Menu

Nasz Oddział
Aktualności
Historia Oddziału
Koła
Sekcje
Imprezy
Szkolenia
Egzaminy
Odznaki i medale SEP
Biuletyn
Zarząd Główny
Statut SEP
Inne Oddziały SEP
Archiwum aktualności




Więcej w zakładce
Szkolenia



Więcej na stronie
www.klaster3x20.pl



WYDAWNICTWO JUBILEUSZOWE


Zapraszamy na 1-dniowe seminaria szkoleniowe dla osób
odnawiających uprawnienia G-1 Eksploatacja i G-1 Dozór
>>> pobierz plik z pełną informacją <<<


  A N K I E T A
informacja do bazy członków OGl SEP dotycząca
pracy społecznej i posiadanych odznaczeń
i wyróżnień

Zarząd Główny

    Prezes

    dr inż. Piotr SZYMCZAK


    Wiceprezesi

          mgr inż. Stefan GRANATOWICZ
          mgr inż. Marek GRZYWACZ
          dr inż. Mieczysław ŻURAWSKI
          dr inż. Krzysztof WOLIŃSKI - Rzecznik Prasowy SEP
          inż. Krzysztof NOWICKI - skarbnik
          mgr inż. Aleksandra KONKLEWSKA - sekretarz

    Sekretarz Generalny

         dr Jacek KUCIŃSKI

    Członek Prezydium

          mgr inż. Jan MUSIAŁ

    Członkowie ZG

          prof. dr inż. Kazimierz JAGIEŁA
          mgr inż. Krzysztof KOLONKO Oddział Gliwicki
          mgr inż. Ryszard MARCIŃCZAK
          mgr inż. Józefa OKŁADŁO
          mgr inż. Jan PYTLARZ
          dr hab. inż. prof. PG Dariusz ŚWISULSKI
          mgr inż. Jacek ZAWADZKI
          mgr inż. Krzysztof ZIĘBA
       

Więcej informacji: http://www.sep.com.pl

 

 

  Kontakt

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwicki

adres

Górnych Wałów 25/210
44-100 Gliwice, skr. poczt. 512
mapka (jak trafić)
telefon

32 231 14 30
664 311 137
telefon/fax

32 231 28 76
e-mail

biuro@sep.gliwice.pl

Licznik odwiedzin
(od 05.01.2017)
: