Wiadomości Koła nr 9


30.06.2022. Seminarium techniczne w Kole nr 9

KLIKNIJ W ZDJĘCIA, aby powiększyć.

Koło OGl SEP nr 9 przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach oraz Sekcja Energetyki SEP Oddziału Gliwickiego zorganizowały 20 czerwca 2022 r. seminarium techniczne pt. „Nowoczesne rozwiązania dla dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Organizatorzy spotkania technicznego zaprosili  firmę Ormazabal Polska Sp. z o.o., która przedstawiła własne rozwiązania techniczne dotychczas zrealizowane i działające z sukcesem w Europie i na świecie.


Prezentacje poruszały następujące tematy:

dystrybucja energii dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych – rozdzielnice w izolacji SF6 oraz smart trafo,
rozwiązania dla magazynów energii,
stacje transformatorowe modułowe w wersji „otwartej” dla farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 5 MW,
stacje transformatorowe prefabrykowane podziemne o mocy do 2 MVA.

Temat przedstawili: Leszek Koc i Mariusz Legawiec – Ormazabal Polska Sp. z o.o.


Spotkanie odbyło się w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Uczestnicy to kadra kierownicza i specjaliści zakładu oraz reprezentanci Sekcji Energetyki OGl SEP.

Przygotowali:
Robert Zając i Aleksander Baranowski


_____________________________________________________________________________