Koła SEP Gliwice

___________________________________________________
KOŁO NR 2 ZPBE ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.
KOŁO NR 5 ELEKTROPROJEKT SA O. Gliwice
KOŁO NR 9 TAURON DYSTRYBUCJA SA
KOŁO NR 10 Politechnika Śląska
KOŁO NR 16 RUDPOL-OPA Sp. z o.o.
KOŁO NR 18 OPA Zabrze PW SA
KOŁO NR 19 Koło Studenckie przy Wydz. Elektr. Pol. Śl.
KOŁO NR 20 Rybnickie Koło Terenowe
KOŁO NR 25 OPA-ROW Sp. z o.o.
KOŁO NR 28 Koło przy Zarządzie Oddziału
KOŁO NR 30 Bytomskie Koło Terenowe
KOŁO NR 48 Knurowskie Koło Terenowe
KOŁO NR 55 PW J-S Projekt
KOŁO NR 58 OPA-BYTOM Sp. z o.o.
KOŁO NR 59 ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o.

                        Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na nazwę koła