Osrodek
Konferencje
 
   
  Menu

Nasz Oddział
Aktualności
Historia Oddziału
Koła
Sekcje
Imprezy
Odznaki i medale SEP
Biuletyn
Zarząd Główny
Statut i regulamin sądów koleż. SEP
Pomoc
Inne Oddziały SEP
Archiwum aktualności
Więcej w zakładce
SzkoleniaWięcej na stronie
www.klaster3x20.pl
WYDAWNICTWA JUBILEUSZOWE


Zapraszamy na 1-dniowe seminaria szkoleniowe dla osób
odnawiających uprawnienia G-1 Eksploatacja i G-1 Dozór
>>> pobierz plik z pełną informacją <<<
>>> pobierz kartę zgłoszenia <<<

    UWAGA! Opłaty za egzaminy kwalifikacyjne SEP, szkolenia i seminaria
    mogą być dokonywane:

przelewem na konto Oddziału Gliwickiego SEP  (podane na górze strony)
kartą płatniczą - w Oddziale Gliwickim SEP lub bezpośrednio u sekretarzy komisji egzaminacyjnych
za pomocą BLIKA - w Oddziale Gliwickim SEP.

    


  A N K I E T A
informacja do bazy członków OGl SEP dotycząca
pracy społecznej i posiadanych odznaczeń
i wyróżnień


Egzaminy kwalifikacyjne

 Egzaminy kwalifikacyjne SEP na grupę G1

Informujemy, że Komisje Kwalifikacyjne OGl SEP wznawiają swoją działalność egzaminacyjną.

W czasie egzaminów wymagane jest zachowanie obowiązujących procedur sanitarno-epidemiologicznych (obowiązkowe maseczki i rękawiczki oraz zachowanie odpowiednich odległości).

Uprasza się zainteresowane osoby o wcześniejsze obowiązkowe zgłoszenie chęci zdawania egzaminu i ustalenie jego miejsca i godziny pod numerami telefonów:
32 231 14 30 lub 570 110 223.

Istnieje również możliwość zorganizowania innych, dodatkowych terminów egzaminów w porozumieniu z przewodniczącymi poszczególnych Komisji:

 - Komisja nr 208 - tel. 660 153 651,
 - Komisja nr 209 - tel. 600 293 408,
 - Komisja nr 210 - tel. 693 040 857.

  Komisja nr 208 przeprowadza egzaminy:

- w każdą drugą środę miesiąca

w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, ul. Kościuszki 5

oraz

- w każdą trzecią środę miesiąca

w hurtowni CENTROELEKTRYK w Bytomiu, ul. Piekarska 97.

Rozpoczęcie o godzinie 15:30.

Informacja: tel. 660 153 651.

  Komisja nr 209 przeprowadza egzaminy:

- w każdy wtorek miesiąca

w siedzibie OGl SEP w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 25/210.

Rozpoczęcie o godzinie 15:00.

oraz w siedzibie zainteresowanego przedsiębiorstwa, pod warunkiem że liczba egzaminowanych jest większa niż 6 osób.

Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania przed egzaminem 4-godzin­nego seminarium, odświeżającego posiadaną wiedzę zawodową.

Informacja: tel. 600 293 408 lub 32 231 14 30.

Opłata za przeprowadzenie egzaminu w 2021 r. wynosi
280 zł

Opłata za wydanie duplikatu zaświadczenia w 2021 r. wynosi
84 zł + VAT = 103,32 zł

(obowiązuje tylko w przypadku zniszczenia lub zagubienia oryginału zaświadczenia)

Opłaty za egzaminy kwalifikacyjne SEP, szkolenia i seminaria mogą być dokonywane:
   przelewem na konto Oddziału Gliwickiego SEP:

       PKO BP I O/Gliwice   79 1020 2401 0000 0002 0219 4249

W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko – egzamin
Dowód wpłaty należy okazać przed egzaminem.

  kartą płatniczą - w Oddziale Gliwickim SEP lub bezpośrednio u sekretarzy komisji egzaminacyjnych

  za pomocą BLIKA - w Oddziale Gliwickim SEP

  Druki do pobrania przez egzaminowanych:

  Wzory wniosków o przeprowadzenie egzaminu
 
Wymagania egzaminacyjne dla Grupy 1
 
Wymagania egzaminacyjne dla Grupy 2
 
Wymagania egzaminacyjne dla Grupy 3

  Druki do pobrania przez komisje kwalifikacyjne:

  Ewidencja przeprowadzonych egzaminów
  Protokół działalności komisji
  Lista obecności komisji
  Rejestr wydanych świadectw kwalifikacyjnych
  Arkusz sprawozdawczy z działalności komisji
  Sprawozdanie rzeczowe


 

  Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwicki

adres

Górnych Wałów 25/210
44-100 Gliwice, skr. poczt. 85
mapka (jak trafić)
telefon

32 231 14 30
570 110 223

e-mail

biuro@sep.gliwice.pl

Licznik odwiedzin
(od 05.01.2017)

Licznik odwiedzin
(od 13.11.2020)