Menu

Nasz Oddział
Aktualności
Historia Oddziału
Koła
Sekcje
Imprezy
Szkolenia
Egzaminy
Odznaki i medale SEP
Biuletyn
Zarząd Główny
Inne Oddziały SEP
Archiwum aktualności
więcej w zakładce szkolenia


KARTA ZGŁOSZENIAWYDAWNICTWO JUBILEUSZOWE


Zapraszamy na 1-dniowe seminaria szkoleniowe dla osób
odnawiających uprawnienia G-1 Eksploatacja i G-1 Dozór
>>> pobierz plik z pełną informacją <<<


  A N K I E T A
informacja do bazy członków OGl SEP dotycząca
pracy społecznej i posiadanych odznaczeń
i wyróżnień


19.04.2017. Konferencja OPE'17

KLIKNIJ W INFORMACJĘ, aby powiększyć.

ZAŁĄCZNIK:
Informacja o konferencji OPE'17

12.04.2017. Wielkanoc


Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju
i serdecznych spotkań w gronie Rodziny

życzy Zarząd OGl SEP

Gliwice, Wielkanoc 2017 r.

05.04.2017. Konferencja w Brnie

KLIKNIJ W ZDJĘCIE, aby powiększyć.


Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej wraz z Kołami nr 16, 18, 25 i 48 Oddziału Gliwickiego SEP zorganizowali w dniach 31.03-02.04.2017 r. w Brnie (Republika Czeska) II Konferencję Naukową pt. „Bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń elektrycznych eksploatowanych w przemyśle górniczym”.

Perfekcyjne przygotowanie i 100% realizacja bogatego programu to po prostu PROFESJONALIZM. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Zarządu i członkowie kół terenowych Oddziału Gliwickiego SEP, przedstawiciele organów nadzoru górniczego oraz firmy branży elektrycznej, wspierające organizację konferencji.

Główny inicjator i organizator konferencji, prezes Koła nr 48 Krzysztof Dusza, nie szczędził słów podziękowania współorganizatorom, tj. kołom SEP przy OPA Zabrze, OPA ROW, Rudpol OPA i prezesowi Sekcji, Andrzejowi Koziołowi. Sam też zebrał gromkie oklaski na podsumowaniu konferencji. W bogatym programie konferencji było zwiedzanie fabryki rozdzielnic SN firmy ABB w Brnie z poczęstunkiem na terenie fabryki. Piątkowy wieczór zakończyła uroczysta, koleżeńska i bardzo wesoła kolacja przy akompaniamencie jazzującego zespołu w gościnnym „Efi Hotelu” w Brnie.

Sobota to lekki ból głowy, śniadanie i łyczek specjału czeskiego, po którym nastąpił 5-godzinny blok tematyczny konferencji. Uczestnicy konferencji wysłuchali i obejrzeli z wielkim zainteresowaniem 11 prezentacji – od tematów bezpieczeństwa, poprzez nowoczesne rozwiązania dla górnictwa, po propozycje techniczne firm. Ta sesja z małą przerwą kawową trwała do obiadu, po którym nastąpiła kolejna atrakcja konferencji – zwiedzanie z sympatyczną przewodniczką malowniczego, pełnego atrakcji Brna. Po sobotniej bogatej kolacji organizatorzy zaprosili nas na turniej bowlingowy o Puchar Konferencji. Szereg atrakcji sportowych, czyli bilard, dart, piłkarzyki oraz ekscytujący turniej kręgli spowodował, że dla większości uczestników kolacja ta zakończyła się dopiero około północy. Dla najwytrwalszych – ciut później...

Ostatni już, niedzielny dzień konferencji to hotelowe śniadanie oraz podsumowanie i zakończenie konferencji. Jednak jeśli ktoś myśli, że to był koniec atrakcji, jest w błędzie. Niedzielne południe przy cudownej pogodzie spędziliśmy w Morawskim Krasie, zwiedzając jaskinię Punkevni, odbywając podziemny spływ łódkami, zaliczając prawie pionowy przejazd linową gondolą oraz obiad „U Macochy”, który zakończył bardzo interesującą konferencję z wieloma atrakcjami.

Pobierz ALBUM ze zdjęciami.

Włodzimierz Gwiżdż

05.04.2017. Zebranie Zarządu OGl SEP

Dnia 29 marca 2017 r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Tematy wiodące zebrania to: podsumowanie działalności Oddziału w 2016 r., zatwierdzenie sprawozdania finansowego Oddziału za 2016 r. oraz zatwierdzenie planu finansowego Oddziału na 2017 r. Sprawozdanie z działalności Oddziału w 2016 r. przedstawił Sekretarz OGl SEP, kol. Sz. Ciura, natomiast sprawy finansowe zreferował Skarbnik OGl SEP, kol. D. Janecki.

Zarówno sprawozdanie finansowe, jak i plan finansowy Oddziału uzyskały pozytywną opinię Komisji Gospodarczo-Finansowej OGl SEP, którą przedstawił przewodniczący Komisji, kol. K. Kolonko. Ocenę merytoryczną działalności Zarządu Oddziału i jego jednostek organizacyjnych oraz ocenę sprawozdania finansowego i planu finansowego Oddziału przedstawił w imieniu Komisji Rewizyjnej OGl SEP kol. Z. Dąbrowski. Należy tu dodać, że oceny te były pozytywne, a z ich treścią można się zapoznać w Sekretariacie Oddziału.

Po dyskusji, w wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd OGl SEP jednogłośnie zatwierdził zarówno sprawozdanie finansowe za 2016 r., jak i plan finansowy Oddziału na 2017 r. oraz postanowił przeznaczyć zysk uzyskany w 2016 r. na działalność statutową Oddziału.

Sz.C.

29.03.2017. Seminarium szkoleniowe Koła SEP nr 9 i Sekcji Energetyki OGl SEP

KLIKNIJ W ZDJĘCIE, aby powiększyć.


Koło SEP nr 9 działające przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice wraz z Sekcją Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP w dniu 28.03.2016 zorganizowało w Gliwicach seminarium szkoleniowe pt. „Sieci kablowe i napowietrzne SN typu SMART”.

Na spotkaniu zaprezentowano wiele nowych rozwiązań dotyczących aparatury stosowanej obecnie w sieciach napowietrznych i kablowych SN, dzięki której te sieci są coraz bardziej monitorowanie i sterowalne. Ciekawym zagadnieniem były również podziemne stacje transformatorowe. W spotkaniu wzięło udział ponad dwudziestu uczestników.

Pobierz ALBUM ze zdjęciami.

29.03.2017. Panel dyskusyjny Przyszłość konwencjonalnej energetyki w Polsce

KLIKNIJ W ZDJĘCIE, aby powiększyć.

Sekcja Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP, Koło SEP nr 1 przy PSE S.A. Oddział Katowice, Koło SEP nr 9 przy Tauron Dystrybucja Odział Gliwice oraz Koło SEP przy Energopomiar-Elektryka zorganizowały debatę dla członków i sympatyków Oddziału Gliwickiego SEP, której głównym celem było poszerzenie wiedzy na temat kondycji i przyszłości konwencjonalnej energetyki w Polsce.

Spotkanie odbyło się 22 marca 2017 r. w Sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Honorowy patronat nad całym przedsięwzięciem objął Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, moderatorem spotkania był Prezes Oddziału Gliwickiego SEP, dr inż. Jan Kapinos. W prezydium zasiedli prof. dr hab. inż. Paweł Sowa oraz prof. dr hab. inż. T. Glinka.
Uczestnikami debaty byli pracownicy naukowi Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, przedstawiciele Zakładu Remontowego Energetyki – Katowice, Ethos Energy Poland S.A. – Lubliniec, Rafako – Racibórz, pracownicy Tauron Polska Energia, przedstawiciel Siemensa oraz redaktorzy magazynu Nowa Energia.

Program tematyczny debaty przedstawiał się następująco:
1. Modernizacje bloków 200 MW
Adam Smolik – Prezes Zarządu Energopomiar Gliwice

2. Modernizacje bloków 200MW w latach 2011-2016 oraz ich kontynuacja w ramach Programu 200+
Jerzy Trzeszczyński – Prezes Zarządu Pro Novum, Radosław Stanek – Zastępca Kierownika Zespołu Zdalnej Diagnostyki i Serwisu Diagnostycznego Pro Novum

3. Praca bloków 100 – 360 MW w intensywnej regulacji
Jerzy Trzeszczyński – Prezes Zarządu Pro Novum, Radosław Stanek – Zastępca Kierownika Zespołu Zdalnej Diagnostyki i Serwisu Diagnostycznego Pro Novum

4. Doktryna bezpieczeństwa energetycznego kraju, horyzont 2050
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – Wydział Elektryczny, Politechnika Śląska

5. DSM i DSR – sposób na redukcję ryzyka deficytu mocy
Sebastian Gola – Tauron Polska Energia

Tematyka przedstawiona przez wybitnych znawców zagadnień energetycznych wywarła duże wrażenie na uczestnikach debaty. Było to spowodowane zarówno ważnością poruszanych problemów, jak i wyjątkowym, osobistym uwrażliwieniem prezentujących na przyszłość energetyki w Polsce.

Poniżej tylko część wniosków autorów referatów:
1. Istnieje potrzeba opracowania kompleksowego PROGRAMU REWITALIZACJI BLOKÓW 200 MW z uwzględnieniem aspektów technicznych, technologicznych, środowiskowych i organizacyjno-prawnych na podstawie wyników audytu funkcjonujących bloków 200 MW i istniejącej infrastruktury, w kontekście projektu ustaw OZE oraz o rynku mocy (Adam Smolik)

2. Wybór technologii modernizacji bloków 200 MW oraz sposób i poziom utrzymania technicznego, zapewniające bezpieczeństwo techniczne oraz wysoką dyspozycyjność, powinny mieć priorytet.

Metody diagnozowania bloków pracujących w regulacji powinny uwzględniać szkodliwy dla trwałości (dyspozycyjności i kosztów remontowych) nowy tryb pracy bloków. Badania powinny pozwalać na identyfikację degradacji i uszkodzeń, wywołanych niestacjonarną pracą urządzeń (Jerzy Trzeszczyński, Radosław Stanek)

3. Trzy „składowe” doktryny energetycznej (Jan Popczyk):
WEK-NI-EP: dynamiczny system trójbiegunowego bezpieczeństwa energetycznego w horyzoncie 2050 r.
Transformacja rynku WEK na infrastrukturze sieciowej NN/110 kV w rynki regulacyjno-bilansujące NI/EPÅ na infrastrukturze sieciowej SN/nN; ponadto eliminacja wsparcia w horyzoncie 2025 r.
Rada Bezpieczeństwa Energetycznego monitorująca trzy wskaźniki: wskaźnik bezpieczeństwa operacyjnego, wskaźnik ryzyka stranded costs, wskaźnik ryzyka niewykorzystania szans rozwojowych

4. Jednym z kluczowych czynników rozwoju DSR jest wzrost wykorzystania inteligentnego opomiarowania wśród odbiorców masowych (komunalnych) wraz z wprowadzeniem taryf dynamicznych bądź cenotwórstwa czasu rzeczywistego (Sebastian Gola)

Organizatorzy debaty pracują nad kompletnym raportem ze spotkania.

Pobierz ALBUM ze zdjęciami.

Aleksander Baranowski

23.03.2017. Plan szkoleń na I półrocze 2017 r.


09.03.2017. Żegnamy śp. Teresę Szajko

 Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarła

śp. Teresa SZAJKO,

długoletnia Prezes w byłym Zakładzie Naprawczym Maszyn Elektrycznych
w Gliwicach, długoletnia członkini Koła nr 28 Oddziału Gliwickiego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12:00 w piątek, 10 marca 2017 r., w Kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

 Wyrazy współczucia Rodzinie zmarłej składają
Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia
Elektryków Polskich Oddziału Gliwickiego

07.03.2017. III Dyskusyjne Forum Kobiet SEP

Drogie Panie!

Serdecznie zapraszamy i czekamy na kolejne wspólne spotkanie podczas III Dyskusyjnego Forum Kobiet SEP.

Jak w ubiegłym roku - do udziału zachęcamy wszystkie Panie związane z naszym Stowarzyszeniem: członkinie oddziałów, jak również niezrzeszone pracownice biur jednostek terenowych, agend, redakcji czasopism, członkinie sekcji, komitetów, komisji oraz sympatyczki SEP.

Termin zgłoszenia udziału to 31.03.2017 r.

Szczegóły w załącznikach.

Gorąca prośba o jak najszersze rozpropagowanie informacji o wydarzeniu, a Kolegów Prezesów prosimy o delegowanie przedstawicielek z Oddziałów SEP.

W imieniu Centralnej Komisji ds. Członków Zwyczajnych SEP
przewodnicząca - Józefa Okładło

ZAŁĄCZNIKI:

Wstępny program
Karta zgłoszenia

07.03.2017. XV Biesiada Gliwickiego Oddziału SEP


Uprzejmie zawiadamiam, że XV Biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego odbędzie  się w dniu 21 kwietnia 2017 r. (piątek) w godzinach 18:00-23:00 w restauracji „PARK SZWAJCARIA” w Gliwicach, ul. Łabędzka 4F – patrz szkic niżej.

KLIKNIJ W PLAN, aby powiększyć.


Organizatorzy zapewniają:

wyżywienie (kufel piwa, ciepłe danie, toast, „zimną płytę”),
śpiewy przy akompaniamencie gitar, skrzypiec i akordeonu,
muzykę mechaniczną do tańca.

Wpisowe od SEP-owców wynosi 40 zł, a od osoby towarzyszącej 70 zł.

Ze względu na konieczność zarezerwowania restauracji na odpowiednią liczbę osób zgłoszenie udziału z opłatą wpisowego należy dokonać w sekretariacie SEP do dnia 3 kwietnia 2017 r.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość dojazdu w pobliże restauracji (Cmentarz Centralny lub rondo na końcu ul. Andersa) autobusem KZK GOP linii 57 lub 186.

K.B.

07.03.2017. Odwołanie wyjazdu do Spodka na operę Mojżesz

Z uwagi na małe zainteresowanie wyjazd do Spodka na operę Mojżesz zostaje odwołany.

K.B.

28.02.2017. Żegnamy śp. Bronisława Betkiewicza

KLIKNIJ W NEKROLOG, aby powiększyć.

28.02.2017. Wyjazd do Spodka na operę Mojżesz

KLIKNIJ W ZDJĘCIE, aby powiększyć.


Uprzejmie informuję, że dnia 26 marca 2017 r. (niedziela) w godz. 18:00-20:30 w Hali Widowiskowo-Sportowej „SPODEK” w Katowicach artyści Opery Lwowskiej wystawią operę „MOJŻESZ”.

Światowa premiera opery miała miejsce 23 czerwca 2001 r.,  kiedy to Jan Paweł II odbywał pielgrzymkę na Ukrainę.

Opera została skomponowana przez współczesnego ukraińskiego kompozytora Myrosława Skoryka, do libretta wg poematu wybitnego ukraińskiego pisarza i dramaturga Iwana Franki.

Oddział Gliwicki SEP planuje wyjazd grupowy na ten spektakl.

Cena biletu wstępu wynosi 100 zł i wydatek ten obciąża w całości uczestnika wyjazdu. Natomiast przejazd autokarem z Gliwic do Katowic i z powrotem pokrywa OGl SEP.

Osoby zainteresowane wyjazdem do opery proszone są o zgłaszanie udziału do Sekretariatu OGl SEP:

w dniach 1-5 marca 2017 r. – pocztą elektroniczną na adres: biuro@sep.gliwice.pl,

dnia 6 marca 2017 r. do godz. 12:00 – osobiście lub telefonicznie.

Warunkiem realizacji grupowego wyjazdu jest zgłoszenie minimum 40 chętnych.

Od terminowego zgłoszenia udziału zależeć będzie, czy dojdzie do wyjazdu!

K.B.              

12.02.2017. Mistrzostwa Polski SEP w narciarstwie alpejskim - PILNE!

KLIKNIJ W ZDJĘCIE, aby powiększyć.
11.02.2017. Szkolenie z projektowania sieci telekomunikacyjnych

KLIKNIJ W ZDJĘCIA, aby powiększyć.


2 lutego 2017 r. w salce szkoleniowej OGl SEP Odbyły się kolejne bezpłatne Warsztaty w zakresie projektowania sieci telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych z wykorzystanie programu TelSat, zorganizowane przez OGl SEP oraz firmy GZT Telkom-Telmor Sp. z o.o. z Gdańska i SES ASTRA S.A. z Gdyni.


Pierwsze bezpłatne szkolenie w ww. zakresie odbyło się w czerwcu 2016 r. Warsztaty prowadził specjalista z firmy Telkom-Telmor, Michał Owca. W szkoleniu – ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – wzięło udział 17 osób. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatnie oprogramowanie projektowe TelSat firmy Telkom-Telmor oraz upoważnienie do jego komercyjnego wykorzystania.

09.02.2017. Spotkanie noworoczne Sekcji Energetyki OGl SEP

KLIKNIJ W ZDJĘCIA, aby powiększyć.


4 lutego 2017 r. odbyło się tradycyjne Spotkanie noworoczne Sekcji Energetyki OGl SEP, podobnie jak w poprzednim roku – w słynnej z oryginalności wystroju Sali Marynarskiej hotelu „Malinowski Business”. Niezawodne i liczne – bo ponadsześćdziesięcioosobowe – grono członków i sympatyków ww. Sekcji wraz z osobami towarzyszącymi bawiło się wspaniale do późnych godzin nocnych przy przyjaznej nogom i miłej uchu muzyce zespołu Format. Bardzo bogate menu dodatkowo jeszcze poprawiło nastroje i humory wszystkim uczestnikom zabawy. Z tego powodu najbardziej niecierpliwi już prosili organizatorów o wpisanie na listę uczestników na następny rok...


Sz.C.

09.02.2017. Odwołanie wycieczki na Maderę

Z uwagi na za małą liczbę chętnych planowana wycieczka na MADERĘ zostaje odwołana.

K.B.

31.01.2017. Wycieczka na Maderę


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniach 23-30.05.2017 planowana jest wycieczka samolotowa na MADERĘ ­– Portugalia – dla członków Oddziału Gliwickiego SEP i osób towarzyszących.

ODPŁATNOŚĆ:
członkowie Oddziału Gliwickiego SEP: 2900 zł,
osoby towarzyszące: 3190 zł.

ŚWIADCZENIA W CENIE:
przelot na trasie Katowice – Funchal – Katowice,
obowiązkowe opłaty lotniskowe,
obowiązkowa dopłata transportowa,
transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym autokarem na wyłączność grupy,
zakwaterowanie: 7 noclegów w Hotelu ROCAMAR ROJAL ORCHID**** w centrum Canico de Baixo, pokoje dwuosobowe typu standard,
wyżywienie: formuła all inclusive soft (AIS), zgodnie z aktualną ofertą hotelu,
opieka polskiego rezydenta,
składka na TFG,
ubezpieczenie KL i NW – do 15.000€ / osoba,
Warunki Rezerwacji Grupowych.

CENY NIE ZAWIERAJĄ:
wycieczek lokalnych,
wydatków własnych i elementów nie wyszczególnionych w ofercie.

INFORMACJE DODATKOWE w załączeniu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Zgłoszenie udziału w wycieczce w sekretariacie SEP do dnia 7 lutego 2017 r. godz. 16:00. Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane osobowe: nazwisko, imię, nr telefonu kontaktowego oraz nr koła SEP.

O kolejności zapisów na listę uczestników decydować będzie termin zgłoszenia. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc zarezerwowanych w umowie, prezydium OGl SEP ustali skład osobowy, zgodnie z obowiązującym regulaminem imprez.

W dniu 9 lutego 2017 r. zostanie zatwierdzona lista uczestników imprezy. Na podstawie tej listy Biuro Podróży „ITAKA” w CH Forum, Gliwice, ul. Lipowa 1 – realizator wycieczki – sporządzi indywidualne umowy.

Indywidualne umowy będą do podpisu w B.P. „ITAKA” w CH Forum, Gliwice, ul. Lipowa 1 w terminie 11 lutego 2017. Jednocześnie uczestnicy wycieczki muszą wpłacić wpisowe („MADERA 23-30.05.2017 – I rata”) w kwocie 960 zł, na konto B.P. „ITAKA”.

Drugą ratę należy wpłacić w terminie do 22 kwietnia 2017 r. na konto jak wyżej (dopiskiem „MADERA 23-30.05.2017 – II rata”) w kwocie 1940 zł od członków OGl SEP, 2230 zł od osób towarzyszących.

Korzystny koszt imprezy został wynegocjowany przy założeniu min. 40 uczestników. W przypadku mniejszej liczby chętnych koszt imprezy może ulec zmianie.

Osoby zdecydowane i zainteresowane wycieczką muszą solidarnie dokonać terminowego zgłoszenia wraz z opłatą wpisowego!

Tak wczesne zapisy podyktowane są koniecznością z dużym wyprzedzeniem rezerwacji biletów lotniczych oraz hotelu.

Od Państwa będzie zależało, czy dojdzie do realizacji wycieczki!

ZAŁĄCZNIK:
Informacje dodatkowe.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Oddziału Gliwickiego SEP
Jan Kapinos

27.01.2017. Odwołanie wycieczki techniczno-krajoznawczej do Warszawy

Z uwagi na za małą liczbę chętnych planowana wycieczka autokarowa do Warszawy zostaje odwołana.

K.B.

27.01.2017. Spotkanie Noworoczne Koła SEP nr 10

KLIKNIJ W ZDJĘCIA, aby powiększyć.

Dnia 25 stycznia 2017 roku w Sali Bankietowej Stołówki Studenckiej przy ul. Łużyckiej odbyło się Spotkanie Noworoczne członków Koła OGl SEP nr 10 przy Politechnice Śląskiej oraz licznie zaproszonych gości: przedstawicieli Prezydium Oddziału SEP w Gliwicach oraz przewodniczących zaprzyjaźnionych Kół SEP.


Koło to należy do największych Kół OGl SEP, gdyż liczy ponad 120 członków, w tym 63 aktywnych i 38 emerytowanych pracowników Politechniki Śląskiej. Na początek wzniesiono wspólny toast za pomyślność w 2017 r. Rozpoczynając spotkanie, przewodniczący Koła kol. Tomasz Rusek przywitał m.in. znamienitych gości – członków Koła: kol. prof. Pawła Sowę ­– dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej – kol. prof. Tadeusza Glinkę – przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP – i kol. Jana Kapinosa – prezesa Oddziału Gliwickiego SEP. W dalszej części kol. Tomasz Rusek omówił wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane w Kole w okresie ostatniego roku oraz wskazał te działania, które są planowane w najbliższym czasie, w ostatnim już roku bieżącej kadencji. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali również zaproszeni goście.

 

W koleżeńskiej części spotkania, po wyśmienitym obiedzie, uczestnicy mieli okazję do indywidualnych rozmów, co  pozwoliło wszystkim na spędzenie kilku godzin w miłej i przyjaznej atmosferze.

17.01.2017. Spotkanie Noworoczne Oddziału Gliwickiego SEP

KLIKNIJ W ZDJĘCIE, aby powiększyć.


W dniu 11 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej NOT w Gliwicach odbyło się uroczyste Noworoczne Spotkanie Oddziału Gliwickiego SEP. Zostało ono poprzedzone spotkaniem Zarządu OGl SEP z honorowym gościem, prezesem SEP, dr. inż. Piotrem Szymczakiem, który przedstawił i omówił bieżące zadania realizowane przez SEP. Spotkanie to przekształciło się w ożywioną i interesującą dyskusję nad rolą, jaką Stowarzyszenie powinno spełniać w energetyce krajowej.

W spotkaniu – oprócz licznie zebranych członków OGl SEP – uczestniczyło również wielu znamienitych gości, a wśród nich między innymi:

dr hab. inż. Tomasz Trawiński – prorektor Politechniki Śląskiej,
prof. Zbigniew Kaczmarczyk – prodziekan Wydziału Elektrycznego Politech­niki Śląskiej,
prof. Jerzy Hickiewicz – dokumentalista elektrotechniki i historii SEP,
prof. Tadeusz Glinka – przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP,
prof. Krzysztof Kluszczyński – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Elek­trotechniki Teoretycznej i Stosowanej,
prof. Marian Pasko – przewodniczący Oddziału Gliwicko-Opolskiego Pols­kiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Wśród gości było również wielu przyjaciół naszego Oddziału, repre­zen­tujących m.in. sąsiednie Oddziały SEP i organizacje inżynierskie:

kol. Czesława Bella – zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
kol. Krzysztof Sitkiewicz – prezes Bielsko-Bialskiego Oddziału SEP,
prof. Igor Kurytnik – wiceprezes Bielsko-Bialskiego Oddziału SEP,
prof. Kazimierz Jagieła – prezes Częstochowskiego Oddziału SEP,
kol. Teresa Machoń – sekretarz Oddziału Zagłębia Węglowego SEP,
kol. Marian Drop – przedstawiciel SIMP Oddział Gliwice,
kol. Erwin Sroka – prezes NOT – Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Rada Miejska w Gliwicach.

Rozpoczynając Noworoczne Spotkanie, prezes OGl SEP kol. Jan Kapinos przywitał gości, po czym w krótkim wystąpieniu przedstawił sprawozdanie z działalności Od­działu w minionym roku. Następnie wystąpili zaproszeni goście.

Decyzją Zarządu Głównego SEP członkom naszego Oddziału, którzy znacząco przyczyniają się do rozwoju elektryki, przyznane zostały honorowe medale SEP. Otrzymali je:

kol. Joachim Bargiel – medal im. prof. Jana Obrąpalskiego,
kol. Bogusław Grzesik – medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego,
kol. Marian Pasko – medal im. prof. Stefana Dzieślewskiego,
kol. Jan Popczyk – medal im. prof. Alfonsa Hoffmanna,
kol. Lesław Topór-Kamiński – medal im. prof. Włodzimierza Krukowskiego.

Medale te wręczali prezes SEP Piotr Szymczak, prof. Tadeusz Glinka oraz kol. Jan Kapinos.

Ponadto wręczone zostały wyróżnienia prezesa OGl SEP za wkład pracy w działalność Oddziału, które z rąk kol. Jana Kapinosa otrzymali:

kol. Urszula Nabiałczyk – prezes Koła nr 2 OGl SEP,
kol. Robert Zając – prezes Koła nr 9 OGl SEP,
kol. Mieczysław Riss – prezes Koła nr 28 OGl SEP,

a także pozostali aktywni członkowie OGl SEP, koledzy:

Aleksander Baranowski, Damian Knopik, Jerzy Krawczyk, Paweł Kubek, Wacław Łucyk, Antoni Przygrodzki i Zbigniew Talarek.

W trakcie uroczystości wręczono również nagrody laureatom XLVIII „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki”. Szczegóły tego konkursu przedstawione zostały już wcześniej na stronie naszego Oddziału. Laureatami ww. konkursu zostali:

mgr inż. Andrzej Cieniuch – I nagroda,
mgr inż. Damian Błaszczok – II nagroda,
mgr inż. Jarosław Zok – II nagroda,
inż. Łukasz Dróżdż – III nagroda,
mgr inż. Szymon Fidewicz – III nagroda,
mgr inż. Szymon Kubica – III nagroda.

Nagrody te wręczał prorektor Politechniki Śląskiej – dr hab. inż. Tomasz Trawiński – oraz sponsorzy Konkursu: kol. Czesława Bella, kol. Krzysztof Kolonko – prezes Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej – oraz kol. Tomasz Rusek – prezes Koła nr 10 OGl SEP.

Oficjalną część Spotkania Noworocznego uświetnił i zakończył występ solistki dawnego Teatru Muzycznego w Gliwicach, Izabeli Witwickiej. Dobór repertuaru spośród znanych arii operetkowych, wdzięk oraz kunszt wokalny artystki sprawiły uczestnikom Spotkania wielką przyjemność.

Spotkanie koleżeńskie, które było kolejnym punktem programu, rozpoczęło się toastem za pomyślność w nowym 2017 roku. Było ono – jak co roku – okazją do inspirujących rozmów między uczestnikami spotkania i pozwoliło wszystkim na spędzenie kilku godzin w miłej i przyjaznej atmosferze.

Pobierz ALBUM ze zdjęciami.

B. Kas.

15.01.2017. Szkolenie w zakresie projektowania sieci telekomunikacyjnych

KLIKNIJ W INFORMACJĘ, aby powiększyć.

09.01.2017. Poranek noworoczny NOSPR

KLIKNIJ W ZDJĘCIA, aby powiększyć.


Dnia 8 stycznia 2017 r. 40-osobowa grupa członków Oddziału Gliwickiego SEP oraz osób towarzyszących uczestniczyła w PORANKU NOWOROCZNYM Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.


Program koncertu obejmował uwertury, arie i duety z operetek Franza Lehara, Imre Kalmana i Roberta Stolza.

Głównymi wykonawcami byli:
Jose Maria Florencio – dyrygent i komentator,
Karina Skrzeszewska – sopran,
Adam Sobierajski – tenor,
Stanisław Kuflyuk – baryton.


Dobrze dobrany repertuar, świetne brzmienie NOSPR, dowcipny komentarz dyrygenta oraz popisy wokalne solistów w sali koncertowej o świetnej akustyce na długo zostaną zapamiętane przez uczestników koncertu.

K.B.

05.01.2017. XLVIII Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z elektryki w 2016 r.

KLIKNIJ W ZDJĘCIE, aby powiększyć.

19 grudnia 2016 r. odbyła się sesja konkursowa XLVIII KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z ELEKTRYKI W 2016 R., zorganizowanego tradycyjnie przez Oddział Gliwicki SEP i Koło SEP nr 10 przy Politechnice Śląskiej przy współudziale Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej. Do konkursu zgłoszono 6 prac i projektów dyplomowych:

Imię i nazwisko Tytuł pracy Jednostka Uwagi
mgr inż.
Damian BŁASZCZOK
Projekt i wykonanie prototypu trójfazowego analizatora jakości energii elektrycznej Katedra Mechatroniki,
RE-6
praca magisterska

promotor:
dr hab. inż. Tomasz Trawiński
mgr inż.
Andrzej CIENIUCH
Projekt i wykonanie trójfazowego trójpoziomowego przekształtnika NPC
typu T o mocy 5 kW
Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego
i Robotyki,
RE-5
praca magisterska

promotor:
dr inż. Marcin Zygmanowski
inż.
Łukasz DRÓŻDŻ
Mikroprocesorowy rejestrator wolnozmiennych sygnałów elektrycznych Instytut Metrologii, Elektroniki
i Automatyki
RE-2
projekt inżynierski

promotor:
dr inż. Janusz Tokarski
mgr inż.
Szymon FIDEWICZ
Badania „częstotliwościowe” algorytmu decyzyjnego zabezpieczenia nadprądowego Instytut Elektroenergetyki
i Sterowania Układów,
RE-1
praca magisterska

promotor:
dr inż. Mateusz Szablicki
mgr inż.
Szymon KUBICA
Cyfrowy pomiar mocy
i energii odbiorników elektrycznych
Katedra Elektryfikacji
i Automatyzacji Górnictwa, Wydział GiG RG-1
praca magisterska

promotor:
dr hab. inż. Joachim Pielot, prof. Pol. Śl.
mgr inż.
Jarosław ZOK
Odbiornik radiowy na fale długie wykorzystujący technikę radia programowalnego Instytut Elektroniki, Wydział AEiI
RAU-3
praca magisterska

promotor:
dr inż. Dariusz Wójcik

Po zapoznaniu się z pracami dyplomowymi oraz ich prezentacjami Komisja Konkursowa w składzie: dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl. (przewodniczący), dr inż. Ryszard Bogacz, dr inż. Adam Heyduk, dr inż. Jan Kapinos, mgr inż. Krzysztof Kolonko, dr inż. Beata Krupanek, dr inż. Jan Machniewski, dr inż. Paweł Kubek, mgr inż. Jerzy Nowak, dr inż. Tomasz Rusek postanowiła przyznać następujące nagrody:

I nagroda mgr inż. Andrzej CIENIUCH
II nagroda mgr inż. Damian BŁASZCZOK
II nagroda mgr inż. Jarosław ZOK
III nagroda inż. Łukasz DRÓŻDŻ
III nagroda mgr inż. Szymon FIDEWICZ
III nagroda mgr inż. Szymon KUBICA

Gratulujemy.


 

  Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwicki

adres

Górnych Wałów 25/210
44-100 Gliwice, skr. poczt. 512
mapka (jak trafić)
telefon

32 231 14 30
664 311 137
telefon/fax

32 231 28 76
e-mail

biuro@sep.gliwice.pl

Licznik odwiedzin
(od 05.01.2017)
: