Menu

Nasz Oddział
Aktualności
Historia Oddziału
Koła
Sekcje
Imprezy
Szkolenia
Egzaminy
Odznaki i medale SEP
Biuletyn
Zarząd Główny
Inne Oddziały SEP
Archiwum aktualności
więcej w zakładce szkolenia


KARTA ZGŁOSZENIAWYDAWNICTWO JUBILEUSZOWE


Zapraszamy na 1-dniowe seminaria szkoleniowe dla osób
odnawiających uprawnienia G-1 Eksploatacja i G-1 Dozór
>>> pobierz plik z pełną informacją <<<


  A N K I E T A
informacja do bazy członków OGl SEP dotycząca
pracy społecznej i posiadanych odznaczeń
i wyróżnień

UDZIELANIE POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

  Wsparcia finansowego udziela się członkom SEP oraz ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
a szczególnie w przypadkach:
a) ciężkiej choroby,
b) kalectwa,
c) śmierci członka SEP lub osoby z jego najbliższej rodziny,
d) innych wydarzeń losowych.

  Pomoc materialna może być świadczona:
a) członkom SEP posiadającym co najmniej 3 lata stażu
    i wypełniającym obowiązki określone w Statucie,
b) najbliższej rodzinie w przypadku śmierci członka SEP.

   Pomoc materialna może być udzielana na podstawie wniosku zainteresowanego członka SEP, jego rodziny, opiekuna społecznego lub Zarządu Koła SEP
i jest świadczona w formie zapomogi bezzwrotnej


 

 

  Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwicki

adres

Górnych Wałów 25/210
44-100 Gliwice, skr. poczt. 512
mapka (jak trafić)
telefon

32 231 14 30
664 311 137
telefon/fax

32 231 28 76
e-mail

biuro@sep.gliwice.pl

Licznik odwiedzin
(od 05.01.2017)
: