23.12.2015. Zebranie sprawozdawcze członków Koła nr 48
 
 
 Dnia 19 grudnia odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze członków Koła nr 48 połączone z biesiadą górniczą. W zebraniu uczestniczyło 42 członków Knurowskiego Koła Terenowego. Zarząd koła złożył sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za 2015r. Omówiono kierunki działania koła na przyszły 2016r. Prezes koła Krzysztof Dusza złożył wszystkim uczestnikom życzenia Świąteczne i Noworoczne, życząc głównie Szczęścia Górniczego.

Po części oficjalnej, dyskusje w grupach i podgrupach oraz biesiadowanie połączone z akompaniamentem akordeonowym towarzyszyło do późnych godzin wieczornych.

do pobrania >>> GALERIA ZDJĘĆ

Z pozdrowieniami
Włodek Gwiżdż

 

 
22.12.2015. Pierwsza Karczma Elektryków
 
 
 Knurowskie Koło Terenowe nr 48 Oddziału Gliwickiego SEP pod przewodnictwem Prezesa Koła Krzysztofa Duszy zorganizowało 7 listopada br. Pierwszą Karczmę Elektryków. W karczmie udział wzięło ok 180 elektryków różnego szczebla, z czego blisko 50 członków SEP.

Karczma zorganizowana została w sposób profesjonalny, wręcz perfekcyjny. Tradycja górnicza z nutką elektryki, to zabawa i biesiada górnicza połączona z rywalizacją ław (lewej i prawej), to dobry sposób na kultywowanie tradycji górniczych Śląska. Pierwsza Karczma Górnicza Elektryków, jej rozmach i profesjonalizm to zasługa głównie Prezesa koła Krzysztofa Duszy, któremu składamy wyrazy szacunku.

GALERIA ZDJĘĆ -> do pobrania

Z pozdrowieniami
Włodek Gwiżdż

 

 
19.12.2015. Rozstrzygnięty XLVII Konkurs na "Najlepszą Pracę Dyplomową z Elektryki w 2015 Roku"
 
 
 15 grudnia 2015 r. odbyła się sesja konkursowa "XLVII KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z ELEKTRYKI W 2015" zorganizowanego tradycyjnie przez Oddział Gliwicki SEP i Koło SEP nr 10 przy Politechnice Śląskiej przy współudziale Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej. Do konkursu zgłoszono 5 prac i projektów dyplomowych wykonanych przez dyplomantów Politechniki Śląskiej

  
               Laureaci i członkowie Komisji Konkursowej

I nagroda - mgr inż. Sławomir GANDYRA,
       trzy równorzędne II nagrody
- mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK,
- inż. Marek BENSZ,
- mgr inż. Krzysztof PRZYBYŁA,
wyróżnienie - inż. Tomasz KACZMARCZYK.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się w styczniu 2016 roku, podczas Noworocznego Spotkania Oddziału Gliwickiego SEP.

>>>> POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ INFORMACJI <<<<

Bogusław Kasperczyk

 

 
11.12.2015. Wybrane aspekty budowy linii kablowych 110 kV
 
 
 W dniu 8 bm. odbyło się szkolenie seminaryjne zorganizowane przez Koło nr 9 i Sekcje Energetyki pt. "Wybrane aspekty budowy linii kablowych 110 kV".
Seminarium prowadził kol. Prezes Koła Robert Zając, przy pomocy przewodniczącego SE kol. A. Baranowskiego.

Seminarium odbyło się w siedzibie Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Jako ciekawostkę warto podkreślić że w seminarium uczestniczyli aktywnie, przez łącze internetowe (telemost), także pracownicy Tauron z Wałbrzycha. Przedstawiono dwa referaty jeden w tytule seminarium i drugi dot. analizy wybranego fragmentu sieci 110 kV w związku z przebudową dwóch stacji elektroenergetycznych. Prelegentami byli przedstawiciele firm: TELE-FONIKA Kable S.A. i ENERGOTEST.

Organizatorzy postawili prelegentom konkretne pytania i uzyskali na nie odpowiedź w trakcie Seminarium. Po prelekcji zawiązała się dyskusja w trakcie której prelegenci mogli udzielić dodatkowych wyjaśnień rozwiewających wątpliwości słuchaczy.
Prelegenci udostępnili uczestnikom materiały z prezentacji.

asg.

 

 
2.12.2015. INAUGURACJA OBCHODÓW JUBILEUSZU 50 LECIA
                     KOŁA SEP NR 25 OPA-ROW sp. z o. o.
 
 
 W dniu 10 listopada, w godzinach popołudniowych w Klubie NOT-SITG
w zlikwidowanej kopalni "Rymer" w Rubniku - Niedobczycach
odbyło się uroczyste spotkanie członków
Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Pobierz pełny tekst informacji

Andrzej Manczyk

 

 
26.11.2015. Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP
 
 
 W poniedziałek 23 bm. w budynku ZIAD w Bielsku Białej, odbyło się plenarne zebranie Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce. Zgromadzeni członkowie i współpracownicy z przemysłu podziękowali kol. Stanisławowi Caderowi za wieloletnią pracę członka Komitetu z okazji przejścia na emeryturę. Kol. S. Cader przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Ośrodka Doskonalenia Zawodowego ZIAD.
Następnie wysłuchano sprawozdania z dotychczasowej działalności PKBwE w latach 2014 - 2015 oraz planów i zamierzeń na lata 2016 - 2018, przedstawionych przez Przewodniczącego PKBwE kol. Bogumiła Dudka.
Omówiono także przygotowania do konferencji prac pod napięciem w 2016
i 2017 roku (krajowej i międzynarodowych ESMO w USA i ICOLIM we Francji). Przedstawiono dwa referaty "Oddziaływanie prądu elektrycznego na człowieka. Wykorzystanie elektryczności w terapii medycznej" kol. S. Gierlotki i "Zalety i dylematy funkcjonowania rozporządzenia MG w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych" kol. J. Durowicza. W wielowątkowej dyskusji nawiązano szczególnie do planów działalności PKBwE na najbliższą przyszłość. W dyskusji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele naszego Oddziału kol. kol. A. Sielski, A. S. Grabowski i J. Łacny. Dyskusja trwała nadal w trakcie uroczystej kolacji w restauracji hotelowej, gdzie zakwaterowani byli uczestnicy Seminarium PKBwE pod patronatem SEP, które odbyło się w dniu następnym.

asg.

 

 
24.11.2015. Konferencja "URZĄDZENIA, UKŁADY I OSPRZĘT
                    STOSOWANY W PRZEMYŚLE ELEKTROENERGETYCZNYM"
                       
                      
 
 
 W dniu 13 listopada odbyła się w Knurowie w zespole restauracjo-hotelowej" PROTOS" konferencja pt.: "Urządzenia, układy i osprzęt stosowany w przemyśle elektroenergetycznym" zorganizowana przez Zespół ds. Kontaktów z Przemysłem przy gliwickim oddziale SEP. Konferencję otworzył Przewodniczący Zespołu kol. Jerzy Krawczyk, po czym przystąpiono do wygłaszania referatów:
1. "Sterowniki, listwy przyłączeniowe stosowane w przemyśle." - Zbigniew Dreja WAGO;
2. "Przekaźniki ,styczniki stosowane w przemyśle" - Michał Kemona, RELPOL S.A.;
3. "Zestawy zabezpieczeń w instalacjach fotowoltaicznych" - Grzegorz Widera, HENSEL;
4. "Hybrydowy układ zasilania budynków" - Dawid Kamiński, nSTROM.

W konferencji udział wzięło 45 kolegów z różnych kół SEP Gliwice. Wszystkie referaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i były podstawą do interesujących dyskusji. Na zakończenie wiceprezes SEP kol. Andrzej Sanocki, podziękował organizatorom za pracę włożoną w organizację .
Część nieoficjalna to integracja członków SEP.
Dziękujemy sponsorom i referentom za pomoc w organizacji konferencji oraz uczestnikom za liczne przybycie oraz ciekawą i merytoryczną dyskusję.

Jerzy Krawczyk
Grzegorz Czempik

 

 
06.11.2015. Zawiadomienie o prelekcji
                       
                      
 
 
 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3.12.2015 ( czwartek) o godzinie 1700 w Domu Technika NOT w Gliwicach, w małej salce obok sekretariatu SEP,
kol. Kazimierz Gierlotka wygłosi prelekcję pt. "IMPRESJE Z POBYTU W PERU
i BOLIWII".

     

K.B.

 

 
28.10.2015. Święto Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej
                       
                      
 
 
 Trwają obchody 70 Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Wczoraj po Sesji Jubileuszowej rozkrojono tort jubileuszowy, a następnie odbyło się

spotkanie Wychowanków połączone z powtórną Immatrykulacją roczników '63 - '65.

Odsłonięto kolejną tablice zasłużonego dziekana prof. Z. Nowomiejskiego. Przemawiał Prezydent Miasta Rybnika, a odsłonięcia dokonała siostrzenica Profesora, Urszula Mikrut też wychowanka naszego Wydziału.

asg

 

 
27.10.2015. ODME 2015 - podsumowanie
                       
                      
 
 
 
W dniach 22÷25 października 2015 r. w Gliwicach odbywały się kolejne XVII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka, które zgromadziły ponad 90 członków studenckich Kół SEP z całej Polski. Po raz pierwszy w ODME uczestniczyli również członkowie SEP ze szkół średnich o zawodowym profilu elektrycznym. ODME 2015 zorganizowali wspólnie Oddział Gliwicki SEP i Studenckie Koło SEP wraz z Samorządem Studenckim Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. W uroczystej inauguracji ODME 2015 wzięło udział wielu znamienitych gości reprezentujących środowiska naukowe, przemysłowe oraz głównych sponsorów - firmy ABB i SONEL. Przybyłych uczestników i gości ODME 2015 powitał Prezes Oddziału Gliwickiego SEP dr inż. Jan Kapinos. Uroczystego otwarcia ODME 2015 dokonał Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak.

W ceremonii otwarcia głos zabrali między innymi: dr inż. Piotr Holajn Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Elektrycznego Pol. Śl., honorowy członek SEP prof. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz oraz przedstawiciele firm ABB i SONEL. Wykład inauguracyjny w zakresie rekuperacji energii elektrycznej zaprezentował przedstawiciel firmy ABB.
W pierwszym dniu obrad odbyło się spotkanie (w formie dyskusji i pytań) uczestników ODME z Prezesem SEP dr inż. Piotrem Szymczakiem

oraz debata na temat współpracy IEEE i SEP, którą prowadził Prezes IEEE w Polsce prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz.
Przewodnim hasłem ODME była przyszłość rozwoju energetyki w Polsce. W bogatym programie wykładów przewijała się tematyka energetyki: konwencjonalnej, jądrowej i odnawialnej. Prelegentami byli znani specjaliści w tych dziedzinach:
- Krzysztof Łogiewa - Dyrektor ds. Innowacji w PGE,
- prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański - Ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej,
- prof. dr hab. inż. Jan Popczyk - Specjalista w dziedzinie energetyk odnawialnej i rozproszonej.
Z wielkim zainteresowaniem uczestników ODME i środowiska naukowego oraz studenckiego Politechniki Śląskiej spotkała się wielogodzinna Debata Energetyczna na temat wizji rozwoju energetyki w Polsce, z udziałem premierów Jerzego Buzka i Janusza Steinhoffa oraz specjalistów w osobach: Jerzy Młynarski Główny Inżynier Elektrowni Bełchatów -reprezentujący energetykę konwencjonalną, prof. Jerzy Niewodniczański - reprezentujący energetykę jądrową i Tomasz Podgajniak Prezes firmy ENERCO - reprezentujący energetykę odnawialną. W Debacie Energetycznej uczestniczyli również JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik i Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa.

ODME wzbogacały towarzyskie spotkania uczestników i wycieczki edukacyjne do atrakcyjnych obiektów Śląska - kopalni Guido i browaru w Tychach.
Uczestnicy ODME wzięli też udział w wieloetapowym konkursie Liga Elektryków, w którym poszczególne zespoły reprezentujące studenckie Koła SEP musiały wykazać się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi w zakresie pomiarów elektrycznych, programowania i uruchamiania stanowisk, przygotowanych przez sponsorów.

Atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmy: ABB i SONEL wywalczyli przedstawiciele Kół SEP z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Lubelskiej.
Zakończenie ODME uświetnił bankiet pożegnalny, na którym wręczono nagrody, upominki i dyplomy.

 

 
20.10.2015. Klub przy Pierogach i Piwie
                       
                      
 
 
 W dniu 12 bm. odbyło się kolejne spotkanie Klubowiczów, na którym przyjęto nowego członka tego zacnego gremium. Nasze grono powiększył znany w środowisku działacz i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gliwickiego SEP kol. Andrzej Sielski.


W przyjaznej klubowej atmosferze oddawaliśmy się konsumpcji pierogów
i raczyliśmy się dobrymi trunkami.

asg

 

 
12.10.2015. Spotkanie integracyjne Oddziału Gliwickiego S E P
                      
 
 
 W dniu 3 października 2015 r. w godz. 1200 - 1700 w namiocie restauracji MOMO na rynku w Gliwicach odbyło się spotkanie integracyjne przy grillu SEP-owców Oddziału Gliwickiego, w którym uczestniczyło 78 osób.
    
Była to impreza śpiewana przy akompaniamencie dwóch gitar, akordeonu
i skrzypiec oraz konsumpcji potraw grillowych.
Dobra oprawa muzyczna, wyśmienicie dobrane piosenki turystyczno-biesiadne, stare i nowe przeboje oraz smaczne posiłki spowodowało,
że wszyscy bawili się wyśmienicie pobierz album zdjęć

K.B.

 

 
2.10.2015. Bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń elektrycznych                    w przemyśle górniczym
                      
 
 
 Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej Gliwickiego Oddziału SEP wraz
z kołem nr 48, 16, 18 i 25 zorganizowała w dniach 25 - 27.09.2015 r.
                        I Konferencję naukowo-techniczną pt.:
    
"Bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń elektrycznych eksploatowanych w przemyśle górniczym"
, w LOUČNÁ nad DESNOU w Republice Czeskiej. W konferencji uczestniczyło 80 osób w tym ponad 50 członków SEP. Przewodniczący sekcji Andrzej Kozioł wraz z zastępcą, a jednocześnie Prezesem koła nr 48 Krzysztofem Duszą otwarli i poprowadzili w sposób profesjonalny pierwszą konferencję. Ciekawe referaty, prezentacje nowoczesnych rozwiązań w zakresie sterowania, diagnostyki i monitoringu pracy, dyskusje w kuluarach, zwiedzanie kompleksu ELEKTROWNI SZCZYTOWO-POMPOWEJ Dlouhe Strane w Czechach http://www.dlouhe-strane.cz wraz z dobrą zabawą koleżeńską to cel jaki udało się osiągnąć organizatorom. Na zakończenie w imieniu Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP kolega Gwiżdż Włodzimierz podziękował organizatorom a w szczególności koledze Krzysztofowi Dusza za profesjonalne zorganizowanie konferencji. Wspólnie zaś podziękowali sponsorom, firmom współorganizującym tj. OPA RUDPOL, OPA PW S.A. OPA ROW i CBiDGP. oraz wszystkim uczestnikom, którzy pomimo napiętego harmonogramu podołali wszelkim trudnościom, jak przystało na twardą brać górniczą.

album zdjęć DO POBRANIA

Włodek Gwiżdż

 

 
24.09.2015. FOTOWOLTAIKA                  
                      
 
 
 KURS W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
Miejsce: OPA-LABOR Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie
Terminy: 12-16.10.2015 r., 16-20.11.2015 r., 14-18.12.2015 r.

Szczegóły: W załączniku do pobrania

 

 
23.09.2015. KRESOWA ELEKTROTECHNIKA                     
                      
 
 
 

 

 
09.09.2015. ENERGETAB 2015                      
                      
 
 
 Sekcja Energetyki organizuje tradycyjnie wyjazd na Targi ENERGETAB 2015 do Bielska. Wyjazd uczestników 16. września (środa) o godz. 9:00 sprzed siedziby Oddziału. Przejazd jest bezpłatny.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, chętni powinni zgłosić chęć uczestnictwa do sekretariatu naszego Oddziału.

asg

 

 
09.09.2015. SPOTKANIE PRZY GRILLU  - zawiadomienie                       
                      
 
 
 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3 października 2015 (sobota) w godzinach 1200 - 1600 w ogródku pod namiotem restauracji MOMO, Gliwice ul. Rynek, odbędzie się SPOTKANIE PRZY GRILLU dla członków Oddziału Gliwickiego SEP i osób towarzyszących.
Organizatorzy zapewniają:
- wyżywienie grillowe (krupnioki, kiełbaski, karkówka, surówki, 2 kufle piwa),
- śpiewy przy akompaniamencie gitarowo - akordeonowym,
Wpisowe od SEP-owców wynosi 20 zł, a od osoby towarzyszącej 40 zł.
Ze względu na konieczność zarezerwowania restauracji dla nas, zgłoszenie udziału z opłatą wpisowego należy dokonać w sekretariacie SEP
do dnia 21 września 2015r.

do pobrania : firmowe pismo zawiadomienia

K.B.

 

 
01.09.2015. VI Konferencja "Aspekty nowej jakości eksploatacji                          elektroenergetycznej sieci" 22 października 2015
                       
                      
 
 
 Organizator : ZUT RS NOT Sp. z o.o.
PSE S.A.
PGE S.A.
RWE STOEN
SEP Zarząd Główny
SEP: Centralna Sekcja Energetyki, Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce
FSNT NOT
Polski Komitet Gospodarki Energetycznej

Miejsce konferencji: Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o.
Warszawa ul. Czackiego 3/5
Sala B
Termin: 22.10.2015r.

do pobrania :
-
Program Konferencji

Szymon Ciura

 

 
26.08.2015. Zmarł nasz kolega
                       
                      
 
 
 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 sierpnia 2015 roku zmarł

TADEUSZ DOMŻALSKI

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Członek Honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Honorowy Prezes Oddziału Bydgoskiego SEP
Życzliwy Kolega i Przyjaciel uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi i wielu organizacji technicznych.
Nabożeństwo żałobne w intencji śp. Tadeusza Domżalskiego
odprawione zostanie 27 sierpnia 2015 roku o godzinie 10.00
w Kościele pw. św Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 166
skąd nastąpi odprowadzenie na cmentarz parafialny.
R i P

 

 
14.08.2015. DZIEŃ ENERGETYKA            
 
 
 
 

 
07.08.2015. OPE'15 IX Konferencja Naukowo-Techniczna
                    "OPTYMALIZACJA W ELEKTROENERGETYCE"
                       
                      
 
 
  

 
30.07.2015. Jakość zasilania kluczowym kryterium premiowania OSD
                       
                      
 
 
 Pod takim tytułem 30 czerwca br. w Gliwicach odbyło się szkolenie seminaryjne organizowane przez Koło SEP nr 9 przy TD Oddział Gliwice we współpracy z Sekcją Energetyki SEP Oddział Gliwice.

Seminaria organizowane przez Koło SEP nr 9 cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku na zaproszenie odpowiedziała rekordowa liczba uczestników, bo aż 49. W spotkaniu udział wzięła Dyrekcja gliwickiego Oddziału TD, Zarząd spółki TD Serwis oraz Prezes Oddziału SEP Andrzej S. Grabowski. Rok 2015 będzie ostatnim rokiem stosowania dotychczasowego modelu regulacji, opracowanego w latach 2010-2011. Dlatego niezbędne jest określenie nowych zasad regulacji OSD na kolejne lata począwszy od roku 2016. Nowe zasady powinny uwzględniać ocenę efektywności przedsiębiorstw w zakresie kosztów operacyjnych i wolumenu różnicy bilansowej oraz wprowadzenie elementów regulacji jakościowej.

Tematy dotyczące jakości zasilania spotkały się z wielkim zainteresowaniem. Poruszane kwestie dotyczyły: wyzwań TAURON Dystrybucji w świetle nadchodzącej taryfy jakościowej - temat przedstawił Dariusz Lamber - Dyrektor ds. Majątku TDOGL. globalnego planu jako narzędzia wspierającego optymalizację włączeń urządzeń. Temat omówił Grzegorz Syrek - Kierownik Wydziału Planowania i Rozwoju/ TDOGL. wdrożenia pilotażowego systemy FDIR w obszarze Pyskowic i Toszka. Temat zaprezentował Zbigniew Wolny - Mistrz ds. Telemechaniki/TDS oraz Przemysław Karaś - Koordynator ds. Planowania Sieci/TDOGL.

Robert Zając

 

 
20.07.2015. 9.Spotkanie Klubu PPIP - 15.07.14.
                       
                      
 
 
 Spotkanie odbyło się tradycyjnie w CASA Austria w Gliwicach. Przy naszym stole czekał już na mnie Kol. Prezes Andrzej. Po ujawnieniu przygotowanych przeze mnie Życzeń i Laurki, na okoliczność 84 Urodzin Tadka Lipieńskiego, zdecydowaliśmy, że podpisy odbywały się będą przy sąsiednim stole. Pojawił się Ludwik z Tadkiem, a Krzysztof, doniósł prezent i kwiaty. Niestety względy osobiste nie pozwoliły na obecność Henrykowi - było nas tylko PIĘCIU. Po podpisach przystąpiliśmy do Ceremonii Głównej - złożenia Życzeń. Pierwszy Prezes, po nim Ludwik i po kolei. Solenizant był bardzo zaskoczony i wzruszony. Słowa podziękowań wypowiadał kilkakrotnie. Na końcu Spotkania też. Tradycyjnie po 3 pierogi a piwo tym razem różne..Krzysztof - Żywiec,.
Dyskusja o Uczelni, Naszych Profesorach i egzaminach, książce wspomnień o
Prof. W. Paszku, Tablicach upamiętniających Naszych Profesorów. A tematyki jeszcze nie wyczerpano.

Pod koniec Spotkania doszedł Znajomy Uczestników dr Lucjan Karwan.
Spotkał się z propozycją wstąpienia do Klubu. Postawił nawet trunek, ale decyzji nie podjął.

Spisał, jak umiał
Ka Sz

 

 
20.07.2015. Studenci na międzynarodowym seminarium ...
                       
                      
 
 
 W dniach 8-10 lipca 2015 roku odbyło się międzynarodowe seminarium "Young Engineers Seminar in Brussels", zorganizowane przy współpracy z "EUREL the Convention of National Associations of Electrical Engineers of Europe". Spośród dziewięciu państw członkowskich na seminarium byli przedstawiciele czterech: Polski, Niemiec Austrii i Rumunii. Wśród reprezentantów Stowarzyszenia Elektryków Polskich było dwóch studentów Koła Naukowego SEP działającego przy Wydziale Elektrycznym: Krzysztof Habelok i Mateusz Piątek. W ciągu dwudniowego seminarium uczestnicy zapoznali się z misją oraz podstawowymi zadaniami realizowanymi przez EUREL, rynkiem energii elektrycznej w Europie, jak również procesem legislacyjnym, związanym z wdrażaniem nowych regulacji dotyczących Europejskiej Unii Energetycznej. Podczas seminarium uczestnicy dyskutowali o przyszłości rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem zrównoważonej dystrybucji energii elektrycznej w Europie, w tym systemu telekomunikacyjnego. W dyskusji brano pod uwagę długoletnią strategię UE do 2040 roku.


W drugim dniu spotkania uczestnicy seminarium odwiedzili Parlament Europejski, gdzie zapoznali się z jego strukturą oraz procesem legislacyjnym oraz mieli okazję zobaczyć salę obrad tej instytucji. Korzystając z okazji, uczestnicy seminarium serdecznie dziękują Dziekanowi Wydziału Elektrycznego oraz Stowarzyszeniu Elektryków Polskich - oddział w Gliwicach za wkład finansowy umożliwiający uczestnictwo w seminarium.

Krzysztof Habelok

 

 
30.06.2015. I Dyskusyjne Forum Kobiet SEP
                       
                      
 
 
 W dniach 19-21 czerwca 2015r. odbyło się I Dyskusyjne Forum Kobiet SEP zorganizowane przez Centralną Komisję ds. Członków Zwyczajnych SEP. Hasłem przewodnim Forum była "Rola kobiet w Stowarzyszeniu". Obrady toczyły się Hotelu LENART w Wieliczce. Obrady otworzył Prezes SEP Piotr Szymczak. Pierwszym punktem programu było zapoznanie się z produktami firmy "PRE Edward Biel" (sponsora Forum), oferującej bogaty asortyment rozwiązań dla energetyki i przemysłu, takich jak rozdzielnie elektryczne, rozdzielnice budowlane, złącza kablowe, szafy sterownicze oraz reduktory poboru mocy. Produkowane urządzenia energetyczne stosowane są w praktycznie wszystkich spółkach dystrybucyjnych.
W Forum wzięło udział 37 koleżanek, reprezentujących Oddziały SEP w Bielsku-Białej, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Tarnobrzegu, Białymstoku, Krakowie, Warszawie (najliczniejsza grupa) oraz w Gliwicach. Forum zaszczyciła także swoją obecnością seniorka z 55-letnim stażem w SEP z Oddziału Krakowskiego, kol. Barbara Jarzymowska, która bardzo ciepło wspominała pracę w Stowarzyszeniu.

W programie Forum były referaty przygotowane przez Koleżanki z Oddziału Krakowskiego, Tarnobrzeskiego i Szczecińskiego oraz z Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie. Atrakcjami Forum było zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce i Krakowa, a szczególnie - Wawelu.

Zakończenie i podsumowanie Forum odbyło się podczas lunchu w restauracji NOT w Krakowie. Po podsumowaniu referatów oraz prowadzonych dyskusjach Forum przyjęło wniosek (lub raczej życzenie), aby więcej kobiet uczestniczyło w pracach Zarządu i w komisjach SEP oraz aby w następnym Forum uczestniczyły reprezentantki wszystkich Oddziałów. Te kwestie poruszył również Prezes SEP Piotr Szymczak.
Spotkanie było bardzo dobrze przygotowane, jedynie aura nie dopisała.

Barbara Huchla i Ewa Jastrzębska

 

 
28.06.2015. PORTUGALIA - "LUZYTANIA WCZORAJ I DZIŚ"
                      
                      
 
 
 W dniach 8-15.06.2015 r. - 28 osobowa grupa SEP-owców Oddziału Gliwickiego i osób towarzyszących uczestniczyła w objazdowej wycieczce po Portugalii. Objazd rozpoczęliśmy z Faro na południu Portugalii wzdłuż wybrzeża oceanu aż do Bragi na północy i powrót częścią środkową również do Faro - w sumie autokarem przejechaliśmy 1800 km.
Tylko raz w Porto przebywaliśmy w hotelu przez 2 noce. Pomimo ciągłego pakowania bagaży i przemieszczania się, impreza była dobrze przygotowana organizacyjnie przez RAINBOW TUORS a kompetentna pilot Pani Natalia Konopczyńska, fachowym komentarzem i wiedzą przybliżyła nam historię Portugalii, zakonu Templariuszy, wielkich Odkrywców i informację o miejscowych zwyczajach, faunie i florze.
Zwiedzanie miast i obiektów było tak dawkowane aby podczas przejazdu autokarem nastąpiła regeneracja sił.
Wszyscy uczestnicy stwierdzili że wycieczka pozostawiła niezatarte wrażenia i wspomnienia chociaż wymagała znacznego wysiłku.

pobierz szczegółowy plan imprezy ALBUM ZDJĘĆ

K. B.

 

 
24.06.2015. Międzynarodowy Dzień Elektryki
                      w Oddziale Gliwickim SEP
                      
 
 
 Dnia 15 czerwca 2015 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej odbyły się uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Elektryki zorganizowane przez Oddział Gliwicki SEP oraz Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
   
Uroczystości połączone były ze spotkaniem poświęconym pamięci Prof. dr hab. inż. Władysława Paszka, współtwórcy polskiej szkoły maszyn elektrycznych, w rocznicę Jego 90 urodzin. W uroczystościach uczestniczył Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotr Szymczak, żona Profesora z rodziną oraz liczne grono członków SEP, przyjaciół i wychowanków Profesora. Sylwetkę Profesora i jego dorobek naukowy przedstawił kierownik Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie, prof. dr hab. inż. Marian Pasko. Wystąpienie wzbogacił licznymi wspomnieniami o Profesorze i fotografiami ilustrującymi Jego aktywność zawodową. Wielu przyjaciół Profesora i Jego wychowanków w swoich wystąpieniach podkreślało zarówno wybitną wiedzę naukową i praktyczną Profesora, jak również Jego skromność i przyjacielski stosunek do studentów i współpracowników.W ramach uroczystości Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak wręczył odznaczenia dla zasłużonych członków SEP. I tak:
- Szafirowe Odznaki Honorowe SEP otrzymali : Bronisław Betkiewicz,
Wacław Łucyk i Ludwig Pinko;
- Złote Odznaki Honorowe SEP otrzymali: Barbara Kosarewicz,
Marek Harasymowicz i Tadeusz Skubis;
- Srebrne Odznaki Honorowe SEP otrzymali: Maria Bojarska, Robert Ciesielski, Mieczysław Czech, Grzegorz Dąbrowa, Adam Heyduk, Joanna Janowiec, Edward Moroczkaniec, Urszula Marzec, Marcin Ogon i Jerzy Tomczyk;
- Medale im. Prof. Stanisława Fryzego otrzymali: Jan Kapinos
i Józef Parchański;
- Medal im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego otrzymał Stefan Kornas.
Po zakończeniu uroczystości uczestnicy spotkali się przy koleżeńskiej kolacji.

Bogusław Kasperczyk

 

 
18.06.2015. Koło SEP nr 9 przy TAURON Dystrybucja S.A.
                      Oddział Gliwice organizuje seminarium ...
                      
 
 
 Tradycyjnie jak co roku Koło SEP nr 9 przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice organizuje dla sympatyków i członków SEP wspólnie z Sekcją Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP seminarium techniczne, którego tegoroczny tytuł brzmi "Jakość zasilania kluczowym kryterium premiowania OSD". Seminarium odbędzie się 30.06.2015r. w Gliwicach ul. Portowa 14F w Sali 6b (Budynek Dyspozycji) w godz. 10.00-13.00. Kieruję na Państwa ręce zaproszenie wraz z programem i jednocześnie zwracam się z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 19.06.2015r. Sporządzenie listy uczestników jest mi niezbędne ze względów rozliczeniowych.

Pozdrawiam, Robert Zając Prezes Koła SEP nr 9 przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice

pobierz ZAPROSZENIE

 

 
11.06.2015. Zaproszenie na spotkanie poświęcone pamięci
                       prof. zw. dra hab. inż. Władysława Paszka
                       
                      
 
 
 Gliwice, dnia 27 maja 2015 r.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki mam przyjemność zaprosić członków Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, Prezesów Kół, Członków Honorowych SEP i Seniorów oraz zainteresowanych przedstawicieli Agend i Kół do wzięcia udziału w spotkaniu poświęconym pamięci prof. zw. dra hab. inż. Władysława Paszka, które odbędzie się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w dniu 15 czerwca 2015 r. o godz. 16.00, sala 615 (bud. "A"). W ramach spotkania przewidziane jest wręczenie odznaczeń i medali dla członków Oddziału Gliwickiego SEP.
Uprzejmie proszę o terminowe potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Oddziału Gliwickiego SEP

Jan Kapinos

 

 
31.05.2015. PROGRAM WYCIECZKI "CZARNOGÓRA - ALBANIA"
                       
                      
 
 
 1 dzień
wyjazd o godz. 6.00, przejazd przez Słowację (przed granicą węgierska możliwa przerwa na lunch w sprawdzonej knajpie) i Węgry do Serbii - Belgrad (jeśli czas pozwoli możliwy krótki spacer po historycznym centrum). Obiadokolacja i nocleg tranzytowy w rejonie Belgradu

2 dzień
śniadanie, przejazd przed płd.-zach. Serbię, wjazd do Czarnogóry (przez Pljevlia) i postój przy unikalnym kanionie rzeki Tary
i najwyższym w środkowo-wschodniej Europie moście - przejazd malowniczym kanionem rzeki Moraca (postój na widoki) - Podgorica - przejazd na wybrzeże Czarnogóry. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg w Barze

3 dzień
śniadanie, zwiedzanie atrakcji Boki Kotorskiej i Budvy: Kotor (zwiedzanie starówki otoczonej murami, katedra św. Tripuna, pałace i cerkwie, widok na "fiord" Boki Kotorskiej), Perast - pełne zabytkowych świątyń i pałaców miasteczko (z dawną szkołą kapitanów) - widokowa wycieczka stateczkami spacerowymi na wysepkę Gospa od Skrpjela z barokowym kościołem i muzeum marynistycznym, Budva (starówka, malownicze uliczki, katedra, cerkiew, spacer koło cytadeli na mury miejskie, promenada). Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg

4 dzień
śniadanie, przejazd przez riwierę czarnogórska do Albanii: Sv. Stefan widok na malownicza wyspę i wioskę, Bar - Stary Bar (ruiny średniowiecznego miasta, także zabytki średniowieczne), Ulcinj (twierdza wenecka, dzielnica muzułmańska, plaża), wjazd do Albanii - Szkodra. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg

5 dzień
śniadanie, zwiedzanie Szkodry głównego miasta pn. Albanii - twierdza Rozafa, katedra katolicka, meczet, XIX-wieczne centrum (tzw. "wenecka uliczka" ), przejazd w kierunku centrum kraju: Lezhe - Kruja (zamek i muzeum Skanderbega, bazar staro-albański) - przejazd do Durres (zwiedzanie portowego miasta: amfiteatr, łaźnie, promenada, pałac króla Zogu - zewnątrz). Zakwaterowanie w hotelu przy plaży. Obiadokolacja, nocleg

6 dzień
śniadanie, wyjazd autostradą do Tirany - zwiedzanie stolicy (plac Skanderbega, meczet, wieża zegarowa, dzielnica rządowa, uniwersytet, zabytkowa restauracja, pomnik Chopina), Durres - czas wolny, wypoczynek nadmorski. Obiadokolacja, nocleg

7 dzień
śniadanie, wyjazd z Durres na południe - Fier - Apollonia (kompleks ruin antycznego miasta i bizantyjski monastyr), Berat (UNESCO) - zwiedzanie unikalnej starówki i twierdzy, wspaniałe widoki na zabytkowe dzielnice "miasta tysiąca okien". Powrót do Durres - obiadokolacja, nocleg

8 dzień
wczesne śniadanie i wyjazd w drogę powrotną do Polski - przez Szkodrę do granicy z Czarnogórą i najkrótszą drogą do Serbii. Na trasie przejazdu zwiedzanie zabytkowego serbskiego monastyru Miljeseva ze średniowiecznymi freskami. Przejazd na nocleg tranzytowy w rejonie Belgradu. Obiadokolacja, nocleg

9 dzień
śniadanie, powrót przez Węgry i Słowację do Polski z przerwą na obiad. Przyjazd do Gliwic w późnych godzinach wieczornych .

pobierz-->ALBUM ZDJĘĆ

Biuro OGl SEP

 

 
27.05.2015. OGŁOSZENIE O NOWYM KURSIE
                       
                      
 
 
 "Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych zatrudnionych w ruchu podziemnych zakładów górniczych"; program kursu został zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

Czas trwania kursu - 32 godz. Cena kursu - 500zł/os; minimalna liczba uczestników - 10os.

Biuro OGl SEP

 

 
15.05.2015. "Laboratorium Wirtualnego Latania"
                       
                      
 
 
 Z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego mam przyjemność zaprosić członków Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, Prezesów Kół oraz zainteresowanych przedstawicieli Agend i Kół do wzięcia udziału w zwiedzaniu "Laboratorium Wirtualnego Latania" na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w dniu 25 maja 2015 r. od godz. 15.30.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojego udziału w Sekretariacie Oddziału (tel. 32 231 14 30) do dnia 21 maja 2015 r.
Z uwagi na ograniczoną pojemność zwiedzanego Laboratorium zachodzi konieczność podziału zainteresowanych osób na mniejsze grupy. Stąd spotkanie uczestników zwiedzania rozpocznie się 25 maja 2015 r. o godz. 15.15 w sali nr 115 (bud. "C") Wydziału Elektrycznego, gdzie zostanie dokonany podział na grupy.
Uprzejmie proszę zainteresowanych o terminowe potwierdzenie swojego udziału.

                                    Z koleżeńskim pozdrowieniem
                                    Prezes Oddziału Gliwickiego SEP

                                          Jan Kapinos

 

 
11.05.2015. "Przy pierogach i piwie"
                       
                      
 
 
 6 bm., odbyło się kolejne spotkanie klubu "Przy pierogach i piwie". Tradycyjnie bywalcy przybyli do "Case Austria", by wspólnie przedyskutować problemy bieżące i nie tylko. Heniu został nowym członkiem tego elitarnego gremium. Urok spotkań polega na tym, że smuga wspomnień może się snuć bez przeszkód, ku zadowoleniu uczestników. Heniu został przyjęty na kolejnego członka zwyczajnego.
asg

 

 
11.05.2015. BIESIADA ODDZIAŁU GLIWICKIEGO SEP - relacja
                       
                      
 
 
 W dniu 24 kwietnia 2015 r. w godz. 1900 - 2300 w Sali bankietowej restauracji "MAG" w Gliwicach odbyła się biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego, w której uczestniczyło 71 osób.
Biesiada ma tradycyjnie, niezmienną konwencję tj:
dobre jedzenie,
zbiorowe śpiewy przy akompaniamencie gitary, akordeonu, skrzypiec oraz śpiewnika wyświetlanego na ekranie,
tańce przy muzyce mechanicznej.
Dobra oprawa muzyczna, wyśmienicie dobrane piosenki turystyczno-biesiadne oraz stare i nowe przeboje a także "mocna" muzyka do tańca spowodowały, że w sali bankietowej było gwarno i wesoło - patrz zdjęcia niżej.K KB

 

 
28.04.2015. DO KOBIET - CZŁONKIŃ SEP
                       
                      
 
 
 

do pobrania:

PROGRAM
KARTA ZGŁOSZENIA

Szymon Ciura

 

 
28.04.2015. ZAWIADOMIENIE O WYCIECZCE W TATRY
                       
                      
 
 
 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniach 28-30.08.2015 planowana jest wycieczka krajoznawcza WYSOKIE TATRY dla członków Oddziału Gliwickiego SEP i osób towarzyszących.

Koszt wycieczki wynosi 390 zł/osoby.
Odpłatność od członków OG SEP wynosi 190 zł,
a od osoby towarzyszącej 390 zł.do pobrania:

ZAWIADOMIENIE
PROGRAM

Kazimierz Boba

 

 
22.04.2015. Konferencja naukowo-techniczna pt.: "Sterowanie, sygnalizacja oraz badanie maszyn i urządzeń elektroenergetycznych
w przemyśle górniczym"
                       
                      
 
 
 W Osieczanach pod Krakowem w dniach 10 - 12 kwietnia odbyła się VI Konferencja naukowo-techniczna pt. "Sterowanie, sygnalizacja oraz badanie maszyn i urządzeń elektroenergetycznych w przemyśle górniczym", zorganizowana tradycyjnie przez Knurowskie Koło Terenowe nr 48 Oddziału Gliwickiego SEP oraz Sekcję Elektrotechniki i Automatyki Górniczej.


Konferencja rozpoczęła się w fabryce kabli TELE-FONIKA Kable S.A., gdzie uczestnicy zapoznali się z technologią produkcji i ogromnym asortymentem produkowanych kabli i przewodów.

Po przybyciu do hotelu rozpoczęła się część teoretyczna konferencji, w której prym wiodła - poza TELE-FONIKĄ - firma Elgór+Hansen S.A. z Chorzowa.

Dyskusja, wymiana doświadczeń oraz część towarzyska wraz z kolacją trwały do późnych godzin wieczornych. Sobota to zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce z obiadem pod ziemią i druga część konferencji, w której referaty przygotowali między innymi członkowie Koła nr 48.

Sobotni wieczór zakończyła kolacja z biesiadowaniem przy akompaniamencie akordeonu. Niedzielne podsumowanie konferencji i obiad w trakcie powrotu do domu zakończyły kolejną udaną konferencję.

Prezes Koła nr 48 kol. Krzysztof Dusza podziękował wszystkim uczestnikom konferencji, współorganizatorom, firmom uczestniczącym w konferencji, przewodniczącemu Sekcji EiAG kol. Andrzejowi Koziołowi oraz reprezentującym zarząd OGl SEP - byłemu Prezesowi kol. Andrzejowi S. Grabowskiemu oraz Wiceprezesowi zarządu Oddziału, kol. Andrzejowi Sanockiemu.

Włodek Gwiżdż

 

 
9.04.2015. Zmarł nasz Kolega Zbigniew Waliczek
                       
                      
 
 
                                         
                Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 05 kwietnia br.,
                         po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 60 lat


      zmarł św. p. mgr inż. Zbigniew Waliczek

W latach 1980 - 1995 był pracownikiem w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym S.A. Od 1995 do 1997 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych - Wiceprezesa Zarządu  w Spółce Automatyka
i Telekomunikacja - GZE, a następnie objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu
w Rejonie Energetycznym Zabrze. Długoletni aktywista Stowarzyszenia Elektryków Polskich w kole nr 9 i 17, a przede wszystkim w Sekcji Energetyki O/Gl SEP.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 kwietnia br. (tj. sobota) o godzinie 12:00 na cmentarzu parafialnym w Chrzanowie przy ulicy Balińskiej.

Istnieje możliwość skorzystania z transportu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Oddziału Gliwickiego SEP tel. 32 231-14-30 lub 660 153 649.

Przewodniczący Sekcji Energetyki                 Prezes Oddziału Gliwickiego SEP

(-) mgr inż. Aleksander Baranowski                 (-) dr Jan Kapinos

 

 
1.04.2015. Seminarium SIUE - relacja
                       
                      
 
 
 W środę 25 bm., odbyło się pierwsze z tegorocznego cyklu szkoleń Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych. Na Seminarium brygadier pożarnictwa mgr inż. K. KWOSEK,

dzielił się swoimi doświadczeniami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, a szczególnie dostosowywania remontowanych obiektów budowlanych do nowo obowiązujących przepisów w tej dziedzinie. Ponieważ inż. KWOSEK zawsze odwołuje się do swoich doświadczeń w praktycznym stosowaniu przepisów, jego seminaria cieszą się dużym zainteresowaniem wśród projektantów.

Następne szkolenie już 8 kwietnia. Szczegółowy program szkoleń SIUE na I półrocze 2015r., na naszej stronie w zakładce "Szkolenia".

asg.

 


 
1.04.2015. Szkolenie w Studenckim Kole Naukowym SEP
                       
                      
 
 
 W dniach 16-18 marca Studenckie Koło Naukowe SEP zorganizowało szkolenie z zakresu ochrony przeciwporażeniowej zorganizowany przez formę Sonel S.A. Zakres szkolenia obejmował zapoznanie sie z ofertą firmy Sonel oraz praktyczne pomiary miernikiem MPI-530. Szkolenie odbyło sie w CKS Mrowisko, a samo szkolenie prowadził Pan mgr inż. Eligiusz Skrzynecki. Szkolenie było zakończone rozdaniem certyfikatów poświadczającym udział w szkoleniu.

Firma Sonel jest to polskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Świdnicy, czołowy światowy producent przyrządów pomiarowych wykorzystywanych głównie do pomiarów elektrycznych.

Łukasz Hopko

 

 
27.03.2015. - "ENERGETYKA PROSUMENCKA - relacja z konferencji
                       
                      
 
 
 26 bm., odbyła się w Warszawie konferencja naukowo - techniczna zorganizowana przez Radę Naczelną NOT i Zarząd Główny SEP pt. "ENERGETYKA PROSUMENCKA aktualny stan i kierunki rozwoju".

Temat konferencji został podyktowany znacznym zainteresowaniem, tym rodzajem energetyki, po uchwaleniu przez Sejm ustawy o OZE (Odnawialne Źródła Energetyczne) wraz z poprawką prosumencką. Na konferencji wygłoszono 12 referatów obejmujących najważniejsze zagadnienia energetyki prosumenckiej, tj. problemy zarówno technicznego jej rozwoju, jak też ekonomiczne i rynkowe. W konferencji uczestniczyło około 100 osób, a z naszego Oddziału: kol. Krzysztof KOLONKO, Ludwik PINKO i Andrzej S. GRABOWSKI. Zdjęcia dzięki uprzejmości E. Materskiej.

asg.

 

 
27.03.2015. Eksploatacja nowoczesnych kompleksów
                       wydobywczych i chodnikowych - konferencja
                       w Stryszawie
 
 
 W dniach 20 - 22 marca w Stryszawie koło Zawoi odbyła się I Konferencja pt. " Eksploatacja nowoczesnych kompleksów wydobywczych i chodnikowych" zorganizowana przez Sekcję Elektrotechniki i Automatyki Górniczej oraz Knurowskie Koło Terenowe nr 48 Oddziału Gliwickiego SEP. W trakcie dwóch sesji technicznych omówiono i przedyskutowano następujące tematy:
Sesja 1 (piątek) wymagania techniczne i eksploatacyjne w zakresie drążenia wyrobisk chodnikowych. Wysokowydajne kombajny chodnikowe. Układy transportu urobku i materiałów.

Piątkowy wieczór zakończyła uroczysta kolacja w Sali Leśnej Hotelu Beskidzki Raj, z atrakcjami jak kręgle i kasyno.
Sesja 2 (sobota) Wymagania techniczne w eksploatacji wysokowydajnych kompleksów wydobywczych. Ścianowe kombajny na napięcie 1kV i 3,3kV. Zastosowanie kruszarek stacjonarnych i kombajnowych. Wydajność i postępy eksploatacyjne ścian. Czas pracy i awaryjność kompleksów ścianowych.

Po obiedzie zorganizowano wyjazd autokarem do Muzeum Browaru w Żywcu a wieczorem zorganizowano kolację grillową z zabawami i karaoke do późnych godzin wieczornych i wczesnych godzin porannych. Niedziela to podsumowanie konferencji jej i zakończenie. W konferencji brało udział 30 osób w tym 14 członków koła nr 48 OGl SEP w tym w-ce przewodniczący sekcji EiAG zarazem Prezes koła nr 48 Krzysztof Dusza oraz w-e Prezes OGl SEP Włodzimierz Gwiżdż.

Biuro OGL SEP

 

 
ZAPROSZENIE NA BIESIADĘ
 
 
 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2015 (piątek)
w godzinach 18:00 - 23:00 w restauracji "MAG"-Sala Bankietowa

odbędzie się XII biesiada SEP-owców Gliwickiego Oddziału

 

                          >>> POBIERZ WIĘCEJ INFORMACJI <<<

 

Kazimierz Boba

 

 
4.03.2015. - 25.02.2015 r. Spotkanie noworoczne członków
                       Koła SEP nr 10 przy Politechnice Śląskiej
 
 
 Kolejny już raz członkowie Koła SEP nr 10 przy Politechnice Śląskiej uczestniczyli w uroczystym spotkaniu noworocznym. Uczestników przywitał przewodniczący Koła kol. Tomasz Rusek, który krótko podsumował przedsięwzięcia zrealizowane przez Koło w minionym roku, przedstawił zamierzenia na najbliższy rok oraz złożył wszystkim członkom życzenia wszelkiej pomyślności w 2015 r. W swoich wystąpieniach do życzeń dołączyli również Prezes OGl SEP, kol. Jan Kapinos

oraz Dziekan WydziałuElektrycznego, prof. Paweł Sowa, który dodatkowo zaprosił wszystkich uczestników na październikowe uroczystości, związane z 70-leciem Wydziału Elektrycznego i organizowane tym razem w Gliwicach XVII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Spotkanie to było jak co roku okazją do licznych rozmów i ożywionej dyskusji w towarzyskim gronie młodych i nieco starszych członków ww. Koła SEP. Smaczne jedzenie serwowane podczas spotkania, sprawna obsługa i dobre wino pozwoliły wszystkim na spędzenie kilku godzin w miłej i serdecznej atmosferze.

Bpgusław Kasperczyk

 


 
24.02.2015. Tradycyjny noworoczny wyjazd techniczno-turystyczny
                        Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - 2015 r.
 
 
 W ramach integracji naszego środowiska Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych zorganizowała tradycyjny noworoczny wyjazd techniczno - turystyczny w dniach 06-08.02.2015 r. Tym razem wyjechaliśmy do Łodzi. Część techniczna obejmowała zwiedzanie po drodze elektrowni Bełchatów a zwłaszcza jego nowego bloku o mocy 858 MW. W części turystycznej zwiedzaliśmy bardzo ciekawe stare i nowe obiekty tego przemysłowego miasta. Wśród uczestników naszej wyprawy byli między innymi członek Zarządu Głównego kol. Krzysztof Kolonko, dyr. naszej Placówki Szkoleniowej kol. Andrzej Grabowski oraz V - Przewodniczący Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa kol. Stefan Czarnecki.
Tradycyjna kolacja koleżeńska w piątek oraz spektakl w Teatrze Nowym w sobotę, pozwoliły na znakomite poprawienie nastrojów po trudach dojazdu i zwiedzania miasta. W niedzielę w dosko- nałych nastrojach wyruszyliśmy szlakiem historii społeczności żydowskiej miasta Łodzi a następnie po dobrym obiedzie w Nowej Manfakturze wyruszyliśmy autokarem do Gliwic.
Nad całością spraw organizacyjnych tego wyjazdu jak zwykłe doskonale czuwała koleżanka Krystyna Dubiel, której wszyscy uczestnicy wyjazdu serdecznie dziękowali za świetnie zorganizowaną imprezę.

J. Staszel

 

 
INFORMACJA O WYCIECZCE
 
 
 WYCIECZKA DO CZARNOGÓRY I ALBANII >> 1-9 maj 2015POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

        Zawiadomienie o wycieczce               Program wycieczki


K.B.

 

 
OGŁOSZENIE
 
 
                   Uwaga wykładowcy SEP!
Szczegóły dotyczące szkoleń wg wymagań projektu ELEVET


POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Szkolenie 1
Szkolenie 2

SZ.C.

 

 
3.02.2015. Spotkanie Noworoczne Sekcji Energetyki Oddziału
                             Gliwickiego SEP w dniu 24 stycznia 2015 r.
 
 
 Spotkanie Noworoczne Sekcji Energetyki zorganizowano po raz kolejny
w Restauracji "Bagatela". Organizację imprezy przygotował zespół
w składzie: Celina Ludera , Artur Chachulski i Aleksander Baranowski             Zabawę otworzył uroczyście Prezes OGl. kol. Jan Kapinos
   życząc wszystkim dobrej zabawy oraz pomyślności w Nowym Roku


Tańczyliśmy przy dźwiękach grupy muzycznej Format. Zachęceni przez zespół uczestnicy zabawy wspierali również artystów popisami wokalnymi. Przy sprawnej obsłudze, smacznym jedzeniu i miłej atmosferze spotkanie przeciągnęło się jak zwykle do późna.

ACh

 

 
23.01.2015. Spotkanie świąteczno - noworoczne Rady Miejskiej NOT                         Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,
 
 
 W dniu 22 bm. odbyło się spotkanie świąteczno - noworoczne Rady Miejskiej NOT Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zorganizowane wspólnie z Zarządem Oddziału Gliwice Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Honory domu pełnili naprzemiennie prezesi Erwin Sroka i Jerzy Kropiwnicki.. Po krótkich prezentacjach działalności obu organizacji, dokonano tradycyjnie wręczenia legitymacji członkowskich i nagród. Następnie goście składali życzenia noworoczne. Pierwszy wystąpił dziekan Wydziału Chemicznego zarysowując krótko stan obecny tego fakultetu. W imieniu SEP, najliczniejszej z organizacji skupionych w NOT, życzenia złożył prezes naszego Oddziału dr JAN KAPINOS odwołując się do historycznej współpracy chemików i elektryków. Koncert noworoczny, wykonała "Orkiestra salonowa" z Cieszyna, kończąc go słynnym "Marszem Radeckiego za co została uhonorowana owacja na stojąco.

Toast wzniósł prezes Jerzy Kropiwnicki i zaprosił obecnych na poczęstunek do foyer sali NOT celem kontynuowania życzeń, wymiany poglądów i wspomnień.

asg

 

 
16.01.2015. Spotkanie noworoczne Oddziału Gliwickiego SEP
 
 
 13 bm., odbyło się spotkanie noworoczne Oddziału Gliwickiego SEP. W odnowionej sali NOT zebrali się aktywiści Oddziału i zaproszeni goście. Spotkanie nasze zaszczycił obecnością Prezes Zarządu Głównego kol. Piotr Szymczak i Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Paweł Sowa.

Obecni byli przyjaciele z sąsiednich Oddziałów SEP i stowarzyszeń FSN NOT. Wśród gości najliczniej reprezentowana była profesura Politechniki Śląskiej i przedstawiciele firm z regionu. Prezes Oddziału kol. Jan Kapinos przedstawił relację z działalności w roku ubiegłym i zarys zamierzeń na najbliższą przyszłość. Odznaczenia honorowe, wyróżnienia i nagrody wręczył Prezes Zarządu Głównego. Członka honorowego kol. Tadeusza Lipińskiego odznaczono Szafirową Odznaką Honorową SEP. Jest to pierwsze takie wyróżnienie dla członka naszego Oddziału.

Część artystyczną wypełnił kabaret "Tyligientne Batiary" z Bytomia. Na zakończenie kol. Prezes Oddziału wzniósł toast za pomyślność w Nowym Roku, zapraszając zgromadzonych na skromny poczęstunek w foyer sali NOT.

                    OTWÓRZ ALBUM ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA

asg

 

 
04.01.2015. Zmarł nasz Kolega Senior

 
 
 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30.12.2014r. przeżywszy lat 88 zmarł nasz kolega              

                         Doc. dr inż. Jerzy Saferna

               Zasłużony Senior Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
                   członek Gliwickiego Koła Terenowego SEP nr 17


Msza święta w intencji zmarłego zostanie odprawiona w dniu 5 stycznia br (poniedziałek) o godz 9:30 w Kościele pw Podwyższenia Krzyża Swiętego przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach , a uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13:00 na Cmentarzu Centralnym (Gliwice, ul. Kozielska)

Prezes i Zarząd OGL SEP

 

 
WAŻNA INFORMACJA
 
 
 Informacje o imprezach integracyjnych planowanych w 2015 r. -->do pobrania
w zakładce Imprezy