Pobierz opis wycieczki
Album zdjęć z wycieczki

K.B.

 

 

15.07.2013. Informacja o śp. Franciszku Spyrze.

 
 
 Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci śp. Franciszka Spyry, wieloletniego pracownika (55 lat stażu pracy) firmy ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA
Sp.z o.o. i członka naszego Zakładowego Koła nr 2 SEP.

Śp. Franciszek Spyra był wybitnym specjalistą w dziedzinie kabli elektroenergetycznych SN i WN. Zajmował się projektowaniem kablowych linii elektroenergetycznych, odbiorami fabrycznymi oraz badaniami pomontażowymi. Wielokrotnie wykonywał oceny techniczne oraz ekspertyzy dla producentów kabli w kraju i zagranicą. Ponadto, był członkiem Komitetów Technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym i autorem wielu norm z zakresu kabli energetycznych.

WSPOMNIENIE O KOLEDZE - POBIERZ

Biuro OGL SEP

 

 

08.07.2013. ANKIETA

 
 
 Prezesi Oddziałów SEP, Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Uprzejmie informuję, że na stronie głównej SEP - www.sep.com.pl w kolumnie "Aktualności" została zamieszczona informacja umożliwiająca Członkom SEP wypełnienie załączonej ankiety, opracowanej przez środowisko młodzieży O.Gdańskiego SEP.Jest to realizacja planów, o których Prezesi Oddziałów byli już wcześniej informowani podczas majowego 13. posiedzenia Rady Prezesów SEP w Kołobrzegu.ZG SEP podczas zebrania w dn. 4.07.br . także został poinformowany o tej sprawie.Serdecznie proszę Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów - Prezesów Oddziałów SEP o zapoznanie się z tą inicjatywą i zachęcenie licznej rzeszy Członków SEP z kierowanego Oddziału do wypełnienia ankiety.

Akcja będzie prowadzona do 31 października br.
Z koleżeńskim pozdrowieniem.

Prezes SEP

/-/ Jerzy Barglik

Prezes OGL SEP - Andrzej S. Grabowski osobiście prosi o wzięcie udziału w ankiecie.

 

 

27.06.2013. Uroczystość z okazji 85 rocznicy urodzin naszego Zasłużonego Seniora kol. Ludwika Pinko

 
 
 
24 bm. po Spotkaniu Komitetu Obchodów 60- lecia naszego Oddziału odbyła się bardzo miła uroczystość z okazji 85 rocznicy urodzin naszego Zasłużonego Seniora kol. Ludwika Pinko. Jubilatowi wręczono okolicznościową plakietę (w załączeniu). Wyróżniono także kol A. Baranowskiego akwafortą prof. St. Fryzego, za zaangażowanie w organizację cyklu Konwersatoriów w Politechnice Śląskiej. Do pobrania życiorys Jubilata zamieszczony w czasopiśmie Pracodawca.

ŻYCIORYS JUBILATA

asg

 

 

19.06.2013. KLEPSYDRA - ZAWIADOMIENIE

 
 
  

 

12.06.2013. Międzynarodowy Dzień Elektryki 2013 w Oddziale Gliwickim

 
 
 
W Oddziale Gliwickim SEP tradycją jest, że Międzynarodowy Dzień Elektryki związany jest z wspomnieniami o znanych elektrykach, nauczycielach akademickich Politechniki Śląskiej. Tegoroczne spotkanie poświęcone było profesorom elektrykom związanym z Wydziałem Górnictwa i Geologii Pol. Śl (specjalnością Elektrotechnika i automatyka w górnictwie). Zebranych (ok. 50 osób) w Sali Rady Wydziału powitał prodziekan dr inż. Sergiusz Boron. Sylwetki oraz dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Józefa Wąsowskiego, Tadeusza Zarańskiego, Jerzego Siwińskiego, Floriana Krasuckiego, Stanisława Frączka, Jerzego Zygmunta, Władysław Gluzińskiego oraz Eligiusza Matyi przedstawił prof. Piotr Gawor. W spotkaniu uczestniczyła żona prof. Floriana Krasuckiego Pani Damiana Krasucka z synem i wnuczką oraz syn doc. Stanisława Frączka - Andrzej. Wystąpienie P. Gawora swoimi wspomnieniami o wymienianych profesorach uzupełnili m.in. T. Glinka, F. Szczucki, L. Pinko, S. Gierlotka i K. Staszewski. Spotkanie włączone było także w obchody 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP.

ACh 

 

5.06.2013. Wycieczka do NORWEGII w dniach 28.06- 6.07.2013 Komunikat wyjazdowy

 
 
 Z uwagi na modernizacji ulicy Górnych Wałów, zbiórka uczestników wycieczki i podstawienie autokaru odbędzie się w dniu 28.06.2013 o godz. 19.00 na parkingu LIDL POLSKA Sklep Spożywczy Gliwice ul. Pszczyńska 89.
Odjazd autokaru godz. 19,15.

Uwagi praktyczne dla uczestników - patrz załącznik.

 

 

26.05.2013. Seminarium zorganizowane przez SIUE OGL SEP

 
 
 W dniu 22 maja br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania było zagadnienie:
Aktualne wymagania stawiane branży elektrycznej i teletechnicznej przez przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Prelegentem na tym spotkaniu był mł. bryg. mgr inż. Kamil Kwosek rzeczoznawca ds. ppoż.i czynny funkcjonariusz Straży Pożarnej. Przedstawił całą gamę spraw i tematów związanych z ochroną przeciwpożarową powiązanych z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi. Nasze branże
często spotykają się z różnoraką i niejednoznaczną interpretacją przepisów w zakresie ochrony ppoż. Prelegent przekazał wiele ciekawych informacji w tym temacie oraz odpowiedział na wiele zadanych pytań związanych z tymi zagadnieniami, wyjaśniając jednocześnie wiele rozbieżnych interpretacji
przepisów.
O dużym zainteresowaniu zebranych, świadczy wielowątkowa dyskusja i duża frekwencja uczestników na tym spotkaniu. Zebrani uzgodnili, wobec nie wyczerpania kilku tematów, konieczność kolejnego spotkania w uzgodnionym kolejnym terminie. Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się w dniu 05 czerwca br.

Jerzy Staszel

 

 

25.05.2013. Uroczyste zebranie Zarządu OGl SEP w "WASKO"

 
 
 17 maja jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informatycznego. W tym roku uczciliśmy to święto 20 bm., na uroczystym zebraniu Zarządu Oddziału w firmie informatycznej "Wasko".


Prezes koła SEP przy WaskoR kol. Artur Niepiekło przedstawił bardzo ciekawy referat nt. projektu prowadzonoego we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej a dotyczącego prognozowania pogody. <prezentacja w załączeniu>. Następnie uczestnicy zwiedzili laboratorium Centrum Komputerowego firmy, gdzie zapoznali się z urządzeniami wykorzystywanymi w opracowywaniu numerycznych prognoz pogody.


Na zakończenie wzniesiono toast za pomyślność wszystkich pracowników telekomunikacji i informatyków budujących społeczeństwo informatyczne.

PREZENTACJA - " Informatyka w Meteorologii"

asg

 

 

25.05.2013. XV Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

 
 
 XV Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka
W dniach 25-28 kwietnia 2013 roku w Warszawie odbyły się jubileuszowe XV Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem "Energetyka rozproszona oraz innowacje w oświetleniu".


Uroczyste obchody odbyły się w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej oraz w pięknych okolicznościach przyrody na Zalewem Zegrzyńskim.

WIĘCEJ INFORMACJI ...

 

 

15.05.2013. Seminarium

 
 
 W dniu 08 maja br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania były sprawy związane z :

- Nowoczesnymi i energooszczędnymi systemami oświetlenia dróg i terenów otwartych.

Prelegentami na tym spotkaniu byli kol. J. Morzyński - SIMON Lighting Czechowice-Dziedzice oraz kol. S. Melski z ALUMAST Wodzisław Śl. Pierwszy przedstawił sprawy związane z LEDowymi źródłami światła w oprawach oświetleniowych dla terenów otwartych i korzyściami w ichzastosowaniu. Drugi prelegent omówił nową jakość stosowaną w oświetleniu ulicznym - kompozytowe słupy dla opraw oświetleniowych. Prelegenci przedstawili całą gamę zagadnień i problemów występujących w projektowaniu i wykorzystaniu, tych coraz częściej stosowanych dla oświetlenia terenów, nowoczesnych elementów. Przekazali wiele ciekawych informacji w tych tematach oraz odpowiedzieli na wiele zadanych pytań związanych z tymi zagadnieniami. Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji w w/w tematyce. O dużym zainteresowaniu słuchaczy świadczy wiele zadawanych pytań oraz duża frekwencja uczestników.

Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się za dwa tygodnie.

CL

 

 

15.05.2013. Posiedzenie Prezydium

 
 
 W dniu 6 maja 2013 odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP. Po otwarciu i przyjęciu porządku, zatwierdzono protokół z Prezydium, w dniu 8.04.2013 r.

Ostatnim punktem posiedzenia były sprawy różne i wolne wnioski.

CL

 

 

15.05.2013. Seminarium

 
 
 W dniu 24 kwietnia br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania były sprawy związane z :

Nowelizacją rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków w zakresie instalacji elektrycznych i i instalacji teletechnicznych.

Prelegentami na tym spotkaniu byli prof. H. Markiewicz z Wrocławia oraz kol. P. Biernacki z Krakowa. Pierwszy przedstawił sprawy związane z nowelizacją rozporządzenia j/w w zakresie instalacji elektrycznych oraz problemy związane z selektywnością zabezpieczeń. Drugi prelegent omówiłsprawy nowelizacji rozporządzenia j/w w zakresie instalacji teletechnicznych. Prelegenci przedstawili całą gamę zagadnień i problemów występujących w projektowaniu i wykonaniu tych instalacji w nawiązaniu do nowelizacji przepisów. Przekazali wiele ciekawych informacji w tych tematach oraz odpowiedzieli na wiele zadanych pytań związanych z tymi zagadnieniami. Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji w w/wtematyce. O dużym zainteresowaniu Słuchaczy świadczy wiele zadawanych pytań oraz bardzo duża frekwencja uczestników.

Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się za dwa tygodnie.

Budynkowa instalacja telekomunikacyjna
Niektóre ustalenia norm
Zabezpieczenia i selektywnosc

CL

 

 

25.04.2013. Otwarte zebranie Zarządu OGl SEP - notatka

 
 
 Dnia 22 kwietnia 2013 r. odbyło się otwarte zebranie Zarządu OGl SEP, na którym referat techniczny wygłosił Pan Bogumił Dudek. Omówiono wstępnie wyniki Konferencji "Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce i przemyśle", zorganizowanej z okazji 60-lecia Oddziału. Przedstawiono harmonogram przygotowań do WZDO w 2014 r. Po sprawach różnych i wolnych wnioskach zebranie zakończono.

CL

 

 

24.04.2013. X BIESIADA OGl SEP - relacja

 
 
 W dniu 19 kwietnia 2013 r. w godz. 18:30 - 23:00
w Sali bankietowej restauracji "MAG" w Gliwicach
odbyła się jubileuszowa X Biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego

szczegóły do pobrania

 

 

19.04.2013. Konferencja naukowo-techniczna "Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce i przemyśle"

 
 
 W dniach 18 i 19 kwietnia w sali "MAG" w Gliwicach odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna "Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce i przemyśle". Była ona jedną z imprez uświetniających przypadający w tym roku jubileusz 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP. Współorganizatorami konferencji obok Oddziału Gliwickiego SEP był Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej oraz Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "Energopomiar-Elektryka" Sp. z o.o. W otwarciu konferencji i jej obradach uczestniczyli członkowie Komitetu Honorowego: prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, prezes Oddz. Gliwickiego SEP Andrzej S. Grabowski oraz prezes ZPBE "Energopomiar-Elektryka" Daniel Pawłowski.


W dwudniowych obradach wzięło udział ponad 110 uczestników. Przedstawiono 19 referatów i komunikatów, których tematyka dotyczyła między innymi aktualnego stanu norm i przepisów, kierunków rozwoju metod pomiarowych i badań diagnostycznych w obszarach eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, maszyn elektrycznych oraz układów napędowych. Referaty i komunikaty zostały opublikowane w liczącym 194 strony wydawnictwie konferencyjnym.
Istotnym elementem konferencji była towarzysząca jej wystawa i prezentacja wyrobów oraz zakresów działalności sześciu firm: ZPUE S.A. Włoszczowa, ZPBE "Energopomiar-Elektryka", PRO-MAC Biuro Techniczno-Handlowe, SEBA Polska Sp. z o.o., Euro Pro Group oraz SONEL S.A. Uczestnicy mieli także możliwość zwiedzenia laboratoriów ZPBE "Energopomiar-Elektryka".
W dyskusji podsumowującej konferencję uczestnicy podkreślali celowość jej zorganizowania oraz wyrażali nadzieję, że prezentowana na niej tematyka będzie kontynuowana na kolejnych konferencjach.

MATERIAŁY DO POBRANIA - wg pt prelegentów

B. Dudek
M. Urbańczyk
P. Baszczok
J. Stępień
D. Gonscz
R. Mądry
F. Lasak
K. Jamróz
J. Mielczarek
T. Glinka
A. Polak
P. Zientek
A. Skórkowski
G. Grzegorzyca
T. Sozański
R. Gonet
A. Komandzik
U. Kałużna
R. Pasuga

ALBUMY ZDJĘĆ
Dzień pierwszy
Dzień drugi


kg.

 

 

15.04.2013. IV Konferencja Kół SEP

 
 
 W dniach 5-7 kwietnia br. odbyła się IV Konferencja Kół SEP. Koła 16 i 48 oraz Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej zorganizowały ją tym razem w kompleksie SOLPARK w Kleszczowie. Członkowie Kół organizatorów wypełnili autobus którym dojechano na miejsce obrad. Głównymi tematami obrad były problemy nurtujące elektryków ze środowiska górniczego, oraz prezentacje firm dostarczających rozwiązań technicznych wykorzystywanych w kopalniach podziemnych. Atrakcją było zwiedzanie kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, ze szczególnym naciskiem na zasilanie elektryczne i zarządzanie dostawami energii elektrycznej do tej rozległej odkrywki na różnych poziomach napięciowych. W trakcie podsumowania przedstawiciele Zarządu Oddziału dziękując za zorganizowanie po raz kolejny imprezy, w ramach obchodów 60-lecia Oddziału Gliwickiego SEP, odznaczyli Prezesów obu Kół blistrami z monetą wybitą z okazji tej rocznicy.

gas.

 

 

13.04.2013. Seminarium zorganizowane przez SIUE

 
 
 W dniu 10 kwietnia br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania było zagadnienie :
Wymagania przy projektowaniu i instalowaniu urządzeń piorunochronnych.


Prelegentami na tym spotkaniu w miejsce zapowiadanego prof. G. Masłowskiego - pilne obowiązki nie pozwoliły mu przyjechać, byli dr inż. Stanisław Wyderka i dr inż. Maciej Ziemba, współpracownicy profesora.


Przedstawili całą gamę zagadnień i problemów występujących
w projektowaniu i wykonaniu tego typu instalacji. Przekazali wiele ciekawych informacji w tym temacie, w nawiązaniu do nowej normy odgromowej oraz odpowiedzieli na wiele zadanych pytań związanych z tymi zagadnieniami.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych informacji na w/w zagadnienia.
O dużym zainteresowaniu zebranych, świadczy ciekawa dyskusja i bardzo duża frekwencja uczestników na tym spotkaniu.
Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się za dwa tygodnie.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Zarzadzanie ryzykiem w ochronie odgromowej obiektow
Ochrona odgromowa - wymagania
Ochrona odgromowa - zasady

CL

 

 

10.04.2013. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - notatka

 
 
 W dniu 8 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP. Zatwierdzono protokół z 4.03.2013 r. Następnie omówiono przygotowania do XV Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka - temat zreferował Kol. J. Machniewski. Po omówieniu wolnych wniosków zebranie zakończono.

CL

 

 

29.03.2013. ZAPROSZENIE NA IV KONFERENCJĘ KÓŁ SEP

 
 
 KOŁA SEP NR 16 i 48 ODDZIAŁU GLIWICKIEGO
oraz Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej
mają przyjemność zaprosić Państwa na
IV Konferencję Kół SEP
"Sterowanie, sygnalizacja oraz badanie maszyn i urządzeń elektroenergetycznych w przemyśle"
Konferencja odbędzie się w dniach 05 - 07 kwietnia 2013 r.
w kompleksie SOLPARK w Kleszczowie.

POBIERZ SZCZEGÓŁY

 

 

27.03.2013. Posiedzenie Zarządu OGl SEP - notatka

 
 
 Dnia 18 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu OGl SEP, na którym Skarbnik Oddziału przedstawił wyniki finansowe OGl SEP w 2012 r. Po omówieniu Zarząd Sprawozdanie Finansowe zatwierdził. Następnie przedstawiono preliminarz budżetowy na 2013 r., który został również zatwierdzony. Kol. K. Kolonko poinformował o działaniach, dot. ewentualnego przejęcia przez UDT Komisji Kwalifikacyjnych. Kol. K. Boba zaproponował, aby zorganizować 3 kursy SEP-owskie w roku. Po wyczerpaniu porządku, zebranie zakończono.

CL

 

 

27.03.2013. Seminarium zorganizowane przez SIUE

 
 
 
  
W dniu 27 marca br. w sali konferencyjnej NOT-u w Gliwicach odbyło się seminarium zorganizowane przez Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych naszego Oddziału. Tematem spotkania było zagadnienie :
- Możliwości integracji instalacji pracujących w niezależnych rozwiązaniach - F&Home - polski system automatyki dla mieszkań, domów jednorodzinnych oraz lokali użytkowych. Prelegentem na tym spotkaniu był mgr inż. Maciej Żuk, który z zespołem przedstawił zagadnienia z tego zakresu. Pokazał całą gamę rozwiązań instalacji oraz osprzętu stosowanego w projektowaniu
i wykonaniu tego typu rozwiązań. Przekazał wiele ciekawych informacji w tym temacie oraz odpowiedział na wiele zadanych pytań związanych z tymi zagadnieniami. Rozwiązania polskiej firmy F&Home prezentowane przez prelegenta w tych zagadnieniach, stają się często stosowanym przez
wykonawców standardem.
Zebrani słuchacze uzyskali wiele ciekawych materiałów na w/w zagadnienia. O dużym zainteresowaniu zebranych, świadczy ciekawa dyskusja.
Na zakończenie zaproszono obecnych na kolejne seminarium, które odbędzie się za dwa tygodnie.
CL

 

 

11.03.2013. X BIESIADA OGl SEP - zawiadomienie

 
 
 X Biesiada Sepowców Oddziału Gliwickiego odbędzie się w piątek 19 kwietnia 2013 r., w godz. 18.30 do 23.00, w restauracji MAG w Gliwicach.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.

pobierz szczegóły

 

 

22.02.2013. Posiedzenie Prezydium OGl SEP - notatka

 
 
 Dnia 18 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia, powołano w Oddziale Komisję Inwentaryzacyjną oraz Komisję Likwidacyjną. Odczytano pisemną informację nt. realizacji zaleceń Komisji Rewizyjnej Oddziału za 2011 r.
Po wyczerpaniu porządku zebranie zakończono.

CL

 

 

19.02.2013. Uzupełnienie informacji o XIV ODME

 
 
 Od 6 do 9 listopada 2012 r. w Częstochowie odbyły się XIV Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Tematem przewodnim XIV ODME była "Efektywność na rynku energii elektrycznej". Spotkanie rozpoczęło się w klubie "POLITECHNIK" Politechniki Częstochowskiej uroczystym powitaniem, wręczeniem nagród i stypendiów oraz wykładem inauguracyjnym wygłoszonym przez prof. Kazimierza Jagiełę na temat "Polska energetyka dziś i jutro". Ponadto dr Piotr Szymczak wygłosił wykład "Życie i dzieło Michała Doliwo-Dobrowolskiego, twórcy systemu trójfazowego", a Tomasz Matkowski prezes firmy Technolight - wykład dotyczący oświetlenia LED. Zwiedzano także wystawę poświęconą życiu i dokonaniom Michała Doliwo-Dobrowolskiego, wybitnego Polaka, należącego do grana naukowców i wynalazców, mających największy wpływ na kształt dzisiejszej elektroenergetyki. Po obiedzie odbyły się fora dyskusyjne. Tradycyjnie wieczorem odbyła się uroczysta kolacja towarzyska. Następnego dnia uczestnicy XIV ODME zwiedzili Zakłady Elektroniczne Urządzeń Pomiarowych "Pozyton" oraz stację wysokiego napięcia 220 kV Wrzosowa Tauron. W ramach Ligi Elektryków konkurowano w łączeniu elementów małej rozdzielni, a w części teoretycznej odpowiadano na pytania dotyczące życia i dokonań Michała Doliwo-Dobrowolskiego. Ligę wygrała drużyna ze Szczecińskiego Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, a konkurs wiedzy studentki Wojskowej Akademii Technicznej. Na koniec utworzono Młodzieżową Radę Studentów SEP.
Rada ma koordynować działania studenckich kół SEP z całego kraju.

 
Przedstawiciele Koła Studenckiwgo SEP Oddziału Gliwickiego na XIV ODME

 

 

19.02.2013. Notatka ze spotkania Zarządu 11 lutego 2013 r

 
 
 Z dużym zainteresowaniem uczestnicy spotkania wysłuchali referatu technicznego na temat uszkodzeń silników indukcyjnych, których źródłem są napięcia wałowe i prądy łożyskowe. Referat zaprezentował autor - dr inż. Piotr Zientek z Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego.
Zarząd przyjął Sprawozdanie z działalności Oddziału Gliwickiego SEP za 2012r przygotowane przez Sekretarza Oddziału Gliwickiego.
Członkowie Zarządu mogli poznać nowego Prezesa koła studenckiego SEP
nr 19, który został wybrany po ostatnich zmianach w składzie koła.

Przewodniczący Zespołu ds. Integracji Środowiska przedstawił propozycje imprez organizowanych z okazji 60-lecia Oddziału Gliwickiego:

- wycieczka do Norwegii w dniach 28.06-6.07 br.
- wycieczka autokarowa "Zamki czeskie" w okresie 10-12.05.br;
- jesienna wycieczka "Itaka" - z przelotem z Pyrzowic;
- jednodniowa wycieczka - okolice Gliwic.

REFERAT do poobrania

ACh

 

 

12.02.2013. Informacja o Spotkaniu Noworocznym Oddziału Bielsko-Bialskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 
 
 W dniu 8 lutego 2013r. w sali konferencyjnej Hotelu Dębowiec (ZIAD) odbyło się spotkanie noworoczne Oddziału Bielsko-Bialskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Spotkanie otworzył i prowadził wiceprezes Oddziału kol. Ryszard Migdalski, który serdecznie wszystkich powitał. Następnie prezes Oddziału kol. Krzysztof Sitkiewicz przedstawił dokonania minionego roku, podkreślając zwiększenie liczby kół a co za tym idzie ilości członków, oraz uzyskanie osobowości prawnej. Przy Oddziale powstał też Ośrodek Rzeczoznawstwa. Do zabrania głosu poproszony został prof. Jacek Stadnicki, dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej. W ilustrowanej zdjęciami prezentacji, przedstawił historię ATH, powstałej jako Oddziały Wydziału Mechanicznego i Włókienniczego Politechniki Łódzkiej. Oddziały przekształciły się z czasem w Wydziały PŁ filia w Bielsku-Białej a od 2001r. ATH jest samodzielną uczelnią. Uczestnicy spotkania wysłuchali też prezentacji pani Katarzyny Kordas, inspektora w Biurze Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego Bielska-Białej. W przystępny i ciekawy sposób zostały przedstawione działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Po tym wykładzie głos zabrał autor niniejszej relacji, przekazując list i życzenie od Prezesa SEP prof. Jerzego Barglika. Do życzeń dołączył się również kol. Andrzej S. Grabowski, prezes O/Gliwickiego, wręczając okolicznościowy blister z monetą wybitą na rocznicę 60-lecia Oddziału. Życzenia złożył też dyr. GE Power Controls (dawniej APENA) kol. Grzegorz Konior. Na zakończenie prowadzący spotkanie nie omieszkał pochwalić się ładnie odnowionym ośrodkiem Hotelem "Dębowiec".

  
Po części oficjalnej uczestnicy spotkania przeszli do sali restauracyjnej, gdzie wznosząc toast prezes Oddziału B-B życzył wszystkim udanego i z sukcesami nowego roku. W miłej i koleżeńskiej atmosferze, przy akompaniamencie zespołu muzycznego "Stachura Mirecki Trio" rozmowom nie było końca.

Krzysztof Kolonko

 

 

06.02.2013. Informacja o Spotkaniu Noworocznym Sekcji Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP w dniu 1 lutego 2013 r.

 
 
 Tradycyjne Spotkanie Noworoczne organizowane jak co roku w Sali Konferencyjnej NOT otworzył uroczyście Prezes OGl. kol. A. S. Grabowski składając wszystkim serdeczne życzenia z okazji Nowego Roku. Wszyscy uczestnicy wznieśli okolicznościowy toast za pomyślność elektryków.


Na zakończenie części oficjalnej spotkania Przewodniczący Sekcji Energetyki kol. Aleksander Baranowski otrzymał z rąk kol. Krzysztofa Kolonko miniaturę Srebrnej Honorowej Odznaki SEP, którą otrzymał oficjalnie w czasie Spotkania Noworocznego Oddziału. Ze względu na niezwykle kameralne grono uczestnicy Spotkania mieli dużą przestrzeń na popisy taneczne. Do tańca zachęcała muzyka wykonywana pięknie jak zwykle przez zespół Pana Kukuły.
  
Przy bogato zastawionych stołach, wspaniałym jedzeniu i miłej atmosferze spotkanie przeciągnęło się jak zwykle do późnych godzin nocnych.

Krzysztof Kolonko

 

 

04.02.2013. Wycieczka do Norwegii - INFORMACJA

 
 
 Wycieczka do Norwegii "W KRAINIE FIORDÓW I TROLLI" 26.06 - 06.07.2013

     

ZAWIADOMIENIE -> POBIERZ
PROGRAM WYCIECZKI -> POBIERZ

KB

 

 

30.01.2013. I Konwersatorium "Inteligentna Energetyka" 2013

 
 
 W dniu 22 bm., odbyło się pierwsze spotkanie kolejnego cyklu Konwersatorium pod kierownictwem naukowym prof. J. Popczyka. Na początku Prezes Oddziału wyróżnił okolicznościowym blistrem, z medalem prof. L. Nehrebeckiego na 60 lecie Oddziału, przewodniczącego Sekcji Energetyki kol. A. Baranowskiego współorganizatora Konwersatorium, prof. J. Popczyka, który był uczniem prof. L. Nehrebeckiego i prezesa Energopomiaru A. Smolika, który reprezentuje jednego z założycieli Oddziału sprzed 60 lat. Wspomnienie o prof. L. Nehrebeckim wygłosił kol. L. Pinko student
i współpracownik profesora.

Prezentacja w załaczeniu -> POBIERZ

Dalszy przebieg Konwersatorium można poznać pod http://www.klaster3x20.pl/ content/konwersatorium/ artykuly/cykl-2013/I- konwersatorium-styczen-2013

asg

 

 

23.01.2013. Spotkanie Noworoczne członków Koła nr 1

 
 
 W dniu 16.01.2013, w siedzibie Koła nr 1-Biprohucie, odbyło się Spotkanie Noworoczne członków Koła. W czasie spotkania, odbyła się uroczystość wręczenia upominku i złożenia życzeń członkowi Koła, kol. Mieczysławowi Petrynie, z okazji 90-tej rocznicy urodzin. Kolega Petryna jest członkiem SEP ,nieprzerwanie od 1952 roku.cl

 

 

23.01.2013. Posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP

 
 
 Dnia 21.01. 2013 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego. Po przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia, omówiono Plan pracy Oddziału w I półroczu 2013 r. Kolejnym punktem była ocena Spotkania Noworocznego OGl, w dn. 7.01.2013 r. Przygotowano również program zebrania Zarządu OGl, które odbędzie się dn. 11.02.2013 r. w Sali Konferencyjnej NOT. Po wyczerpaniu porządku, zebranie zakończono.

cl

 

 

15.01.2013. Tradycyjny noworoczny wyjazd techniczno -
turystyczny Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - 2013 r.

 
 
 W ramach integracji naszego środowiska Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych zorganizowała tradycyjny noworoczny wyjazd techniczno - turystyczny w dniach 11 - 13.01.2013 r. Tym razem wyjechaliśmy do Jeleniej Góry i Legnicy. Wśród uczestników naszej wyprawy byli między innymi wiceprezesi Oddziału Gliwickiego - kol. Andrzej Sanocki i Wiesław Matulka ,członek Zarządu Głównego kol. Krzysztof Kolonko , oraz przewodniczący Kolegium Sekcji Jerzy Staszel.
  
Część techniczna obejmowała zwiedzanie Legnicy, w tym zapoznanie się z planami zagospodarowania miasta po opuszczeniu budynków i obiektów przez stacjonujące tam wojsko. W części turystycznej zwiedzaliśmy zabytki Jeleniej Góry, Cieplic (dzisiaj dzielnicy Jeleniej Góry), Jawora i Legnicy.

  
Tradycyjna kolacja koleżeńska w piątek oraz przedłużona obiadokolacja w sobotę pozwoliły na znakomite poprawienie nastrojów po trudach całodniowych wypraw turystycznych i technicznych. W niedzielę po śniadaniu w doskonałych nastrojach wyruszyliśmy do Jawora i Legnicy. W Jaworze m.in. zwiedziliśmy jeden z dwóch zachowanych w Polsce Kościołów Pokoju a w Legnicy okazałą Bazylikę Mniejszą. Po obiedzie wyruszyliśmy autokarem do Gliwic. Nad całością spraw organizacyjnych tego wyjazdu jak zwykłe doskonale czuwała koleżanka Krystyna Janicka-Dubiel, której wszyscy uczestnicy wyjazdu w liczbie 34 osób, dziękowali za świetnie zorganizowaną imprezę. W załączeniu kilka ciekawych zdjęć z naszego wyjazdu.

Krzysztof Kolonko

 

 

15.01.2013. + ŻEGNAMY NASZEGO KOLEGĘ +

 
 
  

 

11.01.2013. Noworoczne spotkanie w Oddziale Gliwickim SEP

 
 
 W dniu 7.01.2013 r. w Sali Konferencyjnej NOT odbyło się Spotkanie Noworoczne Oddziału Gliwickiego SEP. Po powitaniu gości Prezes Andrzej S. Grabowski przypomniał warunki powstania Oddziału przed 60 laty oraz omówił plany spotkań w roku bieżącym - Jubileuszu Oddziału.

Z zaproszonych gości życzenia dla Oddziału złożyli między innymi Prezes SEP kol. Jerzy Barglik oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa.
Z okazji 60-lecia Oddziału Medal prof. Pożaryskiego otrzymał kol. Daniel Pawłowski, Medal prof. Obrąpalskiego otrzymali kol. Jarosław Bober i kol. Maria Pawlik-Odrobina, a Medalem prof. Fryzego odznaczono kol. Andrzeja Świerniaka i kol. Karola Wolskiego. Złotą Odznakę Honorową SEP otrzymali: kol. Barbara Uchla, kol. Henryk Giebułtowicz, kol. Włodzimierz Gwiżdż, kol. Jan Kotynia, kol. Dominik Nanko, kol. Adam Smolik, kol. Jerzy Wrzosek. Srebrną Odznakę Honorową SEP - kol. Aleksander Baranowski i kol. Kazimierz Michalski. Akwafortę z okazji 60-lecia Oddziału wręczono przedstawicielom Kół: nr 10 przy Politechnice Śląskiej, nr 2 przy Energopomiarze, nr 9 przy TAURON Dystrybucja, nr 5 przy Elektroprojekcie, nr 4 przy Energoprojekcie oraz nr 16 przy RUDPOL OPA. Akwafortą wyróżniono również członków honorowych: kol. Tadeusza Lipińskiego i prof. Tadeusz Glinkę.

Medale wybite specjalnie z okazji jubileuszu 60-lecia otrzymali działacze Oddziału: kol. Ludwik Pinko, kol. Andrzej Sanocki, kol. Wiesław Matulka, kol. Roman Miksiewicz, kol. Jan Kapinos, kol. Artur Chachulski, kol. Andrzej Ciepły, kol. Kazimierz Boba, kol. Andrzej Cholewa, kol. Zbigniew Dąbrowski, kol. Kazimierz Gierlotka, kol. Barbara Huchla, kol. Krzysztof Kolonko, kol. Jan Machniewski, kol. Andrzej Sielski, kol. Jerzy Staszek oraz kol. Roman Cioch. Jak co roku wręczono nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową następującym absolwentom Politechniki Śląskiej: I nagroda - mgr inż. Sebastian Barwinek, II nagroda - inż. Kamil Czura oraz mgr inż. Dawid Szczygieł, III nagroda - mgr inż. Piotr Gach i mgr inż. Marek Sokołowski.

W części artystycznej wystąpił Zespół Muzyki Dawnej "Allegro" z Zabrza. Występ zawierał piękną barokową muzykę wykonywaną na oryginalnych instrumentach z epoki. Po występie uczestnicy wznieśli toast za pomyślność i rozpoczęło się spotkanie koleżeńskie.

ACh

 

 

11.01.2013. Spotkanie Noworoczne Oddziału Częstochowskiego
                                            SEP

 
 
 W dniu 8 stycznia 2013 r. w Restauracji "Dom Technika" w Częstochowie odbyło się spotkanie noworoczne Oddziału SEP.

Spotkanie otworzył i prowadził Prezes Oddziału kol. Zenon Panicz.
Po powitaniu przybyłych na spotkanie Prezes podsumował działalność oddziału w 2012 roku, wymieniając organizowane szkolenia, seminaria, wyjazdy techniczno-turystyczne i inne formy aktywnej działalności. Na podkreślenie zasługuje również zwiększenie ilości członków z ok. 350 do 700 i to wszystko w ciągu 6 lat. Odczytany został również list intencyjny Prezesa SEP kol. Jerzego Barglika skierowany do dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Lecha Borowika. Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń i medali SEP-owskich. Złote odznaki honorowe SEP otrzymali koledzy: Mariusz Sorkowski i Jan Kostrzanowski.


Medalem im. K. Szpotańskiego wyróżniono kol. Bogdana Skowrońskiego a medalem im. M. Doliwo-Dobrowolskiego kol. Adama Panicza. Po wręczeniu odznaczeń głos zabrał autor niniejszej relacji, który odczytał list Prezesa SEP prof. Jerzego Barglika z życzeniami i gratulacjami dla Oddziału Częstochowskiego skierowanymi do koleżanek i kolegów na ręce Zenona Panicza. Kol. Krzysztof Kolonko przyłączył się do tych życzeń, podkreślając bardzo dobrą pracę oddziału, jego dynamiczny rozwój i miłą atmosferę spotkań. Życzenia te uzupełnił prezes Oddziału Gliwickiego kol. Andrzej S. Grabowski i przekazał pamiątkowy blister z monetą okolicznościową wydany z okazji 60-lecia oddziału. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem koleżeńskim i wymianą spostrzeżeń i poglądów w rozmowach w mniejszych grupach.

Członek ZG SEP
Krzysztof Kolonko