Osrodek
Konferencje
 
   
  Menu

Nasz Oddział
Aktualności
Historia Oddziału
Koła
Sekcje
Imprezy
Odznaki i medale SEP
Biuletyn
Zarząd Główny
Statut SEP
Pomoc
Inne Oddziały SEP
Archiwum aktualności
Więcej w zakładce
SzkoleniaWięcej na stronie
www.klaster3x20.pl
WYDAWNICTWA JUBILEUSZOWE


Zapraszamy na 1-dniowe seminaria szkoleniowe dla osób
odnawiających uprawnienia G-1 Eksploatacja i G-1 Dozór
>>> pobierz plik z pełną informacją <<<
>>> pobierz kartę zgłoszenia <<<

    UWAGA! Opłaty za egzaminy kwalifikacyjne SEP, szkolenia i seminaria
    mogą być dokonywane:

    przelewem na konto Oddziału Gliwickiego SEP  (podane na górze strony)
    kartą płatniczą - w Oddziale Gliwickim SEP lub bezpośrednio u sekretarzy             komisji egzaminacyjnych
    za pomocą BLIKA - w Oddziale Gliwickim SEP.

       Płatność gotówką jest NIEMOŻLIWA!  A N K I E T A
informacja do bazy członków OGl SEP dotycząca
pracy społecznej i posiadanych odznaczeń
i wyróżnień


Szkolenia

Dyrektor Placówki Szkoleniowej

mgr inż. Andrzej S. Grabowski

tel. 664 189 109
e-mail: grand@lukas.net.pl


Szkolenia (kursy)/Seminaria organizowane
przez Placówkę Szkoleniową SEP Oddziału Gliwickiego

Kurs E - Eksploatacja urządzeń oraz instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV - zakres podstawowy bez zajęć praktycznych „pomiary ochronne” - 40 godz.

Kurs E+ZP - Eksploatacja urządzeń oraz instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV - zakres podstawowy z zajęciami praktycznymi „pomiary ochronne” - 48 godz.

Seminarium PO dotyczące pomiarów ochronnych (p.o.) - moduł kursu E+ZP z zajęciami praktycznymi „pomiary ochronne” - 28 godz.
Seminarium dla praktyków elektryków przygotowujące do aktualizacji kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych „E - 8 godz. 170 zł/osobę
Seminarium dla osób dozoru przgotowujące do aktualizacji kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych „D - 8 godz. 200 zł/osobę

Kurs E - kurs podstawowy bez zajęć praktycznych p.o. (500 zł) przeznaczony jest dla przygotowujących się do egzaminu z tytułu ubiegania się o ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E, bez uprawnień do wykonywania pomiarów ochronnych.

Kurs E+ZP
- kurs podstawowy z zajęciami praktycznymi p.o. (700 zł) przeznaczony jest dla przygotowujących się do egzaminu z tytułu ubiegania się o ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E, z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych.

Seminarium PO - moduł 28 godz. kursu E+ZP (400 zł) przeznaczone jest dla ubiegających się o nabycie/przedłużenie aktualności uprawnień do wykonywania pomiarów ochronnych.

Uczestnik seminarium PO musi spełniać warunki:
1. Posiada ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE E od co najmniej 1 roku,
2. Zaznajomiony jest z metodyką wykonywania podstawowych pomiarów eksploatacyjnych.

Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, w dni akceptowane przez wykładowców i uczestników kursu/seminarium, w wymiarze 4 godz./ 1 dzień, od godz. 15:30 (ew. w soboty: 2x4 godz., od godz. 9:00).

Liczebność grupy uczestników kursu/seminarium: nie mniej niż 16 i nie więcej niż 24.

Opłaty za szkolenia/seminaria należy wpłacać na konto Oddziału Gliwickiego SEP:

PKO BP I O/Gliwice   79 1020 2401 0000 0002 0219 4249

W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko – szkolenie/seminarium

Dowód wpłaty należy okazać przed szkoleniem/seminarium.

W Oddziale Gliwickim SEP są również przyjmowane opłaty dokonywane kartą płatniczą lub za pomocą BLIKA. 


 

  Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwicki

adres

Górnych Wałów 25/210
44-100 Gliwice, skr. poczt. 85
mapka (jak trafić)
telefon

32 231 14 30
570 110 223

e-mail

biuro@sep.gliwice.pl
ksiegowosc@sep.gliwice.pl

Licznik odwiedzin
(od 05.01.2017)
: