Osrodek
Konferencje
 
   
  Menu

Nasz Oddział
Aktualności
Historia Oddziału
Koła
- informacje ogólne
- wiadomości Koła nr 9
Sekcje
Imprezy
Odznaki i medale SEP
Biuletyn
Zarząd Główny
Statut i regulamin sądów koleż. SEP
Pomoc
Inne Oddziały SEP
Archiwum aktualności
Więcej w zakładce
SzkoleniaWięcej na stronie
www.klaster3x20.pl
WYDAWNICTWA JUBILEUSZOWE

 _____________________________________________________________
 
  UWAGA! Opłaty za egzaminy kwalifikacyjne SEP, szkolenia i seminaria
    mogą być dokonywane:

przelewem na konto Oddziału Gliwickiego SEP  (podane na górze strony)
kartą płatniczą - w Oddziale Gliwickim SEP lub bezpośrednio u sekretarzy komisji egzaminacyjnych
za pomocą BLIKA - w Oddziale Gliwickim SEP.

    


  A N K I E T A
informacja do bazy członków OGl SEP dotycząca
pracy społecznej i posiadanych odznaczeń
i wyróżnień


Udzielanie pomocy koleżeńskiej

Wsparcia finansowego udziela się członkom SEP oraz ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a szczególnie w przypadkach:

a) ciężkiej choroby,
b) kalectwa,
c) śmierci członka SEP lub osoby z jego najbliższej rodziny,
d) innych wydarzeń losowych.

Pomoc materialna może być świadczona:

a) członkom SEP posiadającym co najmniej 3 lata stażu i wypełniającym obowiązki określone w Statucie,
b) najbliższej rodzinie w przypadku śmierci członka SEP.

Pomoc materialna może być udzielana na podstawie wniosku zainteresowanego członka SEP, jego rodziny, opiekuna społecznego lub Zarządu Koła SEP i jest świadczona w formie zapomogi bezzwrotnej.


 

  Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwicki

adres

Górnych Wałów 25/210
44-100 Gliwice
skr. poczt. 85
mapka (jak trafić)
telefon

32 231 14 30
570 110 223

e-mail

biuro@sep.gliwice.pl

Licznik odwiedzin
(od 05.01.2017)

 

Licznik odwiedzin
(od 10.04.2022)>