Osrodek
Konferencje
 
   
  Menu

Nasz Oddział
Aktualności
Historia Oddziału
Koła
- informacje ogólne
- wiadomości Koła nr 9
Sekcje
Imprezy
Odznaki i medale SEP
Biuletyn
Zarząd Główny
Statut i regulamin sądów koleż. SEP
Pomoc
Inne Oddziały SEP
Archiwum aktualności
Więcej w zakładce
SzkoleniaWięcej na stronie
www.klaster3x20.plWYDAWNICTWA JUBILEUSZOWE

 _____________________________________________________________


 
_____________________________________________________________
 
  UWAGA! Opłaty za egzaminy kwalifikacyjne SEP, szkolenia i seminaria
    mogą być dokonywane:

przelewem na konto Oddziału Gliwickiego SEP  (podane na górze strony)
kartą płatniczą - w Oddziale Gliwickim SEP lub bezpośrednio u sekretarzy komisji egzaminacyjnych
za pomocą BLIKA - w Oddziale Gliwickim SEP.

    


  A N K I E T A
informacja do bazy członków OGl SEP dotycząca
pracy społecznej i posiadanych odznaczeń
i wyróżnień


Wstąp w szeregi SEP

 Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:

  1. osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektryką,

  2. studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektryką,

  3. technicy wszystkich dziedzin elektryki,

  4. absolwenci oraz uczniowie ostatniego roku średnich szkół zawodowych i słuchacze szkół pomaturalnych o specjalnościach związanych z elektryką,

  5. inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz SEP uzasadniają przyjęcie.

  Kandydat na członka składa pisemną deklarację członka SEP.

  Deklarację winno podpisać dwóch wprowadzających członków SEP.

  Podpisaną deklarację wstąpienia SEP należy złożyć w Kole lub Oddziale Stowarzyszenia.

  DO POBRANIA :
    Statut Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
    Deklaracja członka SEP.
    Zasady etycznego postępowania członków SEP.


   

    Kontakt

  Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  Oddział Gliwicki

  adres

  Górnych Wałów 25/210
  44-100 Gliwice
  skr. poczt. 85
  mapka (jak trafić)
  telefon

  32 231 14 30
  570 110 223

  e-mail

  biuro@sep.gliwice.pl

  Licznik odwiedzin
  (od 05.01.2017)

   

  Licznik odwiedzin
  (od 10.04.2022)  >