Egzaminy kwalifikacyjne

 Egzaminy kwalifikacyjne na grupę SEP

  Komisja nr 208 przeprowadza egzaminy:
- w każdą drugą środę miesiąca
w
Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, ul. Kościuszki 5

- w każdą trzecią środę miesiąca
w hurtowni
CENTROELEKTRYK w Bytomiu, ul. Piekarska 97

Rozpoczęcie o godzinie 15:30

Informacja: tel. 660 153 651

  Komisja nr 209 przeprowadza egzaminy:
- w każdy drugi i w każdy ostatni wtorek miesiąca
w siedzibie OGl SEP w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 25/210

Rozpoczęcie o godzinie 15:00

Informacja: tel. 600 319 131

Opłata za przeprowadzenie egzaminu w 2019 r. wynosi
225 zł

Opłata za wydanie duplikatu zaświadczenia wynosi
67,50 zł + VAT = 83,02 zł

Opłaty za egzamin kwalifikacyjny na grupę SEP należy wpłacać na konto Oddziału Gliwickiego SEP:

PKO BP I O/Gliwice   79 1020 2401 0000 0002 0219 4249

W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko – egzamin

Dowód wpłaty należy okazać przed egzaminem.

W Oddziale Gliwickim SEP nie jest przyjmowana opłata dokonywana kartą płatniczą.

  Druki do pobrania przez egzaminowanych:

  Wzory wniosków o przeprowadzenie egzaminu
 
Wymagania egzaminacyjne dla Grupy 1
 
Wymagania egzaminacyjne dla Grupy 2
 
Wymagania egzaminacyjne dla Grupy 3

  Druki do pobrania przez komisje kwalifikacyjne:

  Ewidencja przeprowadzonych egzaminów
  Protokół działalności komisji
  Lista obecności komisji
  Rejestr wydanych świadectw kwalifikacyjnych
  Arkusz sprawozdawczy z działalności komisji
  Sprawozdanie rzeczowe