Osrodek
Konferencje
 
   
  Menu

Nasz Oddział
Aktualności
Historia Oddziału
Koła
- informacje ogólne
- wiadomości Koła nr 9
Sekcje
Imprezy
Odznaki i medale SEP
Biuletyn
Zarząd Główny
Statut i regulamin sądów koleż. SEP
Pomoc
Inne Oddziały SEP
Archiwum aktualności
Więcej w zakładce
SzkoleniaWięcej na stronie
www.klaster3x20.pl
WYDAWNICTWA JUBILEUSZOWE

 _____________________________________________________________
 
  UWAGA! Opłaty za egzaminy kwalifikacyjne SEP, szkolenia i seminaria
    mogą być dokonywane:

przelewem na konto Oddziału Gliwickiego SEP  (podane na górze strony)
kartą płatniczą - w Oddziale Gliwickim SEP lub bezpośrednio u sekretarzy komisji egzaminacyjnych
za pomocą BLIKA - w Oddziale Gliwickim SEP.

    


  A N K I E T A
informacja do bazy członków OGl SEP dotycząca
pracy społecznej i posiadanych odznaczeń
i wyróżnień


Szkolenia

Dyrektor Placówki Szkoleniowej

dr inż. Krzysztof Sztymelski

tel. 501 845 948
e-mail: krzysztof.sztymelski@polsl.pl

Szkolenia organizowane przez Komisję Kwalifikacyjną nr 209

Szkolenia i seminaria specjalistyczne dla większej grupy słuchaczy, zwłaszcza dla szkół, przedsiębiorstw itp., podlegają negocjacjom.

Koszt egzaminu kwalifikacyjnego E lub D (w 2022 r.): 301.

Egzamin na kwalifikacje E i D odbywa się w siedzibie Oddziału SEP Gliwice w każdy wtorek miesiąca o godz. 15.00.

Szkolenia (kursy)/Seminaria organizowane
przez Placówkę Szkoleniową SEP Oddziału Gliwickiego

Kurs E - Eksploatacja urządzeń oraz instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV - zakres podstawowy bez zajęć praktycznych „pomiary ochronne”

Kurs E+ZP - Eksploatacja urządzeń oraz instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV - zakres podstawowy z zajęciami praktycznymi „pomiary ochronne”

Seminarium PO dotyczące pomiarów ochronnych (p.o.) - moduł kursu E+ZP z zajęciami praktycznymi „pomiary ochronne”
Seminarium dla praktyków elektryków przygotowujące do aktualizacji kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych „E
Seminarium dla osób dozoru przygotowujące do aktualizacji kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych „D

Kurs E - kurs podstawowy bez zajęć praktycznych p.o. przeznaczony jest dla przygotowujących się do egzaminu z tytułu ubiegania się o ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E, bez uprawnień do wykonywania pomiarów ochronnych.

Kurs E+ZP
- kurs podstawowy z zajęciami praktycznymi p.o. przeznaczony jest dla przygotowujących się do egzaminu z tytułu ubiegania się o ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E, z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych.

Seminarium PO - moduł kursu E+ZP przeznaczone jest dla ubiegających się o nabycie/przedłużenie aktualności uprawnień do wykonywania pomiarów ochronnych.

Uczestnik seminarium PO musi spełniać następujące warunki:
Posiada ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E od co najmniej 1 roku.
Zaznajomiony jest z metodyką wykonywania podstawowych pomiarów eksploatacyjnych.

Kurs EEx-I – Kurs specjalistyczny eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych zatrudnionych w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Kurs DEx-I – Kurs specjalistyczny dozoru nad eksploatacją urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla osób dozoru ruchu elektrycznego zatrudnionych w ruchu podziemnych  zakładów górniczych.

Kurs EEx-I przeznaczony jest dla pracowników wykonujących w ruchu zakładu górniczego czynności elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV.

Uczestnik kursu powinien spełniać następujące warunki:
Posiada kwalifikacje elektromontera.
6 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego pod nadzorem upoważnionego elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych.
Ukończone 18 lat.

Kurs obejmuje szkolenie teoretyczne i kończy się egzaminem, może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub on-line.

Kurs DEx-I przeznaczony jest dla osób dozoru ruchu elektrycznego zatrudnionych w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Kurs obejmuje szkolenie teoretyczne i kończy się egzaminem, może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub on-line.

_________________________________________

Opłat za szkolenia/seminaria należy dokonywać na konto Oddziału Gliwickiego SEP:

PKO BP I O/Gliwice   79 1020 2401 0000 0002 0219 4249

W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko – szkolenie/seminarium

Dowód wpłaty należy okazać przed szkoleniem/seminarium.

W Oddziale Gliwickim SEP są również przyjmowane opłaty dokonywane kartą płatniczą lub za pomocą BLIKA. 


 

  Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwicki

adres

Górnych Wałów 25/210
44-100 Gliwice
skr. poczt. 85
mapka (jak trafić)
telefon

32 231 14 30
570 110 223

e-mail

biuro@sep.gliwice.pl

Licznik odwiedzin
(od 05.01.2017)

 

Licznik odwiedzin
(od 10.04.2022)>